söndag 28 februari 2010

Hugh Hendry and Nassim Taleb February 2010

Nassim Taleb and Hugh Hendry about their strategies for 2010
http://www.youtube.com/watch?v=YQ2otZqmNKE

A country can not default - or can it?

Här en intressant debatt mellan Hedge Funds managern Hugh Hendry, Proffessor Joseph Stiglitz och Spaniens Engelske ambassadör Charles Casajuana. Själv förstår jag inte riktigt Proffesor Stiglitz argument att Greklands skuld berg kan lösas med ännu mer skuld. Istället är det klart att den skuldbörda som Grekland nu bär på intet sätt kan bäras av den reala ekonomin. Man har helt enkelt mer skuld än vad man klarar att betala av. Den enda lösningen enligt Hendry är att alla parter nu inser denna realitet och att man i någon form efterskänker skulder.
http://www.youtube.com/watch?v=E4MAifsp-8E&feature=player_embedded

Problemet är att det finns andra länder, inte bara Grekland som sitter i samma sitts eller tom värre. England är just ett sådant exempel. Englands skuld börda ligger i stort sett på samma nivå som den för Grekland och här är Proffessor Stiglitz argumentation att England inte skall börja skära ned på sina utgifter utan istället ytterligare öka sin skuldbörda ex genom att trycka mer pengar.

Prospect of a default by the US or Britain is 'absurb' notion, Joe Stiglitz says
Speaking at an event at the London School of Economics, Mr Stiglitz said that “the likelihood of a default is so small, particularly in the US because all we do is print money to pay it back.”
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/7194071/Prospect-of-a-default-by-the-US-or-Britain-is-absurb-notion-Joe-Stiglitz-says.html

Men proffessor Stiglitz, detta skapar i så fall inflation och mycket stor inflation måste till för att kapa dessa skulder samtidig som om man tittar i histrorieböckerna så har i stort sett de flesta länder "konkat" inte bara en gång utan många gånger:

In their brilliant book, This Time Is Different (we've plugged it before), Reinhart and Rogoff do not have Britain in their very short list of six nations that have never defaulted (New Zealand, Australia, Thailand, Denmark, Canada and the USA). There are (at least?) two instances of the UK defaulting.
http://www.bondvigilantes.co.uk/blog/2010/02/02/1265121060000.html

Sedan finns det nu investerare som ex Jim Rogers som nu går ut och dementerar att han på ett möte sagt att Engelska pundet kommer att kollapsa

Financier Jim Rogers denies saying pound will collapse
http://www.marketwatch.com/story/jim-rogers-denies-saying-pound-will-collapse-2010-02-26?dist=beforebell

samtidigt som den annars så talförde finansmannen Soros i denna intevju helt avböjer att kommentera eller ha någon åsikt om situationen i England:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/7092110/Davos-2010-George-Soros-interview.html

Vad skall man tro? Det är anmärkningsvärt hur många det nu är som kan tala "klartext" om Grekland men hur få det är som kan säga något liknande (och gör det de så dementera de detta sedan) om den betydligt större och för världsekonomin mer centrala ekonomin som den Engelska. Skuldbördan i bägge dessa länder är dock den samma och alla är väl överens om att skuldbördan i bägge dessa fall är på tok för stor för kostymen? Hur man skall lyckas med att rädda Grekland är idag högst på agendan och det alla diskuterar fram och tillbaka.

Så vadan denna tystnad relaterad till den engelska situationen? Och vadan denna ovilja att kommentera läget i England? Är detta ett försök nu att minska risken för total panik - eller handlar det bara om att alla finansmäns mecca och hemvist är just UK? Eller är det bara att man börjar inse att om man inte håller tyst så kan något riktigt allvarligt hända - som ex att ett land helt enkelt ställer in sina betalningar så som gjorts många gånger tidigare?

Record public debt means UK could be next Greece
ECONOMIC experts last night warned that the UK was on track to run up a higher budget deficit than Greece, after official figures showed net public sector borrowing in January went into the red for the first time on record
http://thescotsman.scotsman.com/uk/Record-public-debt-means-UK.6087029.jp

Till sist Stiglitz rekommenderade kur för att straffa investerare nu är att bla höja räntorna och som svensk har jag för mig att vi Svenskar faktiskt även vi försökte oss på något liknande?

Greek crisis intensifies as Joe Stiglitz calls for Europe to 'teach the speculators a lesson'
"The speculators will always look for the weakest link. What they're doing now is a version of the Hong Kong double play in 1997 /1998.
"What Hong Kong did in response was to raise interest rates and intervene in the stock market. They burnt the speculators and Europe needs to do the same thing."

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/7191113/Greek-crisis-intensifies-as-Joe-Stiglitz-calls-for-Europe-to-teach-the-speculators-a-lesson.html

Någon mer än undertecknad som kanske ser en koppling mellans Stiglitz uttalande om att bränna investerare och Soros tal om att Guld är en bubbla (se tidigare inlägg)?

94 dagar som skakade Sverige
Vi höjer räntan till 75 procent, föreslår riksbankschefen Bengt Dennis.
75 procent blir det. En kraftig höjning från den tidigare räntan på 20 procent. Chefshandlare Kjell Nordin meddelar snabbt de sju handlarna i Riksbankens handlarrum om läget och kort därefter är meddelandet ute på skärmarna. Men valutautflödet fortsätter. Och på eftermiddagen klockan 15.20 utnyttjar Riksbankschefen sin fullmakt om att under särskilda förutsättningar kunna höja räntan över räntetrappans översta steg.
Bomben är ett faktum. Riksbanken höjer räntan till 500 procent.

http://www.dn.se/ekonomi/94-dagar-som-skakade-sverige-1.112460

Resultatet av allt detta blev att Sverige lät kronan flyta fritt - en devalvering helt enkelt. Det blev sedan starten för Göran Perssons hjältemodiga sanering av den svenska ekonomin för att skapa en budget i balans.

Kan bara föresten meddela att dåvarande JP Bankens stjärnmäklare Kent Janer vid det här tillfället och när många andra aktörer trodde på de benhåra uttalandena om att kronan skulle försvaras till varje pris tagit position på att kronan till sist skulle tillåtas att flyta kunde inkassera en god bonus på 75 m kr just detta år.

Finns nog fler aktörer ute på marknaden idag som kan känna lukten av blod, förlåt pengar.

Davos 2010: George Soros warns gold is now the 'ultimate bubble'

Givet de intressen Soros företräder och givet att hans uttalanden ofta kan ses som en typ av förvarning av vad som ett etablisemang nu har för avsikt att genomföra så skall man nog lyssna till vad denne ålderman har att säga.

Soros har ju mer eller mindre på egen hand lyckats att få Engelsmännens politiker att närma sig EU och euro samarbetet på ett sätt som innan han och hans kumpaner satte igång sitt spekulerande varit helt otänkbart.

De som ibland omnämner denne Soros som "filantrop" glömmer allt som oftast att han genom sina rader inte minst mot svenska kronan överfört ohyggligt med pengar från gamla och sjuka, såväl som unga från den reala ekonomin till sina spekulativa övervinster.

Gold is now "the ultimate bubble", billionaire investor George Soros has declared, sparking fears that prices for the precious metal may soon suffer a tumble.
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/7085504/Davos-2010-George-Soros-warns-gold-is-now-the-ultimate-bubble.html

Förra gången I Davos denne man uttalade sig förespeglade han en revolutionär utveckling i ffa Iran men även Venezuela allt baserat på att han antog att oljepriset skulle sjunka rejält och därmed minska ffa dessa länders oljeintäkter. I stort sett stämde dessa antagande på pricken. Visserligen sitter fortfarande Chavez och Irans politiker kvar men det låga oljepriset manade människor ut på gatorna ffa i Iran.

Nu vill Soros markera att någonting är nära förestående guldet och då blir det antagligen så.

I hate to say I told you so
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/i-hate-to-say-i-told-you-so.html

Finans eller statsman
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/finans-eller-stats-man.html

Japan näste man till rakning

I alla fall är det detta som nu Goldman Sachs Jim O'neill nu flaggar för. Japan förväntas nå en skuldbörda motsvarande 200% av BNP under nästa år dvs nästan, inte riktigt, men nästan dubbla det vi nu ser för mycket omtalade och debatterade Grekland.

Tro det eller ej men Japans sparande ligger idag under USAs...

http://www.youtube.com/watch?v=4gpAJNrEto4&feature=player_embedded

Mer om Greklands skuld

Det har väl undgått få att förra Grekiska regeringen systematiskt och ivrigt på hejade av finans aktörer som ffa Goldman Sachs medvetet fuskat med sin budget när de agerat för att undanhålla och föråtligt dölja stora delar av sina skulder. Detta har pågått under många år och använts systemetiskt ffa i samband med att Grekland skulle inträda i Euro samarbetet. Det är förvisso inte det enda land som agerat medvetet försåtligt på detta sätt men just nu ligger allt fokus på just Grekland. Vi betar ju som bekand av länder i denna härva efter storkel. först ut var de små baltiska ekomonierna och Island. Nu är det Greklands tur och senare om något år kommer detta fokus att förskjutas mot Portugal, Irland, Italien Spanien, England, Japan och USA. Samma grundläggande obalanser i statsbudgeten överallt. samma finansierings problematik.

Grekiska politiker har försökt att använda sig av historien på ett synnerligen olämpligt sätt när man och dessutom helt falskeligen anklagat Tyskland - som ju ffa är det land som förväntas ställa upp till Greklands räddning - för att ha stulit Greklands guldreserv under andra världs kriget. Sanningen är istället att guldreserven tog om han av Engelsmännen och visserligen så mördade och härjade Tyslarna i Grekland under dessa år men just på denna punkt så var de Grekiska oportunistiska politikerna helt fel ute.

Så med detta försök till avledningsmanöver för sina egna tillkortakommanden och med antagandet att detta skulle få Tyskarna att mjukna genom att anspela på den kollektiva "skuld" denna nation förväntas ha för just 2a världskriget undanröjt så kanske det igen kan vara dags att sätta ännu mer fokus nu på Grekernas egna förehavanden och agerande i den näraliggande såväl som den mer avlägsna historien?

Först och främst kan vi konstatera att de fuskas i otroligt stor utsträckning med ex EUs olika subventioner och av alla EUs hitintills 27 medlemsstater så finns misstankar om att 24 av dessa medvetet fuskat till sig bidrag i en den ena eller andra formen. Bara fyra av 27 länder vill driva på frågan med att sanera detta råttbo och tyvärr är det väl inte så svårt att räkna ut varför de andra 23 länderna bromsar all kontroll.

Fusk och fel för 80 miljarder i EU
Inom EU finns redan ett mål på att de felaktiga utbetalningarna ska minska till högst två procent av EU:s budget, från nästan 80 miljarder till omkring 30 miljarder kronor. Men det går trögt med att närma sig målet och det är också sällan som EU agerar mot länder som antingen brister eller struntar i kontrollen av bidragen. På senare år är det bara Grekland, Rumänien och Bulgarien som straffats.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fusk-och-fel-for-80-miljarder-i-eu_2978405.svd

Så även här att det helt klart och ställt utom allt rimligt tvivel att just Grekerna inte bara fuskat till sig av EUs skattebetalares medel utan kanske är en av de mest skyldiga och på detta sättet medvetet hanterar hela detta EU system på ett helt oacceptabelt sätt.

Dessutom givet de härjningar Grekerna med Alexander den store gjorde under antiken i mellanöstern och hur de ödelade det Persiska riket och tog med sig allt guld och rikedomar från denna kontinenet, är det nu inte dags även för Greker och givet den argumentation de kört gentemot Tyskarna att betala tillbaka för dessa plundringar?

Nu åker i alla fall Greklands premiärminister till Berlin med mössan i hand för att tigga pengar. Men det är inte av snällhet de ev väntas få stöd från sina grannar. Istället är det så att de ev långivarna genom att ge Grekland mer pengar ev kan rädda något av sina finansiella tillgångar
som annars riskerar att förloras. Lita på att de kommer att sätta press nu på Grekerna i så fall. Kanske det hela slutar med att större delen av den Grekiska infrastrukturen hamnar i Tysk ägo?

Grekland sägs få fransk-tysk hjälp
Papandreou åker den 5 mars till Berlin för att träffa förbundskansler Angela Merkel. Den tyske investeringsbanken Deutsche Banks vd Josef Ackermann träffade Papandreou i Aten i fredags.

Tyska och franska banker sitter redan på en mångmiljardexponering mot Grekland. Enligt medieuppgifter i båda länderna kan de 16 länderna i eurozonen erbjuda Grekland 20-25 miljarder i hjälp. Någon officiell bekräftelse på att en sådan plan existerar har inte gått att få. Men det brådskar. Redan i april och maj förfaller skuldsedlar för 20 miljarder euro som Grekland måste återfinansiera.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/grekland-sags-fa-fransk-tysk-hjalp_4342915.svd

Tiden när Grekerna kunde skaffa sig pengar på andras bekostnad är nu däremot definitivt över. Nu är det pay back time även för Greker.

lördag 27 februari 2010

The Carbon Fields: How Our Countryside Can Save Britain

Rekommenderad läsning

The Carbon Fields: How Our Countryside Can Save Britain
http://www.amazon.co.uk/Carbon-Fields-Countryside-Save-Britain/dp/0956070701

We Want Real Food (Paperback)
http://www.amazon.co.uk/Want-Real-Food-Graham-Harvey/dp/1845292677/ref=sr_1_12?ie=UTF8&s=books&qid=1267304078&sr=1-12

The Killing of the Countryside
http://www.amazon.co.uk/Killing-Countryside-Graham-Harvey/dp/0099736616/ref=pd_sim_b_2

Guldmedalj på LCHF
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/02/guldmedalj-pa-lchf.html

Low-carb, high-fat diet fuels top Swedish world-class triathlete Jonas Colting
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/11/low-carb-high-fat-diet-fuels-top.html

Det du äter kan göra dig frisk
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/11/det-du-ater-kan-gora-dig-frisk.html

Kor mår bra ute året om
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/kor-mar-bra-ute-aret-om.html

Ett hållbart ekologiskt jordbruk
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/ett-hllbart-ekologiskt-jordbruk.html

Det miljö vänliga köttet från lokalt gräsbetende och slaktade djur

Under rubriken "Subventionera klimatsmart mat" har två stycken politiskt korrekta dvs inte självständigt tänkande politiker publiserat ett inlägg i debatten. Deras konlution är:

"För att underlätta för oss konsumenter att ställa om och ta vårt ansvar för klimat och miljö föreslår vi en subventionering av klimatsmart mat – exempelvis lägre eller slopad moms - som finansieras genom att en miljöskatt tas ut på kött. Det skulle det göra det både enklare och mer ekonomiskt att handla mat som är bra - för både vår planet och den egna hälsan. "

Problemet är bara att den man de förespråkar som ett alternativ till näringsrikig lokalt och ekologiskt producerat amimalisk föda dels är förkastligt som människoföda och sedan dessutom fullständig miljövidrigt.

Till att börja med kan vi damma av ett tidiagre inlägg i detta ämne:

Nötkött värsta boven???

Under rubriken "Påverkar vårt matval klimatet?" har idag SvDs journalist Susanna Baltscheffsky presterat ett riktigt lågvattensmärke. I så motto att om man anser att en journalists uppgift inte enbart är att helt okritiskt annama och vidare förmedla ett etablisemangs och industrins intressen rakt av. Denna gång är det Naturvårdsverket som i en kartläggning hävdar att det är resandet, boendet och maten som står för lika stora andelar vardera av svenskens utsläpp av klimatgaser.

Vad blir då rekommendationen? Jo:
- minska köttkonsumtionen
- välj fågel eller fisk före nöt som har störst klimat påverkan
- ät mer baljväxter som proteinkälla, dvs ärtor, bönor och linser.
- ät mer frukt och grönt

Låt oss beta av ovanstående ett efter ett. För detta med att en måltid med proteinrika livsmedel kan ha 30 ggr större klimatpåverkan om den innehåller nötkött eller ost änom den består av baljväxter stämmer helt enkelt inte om köttet och mjölken producerats av gräsbetande djur.

Ingemar Zachrisson vill också framhålla att kött som kommer från gräsmarker sparar energi. För att producera ett kilo kött på sådana marker går det åt ungefär lika mycket energi som att odla ett kilo bönor. Det går åt fem till åtta gånger mer energi att producera kött med hjälp av kraftfoder.
http://www.ekolantbruk.net/tidningen/artiklar/pdf/2005/505omega3.pdf

Istället för att plöja som nedan visar sig ha stor klimatpåverkan skall man låta djuren beta vall dvs inte plöja och sedan odla.

"Koldioxid har vi för mycket av i luften – och samtidigt har vi för lite kol i marken. Men det går att flytta kolet från luft till mark – där det skulle göra mycket nytta. När jorden var ett naturligt ekosystem fanns det 4-5 % kol i det översta ungefär 30 cm lagret av jord. År av intensivt jordbruk har fått ner den siffran till någon enstaka procent. Nya jordbruksmetoder kan hjälpa till att få upp siffran igen, med bördigare jord och koldioxidfattigare luft som resultat. Den viktigaste åtgärden är att sluta plöja, menar Johan Rockström. Och i stora delar av världen har man redan gått över till plöjningsfritt jordbruk."
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/plojningsfritt-jordbruk.html

Sedan detta antagande om frukt och grönt. Till att börja med läs Läkaren Andreas Eenfeltdst inlägg:

"Så vad försöker jag säga, skall man aldrig äta frukt? Tja frukter är goda och vackert paketerade, så det vore väldigt synd. Men de kan inte jämföras med grönsaker (särskilt inte ovanjords-grönsaker) då de innehåller mycket, mycket mer socker. Ungefär lika mycket som läsk per vikt. Såklart går det dock mycket lättare att dricka 500ml läsk än att äta ett halvt kilo frukt, så jämförelsen haltar lite. Om man inte får i sig frukten i form av juice! Det är i princip läsk med c-vitamin i."

För att inte tala om näringsinnehållet. Jämför ex innehållet du får i dig när du äter ett äpple eller en apelsin med när du istället äter lever, makrill eller ett ägg.

Procent av dagligt rekomenderat intag i 100 g matvara
http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2008/01/vitamin-frukt-agg-lever-makrill5000d2.jpg

Slutsats - det finns ingenting så miljövänligt som att äta kött, mjölk och ost från gräsbetande djur som dessutom slaktats lokalt. Det finns ingenting miljö osmart att äta som att äta argentinska äpplen eller israeliska apelsiner, hollänsk paprika i sverige på vintern.

Vi har dels altså hälso argument men dessutom starka miljö argument för att INTE äta frukt och grönt.

Sedan att vi som människor mår bäst när vi äter naturliga livsmedel från gräsbetande djur, fisk, ekologiska ägg, kött från frigående höns är sedan ytterligare ett argument varför denna artikel hamnar på historiens skräphög.

Påverkar vårt matval klimatet?
http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/matklimat/artikel_2831783.svd

Frukt och näring
http://www.kostdoktorn.se/viktnedgang/frukt-och-naring

We want real food
"Den forskning som bedrivs på SLU är förmodligen sponsrad av diverse gödsel- och bekämpningsmedelsföretag. De är knappast intresserade av ekologisk odling, eftersom detta inte bringar några inkomster åt dem.

Det är naivt att tro att det inte är kemi, livs- och läkemedelsindustrierna som styr den mesta forskningen idag, i synnerhet den som publiceras. Sedan är det väldigt svårt att börja med ekologisk odling på en mark som i flertals år har använts i konventionell, förmodligen monokulturell, odling, och därmed är helt näringslös och död.

De bönder som börjar med ekologisk odling skulle behöva stöd, information och kanske utbildning om hur man får marken odlingsbar igen utan en massa giftmedel. Men helt klart är att det går.

Läs boken ”I want real food” skriven av den den brittiske författaren Graham Harvey, som dessutom har en lantbruksexamen, och inse att det går att få lika stor produktion på en ekologisk odling som en konventionell men utan att det kostar lika mycket – vare sig i gödsel, bekämpningsmedel, miljöförstöring och sjukvård. Dessutom vet vi ju nu att ekologisk mat är näringsrikare, det har t.o.m. EU officiellt konstaterat.

Det är inte produktionen av animalisk föda som skapat den mesta miljöförstöringen i världen, det är odlingen av vegetabilier (som ofta sedan påtvingats djuren). Att Mexikanska gulfen idag är ett dött hav beror till största del på den stora majsodlingen i USA. I boken ”An omnivore’s dilemma” av Michael Pollan inser man vidden av hur världens spannmålsodling och djuruppfödning bedrivs. Och man inser också att det faktiskt går att driva ett helt giftfritt jordbruk, med betande kor, höns och grisar i ett fantastiskt samspel – det är inte en utopi som en stor del av etablissemanget vill göra gällande. Men det kräver bönder med insikt om hur djur och natur fungerar.

Och efter vad jag förstått så finns det ett stort överskott av spannmål i världen. Detta överskott verkar mest vara viktigt för att skapa ”ekonomisk balans”. Om man sen ser till hur spannmål används i världen, så är det svårt att bli orolig för att det ska uppstå någon brist på spannmål.

Om vi slutade med att ge bl.a.. nötdjur spannmål (nötdjurens magar klarar i princip inte av annan föda än gräs, i färskt eller torkat tillstånd, får de annan föda blir de sjuka och kräver antibiotika) skulle stora mängder spannmål sparas.

Slutade vi tillverka all denna skräpmat, som bl.a. farliga industritillverkade kakor och liknande (fulla med transfett och socker), totalt näringsfattiga, och enligt forskare dessutom giftiga, frukostflingor, läsk, godis m.m. skulle även där stora mängder spannmål bli överflödiga.

Marken som all denna onödiga spannmålsodling använts till kunde användas till betesmark för vår livsnödvändiga animaliska föda. Och använde vi mjölken till att göra renodlade produkter som grädde, smör, ost, yoghurt och helmjölk, behövde inte heller så stor del slösas bort på fettsnåla, näringsfattiga och ofta sockerstinna mejeriprodukter."

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/we-want-real-food.html

Nötkött värsta boven??
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/notkott-varsta-boven.

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/notkott-varsta-boven.html

Mikael Pollans bok ”The Omnivores dilemma” är oerhört intressant och Pollan pekar på en tydlig väg fram. Titta ex i föredraget (se länk nedan). Efter ca 30 min berättar han om hur en bonde han varit på studie besök lagt upp sin produktion av nötkött, ägg, kyckling, fläskkött etc. Bonden kallar sig gräsbonde och har etablerat sitt egna ekosystem som är hög effektivt ur energi synpunkt och som dessutom ger tillbaka till jorden mer än det förbrukar. Allt naturligtvis helt ekologiskt utan kemikalier odyl. Detta är vägen fram för oss i framtiden. Lokal högeffektivt jorbruk, lokal el produktion. Bort med alla centraliserade lösningar.

Märkligt det här tjatet om att kött och köttproduktion skulle vara miljöfarligt. Sanningen är att det inte finns något mer miljövänligt sätt att producera mat på än att föda upp djur som betar vall. Nästa gång det är debatt i TV om kött spränger jag TVn om inte journalisten frågar ” hur kan det vara miljövänligt att äta importerad Spansk sallad i sverige på vintern?

”We used to get 2 callories food enery for every one callories fossile energy. Today we need 10 callories fossile energy for every one callory food energy we eat.

Sallad very overrated food in many ways – the US some 56 callories of fossile energy is used to get one calorie of food energy (organic and washed sallad).

17% of all fossile usage goes to feed our selves. 18% goes to personal transportation system .

We have taken our food system out of the sun and hooked in to the fossile system.

http://www.youtube.com/watch?v=kFpjskn3_Pc

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/mikael-pollans-bok-omnivores-dilemma-r.html

Det är jobbigt med fakta ibland men tyvärr finns ingen annan bot mot utstuderad och ingrodd dumhet. Något även kära Jens Holm kandidat till riksdagen (V) och tidigare EU-parlamentariker Stockholm och Mats Olausson kandidat till riksdagen (FP) Skåne tyvärr nu måste börja inse.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/subventionera-klimatsmart-mat_4337687.svd

Hockey Igen

Oj vad Slovakien pressade mot Kanada i slutminuterna. Dimitra hade 9 sekunder kvar på matchen öppet mål och det kunde lika gärna blivit en kvittering från ett storspelande Slovakien. Den här Kanadensiska intensiteten däremot jag ylade om i gårdagens inlägg var då som bortblåst.

Återigen hockey är en sån mental sport att det eg är totalt meningslöst att komma med några förutsägelser. Jag tippade att Slovakien skulle bli överkörda totalt av Kanada men riktigt så enkelt blev det inte.
http://svtplay.se/v/1908257/ishockey/handzus_gor_3-2_for_slovakien_mot_kanada?cb,a1855086,1,f,-1/pb,a1853315,1,f,-1/pl,v,,1908260/sb,k127872,1,f,-1

I ljuset av Slovakernas insats mot Kanada så kanske det inte är så givet att Sverige inte gjorde bra ifrån sig i detta OS?
http://svtplay.se/v/1908259/den_olidligt_spannande_sista_minuten

Istället fullständigt krossade USA Finland som redan efter 13 minuters spel in på första perioden hade 6 -0 mot ett helt tillintetgjort Finland. Jag har nog aldrig sett något liknande och det kan inte ha varit kul för de Finländska spelarna i periodvilan att ha ett sådan resultat i ryggen och samtidigt ha ytterligare två perioder att se fram emot. Det är inte kul att se sådana här genomklappningar och jag orkade inte se de två sista perioderna. Hoppas att Finnarna kan komma igen efter detta.
http://svtplay.se/v/1908123/ishockey/usa_-_finland__herrar__semifinal

Annars och återigen för att exemplifiera hockeyns oförutsägbarhet så har vi nu i USA i match efter match sett en liten tunn 21 årig kille bara 179 cm lång göra det ena mer spektakulära än det andra på isen. Han heter Patrick Kane och åker med raka ben utan fart men oj vad han tar sig fram och vilken lirare det är. Det är som jag inte sa i går - hockey det är lirarnas sport:-).
http://video.nhl.com/videocenter/console?id=39279

Kanada kommer inte att ha problem att tagga upp till OS final och givet att de förlorade sist mot USA med 5-3 så har de dessutom rejäl revanchlust. USA har visat att de är ett fantastiskt lag med helt otroliga lirare och fysiska backar. De har nu ett själv förtroende som heter duga. Allt att vinna inget att förlora. De vet att de kan slå alla lag, Kanada inkluderat. För Kanada däremot räknas bara vinst, allt annat är fullständigt otänkbart. USA - Kanada i final ser ut att kunna bli århundradets hockey match.
http://svtplay.se/v/1908272/ishockey/crosby___os-finalen_ar_lika_het_som_en_stanley_cup-final_?cb,a1855086,1,f,-1/pb,a1853315,1,f,-1/pl,v,,1908259/sb,k127872,1,f,-1

fredag 26 februari 2010

Nigel Farage harangues EU President Herman van Rompuy

MEP and UKIP leader Nigel Farage on Wednesday delivered another major tirade against EU President Herman van Rompuy and, along the way, severely insulted Belgium and Greece during a plenary debate in the European Parliament. Farage said Van Rompuy had the "charisma of a damp rag" and the appearance of a "low-grade bank clerk."

http://www.youtube.com/watch?v=sxESjGmqqw4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=bypLwI5AQvY&feature=related

Nigel Farage on Alex Jones Tv 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=lAOGFMAurs4&NR=1

Nigel Farage on Alex Jones Tv 2/5
http://www.youtube.com/watch?v=LFDP8MY2aYo&feature=related

torsdag 25 februari 2010

Sveriges Polis är världens mest inkompetenta organistaion ALLA kategorier.

Uppenbart är att det för att göra snabbast karriär i en organisation som den Svenska Polisen varit inte att fokusera på det som eg är polisens uppgift dvs att förhindra och klara upp brott skydda och bevaka allmänhetens intressen utan istället framstå som den mest politiskt korrekte företrädaren inom "mjuka" frågor som jämnställdhet och invandring.

Så på dessa grunder kan man altså göra en lyande karriär.

Årets ledare ansvarig för en organisation som klarar 6% av sina mål
Carin Götblad, chef för landets största polisdistrikt Stockholm med 7.000 anställda, har korats till "Årets ledare 2008" av tidningen Affärsvärlden. Här delar med sig av sina ledarskapstips.
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/rets-ledare-ansvarig-fr-en-organisation.html

Karriär på bekostnad av brottsbekämpning.
Kollegorna var dock inte lika imponerade. Många tyckte att deras chef borde ägna sig åt att reda ut brott istället för att göra karriär på att profilera sig i tacksamma politiska frågor. I Uppsala protesterade hans underhuggare genom att sätta ut en annons om att de sökte nytt jobb ifall han inte avgick.

Göran Lindberg svarade med att anklaga sina kritiker för att vara kvinnofientliga. Det var den strukturella sexismen inom kåren som villa tysta en feminist som honom, hävdade Lindberg.

Han fick också full uppbackning av det politiska etablissemanget när facket och personalen protesterade. Thomas Bodström förordnade att han skulle vara kvar på sin post.


Han är långt ifrån den enda som har tagit den genvägen. Carin Götblad, Länspolismästare i Stockholm blev rikskändis då hon började profilera sig på invandrarfrågor. Bland annat genom att spenderade pengar på en patrullbil där det stod Aina i sidan. Det är invandrarslang för polis, och är ett turkiskt ord för någon med så lite skam i kroppen att han inte kan se sig själv i spegeln.
http://henrik.motpol.nu/?p=169

Nu börjar det att dra ihop sig. Hög tid att polisen och dess ledare börjar att fokusera på sin egentliga uppgift att bekämpa, förhindra och klara upp brott. Även brott då mot allmänheten som ex villa inbrott, cyckel stölder och annat oglamoröst och inte bara fokusera trafikförseelser och på den egna mest opportuna karriar vägen. Hög tid nu även för polis ledningen och dess ledarskap att börja leverera.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen - Sveriges Polis är världens mest inkompetenta organistaion ALLA kategorier.

Någon måste ljuga - polisen eller kammaråklagaren.

Det är uppenbart att det nu pågår försök till politisk mörkläggning av denna härva.

"En annan sak som Trolle säger är att kammaråklagare Jens Nilsson talar osanning. Nilsson har ju uppgivit att man lämnade över ”flera hundra namn och telefonnummer”. Men nu är alltså beskedet att någon namnlista inte finns.

Nästa fråga blir vad det i så fall är som Lisa Zetterwall på Söderortspolisen har belagt med sekretess. Enligt Trolle är det något som aldrig har funnits.

Egentligen kan man fråga vad Jonas Trolle överhuvudtaget har med saken att göra. Han är ju från människohandelsgruppen. Men det finns ju inte, enligt honom själv, någon sexhärva. Eller så är den döde Sture Wiholm en mycket ovanlig hallick. För samtidigt som man medger att roteln för människohandel blev inkopplade då man utredde Wiholms död, så är beskedet att det inte finns några andra misstänka än Göran Lindberg. Den döde Wiholm var alltså en hallick med bara en enda kund.

Obegripligt blir också varför man har haft 25 poliser för att utreda en enda sexköpare. Och lika obegripligt att det bara finns en enda misstänkt när det rör sig om ”gang bang”. Sådana kräver liksom fler än två.

På ena sidan finns alltså interna läckor inom polisen som talar om högt uppsatta personer bland våldtäktsmännen och sexköparna. Att det bland annat rör sig om en direktör för ett statligt verk. Information som, om den kunde bekräftas, skulle kunna sänka en sittande regering."

http://henrik.motpol.nu/?p=169

Expolischefen misstänks för koppleri
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/expolischefen-misstanks-for-koppleri_4328493.svd

Raka puckar - Wikegård vs Lindberg

En tung förlust idag för Sveriges stolthet Tre kronor. Det är vid sådana här tillfällen som det kan kännas lite tomt. Livet tenderar att gå vidare men ingenting är nog svårare än när Sverige förlorar i hockey. I synnerhet i kvarten.

Inte eg så mycket att orda om annat är att det faktum att med 14 skott på mål Slovakien fick in fyra baljor visar om inte annat Slavakierna skickliget i avsluten samtidigt som Svenska back/målvaktsarbetet inte kanske var helt på topp. Kanske lite kunde ha gjorts sedan ex vad gäller caching. Att Sedinarna ex bara fick total speltid under två perioder på 8 minuter känns inte helt optimalt.

Annars är det ju så att hockey inte är "lirarnas" sport. Visst teknik och teknisk skicklighet är grunden och mycket viktigt men på denna nivå och som överallt annars är det den mentala biten och inställning som i realiteten avgör. Sverige enligt mitt förmenande har känts lite för "bekväma" och i och med att man nu åkte ut när det verkligen började hetta till så fick man inte veta hur mycket mer laget hade att ge i form av attityd, vinnarinstinkt och offervilja. Kanske var detta allt? När röken lagt sig kring dagens svenska debakle kommer man nog att inse att sverige helt enkelt mentalt inte räckte till denna gång. Antagligen för många redan framgångsrika spelare i truppen och allt för få unga hungriga?

Klart är att lag som det Kanadensiska alltid vinner de matcher de ska vinna och jämför intensiteten i kanadas spel mot Ryssland med den i Svenska Tre konor och man inser att det handlar om klassskillnad.

När Norge var mycket nära att vinna över Slovakien i går visar det hur ett tekniskt underlägset lag kan skaka skickligare lag enbart och uteslutande på attityd och vilja. En perfekt kombination kanske skulle vara svensk teknik och norskt attityd? Såg ni förresten hur Norske lagledaren nästan rök ihop med lag kaptenen i båset? Om inte annat visar det på vilken inställning man har. Det tekniskt sett överlägsna Sverige förlorade dock mot samma Slovakien som Norge var nära att slå.

Kanada kommer nu att köra över Slovakien det är min övertygelse och då blir det sedan igen Kanada - USA. Gissar att vi då kommer att få se ett helt annat taggat Kanada än vad som var fallet i tidigare matchen mot USA. För inte vinner Finland mot USA? Visserligen har Finnar sisu men det funkar sällan bra som motmedel mot transatlanter. Inte alls på samma sätt i alla fall som mot svenskar.

Så här långt i turneringe är jag fantastiskt imponerad av Schweiz som gör stormatch efter stormatch. Det är ett landslag definitivt på G.

Annars det här med att tala klartext och raka puckar i båset såväl som utanför känns ju som en utmaning för Svenskar generellt sett och inte bara för vårt hockey landslag. Svenskar blir gärna lite omständiga och omlindande och har svårt att spotta ut vad man eg tycket och tänker. Nej fn det skall vara racka pucka. Problem blir det dock alltid i Sverige när någon vågar sticka ut hakan.

Tar upp några exempel nu på detta:

1. Niklas Wikegård DO-anmäld
Här har vi en dam kärring morsa, mamman till spelaren Emma Nordin, som anmäler det faktum att Wikegård har mage att säga sanningen att svenska damlandslaget i ishockey efter storförlusten, i princip två siffrigt mot USA såväl som Kanada spelar som "kärringar". Fakta i målet är att svenska damlandslaget är ett uselt spelande lag och det skall man kunna säga även om det handlar om kvinnor. Nästa steg blir väl att den här kärring mamman skall kvotera in dam spelare i herr landslaget?
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/os2010/hockey/article6673600.ab

2. Kapten Klänning
"Han vigde sitt yrkesliv åt kampen för jämställdhet. Men den före detta polischefen Göran Lindberg, även kallad Kapten Klänning, misstänks ha levt ett avancerat dubbelliv. Idag begär åklagaren honom häktad för ytterligare sexbrott."

Här har vi grabben som gjorde en karriär på att "talk the talk" dvs i alla lägen säga och uttrycka det politiskt korrekta. Det kommer man långt på i Sverige idag. Att han sedan var total inkompetent gjorde inte så mycket:

"Göran Lindberg framstod som oklanderlig men var omstridd, inte minst under tiden som länspolismästare i Uppsala 1997–2006. Efter bara två år på den positionen hade 197 poliser fått nog av hans ledarstil. De protesterade genom att sätta in en annons i Upsala Nya Tidning där de sökte nya jobb.

Missnöjet fortsatte att jäsa och när regeringen 2003 skulle ta ställning till en förlängning av Göran Lindbergs förordnande krävde polisfacket att han skulle bytas ut."


Det faktum att han did not "walk the walk" gjorde väl inte så mycket. Dvs tills det blev klart hur stor skillanden eg var:

"Den dåvarande ordföranden för Polisförbundet i Uppsala, Gunnar Elrud, säger att Göran Lindbergs tal om empati och lyhördhet inte riktigt stämde överens med hans agerande. Enligt Gunnar Elrud ville länspolismästaren helst bestämma det mesta själv.

Trots kritiken fick Göran Lindberg fortsätta som länspolischef i‑ytterligare tre år. Och ingen tycks ha anat något som kunde tyda på brottsliga hemligheter."


Så här lyder det psykologiska omdömet om en sådan typ av personlighet som Kapten Klänning representerar:

"Det förekommer att människor håller en inre konflikt i schack genom att som eldsjälar aktivt kämpa för en god sak. I sådana fall används engagemanget för att kompensera för personens mörka sidor som han eller hon är medveten om är ett bekymmer, enligt Martin Grann, utvecklingschef vid Kriminalvården och adjungerad professor i psykologi.

Men det finns även andra möjliga psykologiska förklaringar till ett sådant beteende. En är en känslokall och beräknande personlighet som i så fall skulle se engagemanget enbart som ett sätt att göra karriär."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/starkta-misstankar-mot-expolischefen_4326087.svd

För mig framstår Wikegår i realiteten som en bättre förebild och kvinnosaks kämpe än både denne kapten klänning eller mamman till Emma Nordin för den delen. Wikegård visar med sin ärlighet och engagemang att han verkligen brinner för att Svensk damhockey skall utvecklas. Något som mamman till Emma Nordin inte alls tydligen håller med om. Enligt henne är allt guld och gröna skogar och alla problem skall vi sopa under mattan. Om mamma Emma Nordin fick bestäma är det personer som Göran Lindberg som vi skall ha i Svenska Damhockeys ledning.

Kom ihåg - när djävulen kommer kommer han alltid i prästkappa.

onsdag 24 februari 2010

Mer om framtiden relaterat till derivat och om bokföringen av dessa

Först och främst derivat marknaden är en $683 trillion market. Det är rätt mycket - eller hur? Sedan är ju denne analytikers kommentar att de stora problemen ffa kanske ligger i den sk CDO marknaden. Det är en marknad som är helt orgelerad och fullständigt saknad genomlysning. Vad värre är enligt denne analytiker kommande krav på att införa regler i denne marknad kan komma att utlösa en stor kris. Vem har de och vem sitter med riskerna är idag helt oklart och man inser att ju mer man kommer att borra ned i och analysera cvad som försegår så kommer man att kunna hitta mycket stora problem. Låter nästan här som en strategi är att försöka bara ignorera allt detta och hoppas på det bästa?
http://www.youtube.com/watch?v=Q0R405Prnfc

En bra genomgång av hur dessa derivat skapas. Problemet ligger i att man antar en viss default rate inom en paketerad mängd underliggande lån. Problemet är att dessa antaganden baserad på statistisk analys inte visade sig hålla vatten. Så den del av lånen som antogs vara AAA ända ned till tripple B visade sig vara baserade på fel antaganden. I det här fallet ligger de underliggande "värdena" i bostadslånen. Problemet ligger i att med antagandet om stigande fastighetsvärden så som den statistiska analys modelen man använt sig av baserats på i realiteten visar sig istället gå ned så exploderar allt detta i gigantiska förluster. Lägg sedan lite belåning och hävstång på ända upp till som i Fanny May och Freddie Mac 150 ggr så blir resultatet en finansiell atombombs explotion.
http://www.youtube.com/watch?v=0YNyn1XGyWg

Subprimes har vi sett skapade den första vågen. Men det kommer mer. Två nya typer av lån kallade ALT- A och Option Arms byggdes upp bla med sk teaser rates där låntagarna i princip under första åren inte betalat någon ränta alls men detta kompenseras sedan med råge efter en de första åren. Givet stigande framtida räntor ligger det ytteligare en omgång risk för finans marknaden i dessa lån. Supbrim handlade om fattiga människor och totalt ca $1 miljard dollar totalt. Med ALT-A stiger man upp i "värdekjedjan" och det handlar här om en lika stor marknad som för subprime, dvs $1 miljard Option Arms sedan ca $500 billions.

The Mortgage Meltdown
Scott Pelley reports on the mortgage crisis that's far from over, with a second wave of expected defaults on the way that could deepen the bottom of the U.S. recession.
http://www.youtube.com/watch?v=iUuROWEMjm0

Så nu med antagandet om kommande högre räntor vinns mer förluster att hämta. Alla dessa "paketerade" lösningar och som givits AAA rating i vissa fall av analyshus som ex Standard & Poors och Moodys har spridits ut över hela världen där banker i ex Europa, pensionsfonder etc har tyckt att det varit en lysande ide att köpa produkter som de antagit inte haft någon risk och som givit en god ränte avkastning.

Återigen givet ett antagande om en framtida väsenligt högre räntor är det bara frågan om när inte OM dessa produkter visar sig inte bara vara väsenltigt mycket mindre värda utan i många fall helt värdelösa. Hur många av dessa "produkter" sitter nu SEB på, hur många har Swedbank osv?

I första vändan har det som sagt varit fattiga Amerikaner (med de sk supbrime lånen) som falerat. Nu kommer man succesift upp i värdekjedjan där även högt belånad medelklass kommer att sitta i kläm. Lägg till detta sedan även problemen framöver med sk commercial realestat ex all de köpcentra som kommer att hamna i klistret och man inser att vi har lång väg kvar att gå.

I USA ligger verklig arbetslöshet närmare 20% snarare än de officiella 9% och klart är att Amerikaner i gemen kommer att ha allt svårare att konsumera som tidigare. I detta inkluderas naturligtvis även förmågan att betala lånen till huset.

Inside Look - More Mortgage Meltdown Ahead - Bloomberg
http://www.youtube.com/watch?v=QVidlBB5em4&feature=related

Vi har haft en viss respit under en period när centralbanker över hela världen med FED i spetsen sänkt räntorna till i princip 0. Men nu kommer kraven succesift att höjas från obligations marknaden när denna marknad kommer att kräva allt högre räntor för att köpa statsobligation, dvs de obligationer som kommer att bli helt avgörande och nödvändiga för att länder som ex Grekland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, England, Japan och USA skall kunna finansiera sina underskott.

I sverige ligger vi dock lite efter denna internationella utveckling där Svenska Riksbanken istället använt senaste två åren till att bygga upp vår alldeles egna fastighetsbubbla.

Bobubblan nära bristningsgränsen
Bostadspriserna har stigit påtagligt under hela 2000-talet och i takt med prisökningarna har hushållens skuldsättning ökat. Den ligger nu på rekordhöga 160 procent av den disponibla inkomsten.

Hushållens belåningsgrad har också ökat successivt och ligger på den högsta nivån någonsin, som följd av en ökad bostadsutlåning. Under de senaste tio åren har bostadslånen ökat med 1250 miljarder kronor. Detta är en fördubbling jämfört med perioden mellan 1975 och 1999, mätt som andel av privat konsumtion.

http://www.e24.se/pengar24/bostad/bobubblan-nara-bristningsgransen_1883985.e24

Et rätt rolig ironi i allt detta elände är att Svenska Riksbankens pris som det eg heter dvs det pris som i dagligt tal kallas Nobel Priset i Ekonomi delades ut för några år sedan till två matematiker som arbetat fram en analys model för att analysera risk. Med dessa antaganden om risk som innebar att man inte alls på långa vägar behövde avsätta lika stora belopp för ev förluster så kunde banker och finans institut sätta helt andra riskpremier på sina produkter och det var dessa antagande som sedan lade gruinden till de innovativa nya paketerings produkter som nu överflödat marknaden.

Nu dock när Svenska Riksbanken med sitt "Nobelpris" i realiteten sänkt i princip hela världsekonomin den svenska undantagen så har man istället nu gjort allt för att skapa samma elände även här i vårt land. Detta har man klarat av genom att sätta räntan åt helskotta fel. Resultat en ny svensk bostadsbubbla och svenska hushållens belåning på rekordnivåer. Det är bara fantasin som kan sätta gränser för vilket elände detta nu kan ställa till med. Vill man vara lite förberedd är det bara att titta österut, till de baltiska länderna där reultaten kan studeras av de svenska bankernas framfart.

Baltländerna kommer att ägna decennier åt att betala av sina skulder, Islänningarna vägra erkänna sina skulder, Grekland nu fullständigt lamslaget av strejker. Vi går en politiskt oroligare framtid tillmötes och det enda vi i princip nu vet med säkerhet är att räntorna kommer att stiga, inflationen kommer att ta fart samtidigt som den reala ekonomin i OECD området i bästa fall kommer att stå och stampa.

tisdag 23 februari 2010

Secret AIG Document Shows Goldman Sachs Minted Most Toxic CDOs

Två "Case" där Goldman agerat på samma sätt. Man säljer "produkter" som man vet är skit. Sedan när "kunden" är på betet och givet den kunskap man har om vilket elände detta kommer att skapa hos kunden så shortar man brallorna av sin kund. Fin affär som Goldman tjänar dubbelt upp på. Det är som en säljare av en bil som vet att bromsar och styrning inte fungerar och som man sedan när man väl sålt skrot bilen slår vad om med en annan person om att bilen kommer att kracha. Men inte nog med detta. Säljaren har i det här fallet dessutom gömt undan och medvetet undanhållit all dokumentationer som visar i de tester som gjort som klart visar bilens verkliga och helt uskla skick. Bedrägligt beteende som det går att tjäna stora pengar på. Snyggt jobbat Goldman!

Case 1 AIG

As details of the coverup emerge, so does anger at the perceived conflicts. Philip Angelides, chairman of the Financial Crisis Inquiry Commission, at a hearing held by his panel on Jan. 13, questioned how banks could underwrite poisonous securities and then bet against them. “It sounds to me a little bit like selling a car with faulty brakes and then buying an insurance policy on the buyer of those cars,” he said.

‘Part of the Coverup’

Janet Tavakoli, founder of Tavakoli Structured Finance Inc., a Chicago-based consulting firm, says the New York Fed’s secrecy has helped hide who’s responsible for the worst of the disaster. “The suppression of the details in the list of counterparties was part of the coverup,” she says.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=ax3yON_uNe7I&pos=11

Case 2: Grekland

Investment banks such as Goldman should be shown the “red card” if they are found to have helped Greece conceal its financial situation, Gunther Krichbaum, head of the German parliament’s European Union committee, told reporters in Berlin.

“In other words, when it comes to placing bonds in the euro zone, which is what these banks make money from, then it can’t be that these banks are considered,” Krichbaum, a lawmaker with Merkel’s Christian Democratic Union, said today.

Goldman did “nothing inappropriate” when it arranged currency swaps for Greece that reduced the nation’s national debt by 2.37 billion euros ($3.2 billion), Gerald Corrigan, chairman of Goldman Sachs’s regulated bank subsidiary, told a panel of U.K. lawmakers yesterday. The swaps were “in conformity with existing rules and procedures.”
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=auacgKEWPrFI

Nu när det är uppenbart hur illojalt och bedrägligt denna investm,antbank agerat kan det vara passande att gå ut och "ångra" sig. Ingenting dock som någon bör ta på något som hellst allvar. Det handlar bara att försöka rädda det som räddas kan. Nu när ex EU seriöst vill se ett förbud för denna investmentbank, numera banks verksamhet i alla fall i Europa fortsättningsvis. Golman "ångrar sig" visserligen men passar på att säga att de inte gjort något olagligt inte heller varit ensamma om detta.

Goldman banker criticises Athens swaps
A senior Goldman Sachs banker has conceded that complex currency swaps used to reduce Greece’s budget deficit “could have and should have” been more transparent, as the investment bank moved to head off mounting criticism of the deals
http://www.ft.com/cms/s/0/9899dccc-1fe2-11df-8deb-00144feab49a.html

sedan är ju följande rätt avslöjande:

"It emerged on Monday that Athens had missed a Friday deadline to have supplied the information to Eurostat, the Commission’s statistics agency.

Athens attributed the delay in part to disruptions caused by a four-day strike at the finance ministry"


I realiteten fungerar idag ingenting i Grekland vad det verkar. Landet är helt paralyserat och lamslaget av alla strejker så till den milda grad att inte ens landets Finans Departement klarar av sina åtaganden nu i krisens epicentrum.

“In December 2000 and in June 2001, Greece entered into new cross-currency swaps and restructured its cross-currency swap portfolio with Goldman Sachs at a historical implied foreign exchange rate,” the statement says. “These transactions reduced Greece’s foreign-denominated debt in euro terms by €2.367bn and, in turn, decreased Greece’s debt as a percentage of [gross domestic product] by just 1.6 per cent, from 105.3 per cent to 103.7 per cent.”

Fråga - vet någon vem som vid den här tiden var VD för Goldman sachs dvs när denna deal gjordes?

Svar - Jo det var Henry "Hank" Paulson.

Han tillträdde som CEO för GS Juni 1998 och avgick July 2006 då han istället tillträdde som United States Secretary of the Treasuries och som sådan var han ansvarig för lösningen att baila ut USAs största affärs och investmentbanker. De små bankerna däremot (dvs de som inte var Hanks kompisar) fick inga penbar och idag har redan över 100 mindre och små Amerikanska banker gått i konkurs. OM det var någfon som hade full koll på hur situationen eg såg ut inte bara relaterat till AIG utan även till länder som ex Grekland så är det Paul "Hank" Paulson.
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Paulson

Skattebetalarna dock har "tvingats" punga ut med räddningspengar till Goldman utan krav på åerbetalning och utan ränta. Det är grunden för Goldmans lysande vinster och stora bonus utbetalningar.
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/02/goldman-sachs-magic-trick-how-they.html

Inte svårt att göra lysande affärer när man garanteras gratis pengar hur mycket man vill och alldrig tillåts att förlora ett öre. Varför skall man ha ett hederligt jobb när man kan fixa det för sig på detta sätt?

Several countries to default

Feb. 24 (Bloomberg) -- Ballooning debt is likely to force several countries to default and the U.S. to cut spending, according to Harvard University Professor Kenneth Rogoff, who in 2008 predicted the failure of big American banks.

The U.S. is likely to tighten monetary policy before cutting government spending, sending “shockwaves” through financial markets, Rogoff said in an interview after the speech. Fiscal policy won’t be curbed until soaring bond yields trigger “very painful” tax increases and spending cuts, he said.

Investors will eventually demand higher interest rates to lend to countries around the world that have accumulated debt, including the U.S., he said. The IMF forecast in November that gross U.S. borrowings will amount to the equivalent of 99.5 percent of annual economic output in 2011. The U.K.’s will reach 94.1 percent and Japan’s will spiral to 204.3 percent.

“In rich countries -- Germany, the United States and maybe Japan -- we are going to see slow growth. They will tighten their belts when the problem hits with interest rates,” Rogoff said at the forum, which was hosted by CLSA Asia-Pacific Markets, a unit of Credit Agricole SA, France’s largest retail bank. Japanese fiscal policy is “out of control,” he said.

Greece’s debt totaled 298.5 billion euros ($405 billion) at the end of 2009, according to the Finance Ministry. That’s more than five times more than Russia owed when it defaulted in 1998 and Argentina when it missed payments in 2001.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aI8fxn.J_Fs4

Canada 3 - USA 5

Verkar som om Kandensisk press efter förlusten mot USA i första hand lägger skulden på målvakten Brodeur, se nedan. Inte helt ok tycker jag i alla fall. Istället bör man notera att kjedjan med Pronger/Crosby i spetsen var inne på 3 av baklängesmålen med fullt mannskap och givet att Pronger dessutom av någon outgrundlig anledning fick förtroendet att även spela mot USAs powerplay så var denne back inne på 4 av 5 möjliga baklängesmål.

Visst kan målvaken Brodeur klandras för att släppa returer men det är även sant att trycket på en målis ökar om/när backarna inte gör sitt jobb. Pronger tycker jag har visat sig så här långt faktiskt vara Kanadas akilles häl. Stor och långsam hänger han helt enkelt inte med och klarar inte av att hjälpa sin målvakt på det sätt som krävs. Det räcker inte att vara elak man måste vara bra också..

"The big question for Canada is whether Brodeur will start in goal Tuesday. The Devils star looked a bit shaky against the U.S. and was also the victim of a couple bad bounces, perhaps opening the door for Roberto Luongo to assume the No. 1 job."

<"That goal came from Rafalski after Brodeur had failed to clear the puck from his team's end. The U.S. defenceman beat him with a screen shot that glanced off Crosby's stick and in". "Brodeur also looked shaky when the Americans went ahead 2-1. Just 22 seconds after Staal had tied the game for Canada, Rafalski skated in from the point and beat Brodeur with a shot along the ice at 9:15 of the first period". http://www.hockeycanada.ca/index.php/ci_id/70333/la_id/1.htm


Sedan överygade ju inte Kanada i matchen mot Schweiz där man vann knappt efter förlängning och straffar med 3-2. Faktisk och så här lång har bara Kanada slagit Norge under full tid.

Nu gäller det för Kanada att kunna ladda om mot matchen mot Tyskland och 8 dels finalen. Men om det är något lag som brukar vinna när det gäller så är det just Kanada. Men Sverige hade nog mer problem än väntat med Tyskarna. Kanske Tyskarna kan tagga upp även de precis som Schweitz när man just möter ett lag som hemma nationen Kanada? Fullsatt lär det ju definitivt vara i alla fall. Istället ju mer uträknade desto starkare blir dom. Och vem sa att hockey inte är en mental sport..? Inte jag i alla fall.

The key to taking down a world hockey giant at the Olympics? The Germans say, just play like the Swiss
http://www.cbc.ca/olympics/hockey/story/2010/02/22/spo-germany-hockey.html

Nu är det i alla fall klart att det blir Vancouver Canucs Loungo som kommer att vakta kassen mot Tyskarna.
http://www.vancouversun.com/sports/2010wintergames/Canucks+Roberto+Luongo+start+Team+Canada/2598567/story.html
Vinnaren möter sedan Ryssland i kvarten i vad som skulle kunna kallas den moraliska finalen och där och om man inte helt går ned sig mot Tyskarna blir det till att bekänna färg för ett hitintills i alla fall tämligen sargat Kanada.

Men det är ju sådana här metoder Kanada tar till i utsatta lägen när man spelmässigt inte räcker till. Rob är för bror till Kanadas nuvarande lagkapten Scott.
http://www.youtube.com/watch?v=sm3MxFAxnUM

Martha Argerich

Martha Argerich plays Schumann Sonata in G minor mov. 1
http://www.youtube.com/watch?v=147-ttSq4tg

Martha Argerich plays Schumann Sonata in G minor mov. 2
http://www.youtube.com/watch?v=vH3xXxDyl3E&feature=related

Bostadskreditnämnden: Räkna med prisfall på 20 procent

Lånefesten på bomarknaden kan bli dyrbar för många hushåll. Priserna kan falla upp till 20 procent, spår statliga Bostadskreditnämnden.

De flesta bedömare räknade med stora prisfall 2009 efter finanskrisens utbrott hösten 2008. Så blev det inte. Förklaringen var Riksbankens krishantering då enorma belopp lånades ut till bankerna till låg ränta. Bolånetagarna har gynnats av de rekordlåga räntorna, som inte väntas börja stiga förrän efter sommaren. Priserna har också drivit upp då efterfrågan har varit bra mycket högre än utbudet av bostäder.

"Därför har den nödvändiga priskorrigeringen som drabbat många andra länder de senaste åren skjutits upp. Men den kommer och frågan är bara när. Men inom en treårsperiod kommer det att ske en korrigering och det kan slå hårt mot många högbelånade hushåll", säger Bengt Hansson, analytiker på Statens bostadskreditnämnd, BKN till TT.

"En normal bostadsränta på 5,5 procent skulle göra det påtagligt dyrare att bo och motiverar enligt våra beräkningar 20 procent lägre bostadspriser än i dag."

BKN har i en ny marknadsrapport försökt jämföra dagens situation med tidigare bubblor på bostadsmarknaden och dragit slutsatser av dessa. Och spåren förskräcker.

Belåningsgraden uppgår nu till i genomsnitt 46 procent av bostädernas värde. Det är 15 procentenheter mer än innan den förra prisnedgången 1990 och det finns nu inga tecken på att belåningsgraden ska minska. Tvärtemot så tyder det mesta på att hushållen fortsätter att låna i snabb takt och de amorterar nästan ingenting på sina lån, säger Bengt Hansson.

"Sedan millennieskiftet har hushållen lånat drygt 125 miljarder kronor på sina bostäder i genomsnitt per år."

En del av den summan har gått till köp nya bostäder eller renoveringar och en hel del till ren konsumtion eller finansiella placeringar.

Det handlar bland annat om köp av aktier och andra värdepapper och inte minst till konsumtion av bilar, möbler och resor. Lånefesten har därför gynnat detaljhandeln och eldat på aktiemarknaden.

"Att vi i Sverige hittills klarat oss från de stora prisfall som drabbats många andra länder beror också på det låga bostadsbyggandet", säger Bengt Hansson.

"Förutom en ny konjunktursvacka kan räntorna drivas upp kraftigt i spåren av de statsfinansiella kriserna som drabbat många EU-länder mycket hårt."

Bostadskreditnämnden
BKN har regeringens uppdrag att bevaka utvecklingen på kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder samt olika kundgruppers tillgång till kredit.
BKN ska också underlätta bostadsbyggandet genom att lämna statliga kreditgarantier. BKN:s kreditgaranti är en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- eller ombyggnad av bostäder.
BKN ställer ut förvärvsgarantier till långivare. Syftet med garantierna är att underlätta för hushåll som köper sin första bostad och som har svårt att få bostadslån trots att de har en långsiktig betalningsförmåga.

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2010\02\23\371343§ionid=Privatekonomi

måndag 22 februari 2010

Zawinul och lite Brahms

Ett porträtt av den österrikiske pianisten och jazzkeyboardisten. Joe Zawinul var på 1970-talet en av de drivande krafterna i gruppen Weather Report, och kompositör till en av decenniets mest kända låtar - "Birdland". Men då hade han redan en lång musikalisk karriär bakom sig, bl.a. med Miles Davis.
http://svtplay.se/v/1898603/veckans_konsert/del_1_av_1?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1898603/sb,p102896,1,f,-1

Blir man sugen efter att ha sett detta program på att lyssna på lite mer Brahms så här kommer det inslag av Hayden variationerna som inledde och avslutade programmet med Zawinul.

Brahms, Haydn Variations Op. 56b
1/2
http://www.youtube.com/watch?v=7YAt4qOL4KU

2/2
http://www.youtube.com/watch?v=vlN6TDba25w&feature=related

CNBC, 12/08/09, Meredith Whitney, Crap will hit the fan in the first quarter of 2010

En värdefull genomgång av hur eländig outlook för ekonomin eg ser ut i USA 2010. Hindrade inte som sagt FED att ändå höja räntan.

Tryck på knappen "spela upp alla".

http://www.youtube.com/watch?v=9h5NLo6hB7c&feature=PlayList&p=ADDB9C4ADCF3DAEB&index=0

Swedbanks övervärdering hotar Sveriges anseende

Trixi fixi av böckerna har nu gått så långt att inte bara banker, finans institut och företag tänjer på gränserna. Med den allt mer eskalerande PIIGS krisen är det nu uppenbart även för en bredare allmänhet att även stater myglar med sina böcker och där man sedan länge i dessa redovisar allt annat äv verkligheten.

Eminente analytikern Peter malmqvist(bördig från SvD) ger nu välförtjänt kritik denna gång åt ffa Swedbank:

"Swedbanks redovisning av den baltiska verksamheten är ett hån mot allt vad redovisningsregler heter. Den uppenbara övervärderingen vilseför inte bara placerarna utan riskerar också att dödskallemärka Sverige som börsnation, skriver Peter Malmqvist, Finansanalytikernas förening."/em>

Mycket bra att detta nu uppmärksammas. Detta är inte minst något som försegår i andra länder där just nu kanske ffa de Spanska bankerna inte på ett verkligt sätt redovisar sina verkliga fastighetsvärden. Men det finns frågetecken i princip överallt. Frägan är bara hur djupt man vågar titta. Hur värderas idag ex de Europeiska bankerna åtaganden i fastighetskrisens Dubai? Hur stora är förlustaera i verkligheten relaterat till derivat handeln och hur flaggar man nu upp i sina böcker och sin redoviosning att man siter med derivat som är synnerligt känsliga för ev ränte ökningar?
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2010\02\22\371258§ionid=Ettan

Men hur ser det nu ut i ex SEBs böcker?

Hur verkliga är bankernas resultat?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/hur-verkliga-ar-bankernas-resultat.html

Derivat marknaden och den finansiella krisen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/derivat-marknaden-och-den-finansiella.htmlsöndag 21 februari 2010

Dags för den riktiga skuldkrisen

Man kan diskutera det moraliska i att länder som inte sköter sin ekonomi (se ex PIIGS länderna) skall ges ekonomisk hjälp istället för att själva lösa sina problem.

Inte direkt motiverade blir väl Tyskarna (som i realiteten i så fall blir de som skall betala Euro kalaset) när ett land som inte bara betett sig direkt kriminellt och förfalskat sina böcker nu även har politiker som slänger ut sig följande rätt anmärkningsvärda utfall riktat mot just Tyskarna:

"How does Germany have the cheek to denounce us over our finances when it has still not paid compensation for Greece's war victims?" Margaritis Tzimas, of the main opposition New Democracy party, told parliament."


Men givet situationen och givet de åtaganden som ffa Tyska och Franska banker har i just Grekland så kanske det blir de tyska skattebetalarna som i slutändan ändå får betala kalaset även om man skulle välja att inte stödja Grekland. Detta då det antagligen skulle leda till massiva stödåtgärder för att handera de förluster dessa banker i så fall blir sittande med. Ingen tror väl at man låter Grekland och bankerna konkursa?

Givet att Grekland bara utgör ca 2.5% av hela Eurozones GDP, och Portugal är ännu mindre går det i all afall rent tekniskt att lösa. Moralen i det hela dock är en helt annan femma.

Värre blir det då med ett land som Spanien som nu kommande år står inför ett galloperande budgetunderskott som helt riskerar att underminera landets ekonomi. Givet att landets ekonomi redan idag är minst sagt ansträngt med ca 20% arbetslöshet och där man inte alls på samma sätt som ex i USA har tagit tag i fastighetsbubblan utan tvärtom där bankerna (som i Spanien dessutom är de största mäklarna) redovisar värdet av fastigheterna i sina böcker till fiktiva värden istället för marknadsvärdet finns det kanske lite svängrum att manövrera på politiskt.

Om man idag diskuterar det korrekta och moraliska i att lösa ut ett land som Grekland så kommer det definitivt bli uppenbart att detta inte är en långsiktig strategi om man även skall försöka sig på samma sak för ett land som Spanien. Spanien är helt enkelt en för stor ekonomi för att kunna lösas ut på detta sätt.

Det kommer uppenbart att vara förenat med politiskt självmord att genomdriva de nödvändiga besparingarna i den dignitet som nu behövs i länder som ex Grekland, Portugal, Italien, Spanien och Irland.

Antagligen blir det därför så att det istället är obligations handlarna som kommer att driva förändringsarbetet? Detta när de from nu kommer att kräva allt högre ränta för de obligationer som kommer att krävas för att finansiera dessa länders underskott samtidigt som många länder kommer att försöka sig på ytterligare ökade köp av sina egna obligationer (när ingen annan vill ha dessa i den utsträckning som behövs).

Lägg till dessa länder sedan även till ex England, Japan, USAs stater med Kalifornien i spetsen och sedan naturligtvis även USA självt och man inser att den reala akonomin inte direkt kommer att kunna stimuleras utan istället kommer vi se en kombination av allt högre inflation genom medvetet sjunkande valuta värden och allt högre räntor parallellt med en allt mer deprimerad real ekonomi. Ända tills dess det blir uppenbart för alla att något måste göras.

För att öka attraktions kraften i sin nu nära förestående nästa obligations upphandling i en miljö fullständig överbelammrad med obligations erbjudanden (och värre kommer det att bli) från stater som ständigt kommer att vara i behov av allt större finansiering så höjde nu i dagarna FED i USA överaskande räntan. För inte är det väl någon som tror att de gör detta för att den reala ekonomin har vänt i USA? Så vilket land med deprimerad ekonomi står nu på tur för nästa räntehöjning och hur kommer i så fall denna ränte eskalerings karusell att sluta??

Kanske snart rösterna börjar att höjas för en ny värdsvaluta som ersättning för både Dollarn och Euron där IMF omvandlas till hela världens centralbank?

Frågan är vad som händer med lilla sverige? Vi med vår budget i balans och en relativt andra stater så välskött ekonomi. Svenska riksbanken har dock nu skapat en ny fastighetsbubbla och det är uppenbart att vår riksbanks chef nästan vädjar till alla låntagare idag att börja betala tillbaka på lånen. Annars kan det sluta illa. Men kanske det skulle vara bra? Med vår export orienterade ekonomi, en outlook för reala ekonomin för OECD som helhet som nu ser mer än deprimerad ut (se besparings behoven ovan) och en stark krona kanske inte är en optimal kombination? Det kanske inte räcker denna gång att vara en perifer ekonomi för att kunna räkna med kommande kronförsvagningar utan kanske kommer sverige framöver av obligations handlarna att ses ett av få ljus i mörkret? I så fall är det bra eller är det dåligt?

Greklands-frossan kan bara vara en föraning om vad som komma skall. Västerländska politiker har i tysthet skjutit framför sig ett gigantiskt skuldberg som de låtsas inte finns. Snart blir det obehagligt verkligt.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sondagsanalys-andreas-cervenka-om-finansiella-lik-i-europas-garderob_4295429.svd

IMF - With a mandate from Hell
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/imf-now-with-mandate-from-hell.html

Vilka fantastiska idrottsmän!

Dubbeljakt Guldupploppet
http://svtplay.se/v/1898550/dubbeljakt_guldupploppet

Men var var Norrmännen? Se inte minst Martin Jonsrud Sundbys "analys" inför loppet:

Kaxiga norrmän: "Hellner kommer inte orka"
http://svtplay.se/v/1898557/langdskidor/kaxiga_norrman___hellner_kommer_inte_orka_?cb,a1855086,1,f,-1/pb,a1853315,1,f,-1/pl,v,,1898550/sb,k126875,2,f,-1

Men störste losern av de alla är naturligtvis Northug som konsekvent under hela för OS tiden försökt att psyka ffa Hellner:

Hellners revansch efter norske stjärnans hån
Han har hånats av Petter Northug sedan Tour de Ski. Han var den store förloraren i OS-premiären. Men i natt svensk tid fick Marcus Hellner sin revansch.
– Jag har aldrig brytt mig om vad han sagt, säger Marcus Hellner efter guldet

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/os2010/article6649177.ab

Och nu försöker han "bortförklara" sin usla insats så här långt i detta OS nu senast ex på bla Hellner.

Northug: ”Hellner förstörde min stav”
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/os2010/article6648832.ab

När det inte är en annan svensk att skylla på:
Medan Marcus Hellner stred om bronset slutade bästa norrman på en 28:e plats.
Fristilsloppet var tidernas sämsta OS-insats för Norge – som nu skyller fiaskot på en valla-miss.
Av en...svensk.

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article6615222.ab

Dags att inse fakta snart att det är hos dom själva som bristerna ligger..?

lördag 20 februari 2010

Kreativitet - i musikens värld

Att Rockern Ralf Gyllenhammar "lider" av ngn slags bokstavs kombination är synnerligen uppenbart, inte minst förstår man detta när man ser detta eminenta inslag.

Ohyggligt roliga episoder inte minst inslaget när Ralf "avslöjar" sin viktigaste hårdrocks influens, eller varför inte episoden när de åker på finsk förfest. Gillar i synnerhets Gyllenhammars svar på frågan varör de åker hem till fansen på detta sätt - det är bättre att förekomma än att förekommas, så vi åker hem till dom istället för att alla fans kommer hem till oss. Logiskt - eller?

http://svtplay.se/v/1883014/dom_kallar_oss_artister/del_4_av_8?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1892327/sb,p102921,1,f,-1

The Coming Nuclear Crisis

The world's nuclear plants today eat through some 65,000 tons of uranium each year. Of this, the mining industry supplies about 40,000 tons. The rest comes from secondary sources such as civilian and military stockpiles, reprocessed fuel and re-enriched uranium.
"But without access to the military stocks, the civilian western uranium stocks will be exhausted by 2013, concludes Dittmar.
It's not clear how the shortfall can be made up since nobody seems to know where the mining industry can look for more.
That means countries that rely on uranium imports such as Japan and many western countries will face uranium shortages, possibly as soon as 2013.

http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24414/

Uranbrist inom 20-30 år befarar IAEA
Det internationella atomenergiorganet IAEA varnar för att det kan bli brist på uran till alla de nya kärnkraftverk som nu byggs runt om i världen, inom några decennier. I sommar kommer IAEAs nya globala sammanställning av uranläget, men Hans Forsström som är direktör för bränslecykel och avfall på IAEA, säger att tidigare prognoser verkar stå sig.

Idag produceras bara 75% av det uran som konsumeras. Resten av det uran som använd kommer från omvandling från militära kärnvapen till civilt uran.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?ProgramId=406&Artikel=3448132

Power for U.S. From Russia’s Old Nuclear Weapons
But at times, recycled Soviet bomb cores have made up the majority of the American market for low-enriched uranium fuel. Today, former bomb material from Russia accounts for 45 percent of the fuel in American nuclear reactors, while another 5 percent comes from American bombs, according to the Nuclear Energy Institute, an industry trade association in Washington.

The program for dismantling and diluting the fuel cores of decommissioned Russian warheads — known informally as Megatons to Megawatts — is set to expire in 2013, just as the industry is trying to sell it forcefully as an alternative to coal-powered energy plants, which emit greenhouse gases.

http://www.nytimes.com/2009/11/10/business/energy-environment/10nukes.html?_r=1

The Next Crisis: Prepare for Peak Oil

As Europe's leaders gather in Brussels today, they have only one crisis in mind: the debts that threaten the stability of the European Union. They are unlikely to be in any mood to listen to warnings about a different crisis that is looming and that could cause massive disruption.

A shortage of oil could be a real problem for the world within a fairly short period of time. It was unfortunate for the group which chose to point this out yesterday that they should have chosen to do so on the day the Organization of Petroleum Exporting Countries, or OPEC, reported that the effects of the financial downturn had led to a slight downgrade in its forecast for oil consumption this year.

In the first report from the task force, Lord Ron Oxburgh, a former chairman of Shell, wrote that "It is pretty clear that there is not much chance of finding any significant quantity of new cheap oil. Any new or unconventional oil is going to be expensive." He went on to quote King Abdullah of Saudi Arabia commenting on a new oil find: "Leave it in the ground...our children need it."
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704140104575057260398292350.html

Financial terrorism

Så här ser finansiell terrorism ut signerad bla Godman Sachs. Istället för att skicka unga pojk soldater till Afganistan för att dödas i ett fullständigt meningslös krig bör vi skicka våra grabbar till Wallstret för att hänga upp bankster, som nu skuldsatt generationer av Amerikaner såväl som Europeer för generationer och samtidigt sett till att berika sig själva in i absurdum, i närmast lyktstolpe.

Alldeles på egen hand har dessa finansiella terrorister i det närmaste ödelagt den reala västerländska ekonomin. Det fullständigt groteska är att de som tack för hjälpen dessutom få en oherrans massa skattepengar som stöd i alla upptänkliga former. Detta då deras "verksamhet" anses av vissa men inte särdeles mång längre som en "samhälls kritisk nytta".

Utan investeringsbanker som Lehman, Goldman Sachs fungerar inte samhället sägs det. Det som nu närmare studerar inte minst de sk swappar som nu riskerar att sänka hela Euro samarbete vet att detta bara är ren och skär lögn. Samma typ av försåtlig finansiell minering av den reala ekonomin har vi sett i usa med subprim, paketeringen av värdelösa sk SIVs och sist men definitivt inte minst, derivat hanteringen som fortfaranmde och på allvar riskerar att spränga upp världens ekonomi i småbitar.

So Mr Obama - where is that bloody change you where talking about?

Britain at risk of worse deficit crisis than Greece
"With the budget deficit heading towards 13 per cent of GDP this year, and perhaps exceeding that of Greece, it is clear that a more credible plan to restore the public finances to health will be required shortly after the general election to keep the markets and rating agencies at bay.”

A host of economists and businessmen have urged the Government to slash the deficit faster and deeper than it currently plans, with 20 leading academics warning last weekend that without action on the public finances, Britain could face a crippling fiscal crisis.

"However, the Government’s cost of borrowing, as signified by the interest rate it pays on its bonds, rose to 4.1 per cent – the highest level in 15 months."
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/7266097/Britain-at-risk-of-worse-deficit-crisis-than-Greece.html

A troubling chart from Thomson Reuters this morning, showing Spain facing $203.7bn maturing syndicated debt in the coming six years. That is roughly a fifth of the country’s annual gross domestic product (which was $261.5m for Q4 last year). Italy is second with $95.9bn over the same period. Greece - orange on the chart - is almost insignificant in context.
http://blogs.ft.com/money-supply/files/2010/02/synd-loans.png

Italy Now Suspected Of Using Derivatives To Hide Their Debt Problem, Just Like Greece
http://www.businessinsider.com/eurostat-suspects-that-italy-is-using-derivatives-to-hide-their-debt-problem-just-like-greece-2010-2

Eurozone contagion fears spread to Spain
The problem is size. The Nobel Prize-winning economist Paul Krugman put it this way: "In economic terms the heart of the crisis is in Spain, which is much bigger". The EU's Competition Commissioner Joaquin Almunia – a Spaniard – has suggested that Spain's economic problems look increasingly like those of Greece and Portugal. But in a worst case scenario, Greece is affordable – about 2.5 per cent of European GDP.

Spain, conversely, accounts for about 16 per cent of EU GDP, and is a much more expensive proposition for restoration work. Indeed, there are some grounds for supposing that, even if Berlin wanted to, it might be unable to afford to take on Spain's fiscal challenges. The IMF remains an option, but the damage to the eurozone's cohesion and credibility would be that much greater if an IMF team had to do what the EU demonstrably could not.

Underlying Spain's problems is a badly distorted economy. Unemployment is the obvious threat to stability. At almost 20 per cent of the workforce, there is little doubt that the Spanish economy seems peculiarly unable to generate jobs. Its bubble economy depended on a real estate boom; now its underlying competitiveness is in doubt.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eurozone-contagion-fears-spread-to-spain-1901754.html


Italy's Audit Court late Wednesday warned that derivative contracts used by Italian municipalities could magnify debt and imbalances over time, potentially forcing authorities to "wring sacrifices from future generations for 20 or even 30 years," Dow Jones Newswires reported.

Italy used derivatives in the 1990s to lower its deficit as it sought to qualify for membership in the euro, Bloomberg reported Wednesday. The swaps allowed Italy to cut interest paid and trim its 1997 deficit, the report said. The European Commission approved the transaction
http://www.marketwatch.com/story/italy-draws-attention-amid-greek-swaps-controversy-2010-02-18?dist=beforebell

torsdag 18 februari 2010

Tele 2-chefen får sparken

Det skall fan vara VD för ett börsbolag. Kraven höjs ständigt och tålamodet från ägare/styrelse när resultaten inte kommer in som beräknat samtidigt som allt fokus ligger på senaste kvartal på bekostnad av lånsiktighet, strategi och investeringar gör att allt förre klarar av jobbet under mer än kortare tid. I snitt satt en vd för några år sedan ca 7 år, idag är vi nere på en snitt tid för en VD på ca 3 år. Koponen fick ett och ett halvt år på sig.

"Harri Koponen, Tele 2:s koncernchef, avgår. Han lämnar bolaget med omedelbar verkan och kommer att få 18 månadslöner i avgångsvederlag. Enligt Tele 2:s styrelseordförande Vigo Carlund hade han inte de egenskaper som långsiktigt krävdes.

Koponen tillträdde som Tele 2:s vd i augusti 2008. Han fick sparken från Telia Sonera 2004 efter meningsskiljaktigheter om Telia Soneras tillväxtstrategier med dåvarande koncernchefen Anders Igel."

http://www.e24.se/business/it-och-telekom/tele-2-chefen-far-sparken_1872553.e24

De däremot som klarar sig är paradoxalt nog inte de som nödvändigtvis levererar bästa resultat eller tar de nödvändiga och tuffa besluten utan istället de som bygger nätverk, allianser och imperier. Att som VD sitta med i den egna styrelsen är i detta sammanhang ett absolut måste och ha förmågan att bygga lojalitet bland sina närmaste kollegor och överordnade blir det avgörande istället. Paradoxalt för att detta hänger allt som oftas inte ihop med maximal långsiktig ägarnytta.

Vi går mot en allt tydligare och uppenbar "Robinsonfiering" av näringslivet. Det blir nu allt tydligare för allt fler att så är fallet.

Här en kille som kan spelet utan och innan och som dessutom ser till att i processen även berika sig och skaffa sig en angenäm tillvaro på bästa sätt. Sådan ser näringslivets nya maktelits livsstil och värderingar ut. I en sådan värld är inte rakryggad, renhårigt finsk management hårdvaluta.

En jägare med dyra vanor
Sverker Martin-Löf som snart ska bli styrelseordförande i Industrivärden är något av den siste träpatronen. Han är känd som en skarp industrialist som emellanåt bryr sig mindre om aktieägarnas investeringar, men desto mer om sin privatekonomi och vällevnad. Mycket handlar om jakt, jaktstugor och privatplan.
http://www.e24.se/analys/en-jagare-med-dyra-vanor_1864009.e24

Douglas Murray - Jag har jagat ryssar sedan 2008

Nu när hockey OS dragit igång och svenska OS premiären är avklarad kan det vara lite på sin plats att kolla igenom lite stats.

Visste ni ex att Sverige och Finland ställer upp med några av de lättaste trupperna av de större hockey nationerma?

Nation - Snitt spelare, cm, Kg, ålder

Finland - 183,9 cm, 89,6 kg, 30,7 år
Sverige - 184,9 cm, 90 kg, 30,1 år
Slovakien - 187,1 cm, 93,1 kr, 30 år
Tjeckien - 185,3 cm, 91,7 kg, 28,6 år
Ryssland - 186,2 cm, 93,1 kg, 28,5 år
USA - 184,6 cm, 92,3 kg, 26,7 år
Kanada - 188,1 cm, 94,4 kg, 27,4 år

Snitt vikten på årets Kanadensiske hockey lirare således nästan 95 kg, dvs 5kg mer än snittet per svensk. Att backar i första hand och i bland Centrar tenderar att vara stora är inget nytt men slående hur många riktigt stora forwards Kanada har. Eller vad sägs om ex Heatley, Marleau alla 100 pannor jämt och Nash 99 kg. Att backen Dan Boyle (fd Djurgården) är minstingen i truppen med sina 180 cm och 86 kg säger en del.

Murray, sonson till legendaren Lasse Björn och har bott i USA i över tio år, är definitivt en kille (191 cm och 109 kg) som kommer att ha ett jobb att göra, även om hans skridskoåkning ger intrycket av att han åker baklänges även när det är full fart framåt...

http://www.youtube.com/watch?v=mpJq7HwxCxo&feature=fvhl

Annars är ju naturligtvis Slovakiens Chara (fd Färjestad) groteskt stor minst sagt med sina 203 cm och 116 kg men det visste vi ju alla innan.

Chara vs Hinote in sweden
http://www.youtube.com/watch?v=OeJsjSpnN-I

Men att en sådan "jätte" och super fuling som Kanadas Chris Pronger (även han en spelare som har lite sämre ställt med skridsko åkningen) med sina 97 kg bara ligger 2 kg över egna truppens snitt viktmässigt blev i alla fall jag förvånad över.

Chris Pronger Elbow Stanley Cup Final Game 3 2 Jun 2007
http://www.youtube.com/watch?v=1hzlI1TqL6w

Chris Pronger Hit on Tomas Holmstrom Analysis
http://www.youtube.com/watch?v=OzC05QuAkZ4&feature=related

Fast Svenske Fransen som nu stärker upp truppen istället för skadade Holmström kan ju ställa till med en hel del annars..'
http://www.youtube.com/watch?v=mobfemay7Qk&feature=related

Tradition och makt bakom influensavaccin

Återigen lysande journalistik signerat Inger Atterstam. Vilket team av kunniga skribenter SvD nu har i sin arsenal!

"Medan tystnaden lägrar sig runt den nyligen så beramade svininfluensan kommer en ny rapport som dömer ut den etablerade vanliga influensavaccineringen. Några förändringar lär knappast vänta. Vaccinförespråkarna är alltför starka.

På onsdagen kunde SvD berätta att en utvärdering underkänner de årliga vaccineringarna mot ”vanlig” säsongsinfluensa hos äldre över 65 år, den givna målgruppen för dessa återkommande mångmiljonkampanjer.

Vaccineringen har ingen eller ringa effekt och det vetenskapliga underlaget är synnerligen skralt, slår Cochrane-studien fast om denna fyrtioåriga folkhälsobastion.

Ett budskap som sannolikt förvirrar. Vad handlar detta om, egentligen?

Cochrane har som SvD berättat flerfaldiga gånger osedvanligt hög status, ett stort internationellt nätverk av tiotusentals läkare och forskare som systematiskt utvärderar det vetenskapliga underlaget för allehanda medicinska insatser. Syftet är att vaska fram den eller de metoder som verkligen har bevisad effekt – och också sortera bort de som inte fungerar. Resultaten publiceras varje månad på nätet via Cochrane library.

Cochrane var först med att introducera evidence-baserad sjukvård (alltså sådan som bygger på vetenskaplig grund) som nu är en självklarhet i all modern vårdpolitik.

Målet för alla idoga evidence-jägare är naturligtvis att slutsatserna ska slå igenom; rutiner ändras; det som är inte är bra ska försvinna. Problemet är att detta sker alltför sällan, vanligen därför att motkrafterna är alltför starka.

Influensa är ett gott exempel. Detta område har utvärderats i nu snart tjugo år främst vad gäller vaccinering och läkemedel av en självständig grupp forskare inom stora Cochrane. Flerfaldiga rapporter har lämnats och budskapet är likartat: bevisen för effekt är dåliga.

Men få eller ingen har lyssnat. Under dessa år har tvärtom influensavaccineringarna etablerats än fastare. Vaccin lanseras ständigt som den enda livräddande lösningen i de återkommande pandemilarmen och vaccinindustrin blomstrar som aldrig förr.

Den envise eldsjälen i Cochranes mångåriga influensaarbete är epidemiologen Thomas Jefferson, sedan lång tid verksam i Italien.

Han har stuckit ut hakan och sagt sina sanningar. Han var och är en av de få som öppet vågat kritisera hysterin runt svininfluensan och till exempel Världshälsoorganisationens, WHO:s, agerande.

Men få har lyssnat, allra minst politikerna som anslår vaccinmiljonerna. Cochrane har omsorgsfullt negligerats och Thomas Jefferson personligen förföljts och baktalats.

Inte minst svininfluensan har visat att en tätt sammanhållen ”influensaindustri” av WHO, nationella smittskyddsmyndigheter, regeringsrådgivare, virusexperter och vaccinföretagen driver på vaccinfrågan. Och det är deras trosvissa åsikter som totalt dominerar. Vaccineringarna får bara inte ifrågasättas. De räddar liv. Punkt, slut.

En oberoende statligt finansierad utvärdering av influensavaccineringen kräver Jefferson nu. Men vem ska betala den?

Det mesta i influensaforskningen, inte minst de dyrbara vaccinstudierna, görs och finansieras av vaccinindustrin. Det krävs mer än aldrig så välmenande Cochrane-rapporter för att bryta den traditionen och den makten. "
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tradition-och-makt-bakom-influensavaccin_4282861.svd

onsdag 17 februari 2010

Goldman-chef ville hjälpa Grekland gömma skulderna

Investmentbankerna tjänar pengar på att låta svaga EU-länder sälja framtida intäkter för att dölja sina skulder för EU. Upplägget är detsamma som i sub-primekrisen och utgör ett allvarigt hot mot eurosamarbetet.

Redan 2001 Grekland hjälp av Goldman Sachs med miljardlån maskerade som valutaswappar och ränteswappar – ett sätt att klara EU:s krav på budgetunderskottet och få vara med i EMU utan att behöva skära ner på spenderandet eller höja skatterna.

Grekland sålde bland annat rättigheterna till avgifter för flygplatser och motorvägar flera år framåt.

EU-organet Eurostat varnade 2002 för det här sättet att sälja sina fakturor. Det syns som minskade intäkter i resultaträkningen i framtiden – inte som lån i balansräkningen i dag. Krisen sminkas bort.

Goldman Sachs fick 300 miljoner dollar som tack för hjälpen och rätt till delar av den grekiska statens intäkter till år 2019.


http://www.realtid.se/ArticlePages/201002/16/20100216121315_Realtid488/20100216121315_Realtid488.dbp.asp

Iran

"Case for Striking Iran Grows Former U.N. Ambassador John Bolton on how to stop Tehran from acquiring nukes "
http://www.youtube.com/watch?v=Yaxz_tUnAAI&feature=popular

Samtidig så var USAs utrikesminiser Hillay Clinton i Paris nyligen och uppmande Kina att stötta sanktioner mot Iran. Lite trixit för Kina som idag får en hel del olja och har många mycket stora infrastruktur program i landet. USA har som bekant inget av detta.
http://www.youtube.com/watch?v=6Zp7_YXWjYk

Och sedan snabbt iväg till Mellanöstern med samma budskap.

Clinton meets Saudi king after tough talk on Iran
Hillary Clinton held long talks with Saudi leaders
http://www.youtube.com/watch?v=doHM-Dik0ZQ

Så nu talar allt fler om att om inga sanktioner blir möjliga ffa för att det inte ligger i Kinas intresse att strypa sin energi tillförsel så antyds att Israel på egen hand kan attakera Iran. Iran å sin sida har en ohygglig mängd missiler riktadee mot just Israel och Hormuz sundet och dels kan det bli rätt jobbigt för Israelerna samtidigt som i princip all världens olje tillförsel skulle strypas.

Will Israel attack Iran during Olympics ?
Så här rapporterar myndigheterna i Theran.
http://www.youtube.com/watch?v=UgpOiW12NMM&feature=related