tisdag 24 mars 2009

Geithner's Plan "Extremely Dangerous," Economist Galbraith Says

Geithners plan är att låta investerare lösa ut dåliga lån. Den berättigade frågan som ekonomer som ex Galbraith och dessutom även Krugman ställer sig är hur dessa lån som antagligen aldrig skulle ha beviljats från början någonsin skulle kunna bli värda något. I realiteten blir det antagligen så att dessa endast kommer att representera stora och tom ännu större förluster fortsättningsvis.

För bankerna som idag sitter på dessa låns finns all anleding nu med detta att försöka få ut med olika medel så mycket som möjligt för dessa i realiteten dåliga lånen. De blir då inte bara av med sina dåliga lån utan även kanske kan få tillbaka lite extra samtidigt som de medvetet ökat framtida förlusterna för de investerare som ev nu tar över lånen.

Blir banken på detta sätt av med sina dåliga lån så visserligen ökar de sin soliditet men inte i tillräcklig hög grad för att sedan efter detta öka sin utlåning. Allt talar istället för att de kommer att fortsätta att istället försöka ytterligare reparera sina balansräkningar. Så med framtida rejält brända investerare med betydande förluster i kombination med banker som fortsättningsvis inte lånar ut ingen positiv effekt på den reala ekonomin, tvärt om.

Geithner's Plan "Extremely Dangerous," Economist Galbraith Says
http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/216311/Part-I-Geithner

Inga kommentarer: