torsdag 12 mars 2009

What is a “Jew”?

"The story of the Khazar Empire, as it slowly emerges from the past, begins to look like the most cruel hoax which history has ever perpetrated."

Det sätter liksom lite mer perspektiv ytterligare på detta med antisemitism när och om föremålet som avses dvs Judar nu levandes i Israel inte ens är semiter till att börja med utan istället kaukasier och om detta begrepp bara blir relevant för den grupp som i mellanöster bekämpar dessa dvs (Palestiner/Araber). Antar att de som beskylls vara antisemiter idag inte anses vara emot Palestinier - eller?

Det som i sammanhanget är helt odiskutabelt är just att det är Palestinier och Araber som är semiter. Vad eg de Judar nu levande i Israel har som eg rastillhörighet är således inte helt uppenbart däremot. Visst kan stammar av ursprungligen Kaukasiskt ursprung konvertera till Judendom men då tycker i alla fall jag att rätten till Israel som den Judiska stammens rättmätiga hemland faller något i relevants.

Ett bättre begrepp att använda sig vore att säga att vi alla till mans och givet det som sker i ex Gaza istället är anti Zionister, dvs den politiska (inte rasdefenierade) rörelse som Rothschild (världens odiskutabla reella ägare) skapat. Att Zionister skulle ha mer rätt till Palestina/Israel än Palestinierna själva anser jag därmed som ett fullständigt obegripligt resonemang.

Istället gäller i Israel/Palestina samma lagar som i övriga världen att vi skall behandla varandra som de bröder och systrar vi är och ingen annan ras/organisation/stat har mer rätt att diktera villkoren för andra här an vad som är fallet någon annan stans.

What is a “Jew”?
http://www.erichufschmid.net/TFC/Koestler13thTribe.htm

The Thirteenth Tribe
The Khazar Empire and its Heritage
http://198.62.75.1/www2/koestler/

Antisemitism
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/antisemitism.html

Rothschild family
http://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family

Inga kommentarer: