tisdag 17 mars 2009

Amerika och resten av världen

G Edward Griffin, författaren till boken "Creature From Jekyll Island A Second Look at the Federal Reserve" rodogör för realiteterna som vår finansiella system idag fungerar och central bankernas roll i detta system.

Boken är mycket läsvärd och författaren besitter onekligen mycket kunskap och har dessutom den intellektuella kapactiteten att intebara genomskåda detta på ett högst trovärdigt sätt även presentera detta.

Sedan att denne man för bara några veckor sedan intervjuades på Financial Sence av Jim Puplava och där då Mr Griffin uttryckte vissa tvivel rörande vårt svenska samhällsbygge
har föranlett vissa kommentarer från vissa om nämnde Griffins trovärdighet. I sak anser jag dock att han har rätt. Samhälls apparaten och särskild då under Palme/Stängs glada dagar och när det hela gick så långt att till sist Astrid Lindgren satte igång en veritabel skatterevolution med sin Pomperipossa saga är otvetydligt ett konkret bevis för att denna sk svenska modell nådde vägs ände.

Att vi fortfarande har en industriell struktur där stora indistriföretag på bekostnad av skattebatalarnas fromma tillsammans med företrädarna för de politiska etablisemanget i realiteten är de som sätter agendan inte minst vad gäller ex kronans växelkurs och att många beslut tas sas bakvägen om demokratin är även detta ett faktum.

Den svenska modellen är i hög grad ett uttryck för socialistisk koorporatevism. Med sedan idag ett politiskt system där i stort sett alla partier söker sig i allt högre grad och i allt större utsträckning mot mitten så inte heller är detta något som befrämjar individualitet och verklig valfrihet. I sverige förordas alltid centalistiska stora lösningar i alla delar av samhället vare sig det handlar om energi produktion, industri (Volvo är vikigare än många familjeföretag), livsmedels hanteringen. Att den mest effektiva organisation sverige kan presentera inte är vare sig militär, polis, skola eller sjukvård utan istället skattemyndigheten som i princfip har obegränsade befogenheter är dessutom ett obestridligt faktum.

Att Amerikaner har lite svårt för både historia och geografi utanför det egna landet och att de pga av detta iblanmd tenderar att kanske blanda ihop korten skall man inte tolka altför mycket av. Starkt istället av Mr Griffin att inte bara veta att det finns ett Skandinavia utan dessutom att han kunde nämna flera av de länderna så som ex Norge och Sverige. Jim Puplava själv har i flera av senaste sändingarna kallat den svenska Securum modellen för Schweizisk osv. Det skall man definitivt inte övertolka.

Hur många europeer och Svenskar känner till den Amerikanska historien och dess geografi?

Nedan lite mer från Griffin och hans bok om ni inte redan tagit del av detta:

Creature From Jekyll Island A Second Look at the Federal Reserve
http://video.google.com/videoplay?docid=6507136891691870450

Inga kommentarer: