lördag 16 maj 2009

BNN chats with James Turk, chairman, GoldMoney.

Intressant intervju om guld.

Sedan tycker jag Turk går lite vilse när han tar just olja som en jämförelse. Precis som sägs i programmet är guld inte en investering utan guld är pengar och garanterar att din köpkraft inte bara inte försvagas utan den ger samma köpkraft över tiden. Guldet skyddar helt enkelt mot inflation. Dock om/när man har en vara som relativt andra varor ökar i pris pga att denna miskar i tillgång, ökar i efterfrågan eller en kombination av dessa så måste det till mer guld även här för att man skall kunna få samma mängd av varan som tidigare.

Olja är en sådan produkt som ökar i pris relativt andra varor därför att det helt enkelt blir mindra olja i världen att tillgå framöver. Dessutom är olja motorn, själva grunden för vår tillväxt baserade ekonom. Utan olja ingen tillväxt men guld per se ger ingen som helst tillväxt då den bara garanterar, skyddar din köpkraft. Inget annat.

På detta sätt kan man därför argumentera för att olja är den verkliga valutan i vår värld idag. Oljan skyddar en investerare idag på samma sätt som guld från inflationen men utöver detta ökar sedan även oljan i värde över tiden vilket altså inte guld gör. All olja som ligger kvar i backen kommer garanterat bara att öka i värde.

BNN chats with James Turk, chairman, GoldMoney.
http://watch.bnn.ca/#clip172542

4 kommentarer:

Flavian sa...

It must satisfy at least one human want outside the monetary sphere.

Its quantity must be limited and not easily increased.

It ought to be as durable and easy to store as possible.

It ought to be easy to transport.

Its value in relation to bulkiness ought to be high rather than low, though not always extremely high.

It ought to be divisible and its value in relation to volume not significantly reduced by division.

It ought to be easy to distinguish from less precious commodities.

Flavian sa...

Som du ser har olja problem med punkterna 3,4 och 5.

In the end we're all debt sa...

Du vill tillbaka till en bytesekonomi ? Tre yxor mot en köttbit? En tunna olja mot en cyckel? Tänk till lite och jämför vad eg skillande är mellan fiat currecy och handel med valutor uppbackade av den reala ekonomin.

Flavian sa...

Nej, jag vill inte tillbaka till byteshande.

Däremot menar jag att endast ett fåtal varor är lämpade för att fungera som betalningsmedel.

Om du vill läsa hur jag ser på en modern guldmyntfot där guldet substitueras med "debt currency", men likväl kopplingen till guld kvarstår rekommenderar jag följande text.

http://flavianopolis.blogspot.com/2008/02/supposed-cost-of-gold-standard.html