torsdag 14 maj 2009

Hur verkliga är bankernas resultat?

Här i detta inlägg har Cornucopia grävt fram någonting intressant. Kanske kan detta vara svaret på något jag själv frågat mig sedan de svenska bankerna redovisade sina senaste resultat rapporter?

Det är sista stycket i hans inlägg där han lyckats hitta ett högintressant RedEye inlägg. I korthet säger man där att SEB har omvandlat motsvarande ca 147 miljarder kronor där de istället för att anges som de värdelösa derivat de är istället står angivet i kvartalsrapporten som ett lån som derivatutstallaren har gett SEB. Med detta förskjuts SEBs förlust på framtiden och SEB slipper att gå i konkurs.

Det jag själv reagerade på var just det att utlåningen samantaget för bankerna enligt rapportfloden ökade markant. Detta samtidigt som Riksbankens balansräkning bevisligen svällt över alla breddar då de ökat sin utlåning. Det som liksom inte stämde då var att varför ökar Riksbankens utlåning så radikalt samtidigt som även bankernas egna utlåning påstogs ha ökat så stort? Vad är det som inte stämmer?

Är det vi nu bevittnar helt enkelt en gigantisk och medveten redovisnings bluff? Eller är det så att upplåningen mellan bankerna helt upphört och att de i allt högre grad därför finansieras via upplåning från Riksbanken istället, vilket skulle förklara varför dess balansräkning nu ser ut som en hockeystick, samtidigt som bankerna i realiteten utökat sin kreditgivning till sina kunder? Eller har Riksbanken redan startat sina kvantitativa åtgärder?

Ännu mer förvirrande blir det när man läser följande i dagens DI:

"Särskilt utlåningen mot svenska företag fortsätter att dämpas och ökade under första kvartalet med bara 0,9 procent", skriver FI. Storbankerna tappade, möjligen till följd av allt lägre räntor, inlåning under inledningen av året, dock inte mer än sex miljarder kronor. Den ökade utlåningen har istället finansierats via lån från andra banker."
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\05\14\337438&sectionid=Ettan

Detta samtidigt altså som man ur senaste rapportflod kunnat utläsa följande:

"För de fyra storbankerna steg utlåningen med 745 miljarder kronor. På tolv månader alltså, och i ett läge där konjunkturen pekade neråt för att sedan övergå i fritt fall."

Tycker du som jag att dessa uppgifter motsäger varandra?

Hur har ex JP Morgan de som beräknas stå för mer än hälften av all Derivathandel i USA hanterat sin situation? Kan det vara samma problem där?

Frågan är om någon nu kan i realiteten lita på de siffror och resultat som bankerna nu redovisar? Att centralbanker i alla avseenden mörkar sina handlingar och att detta är en verksamhet helt utan allmän insyn viste vi sedan tidigare.

Rationella, fria och öppna markander? Icke sa Nicke. Istället utstuderad manipulation på högsta möjliga nivå. Det gäller nu bara att försöka gissa sig fram istället när inga av de officiella sifror som nu redovisas någonstans verkar kunna vara att lita på. '

Här ett svar jag fick från en Svensk finansaktör:

"Som vi förstår det har svenska bankers utlåning till svenska bolag ökat, detta då utländska banker som tidigare var aktiva I Sverige helt dragit sig tillbaka från Sverige. Denna bild bekräftas av både våra egna kunder och av bolag vi besöker. Vet inte om ”lån från andra banker” inkluderar Riksbanken som känns som förstahandsalternativet. Det som komplicerar bilden är att aggregatet kan vara väldigt missvisande. T.ex. kan Swedbank som numer emitterar stora mängder Statsgaranterade obligationer (och obligationsmarknaden var nära nog stängd för dem tidigare) ha fått en stor del av sin finansiering den vägen och därmed blivit mindre beroende av inlåning. Vissa av bolagen, spec de största som Volvo, har även de lånat mycket i marknaden vilket pga deras storlek kan störa den aggregerade bilden av bankutlåningen."

Min tolkning av ett sådant svar blir då att nedanståendeå är det i första hand denne aktör i alla fall nu ser spelas upp:

"Eller är det så att upplåningen mellan bankerna helt upphört och att de i allt högre grad därför finansieras via upplåning från Riksbanken istället, vilket skulle förklara varför dess balansräkning nu ser ut som en hockeystick, samtidigt som bankerna i realiteten utökat sin kreditgivning till sina kunder?"

Följdfrågan till detta blir då om ett sådant antagande i sin tur innebär att velociteten tagit fart?

Sedan igen ang SEBs 147 miljarders derivat som omvandlats till lån. Man frågar sig naturligtvis dels vem låntagaren är och om denne derivatutställare känner till att han har ett 147 miljarders lån till SEB nu? I synnerhet intressant då ett derivat till sin karraktär är sådant att det blir värdelöst vid förfall.

Baksmälla hotar Sverige
Enbart från sista mars 2008 till sista mars i år ökade Handelsbankens kreditgivning med 200 miljarder. För de fyra storbankerna steg utlåningen med 745 miljarder kronor.
På tolv månader alltså, och i ett läge där konjunkturen pekade neråt för att sedan övergå i fritt fall. De som oroar sig för att bankerna har stängt utlåningsdisken har inte tittat i deras rapporter.

http://www.svd.se/naringsliv/kronikorer/artikel_2817919.svd

Nedgången i Asien fortsätter
http://cornubot.blogspot.com/2009/05/nedgangen-fortsatter-i-asien.html

Deleveraging of Derivates
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/deleveraging-of-derivates.html

Electronic bankrun - $550 billion withdrawn in one hour
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/electronic-bankrun-550-billion.html

Gömställen finns inte inför den stora kollapsen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/gomstallen-finns-inte-infor-den-stora.html

Toppanalytiker sågar Amerikanska banker
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/toppanalytiker-sagar-amerikanska-banker.html

Inga kommentarer: