måndag 16 mars 2009

Svar från Energi myndigheten

Hej,

Jag tolkar ditt brev som att det är riktat till politiker i Sverige som faktiskt beslutar om dessa frågor.

Som handläggare på Energimyndigheten med ansvar för bl.a. solcellsfrågor såkan jag kommentera de delar av ditt brev som berör ämnet att producera sinegen el. Det är mycket riktigt som du skriver att det är ett avgörandehinder för introduktion av små produktionsanläggningar som t.ex.solcellsanläggningar på villor.

Vi är medvetna om problemet och verkar föratt hitta lösningar på detta. Inom SolEl-programmet har det t.ex.finansierats ett antal projekt som studerat problematiken. Det pågårdessutom nu arbete vid näringsdepartementet med att bereda deförbättringsförslag för små produktionsanläggningar som Lennart Söderpresenterade i sin nätanslutningsutredning.

Vänliga hälsningarLinus
--------------------------------------------------
Linus Palmblad
Handläggare / Programme ManagerEnergimyndigheten / Swedish Energy Agency
Box 310631 04
Eskilstuna
SWEDENTel. +46 (0)16 544 23 37
Mob. +46 (0)76 135 79 90
e-mail: linus.palmblad@energimyndigheten.se
http://www.energimyndigheten.se/
--------------------------------------------------

Avskaffa elproduktions monopolet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/avskaffa-el-produktions-monopolet.html

How to unplug from the grid
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/how-to-unplug-from-grid.html

Inga kommentarer: