torsdag 30 september 2010

Currency Wars, The Point of No Return

All countries are now in battle to have the weakest currency.
http://inflation.us/videos.html

Johnossi - Dead end

this is song number 2 on the album: Mavericks by Johnossi - Dead End.
http://www.youtube.com/watch?v=ZMYfXQFeQw0&feature=related

tisdag 28 september 2010

Banking

A video I've made on how they are connected to the Bank of England and the Federal Reserve.

This video shows the history of the family and how they have accumulated their vast wealth, and I hope this will give you an insight on their plan to dominate the world through central banking.

Footage taken from The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America

http://www.youtube.com/watch?v=8F4IGwuKdUQ&feature=related

The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America
http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936#

måndag 27 september 2010

Internet: Från Facebook till al-Qaida

Min kommentar till nedanstående föreläsning är att man bör notera vilka som verkligen "lyckats" här i välden ex Jobs, Gates med flera senaste decennierna.. det är kan man notera då inte "nätverkarna" utan istället är det "super nörden" den inskränkte, och synnerligen kompetente på just sin specifica nich och specialområde som är grunden för verklig framgång inte hur brett näverkande man har. Vilka konkreta exempel finns det på karriären som har skapats på enbart brett nätverkande?
Visst med extremt djup specialkompetens och brett nätverkande når man långt med man kommer ingenstans med bara nätverkandet.

Sedan den social näthiearki som Bard talar om är ingenting nytt utan är en realitet inte bara för människan sedan urmiljoner år sedan för alla primater. Alfanahannar och honor regerar i en social hirearki där en mycket tydlig och håprt rangordniong sker av alla i gruppen ingående individer. Människor och primater samverkar dessutom i ett interaktivs socialt spel och nätverkande även detta sedan årmiljoner år. Det är här ingenting nytt som vare sig internet eller Facebook har att komma med. Det enda nya är att man tillåts att med denna teknologi ineragera och kan ingå i större grupper och obundet av lokation eller geografiska begränsingar.

Sedan och givet att mänsklig teknologi är intressant visserligen men varför utvecklade evolutionen hos oss människor talet och vad kommer evolutionen att förse oss med i nästa utvecklings språng? Att det kan gå rasande snabbt (i ett biologiskt perspektiv) vittnar inte minst det faktum att människans hjärna utvecklade på bara 2 milionjer år.

En celliga orgnismer insåg att för att utvecklas vidare de måste specialisera sig och samarbeta med andra celler för att komma vidare i evolutionen. Resultaten så hjär långt är människan som består av ca 70 miljarder celler som slagit sig samman och arbetar tillsammans för att uppnå maximal "upplevelse" i allt mer specialiserade funktioner som ex hjärnceller, levercelle, ben celler etc etc. Men i grunden samma cell till att börja med. Nu då vad blir nästa steg? Kanske 9 miljarder människor som samarbetar som en organism?

Kan det vara stt internet eller the World Wide Web bara blir en liten passus och att nästa verkliga mänskliga språng i sin utveckling sker med utvecklandet av telepati?

Vilka är vinnare och förlorare i en värld där Internet överskuggar allt? Alexander Bard beskriver nätets klassamhälle där några kan kontrollera informationen men andra reduceras till passiva mottagare.

Bards bok Nätokraterna blev en världssuccé. Boken skrevs 2001 och är i vissa delar skrämmande profetiskt skriven.

http://www.ur.se/samtiden/alexander-bard-berattar-det-nya-digitala-klassamhallet/

Lierre Keith - The Vegetarian Myth

Detta är ett budskap som alla miljöintresserade måste ta del av.

Man kan konstatera att i alla försök att centralisera samhället så ingår som den viktigaste komponenten artificiellt satta och helt onaturliga priser.

Genom att låta skattebetalare garantera slutbetalningen som en sista garant kan man sätta articifiellt låga priser på pengar (...dvs genom onaturligt låg ränta ränta) och detta slutar alltid med att man har några stora banker kvar och alla lokala privata sparbanker samtidigt som lokala finansieringsalternativ elemineras.

Genom att låta skattebetalarna subsidera jordbruket centralieras jordbruket som skapar överskott som konkurerar ut alla mindre privata alternativ samtidigt som allt större produktions enheter skapas i alla led. Ytterligare en konsekvens blir att uländernas jordbruk konkureras ut och med detta således en omvänd ulandshjälp när OECD länder säljer sitt överskott subsiderat av egna skattebetalare till under produktions kostnaden i tredje välden.

Hur är det nu ca en tredjedel av en skattekrona endast går till det somn alla tycker är viktigt dvs "vård, skola och omsorg"? Resten är sk "transfereringar"? Dags att sluta vara en lojal skattebetalare och med detta sluta garantera detta perversa system?

Så givet detta vems intressen är det eg som Lars EO Svenson, företräder. Dina eller stor finansens? Han vill i alla fall att du och ingen står som garant för systemet och det är därför paniken lyser i ögonen på politiker när talet om skattesänkningar för upp på agendan samtdigt som det mest förutseende och politiskt mest ansvarstagande svenska politiker kan göra när de möts och enas om en fråga alltid blir att höja skatterna.

Vice Riksbankschef Lars EO Svensson vill ha en klart lägre styrränta än sina kollegor i Riksbanksdirektionen.
http://di.se/Artiklar/2010/9/27/215828/Riksbanksledamot-Styrrantan-for-hog/

Här en föreläsning som ger de perspektiv som du behöver för att kunna se sambanden:

Lierre Keith - The Vegetarian Myth - Food, Justice and Sustainability (2008-7-28) Speech @ North Brooksville, Maine
http://www.youtube.com/watch?v=L7mZ6zNHtjE&feature=related

Converting cropland to perennial pastures produces healthier meat, builds better soil and combats climate change
http://www.motherearthnews.com/Sustainable-Farming/Grass-Fed-Meat-Benefits.aspx

söndag 26 september 2010

Emergency Broadcast! New World Order Ahead!

Please do everything you can to circulate this video far and wide. Post it in blogs, bulletins, forums, chain emails... Upload it to your YouTube channel... Use your imagination...
http://www.youtube.com/watch?v=NHvTy_fVdJ8&feature=player_embedded#!

fredag 24 september 2010

On the Edge with Jim Willie (1/3)

http://www.youtube.com/watch?v=IDuZmmz3dqg

US govt planned 911 - Iran President

The Iranian president said there was a theory that 'some segments within the US government orchestrated the attack to reverse the declining American economy and its grips on the Middle East in order also to save the Zionist regime.
http://www.skynews.com.au/politics/article.aspx?id=517425&articleID=

"The Official 9/11 Story Is A Lie"
http://www.youtube.com/watch?v=Nb3QuxWcqds

Slash & Andrew Stockdale - By The Sword Live On Lopez Tonight

http://www.youtube.com/watch?v=M_H0A4x1Jfg

Bill Hicks - Religion

http://www.youtube.com/watch?v=PxsGyljd6B0&feature=related

Bill Hicks - JFK

http://www.youtube.com/watch?v=11Fl9ZVJ7B8

Black City / Summertime

http://www.youtube.com/watch?v=fwZIoGm9QB8

Joe Satriani - Light Years Away

http://www.youtube.com/watch?v=wBkQBIhiELI

BARA "Vanligt Vatten"

Ingegerd Rosborg forskare, Fil.Kand, universitets- adjunkt i kemisk miljövård, har undersökt hur mineralobalansen i försurat dricksvatten påverkar kvinnors hälsa.

Resultaten - än så länge preliminära - är sensationella: beroende på dricksvattnets kvalitet, fann hon bland annat en fördubbling av hjärt-kärlsjukdomar och en fyrfaldig ökning av muskelvärk. De här fynden kan bidra till en förklaring av den plågsamma och invalidiserande sjukdomen fibromyalgi.

Som första "tidning" på Internet publicerar vi här den preliminära sammanfattningen som Ingegerd Rosborg har offentliggjort."

http://www.kvicksilver.org/9908/bara_vatten.html

och här forskning som indikerar ett samband mellan basisk/sur relationen och cancer och psoriasis:

How to treat Cancer and Psoriasis
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/09/how-to-treat-cancer-and-psoriasis.html

att det finns mycket som kan påverka på alla upptänklliga sätt i vårt vatten blir mer och mer uppenbart:

Den hotade manligheten
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/09/den-hotade-manligheten.html

torsdag 23 september 2010

Vintern 2010-2011 kommer att bli den kallaste på tusen år

hoped for a soft winter, a warning from Polish meteorologists gives us creeps. They believe this winter will be the coldest in the last 1000 years.

In the 2010-2011 we can freeze more than ever.

All this because the change of oceanic current Gulfstream, that keeps a climatic equilibrum on Earth. Soon, the hot waters transported by Gulf Stream won’t fight the cold air from the Arctic Ocean. The first signs of the phenomena can already be seen in the Scandinavian Peninsula, the specialists say.

Gulf Stream or Gulf’s Current works as a ‘radiator’ for the north part of Europe, and his dissapearance or even a slight diminish can have as a consequence a new Ice Age.

Such a catastrophe might be hurried by the explosion of the petrol platform from Gulf of Mexico, just the place were Gulf Stream is formed. Then over 700k tons of petrol were discharged into the Ocean. The situation can change dramatically. A part of the petrol passed from Caribean Sea into the Atlantic Ocean, reducing the speed of Gulfstream, that transports less warm water.

http://www.eworldpost.com/europe-is-expected-to-have-the-worst-winter-in-the-last-1000-years-15546.html

Against Me! - "I Was A Teenage Anarchist" HD [Official Video]

"I Was A Teenage Anarchist" HD [Official Video]
http://www.youtube.com/watch?v=c7RUeMCZL3Q

Den hotade manligheten

Idag en stor artikelsrie i SvD om manlig impotens. Man kan ställa sig frågan om nu detta är ett så stort problem idag som artikeln gör gällande huruvuda detta kan bero på "medecinering"? Dvs då medecinering i så motto att det mesta av vår bilogogi som vi består av och omger oss av under senaste decennierna mer eller mindre bombarderats med kemikalier i all möjliga och omöjliga former.

Dvs ett antagande är då att dessa problem snarare än social till sin största del härrör från bilogoiska faktorer orsakade av störningarna som vi människor i accellererande omfattning utsätter vår miljö för.

Pressen på mannen har ökat
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/pressen-pa-mannen-har-okat_5379117.svd

Att vi lever i en kemisk värld är odiskutabelt. Solens elektromagnetiska strålar strålar ned till jorden där växterna har uppfunnit en metod att genom fotosyntesen lagra denna elekromagnetiska energi till kemisk energi.

Alla djur och människan på jorden paratiserar sedan i någon form på detta. Allt är naturligt reglerat i perfekt harmoni. Men sedan kommer människan med sin teknologi och kemiska industri och vi har tillsatser, bekämpningsmedel och nya preparat i stort sett överallt på jorden. All dessa i någon form stör den naturliga kemiska balansen. Vi som kemiska varelser är synnerligen styrda av ex hormoner i våra beteenden.

Får vi mer eller mindre östrogen/testosteron halter i våra system påverkar det fundamentalt det sätt vi agerar på som människor. Nu visar det sig alltså att redan mycket små mängder av främmande ämnen kan ge mycket stora hormonella förändringar.

Ur ett socio perspectiv hur påverkar det vårt samhälle och de beslut som tas? Är det en slump att kvinnosaksfrågan blivit en av de absolut största politiska frågorna under denna tid när vår exponering mot nya kemiska preparat varit som störst? Att antalet hermafroditer hos världens amphibiedjur ökar, att deras könsorgan rent fysiskt förändras (ex allt mindre penisar hos handjuren) är klart.

Att även människan påverkas är även detta klart när barn kommer i målbrottet allt tidigare, när barn flickor utvecklar bröst, antalet spermier hos män minskat med 40% senaste 50 åren, testikel cancer ökar med 400% och bröstkancer hos kvinnor stigit från att tidigare 1 av 20 fick sjukdomen till idag ca 1 av 8.

Men finns det även andra effekter som slår igenom hos människan? Depressioner, ångest, minskad livslust, brist på energi osv osv. Hur påverkas vår sexualdrift och samspelet med det motsatta könet?

Har homosexualiteten i väst i vår civilisation ökat senaste 50 åren i förhållande till hur stor andel som är homosexuella i en population av ursprungs befolkningar mindre utsatta för dessa preparat?

Forskning visar att vi antagligen som art är mer känsliga för dessa störningar och påverkan under vissa perioder av våra liv. Störst effekt och påverkan verkar de ha i de tidiga skedena av vår fosterutveckling där allt ifrån ex antalet spermier som vuxen man, personlighet och kanske tom sexuell läggning kan grundläggas av frekventa låga doser av för kroppen främmande preparat. I Danmark får havande kvinnor bla rådet att undvika målarfärger, smink , parfymer och rökning samt att föröka reducera ev övervikt.

Tidigare har man alltid hävdat att det är dosens storlek som är avgörande för gifter. Man dör av stor dos arsenik men inte av en mindre dos. Men det som nu är så alarmerande att forskningen på amphibier visar redan mycket stora hoprmonella förändringar vid låga men frekventa doser. Ex när det finns rester av bekämpningsmedel i det vatten där de lever eller dricker av.

Industrins företrädare säger att även om vi ser och noterar detta faktum men att det inte finns bevis för att det är skadligt för människan. Frågan de bör ställa sig är vad tänker de nu göra åt den nu bevisade skadliga påverkan på dessa amphibier och kan det på något sätt bevisa att dessa kemikalier inte påverkar även oss människor. Intill dess att detta är klarlagt bör dessa preparat förbjudas är för mig den enda rimliga vägen fram.

Att Nero var galen och att detta kanske var orsakat av romarnas och grekernas förkärlek till att lagra vin i blykärl visar att dessa kemiska förgiftnings effekter funnits även i vår egen civilisations vagga sedan många år tillbaka.

Att vi lever i en galen värld hör man många idag säga. Frågan är om problemet är om vår värld och vi själva helt enkelt är totallt förgiftad.

Små doser av nya preparat som vi utsätter oss med under lång tid är alltså faran och som kan påverka vår egen miljö men dessutom vår egna biologi hormonellt.

Frågan man ställer sig är då - vad finns det eg idag i det vatten vi tappar från kran? Vilka halter av kvinnligt och kemiskt producerat östrogen (onedbrytbart för naturen) finns i det vatten vi och våra barn, havande kvinnor dricker idag? Vilka andra ämnen hittar vi i vattnet idag så som rester av bekämpningsmedel osv.

Dags att kräva nu en innehållsförteckning av vårt kranvatten?
http://www.youtube.com/watch?v=qGWWarqyp8I&feature=player_embedded#!

onsdag 22 september 2010

Om solidaritet

Allt medans Svenska politiker dvs företrädelsevis de av våra företrädare som inte lyckades att locka väljare i senaste valet tjatar vidare om vikten av solidaritet och som ett led i detta nu strävar efter att se till att SD inflytande i vår parlamentariska system helt elemineras så arbetar de företag verksamma i vårt land ihärdigt på att rationalisera och effektivisera sina verksamheter. Detta gör de ffa genom att flytta all tillverkning till de lander där man kan procucera samma sak men till 75-80% lägre lönekostnad. I många fall sammafaller detta dessutom med att man flyttar tillverkingen till de länder där den verkliga, accelererande och största markanadstillväxten och potentialen finns.

Nedan kan vi läsa om Norska REC som nu väljer att lägga ned sin produktion i Arvika och med detta så förlorar 300 människor sina jobb. Det som inte nämns i artikeln är att Norska REC samtidigt nu planerar att expanderar inte minst med ny produktions kapacitet i Asien.

Så företagen visar solidaritet genom att skapa arbetstillfällen i utlandet och lägga ned sina verksamheter i Sverige. Svenska politiker visar solidaritet samtidigt genom att ta hit människor utan utbildning, kompetens för att konkurrera om allt färre job. Visst röstunderlaget för de röda ökar på detta sätt men man frågar sig - vad skall vi i sverige leva av och är det inte osolidarisk att bara vissa kan komma hit och inte alla? Är inte vi osolidariska mod de som inte kan ta sig hit?

Det har alltid i vår historia varit så att invandrare sökt sig till vårt land. Det gemensamma för alla dessa har varit att de genom att besitta speciella kunskaper och färdigheter har kunnat lyckas att etablera sig i vårt samhälle. Det har nästan uteslutande i vår historia handlat om att de som invandrat haft kompetenser som efterfrågats i vårt land. Idag och sedan några decennier tillbaka är det inte längre så. istället kommer invandrare inte bara till vårt land utan hela Europa som inte har några färdigheter eller kunskaper som efterfrågas av de som redan bor här. Istället saknar de relevant utbildning och har i realiteten inga som helst möjlighetar att integtreras i vår ekonomi och samhälle. Det är en invadring som helt saknar grund för att kunna sluta lyckligt, vare sig för de som invandrar eller för det Europeiska land dit invandringen sker. Iställer manifesterar sig detta genom utökad och allt mer accelererande segregation och social motsättningar och spänningar.

Kanske det kan vara dags att omformulera begreppet solidaritet?

http://di.se/Artiklar/2010/9/22/215557/300-far-ga-i-Arvika/

Om att sälja sin själ

Sparbanks rörelsen, Spar Slanten, Spara och Slösa, kyrktornsprincipen.

Ny logga för millioner, Lettland och nu idag nyheten om att Gardell tar en plats i SwedBanks styrelse. Följ i realtid nu historen om en rörelse som sålde sin själ.

tisdag 21 september 2010

Corroded

6ft of Anger
http://www.youtube.com/watch?v=skDSzERWL7Y

Work in progress

http://www.mixpod.com/playlist/67388558

The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy

Ang SD och det senaste valresultatet. Här har vi en bok som vi borde ge både Ohly men ffa kanske Mona Sahlin i Julklapp. Men det brådskar så kanske bäst nu att sända den med express försändelse ASAP...

Cristopher Lasch beskriver i sin bok " The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy" det skeende vi nu bevittnar där eliten blir kosmopolitisk och folket drar sig undan i tribalism. Den babblande klassen och den hembrännande.
http://www.amazon.com/Revolt-Elites-Betrayal-Democracy/dp/0393313719

SD Hysteri

Intressant att notera den vanvettiga hysteri hos V och S ang SD. Skönt kanske i den enorma besvikelsen över det historiskt usla valresultatet att på detta sätt för dessa partier kunna fokusera allt på en extern företeelse istället för sina egna tillkortakommanden.

Frågan socialdemokrater bör ställa sig istället är - vad är det i vår politik som gör att våra traditionella väljare lämnar oss för att istället rösta på SD?

Det verkar som om V och S endast accepterar demokrati och fria val under förutsättning att man röstar på deras partier? Och för guds skulle kan dom inte sluta med att omyndigförklara väljare? Även ett valresultat som inte gillas skall accepteras och de människor som gjort sina val skall kunna göra så i trygg förvissning om att vi lever i ett parlamentariskt system.

Ett problem vare sig det handlar om ett misslyckat katastrofval eller havererad invandringspolitik och segregation går inte att lösa genom att sopa det under mattan. Istället är det så att enda changsen att lösa problemen börjar med att näma de vid sitt rätta namn.

Svensk parlamentarism anno 2010 har ersatts av en fingepekningsövning där två partier nu med hela handen pekar och skriker åt allt annat än sina egna totala tillkortakommanden.

Sedan undrar i alla fall jag när Lars Ohly på valnatten i sitt tal sade att nu skall vi även arbeta med "oparlamentariska metoder". Är det terrorist ledare Ohly vill bli?

MP + Alliansen = Sant

"Alliansen kan lätt locka över mp om de vill: kärnkraft, hållbara städer o högre miljömål, bensinskatt, vargar, höghastighetståg, Förbifarten, djurskydd, vargar, Vattenfall, vapenexport, asylpolitik, sjukskrivningsregler, Afghanistan och vindkraft. Glömt nåt?"
Stig-Björn Ljunggren

Mer Krav märkt mat inte minst i skolor och på ålderdomshem skulle man väl kunna lägga till?

Om inte MP nu tar den här changsen att realisera sin politik förtjänar de aldrig att tas på allvar i något sammanhang. Då visar de med detta i så fall att de bara är ett oportunistiskt tyckarparti.

måndag 20 september 2010

Ang Valresultatet

Socialdemokratin har med gårdagens valresultat gjort sitt sämsta valresultat på 100 år samtidigt som en sittande borgerlig regering omvals för första gången. Detta har dessutom hänt samtidigt som de borgerliga regerat under en mycket svår och tuff ekonomisk period fullt i paritet med 30-tals krisen. När om någonsin skulle Socialdemokratin kunnat komma tillbaka om inte då?

Skulle istället nu alliansen kunna, inte bara liera sig med Miljöpartiet, utan även inleda ett konkret regeringssamarbete med även detta parti ja då skulle svensk politik kunna omformas i grunden för decennier. Argument saknas inte för detta och fantastiskt nog är det just Socialdemokrater och Kommunister själva som gör detta möjligt i takt med att deras utfall mot SD blir allt hysteriskare. De nästan tvingar in miljöpartiet in till alliansen för att ta "politiskt ansvar".

Givet att miljöpartiet i alliansen faktiskt skulle vara det näst största partiet och med detta kunna få en hel del inflytande så kan de med detta verkligen påverka den borgerliga politik som förs på ett synnerligen konkret sätt i så fall och vi får en parlamentarism som fungerar på köpet. Win- win? Det låter nästan som om det är en utveckling Sossar och kommunister tom skulle inte bara acceptera utan välkomna?

Samtidigt skulle Socialdemokratin och kanske för överskådlig framtid helt isoleras i politiken. Att Socialdemokrater igen skulle välja att samarbeta med kommunister tror inte jag på. Det har aldrig varit en lyckosam politik för social demokratin. Men med miljöpartiet i aliansens famn skulle inte Socialdemokratin kunna ha någon alls att samarbeta med och frågan är om någon idag på allvar tror att Sossarna igen skulle kunna uppnå egen majoriotet i svenskm politik?

Istället har trenden för partiet senaste decennierna varit stadigt utför och lika progrresivt som den katolska kyrkan har man uppfattas av väljarna när de "backat" in i framtiden. Däremot har miljöpartiet mycket att komma med som konkret skulle kunna göra alliansen politik väsentligt bättre. Det är inte bara antagligen en politisk realitet utan faktisk något nu att hoppas på kan bli av.

Frågan är om detta inte visar sig kunna bli ett "historiskt" val resultat och något som skulle kunna liknas vid det definitiva slutet för den socialdemokratiska eran i svensk politisk?

Funderingar kring socialdemokratisk val strategi - eller avsaknaden av sådan?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/09/funderingar-kring-socialdemokratisk-val.html

Reinfeldt stänger dörren för SD – bjuder in MP till samtal
http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/reinfeldt-stanger-dorren-for-sd-bjuder-in-mp-till-samtal_5360787.svd

och här lite tidigare reflektioner i ämnet nu nästan ett år gamla (okey kanske inte riktigt..) som med "facit" i hand visar sig stämma rätt väl överens med verkligheten .. eller?

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/11/snyggt-forsok-mona.html

fredag 17 september 2010

Everlast - White Trash Beautiful

http://www.youtube.com/watch?v=cQ0m0cOCuyQ&feature=related

The Antikythera Mechanism

New interpretations of the Antikythera Mechanism reveal that it could be used to predict eclipses, and that it had a dial recording the dates of the ancient Olympiads. The 2,000-year-old box of intricate gearwork provides a glimpse of the engineering prowess of the Hellenic world. The team discuss their results here.
http://www.youtube.com/watch?v=DiQSHiAYt98

Antalet fattiga i USA ökar

The nation's official poverty rate in 2009 was 14.3 percent, up from 13.2 percent in 2008 — the second statistically significant annual increase in the poverty rate since 2004. There were 43.6 million people in poverty in 2009, up from 39.8 million in 2008 — the third consecutive annual increase.

Meanwhile, the number of people without health insurance coverage rose from 46.3 million in 2008 to 50.7 million in 2009, while the percentage increased from 15.4 percent to 16.7 percent over the same period.

http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb10-144.html

torsdag 16 september 2010

CAPITALISM? EPIC FAIL!

http://www.youtube.com/watch?v=f8RsO1iKNAE&feature=player_embedded#!

"The Official 9/11 Story Is A Lie"

http://www.youtube.com/watch?v=Nb3QuxWcqds

Den förbjudna frukten

Inför releasen av dokumentär filmen "DMT - The Spirit Molecule" som kommer att ske under oktober månad så görs nu många intervjuer med filmens skapare Mitch Schultz samt Dr Rick Strassman PhD: Den senare har skrivit boken med samma namn efter att under 6 år genomfört kliniska tester och försök med ett 60 tal frivilliga. I boken beskrivs effekterna av denna den mest kraftfulla psykedeliska substans som människan känner till. Paradoxalt och trots att detta ämne inte alls på långa vägar är så känt som ex LSD så finns detta ämne DMT naturligt i människokroppen där det produceras av lungorna, flera andra organ och ev vår tallkotte körtel. På samma sätt finns DMT representerat i de flesta bioligiska system i naturen i bl.a. de flesta växter och plantor samt djur.

En fråga man kan ställa sig varför och vad fyller detta DMT för funktion i naturen som ju annars inte direkt ofta väljer att slösa energi på att genom evolutionen utveckla onödiga och kostsamma funktioner.

Här en intervju som är dags färsk med bägge ovan nämnda personer:
http://www.redicecreations.com/radio/2010/09sep/RIR-100909.php

Här massor av information om den kommande filmen
http://www.youtube.com/user/dmttsm

Att notera är att DMT finns i två huvud komponenter N,N-DMT (vilket DR Rick Strassman i huvudsak använde sig av i sina försök) som ger extremt kraftfulla visuella effekter och 5-MeO-DMT som ger kraftigare effekter än N,N-DMt men som inte alls är lika visuella utan helt klart mycket emotionella och spirituella.

Är man intresserad av att försöka klargöra ev skillnader så rekommenderas att lyssna in på denna intervju med James Oroc, författaren till "5-MeO-DMT the God Molecule".
http://www.youtube.com/watch?v=T5aofMiflSs&feature=related

Avslutningsvis är det viktigt att betona att dessa preparat samtidigt som de naturligtvis inte skall eller bör användas respektöst eller i rekreationelt syfte inte är beroendeframkallande. Istället visar erfarenheter att människor med grava missbruksproblem ex relaterat till heroin, kokain, alkohol missbruk etc helt kunna bli av med sitt missbruk genom erfarenheter mha DMT.

Lika intressant är det att notera att vi idag i vår västerländska kultur kanske är den enda mänskliga kultur i historien som inte och av samhället accepterade former utnyttjat preparat i syfte att vidga och öka vårt medvetande. Vi vet att de shamaniska kulturena i Nordeuropa och mellanöstern i förkristen tid utnyttjat ffa psykedeliska svampar som ett medel att åstadkomma detta. I Mellanamerika ffa kanske Mexico har svampar använts i mycket stor omfattning av indianerna och används ännu idag. I Amazonas utnyttjar shamanerna som verkar där idag och sedan tusentals år tillbaka ett te som kallas Ayahuasca som innehåller DMT men som producerats så att det kan drickas.

Man kan ställa sig frågan hur det kom sig att vi människor som existerat som art så som vi ser ut idag i mellan 200.000 till 150.000 år i begynnelsen inte alls eg. skapade något av intresse men av graden av mänsklig innovationsförmåga, kreativitet, språkförmåga, konst, musik mer eller mindre exploderade för ca 50.000 till 30.000 år sedan. Frågan vissa forskare ställer sig är om/hur psykedeliska preparat kunna spela en roll i detta. Mest känd i detta avseende kanske Terrence Mckenna med sin sk "Stoned Ape Theory":
http://www.youtube.com/watch?v=NI9RoE4qt6E

Klart är att en rad av mycket etablerade och framgångsrika entrepenurer, innovatörer, vetenskapsmän, artister så som ex Steve Jobs, Francis Crick som fick Nobelpriset för upptäckten av DNA strukturen, Dr Deepak Chopra, John Lennon etc hävdat just dessa psykedeliska erfarenheterna som de mest betydelsefulla och meningsfulla erfarenheten av sitt liv. Gemensamt för all dessa individer att de sannerligen inte direkt saknat upplevelser även utan inslag av dessa medvetande skiftande erfarenheterna.
http://www.youtube.com/watch?v=7mbhhfDTSnQ

Att den psykedeliska eran under 60 talet som vällde fram kanske mest framträdande på den Amerikansk västkusten spårade ur är ett faktum. Men lika noterbart är den våg av kreativitet som decennierna efter välde fram kanske mest noterbart inom IT och film industrin från denna del av världen. Man kan ställa sig frågan - finns det ett samband?

Här ett inslag som beskrivet mycket av samma förlopp i ett "naturligt" skeende. Denna gång en hjärnforskare som berättar om sina upplevelser i samband med en stroke:

How it feels to have a stroke
http://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU&feature=related

Sammanfattningsvis: Genom att förändra varseblivning genom ex intagande av psykedeliska mediciner så reducerar vår ego som därmed kan "passeras" i en upplevelse där individens tillkortakommanden, rädslor och begränsningar elimineras. I detta öppnas dörren upp till en större och verkligare verklighet än den vi är förmögna att uppleva genom det ego som filtrerar och begränsar. Konsekvensen blir obegränsad kreativitet och sammanhang.

The Ego
http://www.youtube.com/watch?v=hOEF1aOCLaE

Avslutningsvis kan det vara relevant att ställa sig frågan - varför i vårt västerländska samhälle är det accepterat att använda sig av droger och mediciner som ex alkohol, Prozak, sämnmedel osv och som alla har det gemensamma att de begränsar vår varseblivning, reducerar vår upplevelse och bedövar. Samtidigt som droger som inte är beroende framkallande och som har det gemensamma att de ökar den mänskliga varseblivningen och kreativiteten tillför mening och verklig personlig utveckling är illegala och fruktade?

Är den förbjudna frukt som bibeln talar om och som när människan åt gav oss kunskap i realiteten inte ett äpple utan psykedeliska plantor, svampar och växter? Frågan är då om vi människor i den västerländska kulturen med detta förbud tappade vår förmåga att se vårt verkliga sammanhang och relation till naturen och skapelsen?
http://www.youtube.com/watch?v=9c8an2XZ3MU&feature=related

onsdag 15 september 2010

Maila Till Bregott

och fråga varför de tar in GMO smör i sin Bregott produkt.
http://www.bregott.nu/

Vill man istället ha ett naturligare bredbart alternativ så finns Milko.


"Hej!

Tack för ditt mejl.

Nej, det finns inga GMO råvaror i Arlas produkter. Däremot kan bönder i
Danmark, om de så önskar, använda GMO behandlat djurfoder. Det finns då
inget spår av detta i mjölkråvara som kon har processat på naturlig väg.
Önskar du enbart produkter med svenskt ursprung är Arlas röda Arla ko®
en symbol för svensk mjölk och den finns på flera av våra förpackningar.

För oss på Arla är det viktigt att lyssna och förstå konsumenternas önskemål och vi gör allt vi kan för att både se till att de produkter som efterfrågas ska finnas i butikerna och att innehållet är enligt konsumenternas förväntningar.

I nuläget minskar svensk mjölkproduktion och bondens lönsamhet är pressad. Det är ett gemensamt problem för alla svenska mjölkbönder oavsett mejeriförening. Samtidigt ökar konsumenternas efterfrågan på Bregott®, smör, grädde och många andra fetare mjölkprodukter på ett lavinartat sätt.

Utöver detta så varierar mjölkproduktionen naturligt över året. Allt det här tillsammans leder det till att det periodvis kan uppstå en brist på svensk grädde. För att vi då ska kunna leverera Bregott® till svenska konsumenter behöver vi i dessa lägen komplettera med färsk grädde från våra nordiska grannländer, Finland och Danmark.

Hittills i år har 90 % av grädden i Bregott® varit svensk. Av de 10 % grädde som kommer från våra grannländer är den allra största delen från Finland och en liten del från Danmark.

Bregott® Ekologisk och Bregott® Havssalt är dessutom alltid baserade
på 100% svensk mjölkråvara.

Vi vill naturligtvis tillgodose konsumenternas olika önskemål, och vi gör så gott vi kan för att det ska finnas Bregott® i tillräcklig mängd på marknaden.

Tack för att du hörde av dig till oss! Du är alltid välkommen med dina
frågor och funderingar kring Arla, våra produkter eller recept.

Med vänlig hälsning
Arla Forum
Monica
020-99 66 99

Arla Foods
Besöksadress: Lindhagensgatan 126
Växel: 08-789 50 00
www.arla.se
www.arlafoods.se"


Sammanfatting: Köp Krav Bregott om du vill vara säker.

tisdag 14 september 2010

Funderingar kring socialdemokratisk val strategi - eller avsaknaden av sådan?

Det är något med Mona Sahlin som skrämmer bort traditionella socialdemokratiska väljare. Tendensen har varit klar, socialdemokraterna har ökat lite under perioder men så fort Mona kommit ut och deltagit i debatten har siffrorna för partiet sjunkit. Nästan lite parodiskt tydligt har det varit att följa detta under hennes tid som företrädare för Socialdemokratin. Eg det enda som borgarna har behövt göra har varit att försöka locka ut Mona att göra uttalanden så har de alltid borgarna garanterat kunna tjäna på detta.

Hennes företrädare Göran Persson är visserligen en gigant inom svensk politik givet den heroiska insats av episk betydelse han gjorde som finansminister genom att sanera vår ekonomi i grunden i ett synnerligen för landet prekärt ekonomisk läge och genom att återskapa inte bara vår egen tro på vår ekonomi utan även skapade ett genuint förtroende för sverige och vår egen förmåga att klara ut situationen i vår omvärld. En sådan heroisk isatts gör man inte genom att vela, vara otydlig eller ha några som helst känslor eller sentimentalitet för de som ev åtgärder drabbar. Detta klarade Persson galant. Men som statsminister var han inte framgångsrik inte i så motto i alla fall att han i något avseende lyckades som ledare för partiet öka antalet personer som röstade på Sossarna. Istället var det faktiskt så att med Persson i rodret så minskade partiets storlek konstant år för år.

Nu har Mona kanske inte direkt varit lyckosam i sin valrörelse och då i sin desperation väljer partiet att ta in även Persson på barrikaderna i elfte timmen, allt med förhoppning att detta skall kunna stärka socialdemokratins möjligheter att vinna valet. Mona och Persson associerar i alla fall jag med hund och katt. Men vad gör man inte när argumenten tryter och det verkar gått sirap i systemet? Jo man tar desperat till alla till buds stående medel allt i förhoppningen att akademiska kvionnor i storstäder skall rösta på Mona och äldre betongsossar på Göran. Frågan är dels om detta räcker och hur förvirrat en sådan strategi komkmer att bli? För det är ju liksom inte riktigt samma målgrupp och själv undrar jag om inte största faran blir att akademiska kvinnor i det offentligas tjänst kommer att skrämmas bort av Göran i samma utstrräckning som Mona bevisligen skrämmer bort manliga betongsossar. Intressant blir det i alla fall att följa allt detta.

DMT: The Spirit Molecule

Firsta timmen gratis (scrolla ned och klicka till höger i bilden).

Rick Strassman - DMT: The Spirit Molecule

We talk about consciousness, the brain, the spirit world, the pineal gland, DMT (Dimethyltryptamine) and near death experiences with our guest Rick Strassman who has performed studies with the powerful naturally-occurring compound DMT on volunteers at the University of New Mexico. Led to this substance through his earlier study of the pineal gland as a potential biological place of origin for spiritual experiences, he administered several hundred doses of DMT to approximately 60 volunteers between 1990 and 1995. He wrote about this research in the book, "DMT – The Spirit Molecule." He also co-authored "Inner Paths to Outer Space", which looks more carefully at the common "other worlds" experience volunteers typical of the DMT effect.

Since 1996, Rick Strassman has been exploring models for the DMT effect, and has focused primarily on the Old Testament concept of prophecy. He is developing these ideas in his next book, "The Soul of Prophecy", due to appear in 2011. He is currently Clinical Associate Professor of Psychiatry at the University of New Mexico School of Medicine.

He is also President and co-founder of the Cottonwood Research Foundation, which is dedicated to consciousness research.

Topics Discussed: Rick’s Background at the University of New Mexico, The Pineal Gland, Psychiatry, Melatonin, Psychopharmacology, DMT (Dimethyltryptamine), Psychoactive Substances, Natural Occurring DMT in the Body, Spiritual, Waking a Controlled Psychedelic Experience, Volunteers, J. C. Callaway, Dr. Stephen Szára, What is the Spirit Molecule? Anthropologist Jeremy Narby, Experiences on DMT, Encounters, A World of Light, Entities, Dream, Dream State, Day 49 of Gestation, NDE’s (Near Death Experience), "God Helmet", Michael Persinger, space time, the Third Eye, Pine Cone, "Speaking Plants", Spirits Communicating with South American Natives and more. Don't miss horu two with Rick about Inner Paths to Outer Space & The Soul of Prophecy.

http://www.redicecreations.com/radio/2010/09sep/RIR-100909.php

The human journey

There is this tendency that we humans seem to believe evolution has stopped and that we have reached our goal as a life form. Digest the below for a while and realize we have just begun our journey..

”the sun has been shining for four and a half billion years but it will be another 6 billion years before it’s fuels dries out. There is a thinking tendency there will be humans there, experiencing the suns demise but any life and intelligence that exists then will be as different to us humans as we are from bacteria”

Sir Martin Rees: Earth in its final century?
http://www.youtube.com/watch?v=3qF26MbYgOA

måndag 13 september 2010

The Coming Collapse of the Middle Class

Listen ton these two posts and then make an overlay. Who has gained most by the fact Americans today pay significantely more for housing and taxes than just 25 years ago?

Distinguished law scholar Elizabeth Warren teaches contract law, bankruptcy, and commercial law at Harvard Law School. She is an outspoken critic of America's credit economy, which she has linked to the continuing rise in bankruptcy among the middle-class. Series: "UC Berkeley Graduate Council Lectures" [6/2007] [Public Affairs] [Business] [Show ID: 12620]
http://www.youtube.com/watch?v=akVL7QY0S8A&feature=rec-LGOUT-real_rn-1r-7-HM

The Banksters founded Womans lib.
http://www.youtube.com/watch?v=_cgl_N0THFs&feature=related

The Bitter Truth

Robert H. Lustig, MD, UCSF Professor of Pediatrics in the Division of Endocrinology, explores the damage caused by sugary foods. He argues that fructose (too much) and fiber (not enough) appear to be cornerstones of the obesity epidemic through their effects on insulin. Series: UCSF Mini Medical School for the Public [7/2009] [Health and Medicine] [Show ID: 16717]
http://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM&feature=player_embedded

Teaddybear Stockholm frency

Snöar in på Teaddybears för närvarande.. Enjoy!

Rocket Scientist (Live P3 Guld 2010)
http://www.youtube.com/watch?v=pRuydYkkRzI

Automatic Lover
http://www.youtube.com/watch?v=LY5243pMrq8

söndag 12 september 2010

lördag 11 september 2010

Röda läppar

Under avdelningen "artister med cred" postar vi här Magnus Lindberg med en väldigt bra version av Röda Läppar

http://www.youtube.com/watch?v=_QqhtzRdJ4I

torsdag 9 september 2010

Martin W. Ball, Ph.D - Being Human: An Entheological Guide to God, Evolution and the Fractal Energetic Nature of Reality

Martin W. Ball, Ph.D., is a writer, independent publisher, energy worker and musician currently living in Ashland Oregon.

Martin's latest book, Being Human: An Entheological Guide to God, Evolution and the Fractal Energetic Nature of Reality is his most radical and holds the potential to dramatically alter humanity's understanding of itself and its place in the grand order of things.

Martin is also the author of the epic fantasy series, Tales of Aurduin, and has authored four books on entheogenic spirituality, Mushroom Wisdom: How Shamans Cultivate Spiritual Consciousness, by Ronin Publishing, and Sage Spirit: Salvia Divinorum and the Entheogenic Experience, The Entheogenic Evolution: Psychedelics, Consciousness and Awakening the Human Spirit and the recently released (Summer, 2009) Entheologues: Conversations with Leading Psychedelic Thinkers, Researchers, and Explorers by Kyandara Publishing. artin earned his B.A. at Occidental College in Los Angeles in 1994 where he studied Philosophy and Religious Studies.

From there he went to graduate school at the University of California, Santa Barbara where he earned his M.A. and Ph.D. in Religious Studies in 2000 with an emphasis on Native American traditions, Philosophy of Science and Religion, and the Phenomenology of Mystical and Shamanic Experience. For his Ph.D. dissertation, Martin performed fieldwork at the Mescalero Apache reservation in New Mexico where he studied with a number of medicine people and researched the Mescalero Mountain Spirit tradition. His dissertation was published as a book, Mountain Spirits: Embodying the Sacred in Mescalero Apache Tradition, in the summer of 2009. Currently, Martin works as an adjunct professor teaching Religious Studies and Native American Studies in southern Oregon. Martin can be found at Burning man, where he runs his theme camp, "The God Box."

http://entheoradio.com/

Being Human: An Entheological Guide to God, Evolution and the Fractal Energetic Nature of Reality - Martin W. Ball
Being Human is the extraordinary new book that articulates a grand unified vision of reality through the Entheological Paradigm. Skillfully avoiding all speculation and metaphysics, Martin W. Ball, Ph.D., presents a concise explanation for the fundamental nature of reality as the fractal expression of a Unitary Energy Being (God). Ball explores how intentional work with entheogens, such as 5-MeO-DMT, gives individuals direct access to their immediate energetic natures. Through such practices, individuals can liberate themselves from the restrictive confines of their illusion-bound egos and embrace their personalities and bodies as direct expressions of God in physical and conscious form. Radical in its implications, stunning for its simplicity, Being Human is humanity's long-awaited guide to genuine fulfillment, transcendence, and global harmony and peace. If you feel ready to understand and experience the truth for yourself, then Being Human is the only book you will ever need.
http://www.amazon.com/Being-Human-Entheological-Evolution-Energetic/dp/0615328032

onsdag 8 september 2010

The moon and the Sun

From the most recent GDP reporting from the second quarter we now can see that Swedens GDP improved some 4.6% whilst Greece GDP decreased some 3.7%.

In terms of size of population these two countries are just about the same. Sweden has som 9.3 millions and Greece has some 11.3 millions so not really that big diffrence. Quite staggering thoug that two economies in the very same economical union and of somewhat comparable size in terms of population can report such diverse economical numbers in excess of 8% difference in just one quarter.

Bottom line this then is the challange withe the EU project when one tries to merge together economies as diverce as the moon and the sun.

Om finanskrisen

http://svtplay.se/t/103472/dokument_utifran__raknenissarna_pa_wallstreet

tisdag 7 september 2010

Richard St. John: Secrets of success in 8 words, 3 minutes

Why do people succeed? Is it because theyre smart? Or are they just lucky? Neither. Analyst Richard St. John condenses years of interviews into an unmissable 3-minute slideshow on the real secrets of success.
http://www.youtube.com/watch?v=Y6bbMQXQ180&feature=channel

Failure: The Secret to Success
http://www.youtube.com/watch?v=OiaPNlR5A4I&feature=related

måndag 6 september 2010

Utbildnings minister Björklund, en militär vilse i lingonskogen

Professor Bamford granskade 170 länders arbete med estetiska ämnen och kultur i skolan. Hon fann att konstnärliga ämnen, kultur och kreativitet är nyckeln till en framgångsrik skola.

Hon är verksam vid London University of Arts och är uppmärksammade för boken "the Wow Factor", som hon skrev på uppdrag av UNESCO, efter att ha granskat utbildningen i 170 länder.

Sverige har under många år haft ett rykte om sig att ha en kreativ och innovativ skola. Men, säger Anne Bamford, kraven på återgång till en mer traditionell modell verkar finnas i Sverige och även andra länder. Hennes avslutande ord i artikeln från Pedagogiska Magasinet är viktiga:

"Vi lever i en kunskapsekonomi där de ekonomiska drivkrafterna alltmer handlar om kreativitet och innovationer. Det finns en stark press för ett mer innovativt samhälle. Men samtidigt finns en motsatt strömning, en opinion som är orolig för skolresultaten och tror att lösningen är att gå 50 år tillbaka i tiden. Men det finns inga bevis som stöder det. Det finns tvärtom bevis för att länder som har lyckats bra i test som Pisa värderar estetiska ämnen och kreativitet högt."

I september ska Skolverket slå fast vilka ämnen som ska få ingå under den så kallade programfördjupningen på de högskoleförberedande programmen. Som det ser ut nu så kommer inte musik, bild, teater eller dans att finnas med. I praktiken innebär det att det inte alls kommer att bli plats för konstnärlighet och kreativitet, när det individuella valet också krymper och kommer att användas till kurser som ger meritpoäng.

Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?
http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&feature=player_embedded

Kjell Nordström
http://www.youtube.com/watch?v=Qn9J8iWh9Rc&feature=related

The Wow factor
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=30006&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Kunskapens dag del 1
http://www.youtube.com/watch?v=yH6-ihF2E48

State controlled consciousness
http://www.youtube.com/watch?v=8ogCc8ObiwQ

The purpose and origins of public education - John Gatto
http://www.youtube.com/watch?v=C8cr0p9HaG8&feature=related

John Taylor Gatto — Over Diploma's
http://www.youtube.com/watch?v=bVZoVQuwqLc&NR=1

J.T. Gatto: Al Gore flunked out of college
http://www.youtube.com/watch?v=2t0m0zxtuwQ&feature=related

Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address
http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc

How to treat Cancer and Psoriasis

Because sodium bicarbonate has long been known and is widely used, it has many other names including sodium hydrogen carbonate, sodium bicarb, baking soda, bread soda, cooking soda, bicarb soda, saleratus or bicarbonate of soda. It is soluble in water. This white solid is crystalline but often appears as a fine powder. It has a slight alkaline taste resembling that of sodium carbonate. It is a component of the mineral natron and is found dissolved in many mineral springs. It is also produced artificially. World wide production is on the scale of 100,000 ton/year. Sodium bicarbonate is primarily used in cooking (baking) where it reacts with other components to release carbon dioxide, that helps dough "rise."

It is commonly used to increase the pH and total alkalinity of the water for pools and spas. Sodium bicarbonate can be added as a simple solution for restoring the pH balance of water that has a high level of chlorine. It is sometimes used in septic tanks to control pH and bacteria.

Cancer is actually a four-letter word ACID, especially lactic acid as a waste product due to the low oxygen level and waste products of yeast and fungus.

For centuries, medicated baths have been one of the first lines of treatment for psoriasis. Even today, with sophisticated immunosuppressive treatments available, Dead Sea salts and spa waters are recognized to be beneficial in the management of psoriatic patients.

To assess statistically the efficacy of sodium bicarbonate baths in psoriasis patients, thirty-one patients with mild-moderate psoriasis were studied. Almost all patients who used NaHCO3- reported a statistically valuable improvement. NaHCO3- baths reduced itchiness and irritation; in general, the patients themselves recognized a beneficial impact on their psoriasis, so much so that they have continued to bathe in NaHCO3- even after the end of the study.


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dFm3G2y0ESsJ:thealiveandwell.tribe.net/thread/75d9e95f-01a0-447c-863d-0ddc2f0b837a+psoriasis+fungus+baking+soda&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=us&ie=UTF-8

Rädda hjärnan med D-vitamin

Slipp trötthet - och demens.
Ny forskning visar att D-vitamin inte bara stärker immunförsvaret - utan även kan minska risken för Parkinsons sjukdom och alzheimer.
- D-vitamin är en av kroppens allra viktigaste substanser som många lider brist av, säger psykiater Mats Humble.

http://www.expressen.se/halsa/1.2118041/radda-hjarnan-med-d-vitamin

Vitamin D found to influence over 200 genes, highlighting links to disease.
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/08/vitamin-d-found-to-influence-over-200.html

lördag 4 september 2010

Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?

Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an education system that nurtures (rather than undermines) creativity.

http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&feature=player_embedded

Seventh Wonder - Alley Cat

Official music video for Alley Cat, from the forthcoming Seventh Wonder studio album entitled The Great Escape, released late 2010 through Lion Music.

Video recorded, edited and produced by Johan Larsson

http://www.youtube.com/watch?v=4sRDa-xTfwg&feature=popular