lördag 31 januari 2009

Oljan tillgång och efterfrågan

Rekomenderad läsning om olje supply/demand tug of war signerad Reflexions of Reed.
http://reflexions-of-red.blogspot.com/2009/01/gar-det-utfor-harifran.html

GMO - genmodifierade organismer

Vi talade tidigare om sk "key opinion leaders". Här har vi nu en sådan jeppe som är ute och denna gång propagerar för och bereder vägen för genmanipulerade grödor.

Återigen och om ni inte redan gjort de se filmen om Montesanto. Läs sedan om Joel Salatin på Polyface farm och inse att decentraliserat, lokaliserat jordbruk är vägen fram och att man genom att nyttja samspelet mellan olika växer och djur får inte bara ett hållbart jordbruk, producerar bra och näringsrik mat utan en verksamhet där vi succesivt över tiden tom får bättre jordar.

Inte som idag där våra jordar hela tiden lakas ur och mister sitt näringsväde, markerna steriliseras pga ensidigt nyttjande av några få grödor samtidigt som beroendet av fossila bränslen och gödningsmedel ständigt ökar.

Läs även om riskerna för vår och våra djurs hälsa relaterat till att odla och äta genmanipulerad mat. Var försiktiga med ffa två grödor Majs och Soya. De är i många fall genmanipulerade även om produkterna inte är märka så. Problemet är dock att de ingår som ingridienser i mycket av den industriellt producerade maten vi köper i affärerna och då är dessa ingridiensen mycket sällan angivna som GMO även om de skulla vara det. En av anledningarna till detta är att tillverkarna själva inte ens vet om det, om sojaoljan ex kommer från GMo soya eller om glykossirapen tillverkats av GMO majs eller inte. Listan på livsmedel där dessa produkter ingår som ingridienser kan i princip göras hur lång som helst och allt från godis, läsk, kakor, charkuterier, ost, margarin etc kan altså visa sig innehålla GMO produkter.

Slakteriförbundet gått ut och sagt att de inte klarar att hålla emot trycket från USA och kommer tydligen att släppa in gen-sojan som foder till djuren, via Lantmännen, ett LRF-företag! Slakteriförbundet tillhör också LRF-sfären. Även Scan!

Många sojaingredienserna kommer från gmo-soja. Köttet, mjölken ochl osten kan komma från djur som fått gen-soja i fodret. När det gäller margarin kan det stå något så lurigt som "delvis härdat vegetabiliskt fett" och det kan också dölja sojaolja som härdats. Margarinindustrin är en stor avnämare av sojaolja!

Många svenska konsumenter köper redan idag kött från djur som ätit GMO-foder. Detta då i princip allt importerat kyckling- och griskött, all importerad ost och ägg, kommer från sådana djur. Men har du någonsin sett dessa produkter märkta i handeln, i affären så att du som konsument får denna information och så att du själv kan välja om du vill ha den eller inte?

Ät naturlig mat, djur som betar gräs, ekologiskt smör och ost osv och ingenting sötat med idustriellt fabriserade produkter så klarar du dig undan detta elände. För mer information om GMO och hur du kan stoppa detta se länken GMO- genmodifierade organismer nedan.

‘GM Crops’ Part of Food Crisis Solution, U.K. Says
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aoKSTKyrvcjI

Ett hållbart ekologiskt jordbruk
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/ett-hllbart-ekologiskt-jordbruk.html

Svensken som utmanar den globala läkemedelsindustrin
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/svensken-som-utmanar-den-globala.html

GMO - genmodifierade organismer
http://konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html

Ring och fråga om Gen-maten
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/kampanj/gmomail.html

Montesanto djävulens högra hand
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/montesanto-djvulens-hgra-hand.html

Om våra jordar
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/om-vra-jordar.html

Mon 863
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/mon-863.html

California's IOUs coming

Senaste nytt om Kalifornien. Till skillnad från USAs riksbank FED kan inte en stat som Kalifornien trycka egna pengar. Där upphör annars skillnaden. Både USA såväl som Kalifornien har dock det gemensamma att de inte längre har pengar för att betala för sina åtaganden I takt med att lånebehoven eskalerar och de utländska tidigare köparna av amerikanska statspapper ser mer risker än fördelar med att köpa dessa plus att dessutom pengarna nu behövs bättre till att stimulera deras egna inhemska ekonomier så kommer USA att trycka mer och mer pengar.

Staten Kalifornien däremot har ingen egen penga maskin utan måste helt förlita sig på att antingen se till att få pengar från mamma staten eller på något mirakulöst sätt se till att budgeten balanseras.

" The governor has proposed draconian spending cuts in virtually every department, as well as hefty tax increases, to close the widest deficit in its history."

Tyvärr blir konsekvensen:
"Individuals who already are vulnerable will be hit hard."

Innan besked ges OM man övht kommer att få några pengar så skjuter snart om bara några dagar staten Kalifornien upp sina betalningar och utfärdar skuldebrev istället till mängder av företag och miljoner av människor som därmed i sin tur inte kommer att kunna betala för sina åtaganden (man undrar om dessa då kan utfärda IOUs till bensinbolaget när de tankar, till mathandlarn, till elbolaget etc?). Man kommer dessutom att istället för att betala ut pengar även ge skuldebrev till en miljon pensionärer, blinda, handikappade och studenter.

Nu är inte Kalifornien ensamt om sina bekymmer. 46 amerikanska stater har underskott men det ser absolut värst ut för just Kalifornien där nu arbetslöshets siffran för December blev 9.3% samtidigt som husvärdet på bostäder sjunkit nu med ca 50% sedan våren 07. Det senare innebär lägre taxeringsvärden för bostäder och därmed lägre skatteintäkter för staten samtidigt som invånarnas förmögenhet (huset) rasat och bankerna kräver delåterbetalning av lånen.

Vissa hoppas nu att Kalifornien kommer att få pengarna från Obamas stödpaket och det talas om upp till $63.4 billions. I så fall får man väl förmoda att även de andra 45 staterna även de kan komma att kräva pengar de med? Pengar i så fall som altså inte finns utan måste tryckas.

"NEW YORK (CNNMoney.com) -- The world's eighth largest economy is on the verge of issuing IOUs. Suffering from both a $15 billion budget deficit and a multi-million dollar cash shortfall, California is days away from not having enough money to cover all of its bills."

California's cash crunch: IOUs coming
http://money.cnn.com/2009/01/30/news/economy/california_budget_crisis/index.htm?postversion=2009013018

Time to Sell Treasuries biggest Korean fund says
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/time-to-sell-treasuries-biggest-korean.html

Hyperinflation Riots and martial law?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/hyperinflation-riots-and-martial-law.html

I'll be back!
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/ill-be-back.html

Rädda vår Mat

Utan konsumtion blir det ingen produktion, i avsaknad av strejkrätt kan vi som konsumenter påverka och förändra vår konsumtion. Maten behöver vi för vår överlevnad och den driver produktionen och därför måste konsumenterna komma till tals, bättre och med starkare röst. Vi väljer nu ny strategi, ”från ord till handling”. Annonser och flygblad ska ge klarare besked om våra krav på förändringar.

Rädda vår Mat
http://konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/framtidensmat/folkupproret.htm

Protesterna ökar mot lättmargarin och lättmjölken i skolorna
http://konsumentsamverkan.se/press/skolan_081120.htm

Det ohälsosamma margarinet
Kanske är det dags att börja kalla Livsmedelsverket för Svenska Livsmedelsindustriverket?
http://ehdin.com/?id=283

Röd mjölk ekologisk igen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/rd-mjlk-ekologisk-igen.html

Livsmedelsverket
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/livsmedelsverket.html

Industrin bestämer vad som serveras våra barn i Skolan

Socialstyrelsen har ändrat sina kostrekommendationer för diabetes och nu rekommenderas GI-kost, eftersom det har haft bättre effekt än mediciner.

Livsmedelsverket fortsätter dock sitt korståg mot mättat fett och hänvisar till forskningen, när det istället är organisationer som Skolmatens vänner och andra företrädare för livsmedslindustrin som påverkat. Skolmatens vänner har ju haft ett stort inflytande på kostråden till skolorna.

Så här skriver Livsmedelsverket:"Om Livsmedelsverket skulle ändra på kostråden på så bräckliga grunder vore det ett allvarligt avsteg från vårt uppdrag. Vi måste basera de kostråd vi ger på en noggrann analys av hela det tillgängliga vetenskapliga underlaget. "

Vilken dubbelmoral! Livsmedelstillverkare är väl inte mer förtroendeingivande, tvärtom. Vinstintresset vinner över hälsoaspekterna.Visserligen måste man skilja mellan kostråd och bantningsmetoder, men det är ju konstaterat att GI- eller LCHF-kost både ger viktminskning och lägre blodsocker.

Man skall inte sätta någon tillit till Livsmedelsverket och allmänhetens förtroende för denna myndighet har fått en allvarlig knäck när fler och fler börjar inse dess täta kopplingar och samarbetet med industrin.

Se här lite info om den organisation som likt ulven i fåraklader påverkar vad vårt Livsmedelsverk ger för certifierade rekomendationer. Organisationen borde omedelbart byta namn till "Skolmat INDUSTRINS vänner, i samarbete med Livsmedelsverket" - Money talks!

Skolmatens Vänner
Skolmatens Vänner är ett samarbete mellan LRF och de bondeägda livsmedelsföretagen.
http://www.skolmatensvanner.se/skolmatens_vanner.php

Istället för doping

Jag fick ett svar från Frank Nilsson där han berättade att hans bok nu planeras att komma ut ca Mars detta år. Bokens tittel kommer att vara "Istället för doping". Här Frank med egna ord om vad boken tar upp:

"I korthet visar jag följande:

Jägarkost (LCHF) ger ett naturligt balanserat hormonsystem. När insulinnivåerna går ned ökar nivåerna av testosteron och tillväxthormon. Kosten ger alltså fördelar som liknar de fördelar den som dopar sig har, men istället för de hälsofaror som fuskaren utsätter sig för, får man en järnhälsa som tillåter kontinuerlig träning, utan formnedsättande sjukdomsavbrott.

Därför ger jag boken titeln "Istället för doping!"

Skillnaden på en tränad och en otränad muskel är att den tränade har fler mitokondier (cellernas kraftstationer) i cellerna och ökad förbränningskapacitet och förbränner mer fett och mindre glykogen.

Därför spjälkas mindre glykogen av den tränade muskeln. Spjälkning av glykogen ger upphov till mjölksyra. Därför är den tränade muskeln uthålligare. All konditionsträning går därför ut på att öka fettförbränningen.

Den som går över till fettdrift får dessutom en anpassning som ger ytterligare mitokondrier i cellerna, dvs. han får ytterligare förhöjd fettförbränning och glykogenet sparas ytterligare och mjölksyraproduktionen blir ännu lägre.

Detta enbart genom att äta rätt och alltså helt ansträngningslöst. Det paradoxala är att det ökade antalet mitokondrier medför att även användningen av glykogen effektiviseras! Glykogen förbränns i mitokondrierna och spjälkas i plasman utanför mitokondrierna.

När den fettdrivne gör ett ryck eller lägger på en spurt, kommer en större andel av glykogenet att förbrännas och en mindre andel att spjälkas och mjölksyraproduktionen blir därför ännu lägre. Glykogenet sparas också ytterligare därigenom, därför att förbränningen ger mycket mer energi än spjälkningen. Glykogenet blir därför det raketbränsle som kolhydratförespråkarna påstår att det är, endast hos den som är fettdriven!

Allt detta kombineras med en hormonellt intelligent träning, som håller uppe de anabola hormonerna testosteron och tillväxthormon och håller nere det katabola kortisolet.

Dessutom lanseras en speciell typ av styrketräning som ger maximal styrka, men minimal muskeltillväxt. Du blir alltså samtidigt både lätt och stark, vilket är optimalt, eftersom den svåraste motståndaren i de flesta sporter är tyngdkraften.

mvh
Frank"

Håll korpgluggarna öppna efter en av de första böckerna om LCHF kost med ett tydligt idrottsfokus kanske sedan Coltings böcker?

Mer om Frank och hans arbete hittar ni på:
http://www.livlinan.eu/html/mat_och_idrott.html

fredag 30 januari 2009

Skolmaten landet runt

En namninsamling har startats på nätet mot försöken att tvinga på skolbarn margarin och lättmjölk.

Skriv på för barnens möjlighet att välja naturligt smör/bregott och standardmjölk.

Namnen skickas till utbildningsminister Jan Björklund.

Insamlingen har nu 43 underskrifter. Låt oss se hur snabbt det kan öka:

Protestera här.
Uppdatering: 2765 underskrifter (efter ett knappt dygn).

Barnens möjlighet att välja mellan smör och margarin samt mellan fullmjölk och lättmjölk är hotad. Livsmedelsverkets kostråd för skolmaten föreskriver lägsta möjliga fetthalt och nu hotar s k certifiering av skolmat och lagstiftning. En viktig aspekt är ju inte hur lite energi och hur mycket vatten man kan lyckas ge barnen utan borde vara hur mycket energi de kan få, t o m till lägre pris. Fettskräcken hotar barnens hälsa och det viktiga näringsintaget. Det startar nu ett nätverk för valfrihet för smörgåspålägget och mjölken där intresserade kan hålla kontakt kontinuerligt (sök på skolmat på konsumentsamverkan(punkt)se, men namninsamlingen är viktig och brådskande.Barnens hälsa måste gå före föråldrade kostråd och prestige!

Smörets återkomst
http://ehdin.com/?id=1428

Sanna Ehdin, fil. dr, immunolog och verksam som fri forskare, föreläsare och författare till åtta böcker som sålt i över 600 000 exemplar och fem böcker finns översatta till andra språk.
http://ehdin.com/?navid=2

KGNU-How On Earth, Show: Exercise and Low Carb Diets (with Stephen Phinney)
Phinney is a medical doctor, phD researcher, and professor emeritus of medicine at the University of California, Davis.
(För att lyssna på showen välj download)
http://hoe.kgnu.net/hoeradioshow.php?show_id=184

How to Make Pemmican
http://www.smokylake.com/history/native/pemmican.htm

Jimmy Lidberg på Kroppsinvest

Nu är det VM som är nästa sikte för vår 90 kilos brottare Jimmy Lidberg. Att han har kapacitet att bli bäst har han redan visat sedan länge nu gäller det bara att finslipa detaljerna. Ett av problemen en elitidrottare typ Lidberg har är ekonomin. Med i stort sett inga sponsorer och mycket modest finansiellt stöd från förbundet är han hänvisad till att arbeta och försörja sin familj (Jimmy har en 3 årig dotter) och sin idrottssatsning genom egen försorg och det gör han med den äran. Men för att få till det där lilla extra i den mer än stehårda internationella konkurrensen så har han inte råd att, som skedde förra våren att av ekonomiskt kontraktuella skäl tvingas att åka till Tyskland för att deltaga i +110 kilos klassen i en cup, skada sig utan måste nu se till att ha tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna avstyra i alla fall sådan mer uppenbart idiotiska upplägg denna gång.

Får han nu bara ladda i lugn och ro denna gång och med det enormt proffssiga gäng och de rådgivare han idag omger sig med så kan det bara bli bra.

Om någon mot förmodan känner någon som skulle vilja vara med att sponsra en av våra idag mest lovande internationella idrottsmän i en världssport som brottning så hör av er till undertecknad.

Har ni sedan någon ishockey satsande individ i er omgivning ger jag er rådet att då skicka denne till något av Joakims hockey läger. Bättre upplägg går inte att få, ens internationellt.

Skall bli oerhört kul att sedan få införskaffa Joakim Dettners kokbok till hösten.

Jimmy Lidberg på Kroppsinvest
http://jdettner.blogspot.com/2009/01/jimmy-lidberg-pa-kroppsinvest.html

Idrotten kolhydrativrarnas sista bastilion?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/idrotten-kolhydrat-ivrarnas-sista.html

Är du ett skatteunderlag eller en fri, självständig människa?

Ibland är det lite svårt att få ihop vad eg politiken strävar efter. Det budskap som oftast trummas in till oss medborgare är att det är "häftigt att betala skatt" och att vi solidariskt måste betala skatt för att kunna motivera ffa vård, skola och omsorg.

Dock allt som oftast när det verkligen gäller oss själva och när vi befinner oss i situationer där vi tror oss ha rätt att få betalt för den möda vi har när vi trofast i ur och skur betalar vår skatt och alla pålagor synliga såväl som synliga så visar det sig att det kan vara mer än svårt att få den "service" vi tror oss ha rätt till.

Undertecknad har flera sådana exempel att ta till här några:
- när vi i vår ungdom bodde i en mellansvensk universitets stad och fick vår första son fanns ingen dagisplats att få. Vi tvingades att med egna pengar tillsammans med en annan familj i samma situation betala för en barnflicka för att vi skulle kunna behålla våra arbeten.
- när vi sedan flyttade till en annan mindre stad hade kommunen där inga platser heller för de två barn vi hade då. Efter att ha talat med representatenr för kommunen och frågat varför trots att man uttryckligen säger i lagen att "kommunen är skyldiga att tillhandahålla dagisplatser" så sade de att visserligen är detta korrekt men om vi inte gör detta finns inga påföljder och vi har helt enkelt inte råd att erbjuda fler plater än de vi har idag. Gissa om detta krävde mycken energi och kreatibvitet från oss båda förvärvsarbetande för att varje dag få detta pussel att gå ihop. Att klara sig på en lön är det få unga i samma situation som klarar givet de skatter vi medborgare betalar och givet det sätt skattesatsen konstruerats.
- min gamla mor som bodde i en storstad ensam enka under sina sista år drabbades av inbrott i villan. Den otrygghet och oro detta skapade för henne för att inte tala om extra kostander i form av högre försäkrings avgifter, installation av larm (för att intala sig själv att detta inte skulle hända igen) var mycket konkret. Värre var nog annars kontakten med Polis såväl som försäkringsbolaget. Polisens total ointresse av att hjälpa eller lösa fallet var bedövande, försäkringsbolagets aggresivitet vad gällde att få ner försäkringsbeloppet var häpnadsväckande.
- när sedan min mor drabbades av cancer så givet att i den storstad vi bor i har politiska beslut inneburit att alla äldre skall vårdas i hemmet och att det inte finns platser på sjukhusen där dessutom alla undersköterskor nu i princip borta vilket medför att man inte erbjuds den omvårdnad som svårt sjuka är i behov av. Istället och givet att svårt sjuka inte kan vårdas på sjukhus så skall de altså vårdas hemma och då genom en kombination av hemtjänst som tar hand om omvårdnaden och en grupp kallad "Avancerad Sjukvård i hemmet" där de senare sas tar hand om "sjukdomen". Som svårt sjuk så innebar detta att min mor pendlade mellan att vårdas hemma och på Paliativ avdelning. Det senare är uteslutande för de som anses kan komma att dö närmaste dagarna och håller man sig vi liv längre tid skickas man hem. Så det blev ett ständigt pendlande mellan paliativ avdelning och hemmet. Ett stort problem var kvaliten i den omsorg som gavs via hemtjänst. I många fall kom de inte, det kom ständigt nya personer och det förelåg dessutom grava kommunikations problem med de av hemtjänstens personal som inte klarade att tala begriplig svenska. Min bror och jag turades därför om att varje morgån åka till mamma för att se att hon fick hjälp.Efter ett enormt trixande kunde jag få in min mor till sist på ett utmärkt privat alternativ i min hemkomun. Systemet som det är utformat bygger på att det är anhöriga som sköter omvårdnaden. Som änka var de vi två barn som var mammas anhöriga och hur mycket vi än ville hjälpa vår mamma så med egna familjer, egna kariärrer så blev detta för oss en formidabel utmaning.
- min svägerska utsattes för en incident där hon med stor fart blev påbackad av en "nysvensk" utan körkort och dessutom underårig. Hon omringades sedan av en grupp individer som skulle tvinga henne att inte anmäla. Efter många, många hysteriga samtal till polisen lyckades hon till sist få polisen till platsen för att i alla fall garantera hennes säkerhet. Återigen den totala bristen på engagemang och uppföljning från polisen var alarmerande. Naturligtvis blev det inte tal om att Polisen lyckades "klara" fallet och inte heller fick hon någon ersättning. isället blev det den egna försäkringen och självrisken som betalade kalaset.

Det finns naturligtvis fler exempel men det kan bli lite tjatigt att redovisa fler. Min poäng är dock att det är häpnadsväckande hur privat egendom, brottsoffer i gemen nonschaleras av samhällets representanter och hur vi i utsatta situationer när vi är barn och gamla inte alltid erbjuds det som behövs. Vi har trots detta ända in i det sista en naiv tro på att den finns ett "samhälle" som kommer att ordna allt på et bra sätt för oss.

Samtidigt har vi en tydlig tendens att lägga pengar på och bygga ut övervaknings sytem. Tom i skolan där mina barn går sätts det upp videokameror för att man på detta sätt hoppas skall kunna få bukt med vandalism, stölder och skandegörelse. I trafiken bygger Vägverket ut med trafik kameror och visst är det så att vår trafik polis är mycket effektiv för att inte tala om indrivningen av vägtullar eller parkeringsboter.

Försök däremot att få ersättning för skada, värk eller stöld och se hur oändligt administrativt svårt det är dels och dels när du får rätt hur omöjligt det är att få tillbaka pengarna.

För mig personligen är det uppenbart att vi har ett system där kriminella enkelt kan straffa ut sig medans vanlig, hederiga skattebetalare drabbas oerhört hårt av avgifter och böter. Bara de som vill göra räätt för sig är de som drabbas av konsekvenserna. För riktigt grova förseelser så skall gärningsmännen istället ha vård. Det går så lång i vissa fall att vissa brottsoffer för att försöka få rätt och för att få ut sin historia blir hänvisade till att driva saken helt själva.

Englas mamma är ett sådant exempel där hon skapade en egen blogg för att hantera sin frustration över hur illa journalister bevakade fallet och hur domstolarna, åklagare och advokater hanterade ärendet. Ett av de högst rimliga krav hon ställt var att få till ett personligt möte med gärningsmannen, en metod som för visat sig vara mycket effektiv och som man använder i allt högre grad för ungdomsbrottslingar. Beatrice Ask vår justitsieminister vill dock inte ha ett sådant system och hänvisar till omtanken om gärningsmannen. Det skall dock enligt min mening istället vara upp till brottsoffret att bedöma detta inte en minister det måste ses som högst skäligt.

Sedan mantrat vård, skola och omsorg hur mycket av våra skattepengar går altså till detta? Mycket mindre än vad vi tror. Istället är den största posten sk transfereringar eller rättare sagt projekt som politiker kan köpa väljare för.

Cornucopia har nedan ett synnerligen konkret exempel på hur nu vårt försvar kracklerar. Återigen ett exempel på hur samhället så som vi tror att det skall fungera inte kan komma att stötta oss så som det är tänkt när det verkligen gäller. Koppla detta sedan till FRA lagen och det blir obegripligt rent ut sagt hur man från politiskt håll prioriterar.

Paradoxen är dessutom att människor ju mer samhället tar hand om och lägger sig i våra liv ju mer missnöjda blir de. Vi människor trivs bäst när vi kan ta ansvar och har i alla fall ett minimum av frihet. Att välja själv och söka sin egen väg är antagligen meningen och grunden för ett meningsfullt liv.

Ett sätt att komma tillrätta med ungdomsstölder och kriminalitet är att arbeta med värdegrund inom skolan, idrotten osv redan från unga år samtidigt som man hela tiden ser till att föräldrar involveras och engageras i den dagliga verksamheten. Alla undersökningar ex visar att barnens resultat i skolan korrelerar högst avsevärt med föräldrarnas engagemang. Att tro att video kameror kommer att ge oss ansvarstagande individer är bissart. Vad händer när vi vet att inte kameran är på?

Ett annat är att se till att alla individer inte bara medelålders dvs även unga såväl som gamla är behövda och kan ta ansvar. Att inte känna sig behövd är sannolikt något av det mest förödande som kan drabba en individ. Säg de unga eller gamla som i dag och på det sätt vi lever kan känna sig behövda? Hur många unga är det som redan från tidig ålder upplever att de har ansvar för något? Människor som vare sig upplever sig behövda eller ha ansvar är osynliga människor. Ett samhälle bestående av osynliga människor är det väl få som tror blir ett bra samhälle? I ett samhälle där allt serveras är det antagligen få som känner sig behövda eller ges möjligheten till att ta ansvar själva? Hur påverkar detta områden som Rosengård, Tensta eller Rinkeby?

Min övertygelse är att vi i Sverige kommit till vägs ände vad gäller samhälls engagemang och på dett sätt våra politiker styr våra dagliga liv. En stat kan inte skapa välfärd bara på ett mycket ineffektivt sätt omfördela den.

I många östeuropeiska fd kommuniskiska stater pågår nu intressanta försök till nytt samhällsbygge. I Slovenien ex har man drivit frågan kring sk "Platt skatt" och där har man varit mycket framgångsrik med att eleminera den gråa ekonomin. Människor kan behålla mer av frukterna för sitt arbete och bidragen används endast till de få, enstaka behövande.

Inte som hos oss där fortfarande ett av de verk och myndigheter som verkligen är effektiva och som ingen i stort sett orkar eller vågar ta en fight med - skatteverket - ökar inte bara sina befogenheter kontinuerlig utan ges ständigt mer pengar och resurser.

Situation i Sverige är enligt följande - lägg ner försvaret, öka skatteverkets befogenheter och kontroll möjligheter, öka trafik polisens resurser, ignorera det fatum att Polisen endast klarar av 6% av alla egendomsbrott, försvåra för brottsoffer att få upprättelse och ekonomisk ersättning, öka antalet videokameror på allmänna platser inklusive i trafiken, omöjliggör för brottsoffer att om de så önskar få träffa gärningsmännen, lägg ner tullen - talar sitt tydliga språk.

Vad är vi på väg och finns det eg någon tanke bakom allt detta? Jag ser tydliga tecken på att vi går mot en framtid där individen underordnas samhällets behov och där de verkliga behov indivien har av rätssäkerhet inte tillfredsställs. Samtidigt ökar individens känsla av otrygghet och där i ligger en mycket konkret risk att vi överlämnar vår makt till andra för att de skall lösa problemsn och situationen åt oss. Vi blir medgörligare på så sätt att ha att göra med för intressen som vill driva samhället i en viss riktning. Mer centralisering, mer kontroll, mer myndigheter och politiker inflytande blir allt som oftast resultatet

Historien har i fall efter fall visat att detta alltid tar en ände med förskräckelse - Perserriket, Romar riket, Fazismen, Kommunismen - är alla uttryck för centralistiska krafter som efter mycken vånda alla hamnat på historiens skräphög.

Vår uppgift är att inte bara se oss själva som skattebetalare, viket i allt högre grad våra politiker gör utan att ständigt ta det ansvar i det lilla och i det vi själva kan påverka för att öka vår rätt till självbestämmande. Politikerna löser aldrig problemen istället är det de som skapar dom. Vi måste ex se till att vi får möjlighet att behålla mer av det vi tjänar in under en livstid för att vi vet redan idag att vi inte kan vara säkra på att få den service våra barn, föräldrar och inte minst vi själva behöver i en framtid. Då om inte förr kommer vi behöva en egen ekonomisk plattform och ett sparande för att vi över huvud taget ens skall kunna lösa problemen själva. Garanterat dock kommer det bli vi själva som får lösa våra problem. Alternmativet är att någon annan som "vet bäst" gör det och det blir garanterat ingen lycklig lösning.

Därför ville Putin ha kriget
Rysslands krig mot Georgien har ritat om den säkerhetspolitiska kartan i Europa. I efterhand beklagade vi att Sverige nedrustade genom 1925 års försvarsordning.
http://www.newsmill.se/artikel/2008/08/31/darfor-ville-putin-ha-kriget

Strategiskt överfall på Sverige
http://cornubot.blogspot.com/2009/01/strategiskt-overfall-pa-sverige.html

Årets ledare ansvarig för en organisation som klarar 6% av sina mål
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/rets-ledare-ansvarig-fr-en-organisation.html

Ingen tar skit i de lättkränktas land
http://www.bokus.com/b/9789151852331.html?pt=search_result

I trygghetsnarkomanernas land : Sverige och det nationella paniksyndromet
http://www.bokus.com/b/9789172320826.html?pt=search_result

Bad bank, good bank

Ny diskuteras för fullt detaljerna kring hur man skall isolera och hantera alla dåliga lån i den Amerikanska ekonomin. Här finns massor av Svensk kunskap och erfarenhet att ösa ur. En ny svensk export produkt kanske? Vi borde sälja oss dyrt så kanske vi svenska skattebetalare kan få lite lön för mödan för att vi så solidariskt ställde upp när det begav sig hos oss här för leden.

Hur som helst "ringfence the bad assets" är det som är key. Hur detta görs är det som nu är uppe för diskussion. Innan detta är klart kan man glömma att pumpa in mer pengar till bankerna. Men nu talas det om att det behövs $2 trilljoner till.

Sedan säger i realiteten Mr Finans himself herr Soros i denna intervju dels att med denna finanskris det nu är bevisat att finans marknaden kan skada den reala ekonomin och att finansmarkanden dessutom helt på egen hand kan skapa de problem som sedan får återverkningar på den reala ekonomin. Dessutom säger han att marknaden alltid och pga av att den aldrig klarar av att rätt prissätta tillgångar, råvaror på ett korrekt sätt och då dessa alltid är fel prissatta hela tiden tenderar till att skapa bubblor. Jaha, då är det väl ännu mer angeläget att se till att korrigera en situation där derivathandeln tillåtits att växa så att den idag är ca 10 ggr större än den reala ekonomin?

Sedan är det väl få idag som inte inser att FED och Centralbanker påverkar våra marknader direkt och indirekt och att i tider när de släpper ut mer pengar i systemet och när de håller räntorna nere så tenderar detta alltid till att skapa bubblor. Vi kan ju se ex hur många bubblor som skapats under mr Greenspans tid som FED chairman. En kille som lär gå till historien som "Mr Bubbles".

Altså FED och finansmarknaden i kombination är inte en speciellt bra konstruktion och det är finansiell stabilitet och effektivt fungerande real ekonomi som eftersträvas.

New bank bailout could cost up to $2 trillion
Government officials seeking to revamp the financial bailout have discussed spending another $1 trillion to $2 trillion to help restore banks to health, the Wall Street Journal said, citing people familiar with the matter.The paper said the Barack Obama administration could announce its plans within days but has not yet determined the final shape of its new proposal, and the exact details could change.
http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE50S0XH20090129

Sweden offers lessons for US toxic clean up
Lars Thunell, head of the World Bank’s International Finance Corporation, is one of the few people in the world who has actually run a so-called “bad bank” – Securum – formed by Sweden to absorb toxic assets during its banking crisis in the 1990s.

He says the US can learn general lessons from Sweden but differences in the nature of the two financial sectors and the assets involved mean the US cannot import it wholesale.

“To get the system running again you have to get uncertainty out of the system, and the way to do that is, one way or another, to ringfence the bad assets,” Mr Thunell says. “At the same time you have to recapitalise the remaining good bank.”
http://www.ft.com/cms/s/0/212c33fc-ee41-11dd-b791-0000779fd2ac.html?nclick_check=1

Mer Soros om Bad bank Good bank
http://www.reuters.com/news/video?videoId=97818&newsChannel=ousiv

om BOJ, FED och andra onödigheter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/om-boj-fed-och-andra-ondigheter.html

torsdag 29 januari 2009

Superskulden

En mycket bra dokumentär om USAs prekära finansiella situation som alltså och det är värt att komma ihåg var alldeles fantastisk usel redan INNAN finanskrisen. Nu lägger vi till olika hysteriskt stora stödpaket till bankerna, Obamas motsvarighet till "The New Deal" dessutom och det ser tok illa ut.

Vi har ju tidigare på denna blogg talat om och även presenterat U.S. Government Accountability Office egna video produktion i ämnet i ett inlägg "The federal government's dirty little secret" så det är ju inga nyheter för oss direkt. Men det är lika skrämmande/facinerande ändå att se hur detta nu rullar på.

"Mr. Zedillo, who remembers how Mexico was forced to tighten its belt when it received billions from Washington to keep its economy from collapsing in 1994, was even more blunt.
“People are not stupid,” Mr. Zedillo said. “They see the huge deficit, the huge spending, and wonder what comes next.”

Ovanstående är väl en bra sammanfattning av läget?


"Dokument utifrån. Världens enda supermakt har också världens största utlandsskuld. Och med ett skenande budgetunderskott ser den inte ut att minska. Om mönstret fortsätter står USA inför en ekonomisk härdsmälta som kan bli mycket värre än dagens finanskris. Oscarsnominerad dokumentär från 2008. (SVT2 sön 18 jan 22.00)"

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1390809

Don't worry be happy
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/dont-worry-be-happy.html

Tvivel och oro trots Obamas krispaket
Men den fortsatt branta nedgången i ekonomin väcker farhågor att krispaketet, vars 819 miljarder dollar (6000 miljarder kronor) är jämförbara med Sveriges bruttonationalprodukt under två år, inte ska räcka till.Dessutom fick Obamas stimulanspaket inte en enda röst från republikanskt håll.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=878322

New bank bailout could cost up to $2 trillion: report
Government officials seeking to revamp the financial bailout have discussed spending another $1 trillion to $2 trillion to help restore banks to health, the Wall Street Journal said, citing people familiar with the matter.
The paper said the Barack Obama administration could announce its plans within days but has not yet determined the final shape of its new proposal, and the exact details could change.
http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE50S0XH20090129

Global Worries Over U.S. Stimulus Spending
DAVOS, Switzerland — Even as Congress looks for ways to expand President Obama’s $819 billion stimulus package, the rest of the world is wondering how Washington will pay for it all.
http://www.nytimes.com/2009/01/30/business/worldbusiness/30davos.html?_r=2&ref=business

Is America broke?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/is-america-broke.html

Finans eller stats man?

På Samuelssons Rapport hittade jag denna synnerligen intressanta intervju med "Finansmannen" George Soros, ni vet han som spekulerade mot bla Kronan och Pundet så till den milda grad att oponionen svängde i England till att bli för och inte som tidigare emot ett Euro samarbete.

Han sitter här inlindad som en gammal konvalisent på ett sanatorium när han lite avmätt nästan förstrött svarar på frågor om finanskrisen, the bad bank approach i USA osv. Hans ståndpunkt är här att visst en "dålig bank" a´la Svenska Securum är ett bra initiativ men det som behövs för att lösa krisen är att nu injecera ytterligare $1 trilljon till bankerna.

Personligen förstår jag inte riktigt tänket och varför inte det viktigaste är att någon garanterar de dåliga lånen. FED är ju de enda idag som lånar ut pengar och de kan väl de i så fall fortsätta med utan mellanhänderna bankerna som visat sig vara så odugliga hitintills. Inte kommer bankerna att låna ut några pengar oavsett hur mycket pengar de har innan de dåliga lånen definitivt slutat att gå ner ytterligare. I många fall krävs det en nedskrivning till 0 i bankernas böcker och ännu är vi inte där så vi har en bit kvar. Enda sättet att stoppa detta är mha garantier för lånen.

Är det månne särintressen här á la Rockefellers bankintressen typ JP Morgan som spökar?

Men så händer det något där denne gamle, trötte man kvicknar till. Ögonen börjar att lysa och hans tidigare helt avsaknad av kroppsspråg ändras till tom ett visst viftande med armarna. Vad var det som hände jo han fick frågan om oljepriset och då satte han igång ett resonumang om geopolitik med antaganden om att ffa Venezuelas och Irans dagar nu pga det låga oljepriset är räknade, att dessa regimer inte kommer att hålla året ut och att Ryssland har så stora problem att det finns uppenbara risker att Putin driver igång en mer aggresiv, konfliktorienterad utrikespolitik.

Man ställer sig frågan är Soros en finans eller en statsman? Tycker han här avslöjar sig som en man med ett mission. Bort med Chavez, bort med Mahmoud Ahmadinejad och sätt rejäla käppar i hjulet för Putin. I synnerhet Soros diskussionen om Ryssland blev så engagerad att eg inget annat hans med. Vad har denne man eg att säga ex om Dollarn hade väl varit i alla fall lite intressant att veta? Men som sagt det hans inte med. Det är inte första gånge denna man haft en "mission" som sagt helt på egen hand ändrade han den Europeiska europolitiken. Han har säker nu fingrarna insyltade i det faktum att oljan gått från $147 till $35 på bara 6 månader på något sätt. Det talar om inget annat hans "engagerade" inlägg i frågan.

En sak är dock helt klart - Soros har inga mandat från någon väljare inte heller några resultat från något demokratiska val att presentera som ett stöd för sin statspolitiska mission..
http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?N=av&T=Soros%20Says%20Bad%20Bank%20Plan%20Won%C3%A2%C2%80%C2%99t%20Help%20Increase%20Lending&clipSRC=mms://media2.bloomberg.com/cache/vK9DiD2dWMHE.asf

Tänk om inte Israel funnits

Att den Arabiska kulturen en gång i tiden var en högkultur, sofistikerad och avsevärt mer utvecklad än västerlandets ända in i vår tideräkning till senmedeltiden är det få som invänder emot.

Inte heller att västerlandets kultur influerats i hög grad av den arabiska och att många ideer och kulturyttringar härrör från det Arabiska högkulturerna. Under området triviata så har det i USA så omhuldade konceptet "shopping mall" skapats i mellanöstern där det fortfarande går under epitetet "bazaar". Hela vår odlingskultur och i stort sett all vår nuvarande tamboskap (exkluderat Hunden och Hästen) härstammar alla från den bördiga halvmånen vid Eufrat/Tigris deltat. Även om mycket av den Astronomi, medecin som Araberna utvecklat hade sitt ursprung från tidigare persisk och egyptisk kultur så utvecklade denna vidare . Kanske ffa inom kirirgi.

Dessutom visst finns det exempel på att den Islamiska kulturen i många avseenden var en mångkultur och att man var i hög grad tolerant mot andra regionsutövningar. Här kanske Morerna (eg inte kanske Araber eller?) med den högkultur dessa erövrare härstammande från dagens Marocco införde i Spanien där de bla byggde Alhambra tydligat var en representant för detta?.

Men lika sant är att den Arabiska erövringsvägen i islams nam som skedde med start ca mitten av 600 talet i många fall krävde en omvändelse av till Islam av de erövrade under hot av svärdet. När Persernas (Irans) huvudstad till sist föll för Araberna så dödades alla de som inte anslöt sig till islam, men några lyckades fly. Den största gruppen flydde till Indien (de sk parsi) där de utgör en mycket liten och ständigt minskande andel av befolkningen. Anmärkningsvärt dock är att de har haft enormt inflytande och mycket hög status i den Indiska kulturen. Ägar familjen ex till indiska jätte industri imperiet TATA (som nyligen köpte upp ex jaguar och land Rover) är just Parsi.

Men vad hände då när nu denna nu svunna Arabiska högkultur så snabbt och totalt frånsprungits av vår västerlänska kultur? Idag är den Arabiska kulturen sinnebilden för stagnation, rigiditet och osjälviskt tänkande. Allt detta kan nog härledas till bokstavs tolkningen av islam där orden i Koranen, muslimernas heliga skrift, anses var guds ord och inte får ifrågasättas. Där den Saudi-Arabiska statsreligionen den sk Wahhabism/Salafism måste anses utgöra höjpunkten för en intollerant världsåskådning.

I väst däremot gick vi en helt annan framtid till mötes när mer och mer fokus lades på att föra ut och översätta Bibelns innehållet till människorna själva och där allt fler ansåg det som uppenbart att det inte fanns färdiga svar utan bara ett ansvar för människa att lösa sin existensiella situation på ett moraliskt och ansvarsfullt sätt.

Nu har vi dock den paradoxala situationen att den typ av föråldrat religiöst tänkande från Islam sas "importeras" in till vår väserländska ffa Europeiska kultur i en soppa av tolerans som eg bara blir undfallenhet, brist på ställningstagande i försvar för den människosyn vår västerliga kultur representerar.

Den brist på sammhällsutveckling, den allt mer ökande intoleransen, det bakåtsrävande och den mycket stora religiösa splittring (ffa mellan Sunni och Shia) i mellanöstern finns det dock en quick fix för och den heter - Israel.

Tänk om inte dessa sociala misslyckanden som de Arabiska och Islam influerade länderna idag representerar där de få snor åt sig rikedommarna från oljan medans de många lever i armod genom att hela tiden fokusera på en extern fiende (Israel) kunna döljas så till den milda grad som är fallet idag.

Så länge de styrande eliterna i dessa länder mha religionen på detta sätt år ut och år in kan avleda massorna från sin vardagliga verklighet så kommer inga förutsättningar till förbättring att ske.

Men här gäller det en benhård regel. I vårt land Sverige accepterar vi inte denna typ av ständigt "blaim game". Okey världen är inte perfekt men ta ditt ansvar och var konstruktiv. När snorungar i Tensta, Rinkeby och Rosengård attackerar brandåren med stenkastning unde överinseende av småleende vuxna som står vid sidan av med arnarna i kors har det gått för långt. När man försvarar ett den typen av agerande genom att hänvisa till Israel/Palestina konflikten skall vi sätta definitivt stopp. Det är din och min skyldighet.

Rättssamhället sviker kvinnorna och barnen i Rosengård
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2389901.svd

Forskningsrapport om Rosengård
http://www.blognyheter.se/?p=149

"Ökad radikalisering i Rosengård"
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2387435.svd

20:50 in på detta inslag har vi detta mycket märliga inslag en "debatt" i studion mellan Magnus Ranstorp, regeringens utredare och Mohamed Omar
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=329793

Märkligaste debbatdeltagaren någonsin
http://rum237.wordpress.com/2009/01/29/markligaste-debattdeltagaren-nagonsin/

Sumobrottare har bättre fettkoll

"Livsmedelsverket måste fråntas rätten att utfärda kostråd till befolkningen. Generaldirektören bör avgå och lämna plats för någon som kan stå upp för befolkningens hälsa och inte för industrins ekonomi, skriver Lars-Erik Litsfeldt. "

"Sumobrottare är det mest fettskrämda folk jag känner till. De har lärt sig att sky fettet när de ska bygga sina kroppar. Andelsmässigt äter de mindre än hälften (12 E%) av vad Livsmedelsverket hoppas att vi ska komma ned i beträffande fettintag (25 E%).

Borde inte sumobrottarna äta mycket fett om man nu blir fet av det? Någon invänder att de äter så mycket, men varför äter de då inte det som innehåller mest kalorier för att spara tid och besvär?

Sumobrottarna har under 1 400 år lärt sig att kroppen styrs av hormoner och det är främst där man ska söka svaret på frågan varför man går upp i vikt. Miniräknare och kaloritabeller fungerar inte. Sumobrottaren får i sig 65-70 procent av sin energi i form av kolhydrater jämfört med Livsmedelsverkets råd om 60 procent. Livsmedelsverkets strävanden i kosthänseende skulle alltså fungera riktigt bra på ett träningsläger för sumobrottare."

Min kommentar: börjar inte allt fler i väst världen av idag så smått att likna små Sumobrottare? Är inte det en utveckling i så fall som nästan till 100% kan sägas korrelera med de nya kostråd som Livsmedelsverket propagerat för senaste decennierna?

http://www.aftonbladet.se/debatt/article3904654.ab

Professor Frostegård sågar kostråden i ny bok

"Johan Frostegård är professor i medicin på KI, specialist i invärtesmedicin och reumatologi samt överläkare. Han har tidigare skrivit tre böcker, varav en lärobok i reumatologi.

Hans nya bok “Nästan allt om människan - Evolutionen, generna, moralen och lite till” handlar som titeln säger om allt som har med människan att göra. Med ett tydligt evolutionärt perspektiv.

Mest intressant för läsarna här är nog hans hårda kritik av våra nuvarande fettsnåla kostråd."

Ur kapitlet “Kost och sjukdomar”:'

…ett av problemen i kostdebatten [är] bristen på omfattande forskning… Därtill kommer kommersiella intressen och då tänker jag i första hand på livsmedelsindustrin, vilken i likhet med läkemedelsindustrin, fast fram till nyligen betydligt mer i skymundan, har inflytande över debatten och vad som anses vara etablerad kunskap.

En ytterligare aspekt är att läkare i rätt så hög grad lämnat ifrån sig kostfrågorna till andra yrkesgrupper, som dietister, som inte har samma starka tradition av forskning som det finns inom medicinen. Detta är egentligen märkligt: inom den Hippokratiska skolan, för 2 500 år sedan, var den så kallade dietetiken en självklar och central del av medicinen…

om "Kostomläggningen"

"Myndigheter, med livsmedelsverk eller motsvarande i spetsen, har i hela västvärlden sedan minst tre decennier pläderat för vad som egentligen är en omfattande förändring i människors kosthåll. Man har velat minska konsumtionen av fett, framförallt mättat, animaliskt fett… Eftersom man inte rekommenderat att intaget av protein skall öka, återstår att öka kolhydratkonsumtionen.

Rekommendationerna har ofta fått karaktären av kampanj, och har haft stöd av stora delar av forskarvärlden, men ingalunda av alla forskare och experter…

Problemet är att det vetenskapliga stördet för en sådan kostomläggning är förvånansvärt tunnt, enligt många obefintligt*. Gamla studier har legat till grund för rekommendationerna, men när dessa skärskådas ter de sig inte imponerande och har ifrågasatts även ur metodologisk synvinkel…

Nyare stora studier från USA och Sverige visar inget samband mellan totalt fettintag eller mättat fettintag och risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller studerade former av cancer, däremot har man sett att transfetter är negativt för hjärt-kärlsjukdom. Allmänheten har också bibringats uppfattningen att fett i kosten påverkar kolesterolhalten i blodet, men detta samband är svagt eller obefintligt…

Själv tror jag att ett evolutionärt perspektiv är nödvändigt när man diskuterar kost, och jag menar att avsaknaden av ett sådant ligger bakom dagens dåligt underbyggda kostråd. Hade man varit medveten om att man i praktiken rekommenderar folk en diet som vi knappast kan vara speciellt väl anpassade till evolutionärt hade man nog tänkt sig för mer."

http://www.kostdoktorn.se/professor-frostegard-sagar-kostraden-i-ny-bok

KI-professorer fett oeniga

Proffessorerna Rössner och Marcus berättade nyligen att de åtminstone själva var 100% säkra på att naturligt mättat fett var farligt. Men kanske borde de övertyga sina professorskollegor på Karolinska Institutet först, innan de påstår för svenska folket att det självklart är farligt med naturligt fett?

Frostegård är inte den enda KI-professor som tvivlar på det. Se exempelvis vad Åke Sjöholm, professor i experimentell endokrinologi på KI, säger i en intervju 2008:
http://www.pco-s.com/system/intervju_sjoholm.html

– Jag kan rekommendera diabetiker att pröva GI. Fler har gått ned radikalt i vikt på den nya kosten och fått förbättrade blocksockervärden och blodfetter. De känner sig psykiskt bättre och mindre stressade. Det kan hända att hjärnan reagerar med svar på en övergående svält som kan ge lyckokänsla. Vad som brutit isen för att ge GI som kostrekommendation är att doktor Annika Dahlqvist friades av Socialstyrelsen i december 2007 efter att ha blivit anmäld av ett par dietister till socialstyrelsen.

Den gamla diabetesmaten, som var behandlingsmetoden före insulinet var uppfunnet, innehöll till stor del fett. Livsmedelsverket har inte mycket att luta sig emot vad det gäller de fettfattiga kostråden.

“Skrämselpropaganda av amatörer”

I nedanstående länk finns mycket läsvärt att ta del av och olika bra länkar att klicka sig igenom.

"Docent Uffe Ravnskov skräder inte orden när han idag sågar Livsmedelsverkets 72-8 lista om det “farliga” naturliga mättade fettet."

"81% av läsarna svarade att de inte längre litar på Livsmedelsverkets fettsnåla råd."

http://www.kostdoktorn.se/skramselpropaganda-av-amatorer

Jörgen Vesti Nielsen Överläkare, Karlshamn

Jörgen Vesti Nielsen Överläkare, Karlshamn:

Hypotesen om mättat fett gick sitt segertåg i den västliga världen under många år. Trots mängder av data som direkt falsifierade den, växte den oemotståndligt till och blev ett paradigm som inte längre behövde bevisas. Med tanke på att mättat fett är inkorporerat i allt levande på denna jord, är det en obiologisk, orimlig hypotes.

Denna hypotes har fått oanade konsekvenser. Sedan mitten av 70-talet har den dominerat och har medfört kostråd till alla som går ut på att reducera fettintaget. Detta betyder i sin tur en höjning av kolhydratintaget. De stora mängderna stärkelse i den rekommenderade kosten till diabetiker, som alltså blir till ren glukos i tarmkanalen, ger onödig hyperglykemi och ökar därför frekvensen av komplikationer. Någon evidens för att denna kost skulle medföra en sänkning av komplikationsfrekvensen eller ha hälsomässiga fördelar finns inte.

I den första långtidsstudien för diabetiker har vi nu studerat detta problem. Resultaten visar att en sänkning av kolhydratmängden för diabetiker är det effektivaste sättet att behandla hyperglykemi. Det är också det effektivaste sättet att behandla övervikt hos typ 2 diabetiker.
http://www.nutritionandmetabolism.com/content/3/1/22

Våra resultat talar starkt för att just den till diabetiker rekommenderade dieten är en viktig orsak till frekvensen av metabolt syndrom med typ 2 diabetes. Dessutom bekräftar resultaten att just denna diet är den viktigaste enskilda orsaken till hyperglykemi och komplikationer. http://www.medikament.nu/PDF-filer/9-10-04/diabetes.pdf

Också vid typ 1 diabetes har fettparadigmet haft stor negativ betydelse. Diabetes Control and Complication Trial visade att frekvensen allvarlig hypoglykemi var omvänt relaterad till HbA1c, och att en hög insulinförbrukning var en viktig riskfaktor för allvarlig hypoglykemi. Ett alltför svängande blodglukos med risk för allvarlig hypoglykemi blir därför det vanligaste hindret för att få ned HbA1c till önskat område. En hög insulinförbrukning är en följd av ett högt intag av kolhydrater (stärkelse). Absorption av injicerat insulin kan variera med upp till 30 %, och estimeringen av mängden kolhydrater i en måltid kan variera med upp till 50 %. Sådana slumpmässiga osäkerheter ger stora variationer i input i systemet och därmed stora oönskade variationer i output och blodglukoshalter. En stor input ger numeriskt stora fel och en liten input små fel.

Även en måttlig sänkning av kolhydraterna i kosten med motsvarande anpassning av insulindoserna ger för typ 1 diabetikern en markant stabilare blodglukoskurva och därmed ett lägre HbA1c.
http://www.ujms.se/abstract.xsql?dbid=74

Den rekommenderade diabetesdieten med sin höga kolhydrathalt är sannolikt det enskilt viktigaste hindret för att uppnå önskad glykemisk kontroll hos ett stort antal individer med typ 1 diabetes. Dessutom är den en viktig riskfaktor för allvarlig hypoglykemi.

DCCT-Studien har sedan visat att hyperglykemi är den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död för typ 1 diabetiker. Detta är viktiga vetenskapliga resultat. Men om de skall komma diabetikern till godo, är ändringar i tankesätt och behandlingsmetoder nödvändiga.

Vi har sett att även långt gångna komplikationer, t.ex. invalidiserande nervskador, kan gå helt tillbaka efter några års optimal glukoskontroll. Vi har också sett, att en sådan enbart har varit möjlig genom att använda kolhydratreduktion som en del av behandlingen. I dessa fall kan vi med säkerhet säga, att dagens dietråd till diabetiker har varit huvudorsaken till åratals lidande på grund av nedsatt funktionsförmåga och nervsmärtor.

Fetthypotesens baksida är de okända personliga kostnaderna för diabetiker.

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/41166.pdf

Denna fallrapport visar att lågkolhydrat–högfettdiet förbättrade glykemisk kontroll, minskade kroppsvikten och sannolikt hade förebyggande effekt mot terminal njursvikt hos en överviktig patient med typ 2-diabetes.

Vidare öppnar sig möjligheten att fetma orsakad av en kombination av högkolhydratkost och insulinbehandling kan ha medverkat till patientens sviktande njurfunktion.
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=9920

onsdag 28 januari 2009

Proffessor om tillsattser

Här har vi Professorn i livsmedelshygien Marie-Louise Danielsson-Tham som nu går ut och värnar om livsmedelstillsatser. Ingen från Industrin går dock ut och gör den här typen av uttalande. Istället altså en proffessor.

Lite fakta: I Finland säjs Julskinkor utan Nitrat. Hitintills har mig veterligt inga Finländare dött pga detta.

Är det månne av hänsyn till oss konsumenter och hygienen som Industrin använder tillsatser för att kunna spruta in mer vatten i skinkan än vad den eg kan hålla kvar? Vilka fördelar får jag som konsument av alla smakförstärkare? Är även detta gjort av hygieniska hänsyn till oss konsumenter?

Varför istället för att ha en sådan raljerande, översittande ton i sitt inlägg kan inte även en proffessor i första hand utgå från att det är någonting mycket positivt i vanliga människors engagemang för vad de stoppar i sig? Slutklämmen om sjömän i sjömansbiffen blir patetisk givet det utstuderade lurendrejeri vi konsumenter är utsatta för.

"Att raljera med alla E-nummer som finns på innehållsdeklarationen är lätt. Det kräver endast god verbal förmåga. Att värdera informationen och dra korrekta slutsatser kräver många års specialutbildning."

Innebär altså att vi vanliga dumma outbildade och oinsatta skall vara tacksamma för det vi får och överlåta tänkandet om vad som är bra för oss till experter och proffessorer. Vi skall inte välja själva eller ifrågasätta varför det vi köper har de tillsattser de har.

I England resonerar Livsmedelverket lite anorlunda. Att vi konsumenter kan påverka visar att nu många producenter ex för Julskinka minskar tillsattserna. Det är inte proffessor Danielsson-Thams förtjänst.

"Utan tillsatser i maten riskerar vi att dö"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=863430

Smakförstärkaren glutamat finns i nästan varannan rökt smörgåsskinka
Glutamat kan också spöka i uppkomsten av fetma:
– Glutamat blockerar ett av våra viktigaste mättnadshormoner i hjärnan, vilket gör att vi äter mer. Dessutom minskat kroppens egen fettförbränning säger Charlotte Erlanson-Albertsson professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet, till DN.
Livsmedelsverket anser det inte bevisat att det skulle vara farligt för människor i de doser vi får i oss.
http://www.aktavara.org/News.aspx?r_id=5946

Livsmedelsverket på offensiven - I England
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/livsmedelsverket-p-offensiven-i.html

Allt färre tillsatser i julskinkan
http://www.aktavara.org/news.aspx?r_id=7287

Svensken som utmanar den globala läkemedelsindustrin

Att läkemedels industrin tillsammans med livsmedels industrin lever i en mycket tät symbios med de myndigheter och forskare som ger rekommendationer om vår mat och vår hälsa och att de med detta i realiteten styr agendan blir mer och mer uppenbart för allt fler.

Vill man sätta sig in i de arbetsmetoder och på det sätt de stora läkemedels bolagen arbetar ex rekommenderar jag verkligen er att läsa Peter Rost bok "Sjuka pengar". Rost var tidigare vice vd för Pfizer och har altså en unik insyn i branchen.

Whistleblower: Dr. Peter Rost before Congress
http://se.youtube.com/watch?v=OBSZpQWv5Wc

Peter Rost "The Whistleblower" author interviewed
http://se.youtube.com/watch?v=05hoNczX1h8

Cheerleader Drug Reps
http://se.youtube.com/watch?v=oNQJIyOZqtA&feature=PlayList&p=0C2D5E926FC6AB85&playnext=1&index=2

Sjuka pengar
http://butik.pagina.se/fb_produkt.asp?art=72411309

Peters egna Blogg
http://www.peterrost.blogspot.com/

In the world of medicine, "key opinion leader" is the somewhat Orwellian term used to describe the senior doctors who help drug companies sell drugs.These influential doctors are engaged by industry to advise on marketing and help boost sales of new medicines. Across all specialties, in hospitals and universities everywhere, many leading specialists are being paid generous fees to peddle influence on behalf of the world’s biggest drug companies.

Kimberly Elliott, who was a drug company sales representative for almost two decades in the United States, puts it directly. "Key opinion leaders were salespeople for us, and we would routinely measure the return on our investment, by tracking prescriptions before and after their presentations," she said. "If that speaker didn’t make the impact the company was looking for, then you wouldn’t invite them back."
http://www.bmj.com/cgi/content/short/336/7658/1402

Vår dagliga hjärntvätt giv oss idag

Vi bombarderas ständigt, dagligen med budskap och ideer där det förs fram åsikter om än det ena än det andra. Det är vår uppgift, vi enskilda små människor att när journalister helt abdikerat sin roll som kritiskt granskande och där dessa bara verkar vara till för att legetimera och möjliggöra att budskapen för ut se till att sätta oss in i dessa frågor för att se vad det eg är som försegår och vilka som har intressen av att det är just dessa budskap som förs ut.

I korthet kan man sägta att alla myndighetsorgan oavsett om det är Svenska Livsmedelsverket, FNs miljöpanel, Centralbanker, Politiker, utrednings institut alltid förordar lösningar på sk kriser som i realiteten innebär mer politiserad kontroll och mer centralisering. Istället borde det vara tvärt om. Vi borde alltid sträva efter att decentralisera och lokalisera i allt högre grad.

Ta exemplet galna ko sjukan. Där blev det budskap som trummades ut att det är ohälsosamt och djur fientligt att äta kött och fortfarande hör vi det synnerligen märkliga resonumanget om att kött produktion skulle vara ett hot mot miljön. Det är starka krafter som förfäktar dessa ideer. Se se ex vad FNs chef för miljö panelen Rajendra Puchauri dikterar för direktiv. På lägre nivåer ex Svenska livsmedelsverket kommer ständigt "alarm" rapporter om vådan av att äta kött och man har idag ett system så administrativt kostsamt och tungrott ex för godkännande av slakt att INGEN lokal småskalig slakt verksamhet i realiteten kan existera. Vill man veta orsakerna bakom dessa kostråd om att äta mindre kött så bör man läsa boken "Ideologierna, pengarna och Kostråden" av Per Wikholm och Lars-Erik Litsfeldt.

Realiteten är att att det finns ingenting så bra för människor att äta som kött från gräsbetande djur. Alla de näringsämnen vi behöver får vi från detta kött. Det finns ingenting så miljövänligt dessutom som en verksamhet där kor betar vall och inte ges spannmål.

Återigen vi hade en kris i form av galna Ko sjukan. Direktiven blev då att äta mindre kött. I realiteten var det dock så att man med det industrialiserade tänk man hade kring den köttproduktion som sedan resulterade i denna sjuka hade kommit till vägs ände. Då om inte förr så insåg man riskerna i storskalig, industrialiserad produktion av vår mat. Kor skall inte ges kadaver ex utan de skall äta gräs, annars blir de sjuka. I takt med Livsmedels rekommendationer om minskat kött intag så cetraliseras dock vår kött produktion allt mer. Idag finns snart bara två slakterier kvar i landet.

På samma sätt blir det intressant att nu läsa om alla "råd" från experter om hur vi skall nu med senaste finanskris ansluta oss till euron och hur mycket bättre vi hade klarat oss om vi hade variot med fullt ut i Euro samarbetet. Är det inte så kära finansminister att det vore bättre att inte haft någon finanskris alls? och varför skall det faktum att vi haft en finanskris med nädvändighet innebära att det blir bättre om vi centeraliserar oss ännu mer? Ligger inte problemet någonstans i att vi byggt upp ett finansiellt system som idag är ca 10 ggr större än den reala ekonomin? På vilket sätt är det tänkt att med en ännu högre grad av centraliserad/politiserad finans marknad i framtiden skall undvika "kriser"? Kommer vi ha clair voyanta finans experter med detta som klarar att i förtid parera för alla ev fallgropar i tid på ett sätt som inte går idag? Personligen slås jag av hur helt inkompetenta alla sk experter är vad gäller att förutse risker och i tid innan de händer varna för dessa samtidigt som de med mycken självsäkerhet och pondus i efterhand skall komma dragandes med direktiv för hur man skall lösa krisen. Att säga att dessa allihopa inte har en susning ligger definitivt närmare sanningen. Men det kan vara värre än så. En EU rapport som producerades där riskerna med derivat handeln och subprime frågorna ordentligt beslystes hemligstämplades. man ville inte att allmänheten skulle få någon kännedom om riskerna.

Sanningen är att med "vapen" som dessa med och en derivat handel som vuxit långt bortom vad som är motiverat av den bakomliggande reala ekonomin så ges lakejer som ex Soros de verktyg de behöver för att driva utvecklingen framåt mot än mer cetralisering och makt till de utvalda få. Soros ensam låg bakom spekulationerna mot våra valutor under 90- talet. En verksamhet som innebar att dels invånarna i dessa länder ex sverige blev väsentligt fattigare och som dessutom fick politiska implikationer i form av beslut om ett ännu mer utbrett finansiellt och politiskt samarbete kring Euron.

Sanningen är istället att ju mer ansvar och initiativ som tas ifrån den lilla människan vare sig det rör sig om vårt jordbruk, elmarknaden eller vår finans marknad ju mer utsatta blir vi för störningar i en allt mer plan styrd verklighet där sk "experter" tillåts att bestämma hur och vad som skall göras. På samma sätt som vi kommit till vägs ände vad gäller synen på och hanteringen av levande väsen i jordbruket och vår mat så är det de grundläggande missförhållanden på våra finansmarkander, som idag helt har frånkopplats verkligheten, som måste förändras. Ökad centralisering är inte lösningen dock.

Livsmedelsverket vill tom bestämma vad vi skall äta och de har redan bestämmt att alla barn i skolan skall bara skall kunna få lättmjölk och margarin. Det finns inga gränser för vad för slags idiotier som kan komma ur dessa myndighetsorgan och centralist maffia. Att bra kött är dyrare säger sig självt men lika mycket som du som konsument bör tanka till och har ett ansvar att fråga dig hur något kan vara så billigt när du köper det. Är det politiska Kinesiska fångar utan lön som producerat denna vara, vilka fackliga rättigheter har de arbetare som producerat denna ohyggligt billiga T-shirt så bör man ställa sig frågan hur köttet är producerat, hur djuret levat och hur det slaktats när du köper en köttbit. Bra kött kostar mer men det är så bra mat och riktig mat att du kan dra ner på annat som ex den miljövidriga energiboven sköld sallad i plastförpackning, eller köpa importerade jordgubbar i januari osv. Grönsaker och frukt som importeras med flyg från andra sidan klotet. Hur mycket gift har de besprutats med och är det gifter som kan skada oss och vår miljö? Varför kritiseras inte denna hantering och frukt/grönt hetsen någonsin i morgonsofforna? Som man frågar får man svar. Vem är det eg som bestämmer vilka frågor som skall tas upp? Man kan utläsa mycket om en debatt när man lite mer bakom kulissen studerar vilka frågor det är som ställs. Ställs inte de rätta frågorna så måste du fråga dig varför?

Sk "key opinion leaders" dvs proffessore och experter betalda i någon form av industrin eller andra intressen är de som i den offentliga debatten sätter agendan. Vet du idag vilka det är som sådana betalda lakejer? De avslöjas enklast när man kollar vilka frågor de driver och när man sedan kopplar det till vem som tjänar mest på att de införs. Är det inte bevisat bra för dig och din familj, din ekonomi och dina fri och rättigheter så har vi att göra med en "key opinion leader".

Vi äter mindre nötkött
Konsumtionen av nötkött minskar för första gången sedan galna ko-sjukan.- Det är ett trendbrott och beror på att priserna har gått upp, säger Åke Rutegård, vd för Kött- och charkföretagen. Klimathänsyn är en bubblare.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=809093

FN-chef: Ät mindre kött för en bättre värld
Vi borde skära ner vår köttkonsumtion för att hjälpa till att stoppa klimatförändringen, anser chefen för FN:s klimatpanel (IPCC) Rajendra Pachauri.
http://sydsvenskan.se/varlden/article365324/FN-chef-At-mindre-kott-for-en-battre-varld.html

Anders Borg: EMU lindrar krisen
"Den allra mest slående slutsatsen är att man borde sett till att ha överskott innan man kom in i krisen. Överskott är det viktigaste försvaret man kan ha för ekonomisk stabilitet."
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\27\321528&sectionid=Ettan

A Look At Wall Street's Shadow Market
60 Minutes: How Some Arcane Wall Street Financial Instruments Magnified Economic Crisis
http://www.cbsnews.com/stories/2008/10/05/60minutes/main4502454.shtml

Credit Default Swaps, Derivatives, The Federal Reserve, Henry Paulson, Ben Bernanke, and How the Financial Crash Could Have Been Avoided
Though, as explained by Steve Kroft in the above video, they are what triggered the current, 2008-09, financial crash, credit default swaps are only about six percent of all derivatives. There are still over $600 trillion more derivatives out there and it is agreed by all that they are nothing more than bets on which way a company or some aspect of the economy will go.
When this financial collapse first started a year ago (October 2007), there were $530 trillion worth of derivatives, almost 10 times the GDP of the world economy. As the world economy lost $30 trillion in value during this financial crash, total derivatives rose to $700 trillion.
http://www.ied.info/blog/1165/credit-default-swaps-derivatives-the-federal-reserve-henry-paulson-ben-bernanke-and-how-the-financial-crash-could-have-been-avoided

Ingemar Zachrisson vill också framhålla att kött som kommer från gräsmarker sparar energi. För att producera ett kilo kött på sådana marker går det åt ungefär lika mycket energi som att odla ett kilo bönor. Det går åt fem till åtta gånger mer energi att producera kött med hjälp av kraftfoder.
http://www.ekolantbruk.net/tidningen/artiklar/pdf/2005/505omega3.pdf

Ideologin och pengarna bakom kostråden
http://butik.pagina.se/fb_produkt.asp?art=72411422

Engagera dig och dra ditt strå till stacken
Vad är det som pågår i skolan och på dagis?Varför får inte ungarna riktig mjölk och smör?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/engagera-dig-och-dra-ditt-str-till.html

Miljövänlig sallad på vintern - en oxymoron?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/mikael-pollans-bok-omnivores-dilemma-r.html

tisdag 27 januari 2009

Another oil spike to US$100 a barrel towards the end of this year

Peak oil demand theory in vouge
"Another forecaster who's getting nervous about the world's oil supply picture is CIBC World Markets chief economist Jeff Rubin. In a report to clients on Friday, he predicted another oil spike to US$100 a barrel toward the end of this year and into 2010."
http://www.financialpost.com/analysis/story.html?id=31d0b51d-bc70-4944-9075-d41630cda771

CIBC World Markets - January 23, 2009
"While the recession may temporarily cut a million or two barrels per day from world oil demand, it will do nothing to stop the loss of nearly four million barrels per day this year from depletion—particularly from the deepwater wells that make up more and more of world supply these days."
http://research.cibcwm.com/economic_public/download/sjan09.pdf

"Oljeproduktionen har toppat"

Peak -Oil nu som förste side nyhet på affärstidningen DI. Vi kommer nog se mer om detta ämne from nu i "gammelmedia" som Cornucopia skulle ha uttryckt det fortsättningsvis. Det är supply destruction eller produktions bortfallet som då i allt högre grad kommer att framstå som den verkliga problemetiken rörande olja snarare än dagens evinnerliga tjatande om efterfråge nedgång (demand destruction) för olja.

Trenden vad gäller efterfrågan är ju annars att länder som ex Sverige, Tyskland och Japan stadigt senaste åren minskat sin olje konsumtion en trend som blir allt tydligare och som kommer att gälla allt fler av OECD länderna. Detta är ekonomier som dels i viss mening "vuxit klart" och som dessutom har en demografi med allt fler älder som skall försörjas av allt färre yngre. Relativt sett färre altså som behöver nya bilar, nya hus, nya kylskåp etc. Mestadelen av försäljningen är inte nya konsumenter utan ersätter tidigare. Man byter ut en redan existerande bil mot en ny osv.

Detta kompenseras dock med råge av tillväxt ökningen för de nya tillväxtländerna Kina, Indien, Ryssland, östeuropa, Brasilien som tillsammans nu består av ca 50% av världens befolkning. De har alla en stor andel riktigt unga och de kommer att from nu växa sina ekonomier parabelt, denna utveckling har knappt börjat ännu. OPEC, Ryssland och Mexico tillsammas idag är dels länder som producerar nästan all vår olja i världen idag men många glömmer bort att just dessa länder sammantaget idag står för värdens näst största olje konsumtion dessutom. Tvåa efter endast USA idag och dessa länders olje konsumtion är ca 60% större än hela Kinas olje konsumtion.

Med detta sagt kommer vi sedan osökt in på det faktum att med peak olje produktion tillsammans med hög och ökande egen konsumtion kommer exporten från de olje producerande länderna att minska i än snabbare takt. Peak oil export inträder alltå snabbare och mer brutalt än vad som är fallet för peak produktion. Något att hålla ögonen öppna på.

"Mycket talar för att oljeproduktionen i världen toppade i juli 2008. Det säger fysikprofessorn Kjell Aleklett. Enligt honom accepterar allt fler nu teorin om att oljeproduktionen är på nedåtgående.Fysikprofessorn Kjell Aleklett i Uppsala har länge varit fast övertygad om att världens oljeproduktion kommer att vända ned inom en snar framtid. Och kanske har vändningen redan inträffat.

"Mycket talar för att oljeproduktionen i världen nådde toppen i juli 2008 på omkring 87 miljoner fat per dag", säger han.Enligt Kjell Aleklett finns det visserligen olja kvar för ny produktion. Men bara genom dyra processer som inte betalar sig när oljan ligger på dagens prisnivå. Därför hamnar planerade nyinvesteringar i malpåse."På 1970-talet hade vi en pumpkris men det fanns reserver. Det är en helt annan situation vi har nu."Att få igång ny oljeutvinning går inte genom att trycka på en knapp utan är ett drygt arbete som ofta tar många år, säger Aleklett.

Det låter som att oljepriset kommer att sticka upp igen?"Oljepriset kommer att gå upp, men frågan är om efterfrågan blir så stark att oljan närmar sig 150 dollar per fat igen."Så vad finns det då för lösningar på oljeproblematiken?

"Transportsystemet i samhället står inför stora utmaningar och i slutändan finns det bara en lösning för personliga transporter och det är elbilar. Gamla bensinslukare måste bort."Den förändringen tror Kjell Aleklett kommer att gå fortare än vad många tror."USA är ett intressant exempel, där har oljekonsumtionen faktiskt minskat sedan 2007.

"Kjell Aleklett har ofta väckt starka reaktioner när han hävdat sin ståndpunkt kring peak-oil. Men nu tycker han sig möta en större acceptans kring påståendet att oljeproduktionen faktiskt är på väg ned.Lite skämtsamt säger han:"När bolagen inte kan producera mer, vad ska de då säga?"Enligt Kjell Aleklett är oljeproduktionen omgärdad av ett problem som många haft svårt att ta till sig:"Oljebolagen säljer inte en produkt, de säljer energi, och det är inte en vara som kan produceras, energi kan bara omvandlas.""När det gäller olja finns det allt för många ekonomer som uttalar sig om alltför mycket som de inte känner till."

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\27\321321&sectionid=Ettan

Om oljeproduktions prognosen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/om-oljeproduktionsprognosen.html

Oil slump forces oil rich countries to budget defecits
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/oil-slump-forces-rich-arab-countries-to.html

Mer IEA
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/mer-iea.html

Nya officiella siffror för olja
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/nya-officiella-siffror-fr-olja.html

Ekonomer spår global oljekris
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/ekonomer-spr-global-oljekris.html

Beställnings jobb om Euron

När nu halva östblocket kommit med i Euroland framstår det som ännu viktigare att Sverige kan bedriva en självständig finans och penningpolitik, vi har en mycket exportberoende industri vi bör se till och underlätta för så att vi kan behålla den i Sverige.

De nytillkommna länderna i Europa har helt andra mål och behov än Sverige. Dessutom känns det väldigt ofördelaktigt att tvingas till en valuta som kommer att dominineras och hämmas av länder som Bulgarien, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Ungern. Sverige gynnas enormt av att stå utanför denna soppa av outvecklade länder och dras ned av deras problem.

Lär av historien och de Tyska erfarenheterna när Väst Tyskland till allt för hög valuta kurs anslöt det då helt ekonomiskt outvecklade öst Tyskland till sin ekonomi. Detta fick allvarliga konsekvenser för den Tyska reala ekonomin och i princip mer än 10 förlorade år av ekonomisk utveckling. Att idiotier i den finansiella ekonomin som ex fel satt valutakurs kan påverka den reala ekonomin dramatiskt finns det andraexempel på tex Argentina där den tidigare blomstande Argeninska ekonomin under 40-talet pga av sin felaktiga peggning mot dollarn totalt fick landets reala ekonomi att gå i sank för att aldrig sedan komma tillbaka.

Se upp med denna kampanj som nu pågår, det är ett beställningsjobb. Euro är inte gynnsamt för Sverige.

EMU-pessimisten: Nu borde vi säga ja
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\27\321486&sectionid=Ettan

SNS: Därför borde Sverige vara med i EMU
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\27\321441&sectionid=ettan

Bildt hoppas på ny eurodebatt
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\10\27\308274&sectionid=ettan

Tala för dig själv du
http://cornubot.blogspot.com/2009/01/tala-for-dig-sjalv-du.html

Euron och staters finansieringsbehov
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/euron-och-staters-finansierings-behov.html

Livsmedelsverket

Jag vill inte ha en myndighet som talar om för mig vad jag, mina barn och min familj skall äta.

I takt med att Livsmedelverket fått mer att säga till om så har under dessa decennier fetman ökat, åldersdiabetes (heter socker sjuka eg) krupit allt längre ned i åldrarna och allt fler ffa barn till välutbildade paradoxalt nog uppvisar tendenser tom till undernäring (gäller ffa flickor).

När induistrin säljer på oss cellgiftet Aspartam, Cancerframkallande AZO färgämnen, transfetter, tillsatser i det oändliga och får oss att betala för luft och vatten i glass och charkuterier så tycker Livsmedelsverket att det är ok. Det som de inte anser är "bevisat" skadligt anser man sig inte kunna förbjuda. Att vi konsumenter tvingas betala för luft och vatten i manipulerade industri produkter rör dom inte i ryggen.

Tänk om de istället kunde motivera sin existens med att enbart godkänna sådant som var bevisat bra för oss konsumenter istället? Att underlätta för djurvänlig djur hantering, förenkla för mindre lokal produktion av våra livsmedel, slå ner hårt och effektivt mot fusk. Men de gör altså precis tvärt om.

Med vilken rätt talar Livsmedels verket om för mig vad jag skall äta när de inte på några vis har något som helst bevis att komma med att light produkter, nyckelshålmärk, fiberrikt ökar vår hälsa. Istället har livsmedelsverker med sina kostråd skapat en otrolig oreda i de flesta svenskars metabolistioska system och om de tillåts att fortsätta kommer det bli etter värre. Nu hög tid att helt stänga ned och sluta lyssna på denna helt onödiga myndighet.

I övrigt skulle undertecknad gärna på tu man hand och lite avskilt gärna diskutera kostråd med Kristin Kaspersen, she's hot..

http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.824520

Fett och kolesterol är hälsosamt
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/fett-och-kolesterol-r-hlsosamt.html

Livsmedelsverket på offensiven - i Storbritannien
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/livsmedelsverket-p-offensiven-i.html

LCHF och Cancer och Cellernas andning
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/lchf-och-cancer-och-cellernas-andning.html

Kunskap är makt
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/kunskap-r-makt.html

Det farliga insulinet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/det-farliga-insulinet.html

Good Calories, Bad Calories - Gary Taubes
Taubes's eye-opening challenge to widely accepted ideas on nutrition and weight loss is as provocative as was his 2001 NewYork Times Magazine article, What if It's All a Big Fat Lie? Taubes (Bad Science), a writer for Science magazine, begins by showing how public health data has been misinterpreted to mark dietary fat and cholesterol as the primary causes of coronary heart disease. Deeper examination, he says, shows that heart disease and other diseases of civilization appear to result from increased consumption of refined carbohydrates: sugar, white flour and white rice. When researcher John Yudkin announced these results in the 1950s, however, he was drowned out by the conventional wisdom. Taubes cites clinical evidence showing that elevated triglyceride levels, rather than high total cholesterol, are associated with increased risk of heart disease-but measuring triglycerides is more difficult than measuring cholesterol. Taubes says that the current U.S. obesity epidemic actually consists of a very small increase in the average body mass index. Taube's arguments are lucid and well supported by lengthy notes and bibliography. His call for dietary advice that is based on rigorous science, not century-old preconceptions about the penalties of gluttony and sloth is bound to be echoed loudly by many readers
http://www.amazon.com/gp/product/1400040787?ie=UTF8&tag=thespaofrea-20&link_code=wql&camp=212361&creative=380601

What if It's All Been a Big Fat Lie?
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F04E2D61F3EF934A35754C0A9649C8B63

Imperial reversion fast forward

Intressant om Storbritannien i Cornucopias inlägg som även innehåller referenser till Flutes läsvärda analys av de Brittiska bankerna.

Till listan på vad England inte längre äger kan även läggas bilmärkena Jaguar och Rover som Indiska TATA köpte för $2.3 miljarder här för leden. Så nu sitter många Engelska gentlemen med detta i Indiska fordon. National känslan naggad i kanten något litet kan man tänka för de forna imperie byggarna?

OFFICIELLT: Tata Motors köper Jaguar och Land Rover av Ford
http://www.teknikensvarld.se/nyheter/080326-jaguar-land-rover/index.xml

Stiff upper lip
http://cornubot.blogspot.com/2009/01/stiff-upper-lip.html

måndag 26 januari 2009

Attraktivt äga skog i Mälardalen

Fina siffror för skogen i Mälardalen ett sådant skitår som föregående. Lägg sedan till detta den historiska utvecklingen och det ser riktigt bra ut onekligen. Om man händelsevis även kan odla lite på sina ägor och om allt skulle gå riktigt åt fanders vad gäller ekonomin så kan man ändå få tag på något att äta. Guld däremot kan inte bara konfiskeras utan går inte heller att äta.

"Priset på Skogsfastigheter i Mälardalen steg med 15 procent förra året (2008). Det är mest i landet.
– Bra infrastruktur och närhet till värmeverk är viktiga faktorer i regionen, tätortsnära
skog ger bättre betalt det märks tydligt, säger Johan Eriksson på LRF Konsult i Uppsala.
Det är 40- och 50-talister som är den köpstarka gruppen nu. De är inte lika högt belånade
som senare generationer och ser skogen som en trygg placering på väg mot pensionen."

http://www.eposten.se/sharedobjects/dokument/sid1.pdf

"Ny skogsprisstatistik från LRF Konsult avseende våren 2007 Skogspriser når nya rekordnivåer i Mälardalen I LRF Konsults prisstatistik över svenska skogsfastigheter pekar siffrorna från våren 2007 fortsatt uppåt. Snittpriserna i Mälardalen har stigit mest i hela riket, från 322 till
378 kronor per kubikmeter skog, en ökning med 18 procent jämfört med helåret 2006.
På riksnivå steg genomsnittspriserna med 12 procent till 320 kronor per kubikmeter. I
Stockholmsregionen drivs försäljningen allt mer av ett ökat intresse från köpare som flyttar ut och bosätter sig på fastigheterna."

"Historiskt sett har skog visat sig vara en god investering. De som har investerat i
skogsfastigheter under de senaste fyra åren har sett en stor värdeökning. Priserna på
skog i Mälardalen har till exempel stigit med 54 procent sedan 2003. I Mellansverige har
uppgången varit störst i landet, med en ökning på 79 procent de senaste fyra åren.
– Skog är en mycket stabil och trygg investering. Det sker normalt ekonomisk tillväxt varje
år och den är avsevärt mindre känslig för konjunktursvängningar än till exempel börsen.
Det är dock viktigt att förstå att det handlar om en långsiktig investering. Det går sällan
att räkna hem en skogsplacering vid köpet. Men jag har aldrig träffat någon som ångrat
sitt köp efter några år, säger Lars Wesslund.."

http://www.konsult.lrf.se/data/internal/data/10/37/1187675675965/070821%20LRF%20Konsult%20Omr%202.pdf

Ett hållbart ekologiskt jordbruk

Joel Salatin driver tillsammans med sin son Daniel en gård som heter Polyface Farm (se länk nedan) i Shenandoah Valley, Virginia, USA. Gården består av 100 acres (ca 40 hektar) av betesmark och 450 acres ca 180 hektar) skog.

Det är den till den här gården Michael Pollan begav sig på en veckas studie besök och som han skriver om i sin bok ”The omnivore’s dilemma” och som han även berättar om i den video presentation jag lagt in på denna blogg tidigare (se länk).

Genom att arbeta enligt en filosofi på sin gård där gräset utgör själva grunden för verksamheten och där sedan ett halvt dussin olika djurarter används i ett symbiotiskt produktions förfarande kan Salatin från denna gård under ett år producera 25.000 pounds (11.338 kg) av nötkött, 50.000 pounds (22.675 kg) fläsk, 12.000 gödkycklingar, 800 kalkoner, 500 kaniner och 360.000 ägg.

Det är en imponerande mängd som denne bonde kan producera från dessa ca 40 hektar gräs varje år. Ännu mer imponerande blir det när man inser att han gör detta i ett system som möjliggör att hans marker för varje år som går blir bördigare, får ännu bättre näringshalter och där inga kemiska tillsatser vare sig för bekämpning av skadedjur, insekter osv eller artificiella gödningsmedel tillförs hans jordar.

Begreppet ”gräsbonde” är ett relativt nytt begrepp inom Amerikanskt jordbruk. Det var 1984 när redaktören för en Amerikansk tidskrift ”Stockman” idag ”Stockman grass farmer” åkte på studiebesök till får bönder på Nya Zeeland som begreppet myntades och introducerades i Amerika. En grupp av människor bla Joel men även Jim Gerrish en bonde från Idaho som gav konceptet det passande namnet ”management intensive grazing”, Joe Robinson som studerar hälso fördelarna av att äta kött från gräsätande djur osv. Basen för detta var dock ett arbete som en fransk agronom André Voisin presenterade i ett arbete publicerat redan 1959 kallat ”Grass productivity” där han dokumenterade och bevisade att endast genom att ha rätt mängd gräsätare vid rätt tillfälle så kunde betesmarkerna producera avsevärt mycket mer gräs (och med detta mer kött och mjölk) än vad någon trodde var möjligt.

Enligt Salatin så på en Amerikansk genomsnittsgård utgör kostnaden för olja, bensin ca 50% av gårdens totala kostnad. På hans gård är motsvarande siffra istället ca 5% av totala kostanden. Han har helt enkelt byggt upp ett system som baserar på solenergi och fotosyntesen snarare än kemikalier och fossila bränslen.

” The simplest way to capture the sun’s energy in a form food animals can use is by growing grass: “These blades are our photovoltaic panels,” Joel says. And the most efficient – if not the simplest – way to grow vast quantities of solar panels is by management-intensive grazing, a method that as its name implies relies more heavily on the farmer’s brain than on capital – or energy intensive inputs. All you need, in fact, is some portable electric fencing, a willingness to move your livestock on to fresh pasture every day.”

Varför blir det då så produktivt med ”management intensive grazing?

”The imporant thing to know about any grass is that its growth follows a sigmoid, or S , curve, Joel explained. He grabbed my pen and notebook and began drawing a graph, based on the one that appears in Voisin’s book. “This vertical axis here is the height of our grass plant, okay? And the horizontal axis is time: The number of days since this paddock was last grazed.” He started tracing a big S on the page, beginning in the lower left-hand corner where the axis met. “See, the growth starts out real slow like this, but then after a few days it begins to zoom. That’s called the “the blaze of growth”, when the grass has recovered from the first bite, rebuilt it’s reserves and root mass, and really taken off. But after a while”- the curve leveled out and around day fourteen or so-“it slows down again, and the grass gets ready to flower and seed. It’s entering a period of senescence, when the grass begins to lignify (get woody) and becomes less platable to the cow. “What you want to do is graze pasture right at this point here “- he tapped my pad sharply-“ at the very top of the blaze of growth. But what you never, ever want to do is to violate the law of the second bite. You can’t let your cows take a second bite of grass before it has had a chance to fully recover”.

“Management intensive” it is. Joel is constantly updating the spreadsheet he keeps in his head to track the precise stage of growth the farm’s several dozen paddocks, which range in size from one to five acres, depending on the season and the weather. The amount of time it takes a paddock to recover is constantly changing, depending on temperature, rainfall, exposure to the sun, time of year, as does the amount of forage any given cow requires, depending on its size, age, and stage of life: a lactating cow, for example, eats twice as much grass as a dry one.
As destructive as overgrazing can be to a pasture, under grazing can be almost as damaging, since it leads to just right – grazing the optimal number of cattle at the optimal moment to exploit “the blaze of growth “ yields tremendous amounts of grass, all the while improving the quality of the land. Joel calls his this optimal grazing rhythm “pulsing the pastures” and says that at Polyface it has boosted the number of cow days to as much as four hundred per acre; the county average is seventy. “In effect we’ve bought a whole new farm for the price of some portable fencing and a lot of management”.

Detta låter som en saga, för bra för att vara sant. Ett långsiktigt hållbart ekologiskt jordbruk som dessutom är högproduktivt och som endast utnyttjar högst minimala mängder fossilt bränsle. Det måste vara drömmen för inte bara oss konsumenter utan även för våra myndigheter. Men så här säger Joel Salatin om den saken

” Me and my folks who buy my food are like the Indians – we just want to opt out. That’s all the Indians ever wanted – to keep their tepees, to give their kids herbs instead of patent medicines and leeches. They didn’t care if there was a Washington, D.C, or a Custer or a USDA; just leave us alone. But the Western mind can’t bear an opt-out option. We’re going to have to refight the Battle of the Little Bighorn to preserve the right to opt out, or your grandchildren and mine will have no choice but to eat amalgamated, irradiated, genetically prostituted, bar coded, adulterated fecal spam from the centralized processing conglomerate”

I sverige köper undertecknad kött från sin lokale gräsbonde Korna betar gräs året om. Köttet smakar ljuvligt gott och är mycket närings rikt med exakt rätt proportioner av omega3/Omega6 fettsyrorna. Han har sedan tidigare fått godkänt för slakt på gåden och djuren slipper de plågsamma transporten de annars utsätts för till de ohyggligt stora helt industrialiserade slakterierna i Skara eller Linköping. Om ni bara visste de bekymmer och hinder som vårt kära Livsmedelsverk dock lägger på denna verksamhet och vilka standigt nya regler och kostnader de har förmågan att presentera för denne bonde så skulle ni alla tycka det var fullständigt obegripligt. Djurvänligare hantering och bättre liv än vad dessa kossor har finns bara inte. Livsmedelsverket vill dock inte veta av verksamheten vad det verkar och i takt med att nu vi i sverige snart bara har två slakterier kvar, att alla djur skall transporteras dit så hindras alla de som försöker arbeta på andra sätt mha administrativ tungrodda pålagor, obegripliga regler och kostsamma tillståndsförfaranden. Kanske snart dags att ta sig en funderare på om Livsmedelsverket alls behövs och vilken funktion detta verk eg har? Vems intressen är det de eg värnar om? Inte är de oss konsumenter eller naturlig djurhållning de har för ögonen så mycket är säkert.

Polyface Farm
http://www.polyfacefarms.com/

Sissy Farmer (Joel Salatin on Forgiveness)
http://se.youtube.com/watch?v=jHOYn6RjCLY

Joel Salatin - Virginia
http://se.youtube.com/watch?v=p5496QhWIWU&feature=related

Framtidens jordbruk
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/framtidens-jordbruk.html

Köttskolan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/kttskolan.html

Människans mat ur ett evolutionärt perspektiv
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/mnniskans-mat-ur-ett-evolutionrt.html