torsdag 30 april 2009

Internet ger större möjlighet

Här en intressant post från Cornucopia som jag snor rakt av. Visar på möjliga vägar fram mha ny teknik i affärsmodeller som dels ger möjlighet till "Connect with fans" och "Reason to buy".

Tänk att industrin idag självmant frånsäger sig dessa möjligheter. Ingenting annat än ett kollektivt självmord en masse à la strandsatta valar.

Alternativa affärsmodeller:cwf + rtb=$$$$
http://cornubot.blogspot.com/2009/04/alternativa-affarsmodeller-cwf-rtb.html

Någon tjänar alltid på vår oro

Fantastiskt att vi i sverige har journalister med denna insikt och som dessutom tillåts att publisera en artikel som denna. Oerhört insatt om denna nya pandemi och mycket glädjande att denna typ av ifrågasättande nu kommer ut, även i gammelmedia.

Det är som Congress man Ron Paul sade i ett på denna blogg tidigare publiserat inslag att "när det sist begavs sig i USA så dog det fler människor i sviterna av biverkningarna från vaccinet, än från själva influensan".

Översätt sedan rakt av detta till hur en storindustri relaterat till datavirus och skydd för dessa vuxit up senaste åren.

Någon tjänar alltid på vår oro
Det är därför lätt att enbart skjuta på medierna–budbärarna – för överdrifter och sensationer. Det största mediala problemet är istället aningslösheten och godtrogenheten mot de professionella larmarna.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2817937.svd

Svininfluensan det senaste PR tricket
http://jdettner.blogspot.com/2009/04/svininfluensan-senaste-pr-tricket.html

onsdag 29 april 2009

Intervju med Jonas Colting, del 2

Här nu på kost doktorn Andreas Eenfeldts andra intervju med extremidrottaren Jonas Colting. Läs sedan även i kommentarsfälten Frank Nilssons högintressanta inlägg. Franks Bok "Istället för Doping " som kommer att ges ut snart går redan idag att förbeställa.

Intervju med Jonas Colting, del 2
http://www.kostdoktorn.se/intervju-med-jonas-colting-del-2

Istället för Doping
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/istallet-for-doping.html

Köp alltid Milko!

"Arla misstänks ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden. Prisdumpning och otillåtna avtal för att konkurrera ut alla mindre mejerier misstänks. Nu har Konkurrensverket gjort en oanmäld razzia för att säkra bevis i utredningen

Aftonbladet: Gryningsräd mot Arla
DN: Razzia på Arla och Coop
Expressen debatt: Arla svälter ut mjölkbönderna

Risken verkar vara att Arla tar över den svenska marknaden helt, och mest säljer dansk billigare överskottsmjölk. De svenska mjölkbönderna kan få det allt svårare att överleva.
Själv köper jag alltid Milko när jag kan som en liten protest. Finns något annat att göra?"


Gryningsräd mot Arla
http://www.kostdoktorn.se/gryningsrad-mot-arla

Dansk Ekologisk mjölk säljs i Sverige för halva priset
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/dansk-ekologisk-mjolk-saljs-i-sverige.html

Gör din röst hörd och skicka ett krav till Coop att de tar bort Arla och ersätter dem med lokala Svenska Krav alternativ.
http://www.coopmedmera.se/CoopMMWeb/se/kf/cmmp/portals/customerservice.portal?_nfpb=true&portlet_3_2_1_actionOverride=%2Fse%2Fkf%2Fcmmp%2Fpageflows%2FContact%2FsendEmail&_windowLabel=portlet_3_2_1

Congressman Paul on the Recent Swine Flu Scare

Ron Paul är en, klok, intelligent, beläst, sansad, vettig människa och politiker. Hör här hans kommentarer kring influensan. Som kontrast kan ju nämnas att Gov. Arnold Schwarzenegger i Kalifornien beslutat om undantagstillstånd med anledning av influensan.

Congressman Paul on the Recent Swine Flu Scare
http://www.youtube.com/watch?v=TB5-Y08qbjo&feature=popular

Swine Flu Outbreak Escalates As California Declares State of Emergency
http://www.abcnews.go.com/Health/SwineFlu/story?id=7446222&page=1

tisdag 28 april 2009

Levande Vatten

En man, som vigde sitt liv åt att studera vattnets egenskaper, var Viktor Schauberger. Han såg hela jorden som en stor organism och vatten som organismens blod.

Viktor Schauberger föddes i Ulrichsberg i Österrike den 30:e juni 1885. Hans släkt hade i långa tider varit skogvaktare. Som 18-åring, till hans fars stora besvikelse, vägrade han att följa i sina äldre bröders fotspår vilka studerade vid universitetet. Han hade sett hur universitetet haft en negativ effekt på hans bröders tänkande. De hade blivit mindre självständiga, och deras kreativitet hade dött.

Frånsett hans stora längtan att bli skogvaktare var den viktigaste anledningen till hans vägran att han inte ville få sin naturliga tankeförmåga förstörd av människor, som han såg som direkta motståndare till Naturen. Har skrev senare följande:

"De enda möjliga resultaten av den rent kategoriserande fackmentalitet, som tvingas på oss i skolan, är att vi förlorar vår kreativitet. Människor förlorar sin individualitet, sin förmåga att se saker och ting som de verkligen är och därigenom sin samhörighet med naturen. Vårt arbete är att förkroppsliga vår vilja. Effekten av sådant arbete är manifestationen av andligheten på jorden. När sådant arbete utförs rätt ger det lycka, men när det utförs felaktigt ger det med säkerhet lidande."

Schauberger blev alltså skogvaktare och kunde därför tillbringa många år i orörda skogar. Där hade han tid att studera naturens och vattnets eget rörelsemönster med naturen som sitt eget "laboratorium".

Han kunde under flera år studera ett orört naturliv ute i skogen. Här blev han också för första gången medveten om de levitationsenergier som han fann inneboende i vattnet. Schauberger hade en inneboende iakttagelseförmåga, en genomträngande uppfattningskraft, ofärgad av förutfattade meningar. Dessutom utvecklade han vad man kan kalla en aktiv medvetenhet, en förmåga att gå bortom det man ser med blotta ögat i sökandet efter det som låg bortom iaktagelseförmågan. Det var denna metod som han använde för att komma till insikt om vattnets hemligheter. Här följer ett citat ur Schaubergers egen beskrivning av hur han gick till väga:

"Jag kunde sitta timmar i sträck och bara iaktta det rinnande vattnet, utan att bli trött eller uttråkad. På den tiden var jag fortfarande ovetande om den stora hemlighet som finns gömd i vatten. Inte heller visste jag att vatten är bärare av livet eller det vi kallar medvetenhet. Aningslöst lät jag det rinnande vattnet strömma förbi framför mina ögon. Först efter flera år märkte jag att det rinnande vattnet magnetiskt drar till sig vår medvetenhet och tar med sig en del av denna. Det är en kraft som kan verka så stark att man övergående förlorar den egna medvetenheten och ofrivilligt somnar in djupt. På det sättet lärde jag mig så småningom att leka med vattnets hemliga krafter. Jag överlät mitt så kallades fria medvetande för att låta vattnet tillfälligt arbeta med det. Sakta men säkert förvandlades denna lek till ett djupt allvar, eftersom jag insåg att man kunde lösgöra sitt eget medvetande från kroppen och låta det övergå till vattnet. När jag sedan återtog medvetandet, avslöjade detta för mig de mest sällsamma ting om vattnets inre värld. Sålunda föddes en forskare, som kunde sända sitt medvetande på upptäcktsresor. På detta sätt var det möjligt för mig att erfara sådant som undgick andra människors uppmärksamhet, eftersom de var omedvetna om att människan kan sända sitt fria medvetande till de platser som ögat inte kan se. Detta gav mig slutligen en förbundenhet med den hemlighetsfulla naturens eget väsen, som jag nu långsamt började få kunskap om och lärde mig förstå. Det blev efter hand klart för mig att vi människor är vana vid att se allting bakvänt och felaktigt. Den största överraskningen var dock att få klart för sig att människan låter det värdefullaste rinna bort till ingen nytta, medan hon av det stora andliga behåller endast avfallet."

Schauberger var alltså ingen vanlig forskare utan en forskare som även använde paranormala förmågor, vilka kan jämställas med fjärrsyn. På det sättet lyckades han få tillgång till kunskap som annars ligger dold för andra. Han sade sig också ha "arvminnets gåva", vilket innebar att han kunde minnas tidigare släktingars kunskap om vattnets natur. Nedan följer delar av den kunskap han fann om vattnets egentliga funktion och naturens rörelseformer.
http://nexus.vishet.se/art1999/Shauberger.htm

Alexandersson, Olof, "Det levande vattnet"
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=1086&art=47457

Libertas . Decan Ganley

Libertas grundat av £300 milion worth 40åringen Declan Ganley har i dagarna lanserat sin svenska avdelning. För mig verkar Libertas inte vara något annat än en amerikansk intresse organisation med stark katolsk förankring.

Visst det munväder som Ganlety presterar kan låta som ljuv musik för EU kritiker men frågan är eg vad han vill. Det är synnerligen oklart. Uppenbart är att han vill verka inom EUs format men att han har ideer rörande relaterat till EU organistation och verkställighet.

Vad gäller hans politik eller ev avsaknad av sådan lär vi få återkomma till senare. Just nu tycker jag att det är betydligt mer intresant hur en helt self made man knappt fyllda 40 år och som inte bara lyckats göra en komet karriär som egen företagare, han har även knutit viktiga politiska kontakter världen över och nu dessutom startat en pan europeisk politisk organisation.

Allt detta som samtidigt så väldigt mycket om hans bakgrund eg är mycket dunkel. Som ex vilken nationalitet har karln, hur fick denne grabb som knappt klarade skolan iden att åka till Ryssland och handla med aluminium när han inte kunde ett ord Ryska och inte kände en käft? Varför finns ingen som kan dokumentera/styrka hans affärstid i Ryssland, att Ganley bevisligen kan kopplas samman med amerikanska militären och CIA är klart men hur eg ser denna koppling ut, osv?

"Selfmade" jo jag tackar. Här luktar det bakomliggande starka militära såväl som ekonomiska intressen. Starka intressen dessutom kapabla att mobilisera all den kunskap, energi och finansiella medel som behövs inte minst för att skapa en pan europeisk politisk organisation med kort varsel på mest effektiva sätt. För att inte tala om kapacitet att hålla en ung man under armarna och bygga upp i steg ett en affärsman till att i nästa fas etableras som politiker med en agenda. Frågan är bara - varför?

"According to his old school teacher, Seamus Walsh, Ganley had difficulty in adapting to the Irish school system as he did not speak Irish and went no further than the Leaving Certificate.
After leaving school, he initially worked on building sites in London but soon found a job as a tea boy at an insurance company. His business life started soon afterwards when he moved to the Soviet Union. He says that he traded in Soviet aluminium which he shipped to
Rotterdam via Latvia.[3] He did not speak Russian and no person involved in the trade has been found during investigations by Irish broadcaster RTE."

"In a point of order on 22 September 2008, Daniel Cohn-Bendit asked the President of the Parliament to investigate media reports that linked Ganley, as principal funder of the Libertas campaign, with the Pentagon and the CIA."

Declan Ganley: Ireland's Mysterious Mr. No
The campaign against the Lisbon Treaty in Ireland is buoyant, thanks in large part to the zeal of Declan Ganley. But the question remains: who is bankrolling him?
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/declan-ganley-irelands-mysterious-mr-no-843559.html

What will international man of mystery Declan Ganley do next?
People are still wondering who exactly the millionaire anti-Lisbon campaigner really is
http://www.tribune.ie/article/2008/jun/15/what-will-international-man-of-mystery-declan-ganl/

How One Man Plans to Sink the European Union
The European Parliament said last year that their own investigation found Ganley had signed contracts with the Pentagon worth about $200 million. Ganley's opponents claim his anti-E.U. stance reflects hiw connections with U.S. interests, a claim Ganley has always rejected.
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1891378,00.html

Margarin och Livsmedelsverkets kostråd

Läkaren Andreas Eenfeldt alias http://www.kostdoktorn.se/ intervjuar här Gunnar Lindgren om margarin och fetter. Omestring, natriummetanolat , bensin i livsmedel. Skrämmande.

http://www.youtube.com/watch?v=M2mbzMgsFz8

Natriummetanolat
http://www.gunnarlindgren.com/natriummetylat.html

Besvärlig fråga för Livsmedelsverket angående Natriummetylat
http://lchf.biz/natriummetylat.htm

Bensin i vår mat!
http://www.2000taletsvetenskap.nu/nyheter/bensin.htm

Under tiden detta pågår och pågått under decennier med Livsmedelsverkets goda minne så och istället för att sätta sig in i problmatiken kring margarin och margarin tillverkningen så lägger Livsmedelsverket mycket stor möda och energi på att se till att våra barn äter margarin och dricker lättmjölk i skolan. Samtidigt som man kampanjar mot naturligt fett i diverse olika kampanjer. Detta är allt finansierat mha av dina skattepengar dessutom.

Absurt tvinga barn dricka lättmjölk
http://skånskan.se/article/20090414/SPORTBLOGG03/905943427/0/absurt-ar-bara-fornamnet/*/absurt-tvinga-barn-dricka-lattmjolk

Fler protester mot Livsmedelsverkets fettskräck
http://www.kostdoktorn.se/fler-protester-mot-livsmedelsverkets-fettskrack

Sambandet mellan D vitamin och influensa

Mer om D vitamin som ju givet den intensifierade rapporteringen rörande sk svininfluensa blir allt mer aktuell. I övrigt se till att hålla kroppens immunsystem på topp genom att äta ekologisk och naturlig mat. Vill man läsa mer om sambandet mellan just influensa och D vitamin rekomenderas att ni läser länken med just detta namn.

"D-vitamin är unikt bland vitaminerna då det är ett steroidhormon som påverkar uttrycket av hundratals gerner i de flesta av kroppens celler. Potentiellt kan det därför ha nästan vilken effekt som helst på kroppen. Och en brist, som hos svenskar i allmänhet, kan ge nästan vilka sjukdomar som helst.

Allt mer forskning talar för att det kan ha en roll i långt fler sjukdomar än benskörhet. Infektionssjukdomar, cancer, hjärtsjukdom, autism, generell värk/fibromyalgi, vinter/vårdepression… listan på sjukdomar där ett samband misstänks är lång.

Mycket återstår att bevisa, men en sak är så gott som säker redan nu - D-vitamin är säkert och biverkningsfritt i relativt höga doser jämfört med vad man tidigare trott. Att få upp kroppens nivåer till vad som kan ses som normalt för personer som regelbundet får stark sol på sig är därför smart. Det kan tänkas förebygga diverse sjukdomar, och några kända faror finns inte för friska.

Aftonbladets råd, uppdaterade
Aftonbladet ger oss nedanstående fem tips för att få i oss D-vitamin. Flera har tyvärr endast minimal effekt. För att få upp nivåerna till vad som räknas som normalt krävs runt 2000 IE D-vitamin per dag. Det finns ett blodprov som visar mängden D-vitamin i kroppen (s-25-OH-D) men det används sällan i rutinsjukvård. Ännu.

1. Sola 15-30 min i stark sol utan solskydd (utan att bränna dig). Effektivt - ger femdubbla dagsbehovet - men fungerar i Sverige bara timmarna mitt på dagen i juni, juli, augusti. Så det räcker inte för de som inte regelbundet åker på chartersemester.

2. Ät fet fisk Bra tillskott, men du behöver runt 350 gram fisk om dagen för 2000 IE, i bästa fall. Konserverad i burk ger mycket mindre.

3. Ät kantareller och ägg Du behöver 2 kilo kantareller eller 35 ägg om dagen för 2000 IE.

4. Drick lättmjölk / ät margarin med tillsatt D-vitamin. Löjligt. Du behöver 13 liter lättmjölk eller 700g margarin per dag för 2000 IE.

5. Kosttillskott Också effektiv sätt få i sig, men Aftonbladet nämner inte att de flesta innehåller alldeles för lite för vuxna, ex 400 IE. Det finns dock bra märken med 2000 IE, se detta inlägg.
AD-droppar för barn innehåller 400 IE vilket kan vara en rimlig dos för barn (får inte överdoseras pga A-vitaminet). Med rent D-vitamintillskott kan man ge 1000 IE per dag till barn. Hade jag barn som var 2 år (då man vanligen slutar) skulle jag absolut fortsätta att ge AD-droppar.


Autism debuterar ofta(st) under tredje levnadsåret och det finns starka misstankar om ett samband med D-vitaminbrist. Se ex denna DN Debatt-artikel av två överläkare inom psykiatrin, från i somras.

För att D-vitamintillskott i kapslar skall tas upp lätt är det bra att ta dem tillsammans med fet mat.

Sammanfattning
D-vitaminbrist är vanligt hos svenskar, och kan tänkas leda till alla möjliga sjukdomar. 2000 IE är en rimlig dos för att få normala D-vitaminnivåer i kroppen.

För att få denna dos är stark sol mycket effektivt, men den räcker i Sverige bara till på sommaren. Fet fisk och ägg kan räcka för att undvika den värsta bristen under vintern, men för att hålla upp nivåerna ordentligt behövs kosttillskott, i tillräcklig dos. Eller en charterresa. Övriga sätt ovan ger så lite att det är i de flesta fall är nästan meningslöst. Jag tycker inte det, eller lämplig dos i tillskott, framgick i Aftonbladet tyvärr…"
http://www.kostdoktorn.se/aftonbladets-miss-om-d-vitamin

Influensaepedemi och D vitamin
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/influensaepidemi-och-d-vitamin.html

Supervitaminet skyddar motsnuva – och svår sjukdom
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article3316120.ab

Activator X
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/activator-x.html

måndag 27 april 2009

BNN speaks to Paul van Eeden, president, Cranberry Capital

Paul van Eeden är en gold bug jag har följt under många år. Han har ofta mycket intressant att komma med. Som sagt, snart dags att shorta bonds..och frågan är när, inte om krisen kommer till commercial real estate.

BNN speaks to Paul van Eeden, president, Cranberry Capital
http://watch.bnn.ca/squeezeplay/april-2009/squeezeplay-april-21-2009/#clip163848

http://www.paulvaneeden.com/Interviews

The Actual Money Supply
http://www.paulvaneeden.com/The.Actual.Money.Supply

Bankfällan

Att banker är parasiter förmögna att förstöra allt det som hedliga människor byggt upp in sitt anletes svett börjar att bli mer och mer tydligt för allt fler. Frågan är om banker eg tillför något av värde till en ekonomi eller om de och dess ägare i realiteten bara är parasiter på samhällskroppen.

Den grundläggande frågan man bör ställa sig varför banker så konsekvent alltid lyckas att fel prissätta risk och varför man alltid skapar dessa konjukturella svängningar? Det är ju egentligen ingenting vi skulle behöva dras med givet att den reala ekonomin effektiviseras, vi utveckar ny teknik, produktiviteten ökar. Istället så måste vi jobba allt mer och i all högre takt för att hinna med då våra pengar ständigt minskar i värde genom inflation.

Banker agerar som mellanhänder där sparade pengar mot ränta förvaltas i bankens regi och där de sedan har vår tillåtelse att låna ut våra pengar mot ränta till sina kunder. På så sätt är det tänkt skall de som har pengar kunna få en avkastning samtidigt som de som behöver pengar kan få tillgång till de medel de behöver för att realisera de projekt som effektiviserar ekonomin till samhällets fromma.

Det enda banken gör här är att prissätta dessa pengar och värdera risk. Och detta mina vänner lyckas de alltid att göra på ett sådant sätt att de under perioder lånar ut för mycket pengar till för låg kostnad, till allt för hög riskt så till den milda grad att de alltid ser till att skapa en ekonomisk kris.

Väl inne i krisen så sätter de sedan tvärstopp för den reala ekonomin genom att fullständigt sluta att låna ut. Ett bevis för det senare kan enklast studeras i ex USA eller i Sverige genom att iakta hur FEDs respektive Sveriges Riksbanks balans räkning utvecklats under senare tid. Det är helt enkelt så att i realiteten all utlåning idag inte görs av bankerna utan av dessa centralbanker istället. Bankerna har upphört att fungera under perioder när de istället lägger 100% av sin energi istället på att bygga upp sin egen balansräkning. Dvs då alla pengar stannar hos bankerna istället för att som det är tänkt, slussas vidare ut i den reala ekonomin.

Så givet att bankernas roll och uppgift är att korrekt kunna värdera risk och prissätta pengar och givet att de så flagrant alltid misslyckas med detta och vivet att banker under perioden även helt misslykas med att slussa ut penegar som den reala ekonomin behöver, fyller bankerna eg någon funktion och har de eg någon konstruktiv uppgift att fylla i ett modernt samhälle?

Frågan kanske låter provokativ men inte minst efter att ha sett gårdagens progran om de svenska bankernas agerande i baltikum inser man att problemet eg är just bankernas funktionssätt. USA har sitt subprime debaclem vi i sverige har baltikum.

I Baltikum har de svenska bankerna helt och fullständigt totalt miss prissatt risk och de har i denna region skapat en fejkad ekonomisk bubbla genom massiv och aggresiv utlåning, helt utan grund i vad den reala ekonomin visar sig orkar att klara av och därmed har dessa länders ekonomi nu till sist havererat.

Lösningen för dessa länder givet denna situation är klockren - devalvera sin valuta. Då skulle skulderna i ett naffs minskas samtidigt som utländska intressen skulle kunna bli mer intresserade av att med sina högre värderade valutor att investera i landet.

Nu visar det sig att just svenska intressen (läs Wallenberg) politiskt agerat i syfte att inte tillåta en devalvering, ni vet det förfaringssätt som svensk export industri (läs Wallenberg) i decennier förordat för att på så sätt skaffa sig enkla konkurrensfördelar för sin export industri. Istället betalar Svenska staten (svenska skattebetalare) in massiva mängder pengar till de baltiska länderna i stödpaket.

På detta sätt räddar svenska staten, svenska skattebetalare Wallenbergarna, som annars pga sina felaktiga risk bedömningar i baltrikum hade blivit insolventa, från konkurs. Ett av problemen med bankerna är att de VET att de alltid kommer att räddas. Hur många gånger har inte skattebetalare nu kommit till Wallenbergarnas undsätttning under åren? Om vi istället lät dessa banker att ta konsekvenserna för sitt agerande, tillät dem att gå i konkurs så skulle med detta de till sist kunna bli en fungerande och för samhället konstruktiv istitution istället för som idag en destruktiv parasit. De skulle lära sig att prissätta risk korrekt över tiden och de skulle konstuktivt inte bara se till att konsumtion i landet ökar utan dessutom även lära sig att slussa pengarna på ett optimalt sätt till de delar och sektorer av reala ekonomin som utvecklar ekonomisk hållbart och på effektivast sätt.

Hur som helst detta svenska politiska ingrepp i Baltikum där man motarbetat med näbbar och klor en baltisk devalvering innebär i realiteten att de baltiska medborgarna får ta 100% av smällen. Det är de som får dra åt svängremmen i dessa länder samtidigt som de svenska skattebetalarna står som garanter för bank kalaset. Varför tillåter vi det och vilka mandat har våra folkvalda att på detta sätt hålla fallerande insitutioner och intressegrupperingar under armarna?

I ljuset av detta blir Peter "proppmätts" Wallenbergs senaste utspel ang bonusar än mer groteskt.

Det är även en högst valid fråga att ställa sig varför centralbanker under perioder ökar mängden pengar och på detta sätt sedan gör möjligt för bankerna att få tillgång till mängder med mycket och billiga pengar? Dessa pengar bränner i fickorna på bankerna som därefter ger sig ut på uppdrag i ekonomin allt med konsekvensen att bubblor sklapas. En centeralbanks ekonomi är helt enkelt en bubbel baserad ekonomi och inte en real ekonomisk långsiktig ekonomi.

Det är inom dessa två områden vår ekonomi nu bör reformeras och vad gör då etablisemanget? Jo man tillsätter en ny funktion, en världs riksbank genom att tillåta IMF att trycka pengar samtidigt som bankerna återigen inte tillåts att fallera utan istället slussas pengar i en allt febrilare takt från skattebetalare till bankerna för att sedan hoppas att bankerna skall låna ut dessa pengar igen till skattebetalarna. Men just nu stannar pengarna hos bankerna och de pengar som istället lånas ut är mer pengar skapade av riskbankerna, dvs pengar garanterade av dess skattebetalare.

Bankfällan
http://svtplay.se/t/103466/dokument_inifran__bankfallan

Swedbank gav lån på svarta inkomster
http://svt.se/2.22620/1.1532690/swedbank_gav_lan_pa_svarta_inkomster?lid=puff_1534290&lpos=rubrik

Bonussystem drev på utlåningen i Baltikum
http://svt.se/2.22620/1.1532857/bonussystem_drev_pa_utlaningen_i_baltikum

En lus på folkets kropp
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/en-lus-pa-folkets-kropp.html

Mer om Riksbanken
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/mer-om-riksbanken.html

söndag 26 april 2009

Nytt stöd för solceller och enklare nätanslutning på gång

Regeringen presentarer inom kort ett nytt ekonomiskt stödsystem som ska göra det enklare för privatpersoner och företag att investera i solcellsenergi.

Tekniken att få solljusets energi att omvandlas till elektricitet via solceller är stor i världen men ännu liten i Sverige ? här finns bara totalt 7 MW installerat i dag. Det motsvarar fyra normalstora vindkraftverk.

Möjlighet för privatpersoner
Tidigare har det gått att få stöd för installation av solceller i offentliga byggnader. Nu ska det bli tillgängligt också för privata hushåll och företag. Stödet blir högst 60 procent av kostnaden för projektering, material och installation av solceller med ett tak på 75.000 kronor i stöd per installerad kilowatt och högst 2 miljoner kronor per anläggning.

Tanken är att det nya stödsystemet ska komma igång vid halvårsskiftet och fungera retroaktivt från den 1 januari i år om EU-kommissionen, som nu synar förslaget, är med på noterna.

Syftar till teknikutveckling
Frågan är vilka som kommer att lockas att satsa på solceller?
Ola Alterå, statssekreterare på näringsdepartementet tror att det är de som kan göra en skaplig ekonomisk investering. Men också de som har intresse att utveckla ny teknik och höra till dem som utvecklar framtidens energilösningar.

150 miljoner kronor kommer att finnas tillgängligt i stöd över en treårsperiod, det kan ge bara en marginell ökning med ett par MW solcellsenergi utöver dagens sju.

Ska förenkla för mindre producenter
Regeringen kommer också i juni att lägga förslag om att små kraftproducenter med solceller eller vindkraft enklare än idag ska kunna leverera in överskottsström till de allmänna elnäten.Syftet är att fler småskaliga producenter blir intresserade av att producera el i mindre skala.

http://svt.se/2.22620/1.1532454/nytt_stod_for_solceller?lid=puff_1534163&lpos=rubrik

Energy Regulatory Chief Says New Coal, Nuclear Plants May Be Unnecessary

Här kommer mer om Obama administrationens energi vision som i korthet går ut på att mha av sk "intelligent eller smart grid" bygga upp ett system där ingen sk baseload eg skulle behövas. Annars argumenterar man ivrigt för at viss kapacitet måste komma från stora centrala kärnkrafts, respektive kolkraftverk men här säger altå Jon Wellinghoff att inga nya kärn eller kolkraftverk skall byggas i USA.

Energy Regulatory Chief Says New Coal, Nuclear Plants May Be Unnecessary
http://www.nytimes.com/gwire/2009/04/22/22greenwire-no-need-to-build-new-us-coal-or-nuclear-plants-10630.html

Smarta elnät
http://reflexions-of-red.blogspot.com/2009/01/smarta-elnat.html

och även sk smart money tar en bet på "klimat caset":

Soros Goes Green, Invests In Carbon Capture Company
Powerspan says the technology should catch 90% of CO2 emiss
http://www.businessinsider.com/george-soros-invests-in-carbon-capture-company-2009-4

Givet att han tidigare dessutom satsat på just kol. Intressant här även är att Buffet ser potentialen i Kanadensisk oljesand:

Buffet and Soros Placing Fossil Bets
http://solveclimate.com/blog/20081125/buffet-and-soros-placing-fossil-bets

Samtidigt som nu Representant husets sk "cap and trade bill" diskuteras för fullt:

What's In The First Draft Of The House's Cap And Trade Bill
http://www.businessinsider.com/whats-in-the-first-draft-of-the-houses-cap-and-trade-bill-2009-3

Cap-and-trade bill could devastate manufacturing
Gov. Jim Doyle is worried about what poorly crafted cap-and-trade legislation could do to the economy of the Midwest.
http://www.jsonline.com/business/42829987.html

Eg det enda som man idag kan säga med säkerhet är att energi kommer att bli dyrare i framtiden. Obamas administration har som mål att dra in mycket stora summor till statskassan mha olika miljöskatter på kol och olja.

Första frågan man bör ställa sig hur lång tid kommer det att ta och hur mycket pengar kommer det att kosta att fullt ut dels bygga om USAs sk grid till ett smart grid och sedan dessutom bygga ut förnyelsebar energi i den omfattning som kommer att behövas? Givet att osäkerheten nu kommer att vara total vad avser ev nyinvesteringar i ytterligare kärnkrafts och olje kapacitet så riskerar nu denna industri att drabbas av svåra förseningar och med detta blir risken betydande att vi med detta nu går in i en period med total energi osäkerhet.

Bolivias salta styrka

Vit framtid. I en saltöken i södra Bolivia finns hälften av världens litiumreserver. Samtidigt som mineralen blivit allt viktigare för bilindustrin så har Bolivias regering fått ett värdefullt trumfkort i förhandlingarna med utländska företag och regeringar.

Litium är en nyckelkomponent i produktionen av batterier till el- och hybridbilar och Bolivia har till och med kallats litiumets Saudiarabien.

Bolivias salta styrka
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2785301.svd

Unni Drougge - Boven i Mitt Drama Kallas Kärlek

Några ord från Unni Drougge:

"Jag älskar internet. Redan i början av nittiotalet, innan jag ens var uppkopplad, sympatiserade jag med visionen att information vill vara fri.

Många har försökt göra om nätet till en plastig postorderkatalog eller till en gigantisk porrklubb. Men framförallt är det en oslagbar global mötesplats, en kunskapsbank, en kulturspridare och – inte minst – ett demokratins ankare.

Och när nu möjligheterna med detta gränslösa kunskaps-, menings- och kulturutbyte blivit optimala, då kommer den dundrande backlashen från ett trögt och förbisprunget etablissemang.

Till sina frontlinjer har de schasat fram ett gäng uppskrämda kreatörer som står och viftar med dammiga och obsoleta upphovsrättsplakat.Många av mina egna kollegor har alltså, säkerligen intet ont anande, låtit sig användas som kanonföda i detta krig som underhållningsindustrin, detvillsäga mellanhänderna, har iscensatt.

Med undantag från några fula fiskar, exempelvis Guillou, som rovgirigt slår vakt om sina egna förlagsdomäner, misstänker jag att en hel del upphovsmän är förda bakom ljuset och/eller rädda att stöta sig med sina utgivare. De flesta är definitivt närsynta. För striden kring Internet, som nu i och med Pirate Bay-domen skapat ett sällan skådat folkligt engagemang, handlar om så mycket mer än en skara kreatörers ängslan över att inte få betalt för sina verk.Först av allt finns det naturligtvis mäktiga, internationellt förgrenade ekonomiska intressen i den snara av integritetskränkande befogenheter som lagt sig kring internets livsnerv.

Den gammalmodiga tillverkningen och distributionen av film, musik, böcker och spel vill bevara sin ensamrätt och sin vinstmaximering. Dess traditionella aktörer försöker med alla medel bekämpa ett nytt system där konsumenterna inte låter sig styras så lätt mot den bekväma och lätthanterliga mainstreamkulturen, ett enkelriktat system som dessutom missgynnar de flesta upphovsmän.

Men i ett vidare perspektiv rör det sig om politiska intressen. De åtgärder som redan vidtagits och de som är på väg att utformas för att skydda upphovsrätten krattar gången för ett storebrorssamhälle där medborgarna kan kontrolleras in i minsta vrå.

Om dessa åtgärder, exempelvis telecompaketet, tillåts slå igenom blir det förmodligen the end of the web as we know it. Internet och dess teknik kommer då att ligga i storpolitikens och storkapitalets händer.

Det som vi var med om att skapa kommer att användas mot oss.
• Därför har frågan om fildelning börjat växa till en genuin folkrörelse, så ödesmättad är den.
• Därför är det nästan så att jag skäms över min egen yrkeskår. De som inte går ut och ylar om att få betalt för sina osålda alster kniper istället käft om saken. Besvikelsen över författarna är extra stor eftersom denna kategori förmodas tillhöra de intellektuella, och att vara intellektuell förpliktar. Det är den intellektuelles uppgift att med ordets makt varna för och protestera mot en medborgarfientlig samhällsutveckling. Men det enda som hörs från författarkollektivet är ett aningslöst applåderande av rent fascistoida kontrollmekanismer.
• Därför måste jag med hjälp av de små medel jag har manifestera min vägran att abdikera från en av författarens viktigaste uppgifter, nämligen att tränga bakom skeendets dimridåer.
• Därför stödjer jag helhjärtat The Pirate Bays medhjälp till spridning av kultur och information i sann, och numera klassisk, internetanda.

Jag gör det genom att skänka dem min senaste bok som ljudfil så att vem som helst kan ladda ner den utan att oroa sig över att bara för det bli avlyssnade och kränkta. På uppmaning har jag öppnat ett Paypalkonto så att de som har lust kan bidra med vad de anser rimligt, efter egen kassa och förnuft.Inspelningen av ljudboken har skett med ideella insatser från vänner som har förstått vad det hela handlar om.

Jag tänker inte låta mig förvandlas till kanonmat åt en urspårad underhållningsindustri som tillsammans med baksluga politiska krafter är beredda att ta till vilka metoder som helst för att detronisera vår största demokratiska plattform.
Länge leve det fria ordet!
Unni Drougge"

PS. Vill ni skicka pengar via Paypal, registrera er där och skicka till: unnidrougge@unnidrougge.com
Unnis blogg finns på: http://unnidrougge.blogg.se/

Unni Drougge - Boven i Mitt Drama Kallas Kärlek LJUDBOK TPB001
http://thepiratebay.org/torrent/4864619

lördag 25 april 2009

Ekonomiekot Lördag - Råvarubomen som kom av sig

Efter förra sommarens oljeprisrally har både konsumtion, produktion och priset på olja sjunkit. Metallpriserna backar också. Råvarornas roll i världsekonomin diskuterades av professorn Kjell Aleklett och råvaruexperten Magnus Ericsson.
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1716519&BroadcastDate=&IsBlock=

NewsWeek and "cheap oil forewer"
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/newsweek-and-cheap-oil-forever.html

Röd flagg för EUs energibehov
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/rod-flagg-for-eus-energibehov.html

fredag 24 april 2009

Själv medecinering

SR gör här en granskande reportage serie som jag hoppas att många kan ta del av.

"Intresset för brottslingar och spektakulära brott har ökat lavinartat under de senaste decennierna. Behovet att få svar på frågan ”varför?” ofta leder till att de går till historien med EN dominerande förklaring. Och gärna en som ligger långt borta från oss själva och vår egen vardag.

Men det finns en faktor som nästan aldrig finns med som förklaring. Trots att den återkommer i fall efter fall. Det handlar om svenskarnas favoritdrog. Vårt enda lagliga berusningsmedel - alkoholen."


Att den "oskyldiga" drogen alkohol ligger bakom mycket elände inser man inte minst när man kan konstatera följande:

"Över hälften av alla som dömts till livstids fängelse de senaste 40 åren har varit alkoholister eller missbrukare av andra droger."

Man kan ju sedan naturligtvis diskutera vad som är missbruk i det oändliga. Inte minst är ju missbrukare själva experter att dölja sina beroenden för sin omgivning men kanske ffa för sig själva. Men låt oss för en gångs skull inte fastna där just denna gång utan istället konstatera att missbruk finns. Den stora frågan blir då - varför missbrukar man, varför går vissa över gränsen och andra inte?

Mitt egen svar blir att missbruk eg handlar i grunden om "självmedicinering". Dvs något i en människa är inte som det ska och där en människa som inte är hel försöker att på alla sätt hitta sätt att laga sig själv. Det enklaste blir då en över konsumtion av något yttre för att själv försöka hitta en inre balans. Över konsumtion - eller det vi annars kallar det, missbruk kan bestå av alkohol men även mängder av andra saker som ex makt, kontroll, pengar, uppmärksamhet, prylar, mat och tom "kärlek". Jag sätter kärlek här inom citations tecken för äkta kärlek och när den inte missbrukas är villkorslös och helt i avsaknad av egenintresse.

Alla dessa har ödestigra effekter för "gärningsmannen" men även i hög grad för offren som i samtliga fall finns runt dessa. Skulle man vidga missbruks problematiken till att även innefatta missbuk annat än alkohol så antar jag att alla de som idag sitter i fängelse kan definieras som missbrukare i en eller annan form.

Själv och som jag skrivit om tidigare tror jag dock att alla missbruk i grunden är relaterade till en och samma sak - bristande själv känsla. Någon kanske invänder och säger att detta är en förenkling av problemetiken. Mitt svar till dessa är då - men tänk om det är så enkelt?

Sveriges blinda fläck
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1650&grupp=7610

Den tunnväggiga människan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/den-tunnvaggiga-manniskan.html

Barn ska inte broilas. De ska leka

Cyckel hjälm och pedagogiska leksaker i all ära men är eg skola inte i realiteten problemet? Hur många smågrabbar när de lever i "naturligt tillstånd" skulle komma på tanken att sitta still i timmar varje dag och bara lyssna på vuxnas monologer?

Grabbar springer runt, letar kottar, plockar pinnar och upptäcker världen. Kanske dags att låta dom göra det? Slår vad om att nästa "trend" kommer att bli äventysläger dit ungar skickas bara för att få vara, klättra i träd, bygga kojor, slå sig på tummen med hammare, skrubba knäna och cyckla utan cyckelhjälm.

"Men nu oroar sig forskarna för att den fria leken, i takt med medelklassföräldrarnas hets att lära barnen allt de möjligtvis skulle kunna ha nytta av någon gång i framtiden, håller på att utrotas. En amerikansk undersökning visar att barns tid för fri lek sjönk med 25 procent mellan 1981 och 1997. En utveckling som det inte finns något som tyder på är avstannande men all anledning att misstänka är relevant även för Sverige. "

Dags att prioritera kaos framför ordning
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2789151.svd

Är fett skadligt?

Är fett skadligt?
Nya rön om att inte ens det mättade fettet är farligt att äta, lanseras av Fredrik Nyström, läkare och professor i internmedicin vid Linköpings universitet. Frågan är dock inte okontroversiell och debatteras med Stephan Rössner, läkare och fetmaexpert vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1714121&BroadcastDate=&IsBlock=

Rabbit starvation, nödvändighet av fett, kolhydraters uteslutande och Viljhalmur Stefansson
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/rabbit-starvation-nodvandigheten-av.html

Jeff S Volek och mättat fett
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/jeff-s-volek-och-mattade-fetter.html

torsdag 23 april 2009

Inget annat än en rättsskandal

Hörde en snutt av en intervju av Norström precis på radion som gick i stil med detta på ett ungefär:

Q: Varför bad du en nämndeman att lämna ärendet inför rättegången med anledningen att han var med i en upphovsrättsorganisation?
A: Jag bad honom inte att lämna
- Tystnad..
Q: Han sa att du bad honom lämna
A: ... Jo, men han kom till mig och frågade och då bad jag honom lämna pga risken för jäv
Q: varför satt du då kvar när du dels är medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt och även tidigare haft ett intimt samarbete med bla Monique Wadsted
A: Jag ansåg inte att det fanns risk för att detta kunde uppfattas som jäv

Just den där typen av knappa ordvändningar som Norström använde sig av under intervjun belyser tydligt och konkret att hela detta ärende och Domarens agerande inte stämmer överens med de grundläggande krav om opartiskhet och öppenhet i rättssak som alla har rätt att kräva.
Key opinion leaders, lobbyism, av industrin avlönade proffessorer har vi sett exempel på tidigare. Fråga nu man bör ställa sig är - hur långt in i rättssalarna kan särintressen i realiteten påverka? I synnerhet i ett sådant internationellt uppmärksammat, för multi nationella intressen pricipiellt unikt viktiga och troligen prejudicerande rättsärende som detta?

Dessutom är bristen på omdöme total där han som den domare för ärendet han är besitter en oförmåga att inse att det kan föreligga jäv för egen del samtidigt som personer med betydligt lägre profil i ärendet av denne ombedes lämna. Typisk fall av känsla av osårbarhet som allt som oftast drabbar personer med förstorad självbild.

Monique Wadsted
http://sv.wikipedia.org/wiki/Monique_Wadsted

Experter: Det är anmärkningsvärt
Domaren Tomas Norström kan mycket väl ha varit jävig när han dömde utgången i Pirate Bay-målet. Det menar flera processrättsexperter som SvD.se talat med. – Det är anmärkningsvärt, säger Eric Bylander, lektor i processrätt.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2786167.svd

Obegripligt varför Pirate Bay-domaren höll tyst
http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=13234

Handelsbanken ska växa i Storbritannien

Flute skriver och berättar om Englands prekära läge. Något vi även tidigare berört i denna blogg. Lite intressant var Flutes kommentar om Handelsbankens exponering i landet.

Rekordunderskott i Brittisk budget
http://flutetankar.blogspot.com/

Läser man följande intervju med den i December 2005 nytillträdde region chefen, Magnus Uggla så får man onekligen lite rysningar i kroppen. Eller vad sägs om följande expansions strategi:

"- Vi har till exempel tittat på så kallade building societies. Det finns tre börsnoterade som inte är helt billiga, sedan tillkommer budpremie. "

eller

"Antalet anställda har ökat med 20 procent under årets första nio månader. Utlåningen ökade samtidigt med 39 procent till 1.542 miljoner pund och privatutlåningen stod för cirka 20 procent.

- Vi satsar på att öka andelen privatutlåning för att balansera riskerna. Vi är exponerade mot fastighetssektorn, både genom företags- och privatkunder, säger Magnus Uggla.

På standardiserade bolån i England är marginalen cirka 50-100 punkter men Handelsbanken arbetar mer med skräddarsydda lösningar, ofta för kunder som har många fastigheter. Att privatpersoner köper fler bostäder för att hyra ut i England, så kallad Buy to Let, driver på spekulationer om en fastighetsbubbla men Magnus Uggla tycker ändå att risken är begränsad.

Visserligen varnade OECD nyligen för att den engelska bostadsmarknaden är övervärderad, men många här i England talar nu om att priserna börjar röra sig sakta uppåt igen."

Handelsbanken ska växa i Storbritannien
http://www.privataaffarer.se/nyheter/200512/handelsbanken-ska-vaxa-i-storbritannien/index.xml

Och ett år senare:

SHB ökar takten i England
Handelsbanken ökar tempot i England. 14 nya kontor kommer att öppnas i år mot sex förra året. Och de engelska kunderna blir allt viktigare för banken. Inom en femårsperiod kan Handelsbanken tjäna så mycket som 1 miljard kronor om året i Storbritannien.

Utlåningen ökade med 67 procent, inlåningen med 18 procent under 2006, då det också tillkom sex nya lokalkontor. I år planeras uppemot 14 nya kontor – närmast att öppna är Doncaster, Brighton, Bath och Exeter.
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007\03\05\7191&sectionid=

Fortsättning följer..

Svenska elbilen - en bluff

Hmm, låter som om någon har lite att förklara här. Man kan bara hoppas att allt handlar om något missförstånd. I synnerhet i dessa neddragningtider i västsverige och efter gårdagens besked från Volvo är det just denna typ av nyhet som vi inte behöver. Om detta skulle visa sig vara mer eller mindre falsarier så är det dock allvarligt. Tills att motsatsen är bevisad så håller vi dock tummarna för detta projekt.

Svenska elbilen - en bluff
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\04\23\334398&sectionid=BilMotor

Sedan när vi ändå är inne på detta med vårt skötebarn el marknaden så kan jag inte låta bli att kommentera detta EU utspel om det svenska kraftnätet. Vid första påseende av detta utspel kan man få intrycket av att sverige straffas för att vi ha billig el och exporterar? Om så är fallet är det nu definitivt dags att sätta yxan i allt vad elsamarbete med kontinenten heter.

Har förståelse för att Ryska Gassprom snart har gett helt upp vad gäller gas leveranser och priser till Europa. Vad hände med det ekonomiska begreppet komparativa fördelar? Är detta något EU nu avser att avskaffa? Hur skall eg kontinenten nu eg få sin framtida energi försörjning säkrad? Återigen, denna fullständig tossiga ide om att Sverige har något som helst att tjäna på ett utveckat och utökat energisamarbete med kontinenten är komplett galenskap.

EU-kommissionen: Svenskar har för billig el
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\04\23\334436&sectionid=Dinapengar

Ryssland och Kina etablerar strategiskt energi samarbete
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/ryssland-och-kina-eteblerar-strategiskt.html

It's electrifying!
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/its-electrifying.html

Open Veins of Latin America

Här är boken som President Higo Chavez överlämnade till USAs president Barack Hussein Obama när de träffades på Americas Summit .

Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pillage of a Continent (Paperback)by Eduardo Galeano
http://www.amazon.com/Open-Veins-Latin-America-Centuries/dp/0853459916

Håller USA på att försvenskas?

Begreppet "The Stockholm syndrom" kan ha fått en ny innebörd i USA. TV-programmet The Daily Show skickade en medarbetare till vårt avlånga land för att reda ut vad det innebär att vara svensk.

The Stockholm Syndrome Pt. 1
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2781905.svd

The Stockholm Syndrome Pt. 2
http://www.thedailyshow.com/video/index.jhtml?videoId=225126&title=the-stockholm-syndrome-pt.-2

The Stockholm Syndrome
http://www.thedailyshow.com/video/index.jhtml?videoId=225113&title=the-stockholm-syndrome

The Swedish model
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/swedish-model.html

Hon blev årets tekniktjej

Mänskligheten, vare sig vi vill det eller inte, är uppenbart delad. En del kallas män en del kallas kvinnor. Det finns uppenbara fysiska skillnader mellan bägge dessa grupper, det går inte att förneka. Frågan är om det även finns skillnader i det mentala? Har dessa olika grupper olika behov?

Vissa sk genusforskare antar ex att Tiina Rosenberg hör till denna kategori anser att det inte finns skillnader alls och allt bara är en uppfostringssak. Vi ger pojkar bilar och flickor dockor och voiala de blir pojkar eller flickor.

Jag som far till tre söner har alltid varit lika oförstående inför denna typ av resonumeng. Verkligheten ser så uppenbart annorlunda ut. Men det är väl med genus forskare som med national ekonomer, dietister och Livsmedelsvers anställda, man kan bevisa vad som helt i "vetenskapens" namn. Det gäller bara att avgränsa sig tillräckligt i sin teoretiska modell.

Hur som helst att kvinnor uppmuntras att ta steget in på de domäner som traditionellt sett tillhört männen är uppenbart. Tjejer som gillar teknik och grabbiga grejer uppmuntras och omtalas i positiva ordalag. Slående är hur få motsvarande positiva omnämnanden som ges för killar som gör det omvända, satsningar för att pojkar skall lära sig sy etc.

Vilka signaler ger detta till tjejer när man eg genom att ringakta traditionellt kvinnliga inriktningar och sysslor hela tiden pekar på det positiva att göra mer "manliga" ting. Borde man i realiteten inte stärka det som traditionellt sett avsets vara kvinnligt, höja dess status istället för att som nu egentligen säga att detta är något man skall bort ifrån?

Hur har då denna "satsning" utvecklat sig? I stort sett så är läget helt och fullständigt oförändrat. Kvinnor vårdar och har hand om omsorg men i det offentligas regi. Dvs det de gjorde tidigare lagade mat, tog hand om barn, städade, skötte sjuka hemma gör de nu mot betalning. Men någon eg uppvärdering av detta arbete som allt som oftast sker i det tysta, i bakgrunden har inte skett. Vare sig lönemässigt eller vad gäller status. När konjungturen viker skall det satsas på väg och husbygge, ROT avdrag och annat traditionellet manliga sektorer.

Kvinnor dock i näringslivet och på ffa högre poster är mycket, mycket ovanliga och faktum är att de är mer ovanliga i Sverige än i många andra länder ex USA.

Ett "problem" som sällan uppmärksammas dock är att ex all utbildning ffa på de lägre nivåerna och i de högre nivåerna inom ffa språk idag nästan till 100% är kvinno dominerade. Det kommer nu fram allt mer forskning som tydligt pekar på att det kan ha en kraftigt negativ påverkan på ffa pojkarnas resultat i skolan. Pojkar får i snitt betydligt lägre betyg än flickor i samma ålder men de presterar i snitt lika bra och tom bättre på de nationella proven. Paradoxalt nog så höjer sig pojkarnas betyg i snitt när de har manliga lärare.

Manlighet är idag närmast ett skällsord. Att vara man är lika med att vara förtryckare, oresonlig, aggresiva potentiella våldsverkare. Manlighet istället borde som ideal att sträva efter vara förknippat med att vara renhårig, ärlig och rakryggad.

I dag i stockolms innerstad är dominansen nästan fullständig av flickor och med endast undantags vis några få pojkar i klassen i de skolor med human inrikning som har de högsta intagnings kraven.

Sammantaget har vi fått en soppa där vare sig män eller kvinnor kan känna stolthet för sin tillhörighet och där män skall sträva efter att vara "omanliga" och där kvinnor möjligheter att uppskattas bottar i deras sträva efter att göra det som män gör. Är detta en positiv utveckling?

Kan det tom vara så att när kvinnor försöker att ta för sig i traditionellt manliga sektorer och då genom att emulera män i realiteten bara blir sämre kopior av män oförmögna att tillföra mervärde? Kanske istället de genom att tillföra något annat, något nytt till dessa verksamheter skulle kunna ha betydligt större möjligheter?

Hon blev årets tekniktjej
http://www.svd.se/naringsliv/jobbet/artikel_2691743.svd

Rapporten: http://www.svt.se/content/1/c6/95/24/08/IFAU_rapport.pdf

Då jag personligen är en omotiverad svensk grabb pallade jag bara läsa sammanfattningen:

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks om skillnaden mellan slutbetyg och provresultat är systematiskt korrelerad med kön och etnisk bakgrund. Registerdata över resultat på nationella prov och slutbetyg i svenska, engelska och matematik för elever i årskurs 9 i Sverige mellan åren 2001 och 2005 används.

Resultaten är följande: flickor får generellt högre slutbetyg i svenska, engelska och matematik än pojkar med samma provresultat.

Utlandsfödda får högre slut-betyg i svenska och matematik än svenskfödda med samma provresultat.

En lus på folkets kropp

Peter "proppmätt" Wallenberg ryter till ang regeringens syn på bonusar inom näringslivet och Wallenbergs svären. Någon slags markering försöker denna gamle man nu göra. Tidigare i Wallenbergs gruppen sade alltid Wallenbergarnas överhuvud att man inte betalade bonusar till sina chefer då de förväntades göra ett bra jobb i alla fall givet de höga löner de sitter med. Dessutom ansåg man att riskerna med bonussystem var betydande då man med dessa så uppenbart kan hamna i en situation där dent blir svårt för en företagsledning att skillja på kortsiktiga personliga vinst möjligheter och det som i realiteten är bra långsiktigt för bolaget och verksamheten.

Detta ändrades dock med med Peter Wallenberg som av sin far fö ansåg lätt imbicill och av denna anledning mer eller förvisades till Afrika som säljare för ett av bolagen. Att Peter Wallenberg inte haft särdeles mycket koll visar inte minst turerna tidigare kring SEB då i realiteten banken fär några decennier faktisk var mycket nära insolvens, satsningen i Tyskland såväl som Baltikum. Inte heller har turerna kring de höga profiler bolaget haft i sin ledarkrets ffa kanske Barnevik och Palmstjerna där bägge dessa så flagrant offrats av ägarna stärk Wallenbergarnas varumärke. Att Peter Wallenberg talar i egen sak ang bonusar och att är den som här har något att försvara är även detta högst uppenbart.

I en situation där nu svenska kronan offras på den svenska export industrins altare och där i realiteten svenska skattebetalare finansierar detta genom allt lägre framtida köpkraft och minskande avkastning på besparingar är det just Wallenbergs export bolag som drar största vinstlotten av.

Så alternativet Peter Wallenberg du skall överväga - antingen tvingas även du och dina bolag gå igenom det stålbad som en Euroanslutning skulle innebära där det istället för dessa ständiga valuta fördelar bekostade av det svenska folket blir upp till företags ledningen att bevisa sin kompetens eller så ser ni till att sköta era interna angelägenheter på sådant sätt att det inte uppenbart motverkar det svenska folket bredvillighet att ställa upp på detta.

Systemet där man tar pengar från skattebetalare för att garantera, betala dessa till banker för att dessa sedan skall betala ut pengarna till skattebetalarna igen är i realiteten det som nu i princip alla OECD länder försöker implementera. Lika infantilt dumt som detta i realiteten är lika viktigt blir det då att i alla fall ett minimum av ödmjukhet visas av de intressen som ex Wallenbergare som är de som inte bara tjänar bäst på upplägget utan dessutom betalar minst.

Så frågan vem som är en lus på vem kan man nog diskutera vidare. Klart är att vi nu till den redan sedan tidigare digra listan på Peter Wallenbergs tillkortakommanden nu även kan lägga till epitetet - fullständigt tondöv.

”Regeringen har en del löss på den egna kroppen”
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2779803.svd

A Gift to My Children: A Father's Lessons for Life and Investing

Jim Rogers senaste intervju där det bla framkommer att han nu väntar på läge att shorta dollarn och ser amerikanska statspapper som nästa bubbla att brista. Råvaror fortsätter att vara Rogers prefered choise inte minst givet det han nu ser utveckla sig relativt världens fiat valutor och kommande inflations tryck. Det investerare dock måste ta höjd för understryker Rogers är våra politikers förmåga att intervenera med olika beslut i marknaderna. Ser man till historien och vad som tidigare hänt med handels regler ändringar tom konfiskationer är i alla fall jag benägen att hålla med.

Gold Nugget, April 21, 2009:
Jim Rogers& Chris Waltzek

http://www.radio.goldseek.com/rogersplayer5.php

Om någon vecka kommer Rogers nya bok dessutom att släppas:

A Gift to My Children: A Father's Lessons for Life and Investing (Hardcover)by Jim Rogers
http://www.amazon.com/Gift-My-Children-Fathers-Investing/dp/1400067545

Att fler nu börjar inse det befängda att binda upp sig i ränte och obligationsfonder bekräftas av denna morgonens DI artikel. Man ställer sig frågan givet detta hur nu alla världens historikt gigantiska underskott då skall kunna låta sig finansieras? Snart nog kommer världens länder att tävla om högsta räntan och vi kommer då kunna se nivåer över 10% igen. Då först kan det vara dags igen för obligationer och ränte investeringar.

Släpp obligationsfonderna
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\04\22\334171&sectionid=Dinapengar

onsdag 22 april 2009

Hallå Kina?

Hur går det eg i Kina nu med ekonomin? Konsensus just nu iaf verkar vara att den Kinesiska ekonomin detta år kommer att öka minst 6%. Närmare bestämt 6.8% tillväxt har både Goldman Sachs såväl som Standard Chartered angivit. Nu dock så har Sachs gått ut med en något mer positiv analys och nu har man uppgraderat tidigare prognos med ytterligare 2% tillväxt, till istället 8.3% med bla följande motivering "“In the next three quarters, we expect domestic demand growth to further strengthen, bolstered by loose financial conditions and continued policy stimulus."

Så även om nu alla ser framtida fortsatt ekonomisk tillväxt för Kina så är frågan och denna kan komma att öka lite snabbare from nu eller om det kommer att bli en mer utdragen process? Avgörande för detta i sin tur lär bli hur myndigheterna i landet väljer att prioritera vad gäller finansiell stimulans åtgärder i syfte att befrämja den inhemska ekonomin.

Fortfarande är den export drivna delan av den Kinesiska industrin under avsevärd press men intressant är att den inhemska Kinesiska konsumtionen tydligen lyckas att hålla sig uppe på mycket höga nivåer. Sk retail sales ex har för mars månad ökat med hela 14.7% jmf med samma månad förra året.

Klara bevis för att Kinesiska statliga pengar kommer att göra bäst nytta hemma i kina snarare än för att stödja Amerikanska konsumenter. Att den relativa styrkan för Kina ökar i takt med att den egna ekonomin växer allt medans västländernas stagnerar och tom minskar ger ytterligare argumentation för detta.

Kanske inte bästa tänkbara läge för USA där nu mamma staten måste ut och försöka finansiera underskott motsvarande $2.4 triljoner för finansåret 09. Samtidigt som stater som ex Kalifornien även de går ut på obligations marknaden för att hämta in pengar. Kalifornien har idag en arbetslöshet på hela 11.2% i månaden mars samtidigt som huspriserna i staten fortsätter att falla. Det kan ju vara inressant då att notera att om kalifornien hade varit ett självständigt land så hade detta varit världens 10e största ekonomi. Så det är onekligen inga pyttemarkander vi talar om när vi diskuterar USAs enskilda stater. Även Florida är drabbat av hög arbetslöshet på över 9% samtidigt som foreclosures där ligger näst högst i landet. “Housing has a chicken-and-egg problem where banks won’t give loans when prices are falling, and you can’t stop prices from falling without buyers getting a loan,” säger en del om läget där just nu.

Inte blir det bättre när man lägger till andra länder som ex England som nu beräknas se sitt underskott falla till hela 12.4% av BNP och redovisa högsta arbetslösheten på över 12 år vilket utgör det största BNP tappet i modern efterkrigstid någonsin eller Japan som nu redovisar sitt första handels underskott på 30 år.

Grekland kom just in med högre underskott än väntat vilket i sin tur sätter ytterligare press på valuta arrangemanget kring Euron.

I ljuset av allt detta är det onekligen imponerande att se hur nu Kina fortsätter sin expansion om även om tillväxten nu är något lägre mot tidigare. Men vem vet det kanske är bra givet de tydliga överhettnings tendenser som förelåg i Kina tidigare?

Hope and Caution on Chinese Economy
http://www.nytimes.com/2009/04/23/business/global/23yuan.html?_r=2&ref=business

China Sees a Slight Lift in Factory Orders
http://www.nytimes.com/2009/04/16/business/global/16trade.html?fta=y

Soaring U.S. Budget Deficit Will Mean Billions in Bond Sales
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=anA.WOxto6qQ&refer=us

California Plans Record $6.9 Billion Build America Bond Deal http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601015&sid=aeTSo.tSp5kg&refer=munibonds

California, Florida Metropolitan Areas Lead in Foreclosures
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=a_dImTT_3Nf4&refer=us

Darling Sees Record Deficit, Higher Taxes, Recession
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a2E1yIoMqyek&refer=worldwide

U.K. Unemployment Rises to Highest Level in 12 Years
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aqkUn_fkMttY&refer=economy

Japan’s first annual trade deficit in 29 years
http://www.ft.com/cms/s/2b60d942-2ee5-11de-b7d3-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F2b60d942-2ee5-11de-b7d3-00144feabdc0.html%3Fftcamp%3Drss&_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.prudentbear.com%2Findex.php%2Fnews&ftcamp=rss

Greek deficit weighs on eurozone
http://www.ft.com/cms/s/254063ca-2e81-11de-b7d3-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F254063ca-2e81-11de-b7d3-00144feabdc0.html&_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.prudentbear.com%2Findex.php%2Fnews

Mer om Riksbanken

Högintressant uppföljning från Flute denna gång med svar och kommentarer från Riksbanken.

Mer om Riksbanken
http://flutetankar.blogspot.com/2009/04/mer-om-riksbanken.html

Riskbanken riskerar att gå från att vara "lender of last resort" till "lender of only resort"
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/riskbanken-riskerar-att-ga-fran-att.html

Med anledning av Svenska Riksbankens guld försäljning för att istället vikta över till mer statspapper och fiat valutor:

GATA intervju
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/gata-interview-video.html

Den tunnväggiga människan

Ca 15:20 min in på del två kommer ett inslag som jag tycker är väl värt att ägna en stund åt. Det är SvD journalisten Anders Haag som med anledning av sin nya bok " Att vinna en tro och förlora sig själv" intervjuas.

Röda tråden i samtalet handlar om sekter. I en sekt finns en karismatisk ledare, mycket stark gemenskap och en stark ideologi. Ett arv från vår tid som jägare samlare när vi levde i grupper om mellan ca 10-20 individer finns denna vår längtan om att tillhöra en grupp. Det handlar altså i grunden om mycket starka och grundläggande mänskliga drifter.

Haag säger att "alla människor längtar efter att komma hem, att vara fullständigt accepterad, precis som man är, helt förlåten, man är sedd med kärleksfulla ögon". Och att det är detta i grunden sekter vad de än må vara religiösa, MC gäng, kriminella förorts ungar, skinnheads eller fotbollsfanatiker i realiteten har att erbjuda. Ett synnerligen attraktivt erbjudande i synnerhet för de redan marginaliserade, utströtta och icke behövda.

Hur detta i realiteten fungerar och kan påverka oss människor hävdar Haag kan iaktas i de kulturer där man ex har sk utstötsnings cermonier. Alla vill vi tillhöra något och alla vill vi vara med. Att känna att man inte få vara med kanske är det värsta som kan drabba en människa?

Han ställer sedan frågan - hur hittar man balansen som människa mellan att vara sig själv en självständig individ och att tillhöra, underordna sig i en grupp?

Ett mycket intressant inslag och själv tror jag i realiteten allt för oss människor handlar om grad av självkänsla. Vi blandar ihop idag allt som oftast självkänska (förmågan att kunna tycka om sig själv, att kunna acceptera sig själv trots alla fel och brister) med självförtroende (vår yttre representation). Paradoxalt kan man ha hög själv känsla men lågt själv förtroende eller omvänt, där ex en person med högt själv förtroende men med låg själv känsla kan liknas vid en tom tunna som skramlar högt och ljudligt.

Maskrosbarn tror jag är just barn som trots eg helt omöjliga förutsättningar och miljö och pga att de känt att de någon gång av någon blivit sett och accepterad och därmed fått en sund självkänsla kan klara sig utmärkt i samhället.

Antagligen blir det så att gruppens betydelse som normbildare och värdesättare ökar i proportion till en individs grad av bristande självkänsla.

Betydelsen av detta i sin tur är att se till att alla ungar i skolan kommer ut systemet med bra och sund självkänsla. Detta är i sig antagligen så grundläggande och betydligt viktigare än kunskap som alltid kan införskaffas bara viljan och intresse från individen sedan finns.

Studio Ett
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1709697&BroadcastDate=&IsBlock=

Att vinna en tro och förlora sig själv Om livet i sekter och karismatiska grupper
Författare Anders Haag
http://www.bokia.se/att-vinna-en-tro-och-forlora-sig-sjalv-anders-haag-9127026736/bok/9789127026735/

Var femte styrketränare dopar sig
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/var-femte-styrketranare-dopar-sig.html

Gryning över Kalahari
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/ghryning-ver-kalahari.html

Vi måste minska omega 6

Det är inte omega 3 i sig som gör allt det goda. Det är balansen mellan omega 3 och omega 6. Nturligtvis och om du stoppar i dig mat innehållande mycket omega 6, kommer du aldrig att få en bra balans.

På stenåldern uppskattades ration omega3/omega6 till 1 till 2 att jämföra med 1 till 10 eller värre i västerländsk fröbaserad kost.

Omega-3 fetter finns i vegetabiliska oljor och i fet fisk och skaldjur. Det omega-3 fett man finner i vegetabiliska oljor såsom linfrö-, raps-, valnöt-, hampa- och solrosolja samt valnötter och linfrön har kortare fettsyrekedjor än det omega-3 fett man finner hos feta fiskar och skaldjur.

Det är främst det marina omega-3 fettet som man finner hos feta fiskar och skaldjur som har uppmärksammats för sina många hälsoeffekter. Lax är känd för att innehålla mycket omega-3 men hur mycket beror faktiskt på hur den är uppfödd. Den bör ha levt på krill och liknande för att innehålla mycket omega-3. Men även kött från gräsbetande djur har en mycket flördelaktig fördelning för oss människor mellan omega3/omega6.

Vilka är de sämsta valen (fulla av omga 6)?
Margariner
Majsolja och Solrosolja
Kakor, kex och bröd
Pommes
Pulversoppor
Chips och tortillias
Färdigmat och snabbmat

Så öka på med omega 3, men kom framförallt ihåg att minska på omega 6.

Obalans mellan omega-3 och omega-6 orsakar depression
Forskning pekar på att relationen mellan omega-3 och omega-6 i kosten är viktigt för att förbättra humöret och motverka depression. Äldre som åt mycket omega-6 i relation till omega-3 led oftare av depression och inflammatoriska sjukdomar.
http://www.nyfikenvital.org/?q=node/1700

Omega 6-fettsyra
http://sv.wikipedia.org/wiki/Omega_6-fettsyra

Hälsa och sjukdomar
För mycket omega-6 i förhållande till omega-3 i kosten gör att det bildas mycket arakidonsyra (onda eikosanoider), vilket bidrar till ökad inflammation och plackbildning i blodkärlen. Omega-3 och dess derivat (de goda eikosanoiderna) vidgar däremot blodkärlen och motverkar att blodet klumpar sig. Omega-3 minskar därför inte bara risken för hjärtattack utan kan även ge en sänkning av blodtrycket.
http://www.omega-3.se/sjukdomar.html

Mycket fisk tycks öka tonåringars intelligens
Det visade sig finnas signifikanta samband mellan hur ofta ungdomarna hade ätit fisk som 15-åringar och deras resultat på intelligenstesten, både när det gällde verbal, visuell-rumslig och kombinerad intelligens. De som ätit fisk mer än en gång i veckan låg i genomsnitt 0,58 enheter högre på den skala som mätte kombinerad intelligens, utifrån de tester som gjorts vid mönstringen, jämfört med de som ätit fisk mindre än en gång i veckan.
Resultaten kvarstod även när forskarna rensat för andra faktorer, bland annat föräldrars utbildningsnivå och hur mycket ungdomarna motionerade.
En möjlig teori som kan förklara att fisk tycks ge ökad intelligens är att de långkedjiga fleromättade fettsyror som finns i fisk påverkar den kognitiva förmågan på ett positivt sätt.

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/03/09/mycket-fisk-tycks-oka-tona/index.xml

Och sedan senaste nytt från vår kostinsatte extrem idrottare Colting. Mycket läsvärt:

Colting: "Ifrågasätt kostråden!"
I det senaste numret av facktidningen Dagens Medicin så har nämligen tolv ledande överläkare, professorer och docenter granskat de studier som Livsmedelsverket säger sig använda som underlag till sina råd. Och resultatet? Jo, att det är ovetenskapliga, osakliga, osanna och i många fall konstruerade fakta och studier och att resultaten nästan är undantagslöst felaktigt tolkade av Livsmedelsverket.

"Vi har nu studerat dessa listor och är bestörta. Antingen saknar de ansvariga basala kunskaper inom medicinsk vetenskap, eller också försöker de av olika skäl vilseleda oss." Så sammanfattar de tolv experterna sin granskning och man avslutar med att säga att …” Allmänheten bör upplysas om att varningarna mot det mättade fettet saknar all trovärdighet.

http://www.bt.se/sport/motion/colting-ifragasatt-kostraden(1276071).gm

tisdag 21 april 2009

Riskbanken riskerar att gå från att vara "lender of last resort" till "lender of only resort"

Flute skriver insatt om dagens besked från Svenska Riksbanken där man nu igen tagit beslutet att halvera styrräntan från tidigare 1% till dagens och historiskt låga .5%.

Lite paradoxalt så blev initiala reaktionen av detta faktisk att kronan stärktes något på detta.

Flute tar upp det faktum att dessa åtgärder tillsammans med ev ytterliga kvantitativa lättnader ger en potentiell mycket hög risk för kraftig inflation när väl deflationen klarats av.

Personligen förstår jag ändå inte riktigt Riksbankens antagande att åtgärder som dessa skulle kunna hjälpa den svenska så kraftigt export dominerade industrin. Det är väl knappast den svenska bostads marknaden ensam eller den inhemska svenska konsumtionen som man hoppas nu skall vända den svenska internationellt beroende ekonomin? Dessutom finns det väl få idag som anser att vi haft en rimlig värderinga av fastigheter givet senaste prisutvecklingen senaste år? Inte vill vi väl tillbaka dit? och varför sträva efter att öka skuldbördan och belåningen?

Som Flute så riktigt noterar riskerar nu Riskbanken riskerar att gå från att vara "lender of last resort" till "lender of only resort" för inte kommer bankernas egna utlåning med i stort sett 0 som riskpremie att öka iom dagens räntebesked?

Så det riskerar nu blir en hockeystick look alike balansräkning inte bara för FED from nu.

Riksbanken halverar räntan igen
http://flutetankar.blogspot.com/2009/04/riksbanken-halverar-rantan-igen.html

Räntan sänktes 0,5 procentenheter
Räntesänkningen väntas inte få något större genomslag på bopriserna, tror Svensk Fastighetsförmedling.
En faktor som kan driva upp bostadspriserna är dock förväntningar på att räntan ska ligga kvar ungefär på dagens nivå under en längre period, konstaterar företaget i ett pressmeddelande.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2770713.svd

Plöjningsfritt jordbruk

Nu visar det sig att jordbruket i det tysta revolutioneras mha av nya bearbetningsmetoder. Jordbruket är en av de verkliga miljö förstörarna och energi tjuvarna. Vissa siffror ex gör gällande att nästan hälften av all matjord runnit ut i haven under senaste 100 åren och där bearbetningen av våra matjordar släpper ut mängder av kväve och fosfat.

I snitt beräknas att lite drykt 30% av ett jordbruks kostnader är relaterat till driften av maskiner och ytterligare ca 30% relateras till konstgödsel. Nu och paradoxalt nog visar det sig att man kan effektivisera jordbruket mha metoder som innebär att man helt enkelt inte plöjer jordarna innan sådd.

Paradoxen ligger i att när man plöjer jordarna så läcker man ur kvave och fosfat ur dessa och urlakningen är ett faktum. Detta i sin tur innebär att man ständigt måste tillföra ny konstgödsel.

Tar man dock helt sonika bort momentet plöjning och istället på sin höjd luckrar upp den absolut översta delen enbart av jorden, inte minst så att de frön som sås kan få fäste, så försvinner merparten av kostnaden för maskiner (att plöja är mycket energi intensivt) men även behovet av att tillföra kostgödsel, samtidigt som skördarna tom blir något bättre.

Dessutom så genom att inte plöja så bibehåller jordarna sina näringsämnen och man överlåter till jordarna själva att läka sig. Så med detta kan kostnaden för jordbruket halveras. I USA redan lär ca 40% av alla jordbruk redan ha gått över till någon form av plogningsfri odling. Miljontals latinamerikanska bönder har slutat plöja. I stället bekämpar de ogräsen genom att plantera vintergrödor som som svart havre, eller genom att spruta biologiskt nedbrytbara herbicider som glyfosat (som är snällare kemikalier än vad som tidigare erbjudits). Resultatet har blivit lägre kostnader, bördigare jordar, högre spannmålsskörd och ökade inkomster

Att producera kött genom att låta djuren beta vall är energi och miljö optimalt och som dessutom ger bästa tänkbara näringsinnehåll har vi talat om tidigare på denna blogg. Kombinera sedan detta med plöjnings fri produktion av grödor och jordbruket har förvandlats till en energi effektiv och miljö anpassd verksamhet på ett rätt fantastiskt sätt.

Koldioxid har vi för mycket av i luften – och samtidigt har vi för lite kol i marken. Men det går att flytta kolet från luft till mark – där det skulle göra mycket nytta. När jorden var ett naturligt ekosystem fanns det 4-5 % kol i det översta ungefär 30 cm lagret av jord. År av intensivt jordbruk har fått ner den siffran till någon enstaka procent. Nya jordbruksmetoder kan hjälpa till att få upp siffran igen, med bördigare jord och koldioxidfattigare luft som resultat.

Den viktigaste åtgärden är att sluta plöja, menar Johan Rockström. Och i stora delar av världen har man redan gått över till plöjningsfritt jordbruk.
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1699217&BroadcastDate=&IsBlock=

Att fler bönder slutar plöja
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=2766848

Studiosamtal med Peter Sylwan om plöjningsfritt jordbruk
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1698448&BroadcastDate=&IsBlock=

Edens lustgård tur och retur
– framtidsvägar till ett hållbart naturbruk

Som beslutsfattare lider vi av tre allvarliga problem. Vi är enögda, vi är närsynta och vi lider av allvarliga brytningsfel, säger Nils-Eric Sahlin, filosof, besluts- och riskforskare. http://www.ksla.se/sv/retrieve_File.asp?n=262&t=ksla_publication

Samodling istället för GMO
http://chaos.bibul.slu.se/sll/forb_org_biol_odl/odlaren/ODN01-2/ODN01-2C.HTM

Den svarta jorden kan rädda klimatet
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/den-svarta-jorden-kan-radda-klimatet-1.798891

Nytt bränsle i socker/fett debatten

Här har vi nu idag ett inslag i Vetenskaps Radion där Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog vid Sahlgrenska sjukhusets överviktsenhet, Obesitas får bre ut sig. Hon säger bla med anledning av en ny Amerikansk rapport där en av konklutionerna är att studien visar att glukos inte drar igång nybildningen av fett i levern, medan fruktos gör det.

Med anledning av detta springer nu Fru larsson ut och drar följande hårresande slutsats: "Den rådande debatten som är ganska hektisk stundtals om vi ska äta kolhydrater eller inte, det har man ju ett argument till det att man inte ska äta kolhydrater från de personer som för den linjen hävdar att kolhydrater omvandlas till fett i kroppen och det gör det inte och denna studien visar detta."

Så kära Fru Larsson problemet med kolhydrater är att när kolhydrater/stärkelse i blodet omvandlas till blodsocker så produceras det kroppsegna hormonet insulin igång. Insulin tar all detta blodsocker och kör som energi till cellerna men allt ev överskott lagras sedan av insulinet som fett i kroppsvävnaden. Vad värre är så länge insulin finns kvar i kroppen kan inte kroppen bränna något av det lagrade fett som det har undanstoppat. Detta då hormonet glykagen krävs för att kunna bränna kroppseget fett och då glykagen så länge det finns minsta spår av insulin inte produceras.

Så när kolhydrater används och när pga detta insulinet är i gång och kroppen inte kan ta från sina lagrade energireserver mha glykagen och iom att musklernas energi reserver endast räcker till ca 40 minuters arbete måste man vid hårt arbete ständigt se till att fylla på med ny socker energi (kolhydrater) för att kunna ha tillräckligt med energi för att kunna köra vidare. Görs inte detta så bildas ett nytt kroppseget hormon, cortison som mha av detta då kroppen får den energi den behöver genom att börja bryta mer muskelmassa. Om det är idrottare som gör detta eller vid hårdare fysiskt arbete blir detta altså helt kontraproduktivt och dessutom allvarligt då cortisonet är i gång och arbetar under ca ett dygn efter det att detta triggats igång.

Ytterligare ett problem med för hög insulinhalt i kroppen är att kroppen endast kan få den energi den behöver genom att ta av sina fettreserver när vi sover. Det förutsätter att glykagenet kan arbeta ostört, vilket altså inte är fallet när insulin finns i kroppen. Detta gör att paradoxalt nog under natten feta, Diabetes II patienter och de med hög insulin nivå in realiteten svälter under natten. När de sedan vaknar utsvultna på morgonen kastar de sedan sig över all mat de kan få tag på. Men med låg insulin nivå pga lågt kolhydratsintag så bränner kroppen altså fett även under nattsömnen.

Att mycket av oredan i vårt metabolistiska system kan härledas till insulin står allt klarare. Att dessutom det finns en koppling mellan många av våra sk välfärds sjukdomar och insulin börjar att bli uppenbart för än fler.

Frågan är sedan varför överhuvud taget äta kolhydrater? Vilka essensiella näringsämnen förutom energi tillförs kroppen mha kolhydrater? Svaret är inga. Mättat fett däremot och proteiner är helt nödvandiga för kroppen. Proteiner ombildas till aminosyror och dessa används för kroppens ständiga muskel uppbyggnad. Mättat fett omvandlas i kroppen till aminosyror och används till den i kroppen ständigt pågående uppbygganden av ex cellernas membran.

I övrigt blir väl eg det enda vi kan enas om så här långt att det finns en korrelation mellan högt intag av fruk och Fruktos (HFCS) sötade produkter och övervikt. Undrar om Dietisterna nu med detta kommer att ge som kostråd till överviktiga att sluta äta frukt?

Nytt bränsle i socker/fett debatten
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=2780869

Rabbit starvation, nödvändigheten av mättat fett, uteslutande av kolhydrater och Vilhjalmur Stefansson
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/rabbit-starvation-nodvandigheten-av.html
Jeff S Volek och mättade fetter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/jeff-s-volek-och-mattade-fetter.html

Kost med för mycket snabba kolhydrater ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, enligt en sammanställning av 37 koststudier. Den australiska sammanställningen, som publiceras i det senaste numret av The American Journal of Clinical Nutrition, visar att kost med ett högt glykemiskt index (GI) ökar risken för hjärt-och kärlsjukdomar med 40 procent. Dessutom finns ett samband mellan högt GI-värde och cancer i bröst och ändtarm.

GI-värdet ökar i en kost som baseras på snabba kolhydrater. – Det är en välgjord studie där man jämfört många fall under lång tid. Resultatet understryker betydelsen av att äta bra kolhydrater, och ligger på så vis i linje med den kunskap vi har, säger Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, till Svenska Dagbladet. Sedan tidigare är det känt att ett högt intag av snabba kolhydrater ökar risken för diabetes. Snabba kolhydrater finns bland annat i pasta, potatis, kakor och vitt bröd.

Socialstyrelsen har på senare tid öppnat dörren för läkare som vill råda sina patienter att dra ner på kolhydraterna och i stället äta mer fett.
http://www.blt.se/nyheter/blekinge/snabba-kolhydrater-skadar-hjartat-(544994).gm

Röd flagg för EU:s energibehov

Kjell Aleklett idag på DIs Debatt:

"Dramatiskt minskade investeringar både i oljeprospektering i Nordsjön och i förnybar energi blir förödande för vår framtid, Kjell Aleklett, professor i fysik, Globala energisystem, Uppsala universitet på DI Debatt.

Två artiklar publicerade i brittiska Financial Times förra veckan kan var för sig skapa oro. Analyserade tillsammans finns det all anledning att hissa varningsflagg.

På första sidan förra måndagen fanns en artikel om att krisen slår mot oljeprospektering i Nordsjön. I bilagan som behandlar fonder fanns en artikel om att kapitalinflödet till förnybar energi har halverats.

I artiklarna framgår att oljeindustrin har dragit i nödbromsen för investeringar i oljeprospektering. Jämfört med för ett år sedan har investeringarna minskat med 78 procent.

Samtidigt har investeringarna i förnybar energi halverats. Den sammantagna konsekvensen kan bli förödande för vår framtid. Branschen kan inte förvänta sig att hitta stora nya gas- och oljefält i Nordsjön, men de mindre fält som ändå hittas är avgörande för att hålla produktionen vid liv.

Nordsjöns gigantiska oljefält töms mycket snabbt och minskningen ligger i genomsnitt runt 10 procent per år. För att göra de stora produktionsplattformarna lönsamma krävs att nya mindre fält kopplas in. De töms visserligen också snabbt, men gör tillsammans med den minskade produktionen från gigantfälten ändå produktionen lönsam.

Det faktum att ingen investerar eller letar efter nya fält medför att fler och fler plattformar blir olönsamma. Produktionsvolym blir snabbare för låg och hela plattformen stängs för gott. Livslängden för framtida olje- och gasproduktion kommer att halveras. Storbritannien kan redan 2020 komma att producera bara 12 procent av landets behov jämfört med tidigare beräknade 45 procent.

Att oljeproduktionen går ned är allvarligt. Ännu allvarligare är att naturgasproduktionen minskar. Artikeln om Nordsjöns oljeindustri belyser allvarliga problem i vår närtid. Artikeln om minskade investeringar i förnybar energi signalerar en ännu allvarligare kris för vår framtid.

Financial Times oroar sig mest för att aktievärdet för företag som arbetar med förnybar energi har halverats. Självklart är det ett problem för aktieägarna i närtid, men det allvarligaste problemet är att minskade investeringar medför att den förnybara energi som vi behöver för vår framtid inte kommer att produceras. Ett nytt litet oljefält töms på några år medan en vindkraftspark är en investering för en längre framtid.

Volymen på förnybar energi är mycket låg jämfört med vad som verkligen skulle behövas.

Uppbyggnaden måste börja med kraft nu. Den globala halveringen i investeringar för förnybar energi är så allvarlig att världens regeringar, och inte minst regeringarna inom EU, direkt borde besluta om motåtgärder. Det finns inget alternativ. Investeringsnivån måste återställas till varje pris.

Kjell Aleklettprofessor i fysik, Globala energisystem, Uppsala universitet"


Röd flagg för EU:s energibehov
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\04\21\333845&sectionid=Ettan

och här FT artikeln som kommenterades tidigare på denna blogg:

Crisis hits North Sea oil search
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/crisis-hits-north-sea-oil-search.html

We Want Real Food

Denna mycket intressanta kommentar hittade jag bland kommentarerna till Rune Lanestrands Newsmills inlägg "Vem sponsrar Marit Paulsens propaganda för GMO och giftjordbruket".

Andra inlägg i samma kommentarsfält försöker att som traditionell argumentation tydligen förespegla att ge intryck av att baseras på "fakta" och "vetenskaplighet" att allt annat än etablisemangets åsikter är "trams", naivt" och "oansvarigt". Någon anser tom att om man inte 100% köper etablisemangets giftberikade, genmanipulerade mat upplägg så är man personligen ansvarig för all värdens svält.

Sedan spelar det eg ingen roll alls vad debatten handlar om det kan gälla ekologiskt jordbruk, naturlig mat eller mättade fetter. Samma tjatande från pappegojor som tydligen i samtliga fall helt upphört att tänka själva.

"Den forskning som bedrivs på SLU är förmodligen sponsrad av diverse gödsel- och bekämpningsmedelsföretag. De är knappast intresserade av ekologisk odling, eftersom detta inte bringar några inkomster åt dem.

Det är naivt att tro att det inte är kemi, livs- och läkemedelsindustrierna som styr den mesta forskningen idag, i synnerhet den som publiceras. Sedan är det väldigt svårt att börja med ekologisk odling på en mark som i flertals år har använts i konventionell, förmodligen monokulturell, odling, och därmed är helt näringslös och död.

De bönder som börjar med ekologisk odling skulle behöva stöd, information och kanske utbildning om hur man får marken odlingsbar igen utan en massa giftmedel. Men helt klart är att det går.

Läs boken ”I want real food” skriven av den den brittiske författaren Graham Harvey, som dessutom har en lantbruksexamen, och inse att det går att få lika stor produktion på en ekologisk odling som en konventionell men utan att det kostar lika mycket – vare sig i gödsel, bekämpningsmedel, miljöförstöring och sjukvård. Dessutom vet vi ju nu att ekologisk mat är näringsrikare, det har t.o.m. EU officiellt konstaterat.

Det är inte produktionen av animalisk föda som skapat den mesta miljöförstöringen i världen, det är odlingen av vegetabilier (som ofta sedan påtvingats djuren). Att Mexikanska gulfen idag är ett dött hav beror till största del på den stora majsodlingen i USA. I boken ”An omnivore’s dilemma” av Michael Pollan inser man vidden av hur världens spannmålsodling och djuruppfödning bedrivs. Och man inser också att det faktiskt går att driva ett helt giftfritt jordbruk, med betande kor, höns och grisar i ett fantastiskt samspel – det är inte en utopi som en stor del av etablissemanget vill göra gällande. Men det kräver bönder med insikt om hur djur och natur fungerar.

Och efter vad jag förstått så finns det ett stort överskott av spannmål i världen. Detta överskott verkar mest vara viktigt för att skapa ”ekonomisk balans”. Om man sen ser till hur spannmål används i världen, så är det svårt att bli orolig för att det ska uppstå någon brist på spannmål.

Om vi slutade med att ge bl.a.. nötdjur spannmål (nötdjurens magar klarar i princip inte av annan föda än gräs, i färskt eller torkat tillstånd, får de annan föda blir de sjuka och kräver antibiotika) skulle stora mängder spannmål sparas.

Slutade vi tillverka all denna skräpmat, som bl.a. farliga industritillverkade kakor och liknande (fulla med transfett och socker), totalt näringsfattiga, och enligt forskare dessutom giftiga, frukostflingor, läsk, godis m.m. skulle även där stora mängder spannmål bli överflödiga. Marken som all denna onödiga spannmålsodling använts till kunde användas till betesmark för vår livsnödvändiga animaliska föda. Och använde vi mjölken till att göra renodlade produkter som grädde, smör, ost, yoghurt och helmjölk, behövde inte heller så stor del slösas bort på fettsnåla, näringsfattiga och ofta sockerstinna mejeriprodukter.

Ann Bergqvist Pattihis"

We Want Real Food (Paperback) by Graham Harvey
Harvey's book is both well written and (it seems to me at least) very well researched. In essence, he offers evidence that modern industrial farming techniques are robbing foodstuffs of a high proportion of important nutrients - minerals, fatty acids and others. He links this in with the rise in rates of so-called diseases of affluence, which has been done to an extent by others, but goes further to suggest that illnesses such as dementia and behavioural difficulties may in no small way be linked to a deficient diet. Harvey examines the ways in which nutritional balance could be returned to foods and how the production of even "organic" foods has been grossly compromised by the application of industrial farming techniques and a stretching of the definition of "organic."
http://www.amazon.co.uk/Want-Real-Food-Graham-Harvey/dp/1845292677


Vi har tidigare skrivit om Michael Pollan bla hans bok "The Omnivores Dilemma" och som refereas till ovan det han där skriver om hållbart ekologisk jordbruksproduktion genom att maximalt utnyttja dels hur gräset växer, dels samspelet mellan olika djurarter som ex gräsbetate och fåglar.

Ett hållbart ekologiskt jordbruk
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/ett-hllbart-ekologiskt-jordbruk.html

Sedan är det uppenbart att vi i väst äter helt fel. Lägg ner mer av pengarna på dyrare visserligen men riktig högkvalitets naturlig mat och spara istället in på allt det onödiga som i realiteten bara i längden gör oss sjuk, fet och undernärda:

Folkhälso institutet och vår allt försämrade hälsa
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/folkhalso-institutet-och-var-allt.html

Att sedan mycket av mat slängs under allt det hanterande och transporterande i olika led som vår mat idag går igenom gör sannerligen inte saken bättre. Inte minst datum stämpeln gör att idag mängder av mat slängs redan i butikerna. Det blir inte bättre av de bestämmelser som säger att mat med kort datum inte tillåts frysas ned och säljas till rabatt utan måste slängas. Här finns potential till förbättring:

Hushåll slänger mat i onödan
En brittisk undersökning på 2.700 hushåll har visat att 61 procent av matavfallet slängs i onödan.
http://www.dn.se/sthlm/hushall-slanger-mat-i-onodan-1.833995