lördag 30 maj 2009

Webster Griffin Tarpley, 23rd May 2009.

Webster Griffin Tarpley on GCN hosting World Crisis Radio, 23rd May 2009.

Webster Tarpley diskuterar insatt om "string of pearls" eller de geopolitiskt strategiska punkter som USA anser (läs Brzinzki) kommer vara avgörande att ha kontroll över för att på så sätt kunna neutralisera Kinas framfart. Ett Kina som växer är i stort behov av resurser, energi och råvaror som de i sin tur får från Afrika och mellan östern.

Konceptet med "micro states" eller paradoxen att samtidigt som vissa delar av världen ständigt slås samman till allt större och störe enheter (vilket altså endas är relevant för de delar av världen som i grunden kontrolleras av vissa intressen) och där samtidigt vissa andra delar av värden splittras sönder i allt mindre enheter (dvs de regioner och länder där vissa intressen önskar öka sitt inflytande) och där varje etnisk mionoritet värd namnet skall ha kontroll över sin egen region, oavsett hur liten eller betydelselös de kan tänkas vara.

Bägge dessa tendenser paradoxalt nog gynnar i grunden en och samma intressen, närmare bestämt de Anglo-Saxiska "Bankster" väldet. Där man redan härskar vill man öka sin kontroll och inflytande genom mer sammanslagning, mer centralisering, mer samarbete, bilaterala handelsavtal osv och där man önskar att öka sitt inflytande används strategin härska genom att söndra. Tydligaste exemplen kanske där det senare föreligger är hela pirat problematiken utanför Afrika, Sri Lanka, Pakistan och Georgien dvs det som kan benämnas "the string of pearls".

Tarpley tar även upp det intressanta faktum att Amerikanska undersökande journalister nu upptäckt att talibanerna i Afghanistan är utrustade med CIA vapen och ammunition. Deras slutsats är - detta måste bero på korruption inom den Aafghanska militären. Sanningen och realiteten är att Talibanerna som skapats (återigen Brzinzky) och styrs av CIA är en avgörande komponent i USAs mål om att splittra Pakistan till 4 stycken självständiga länder, alla med eget självstyre men kontrollerade av USA.

Den Sri Lankiska regeringen har dock visat vägen fram genom att nu totalt ha krossat de Tamilska Tigrarna (kontrollerade av utländska intressen) som varit grunden för så oerhört mycket lidande och elände i detta land, inte mist mha utnyttjandet av kvinnliga självmords bombare. Mycket tyder nu på att Pakistan har för avsikt att agera med samma beslutsamhet vad gäller situationen i sitt nu hotande land. Undertiden eskaleras USAs dödande av Pakistanska cicvila mha obemannade flygande militära flygplan sk Drones.

"String of Pearls" 1/8
http://www.youtube.com/watch?v=Ti4-aRU10go

"String of Pearls" 2/8
http://www.youtube.com/watch?v=WYXppTwyU1g&feature=related&pos=0

"String of Pearls" 3/8
http://www.youtube.com/watch?v=h87a2S4OL50

"String of Pearls" 4/8
http://www.youtube.com/watch?v=NR_ahwgd3Ag

"String of Pearls" 5/8
http://www.youtube.com/watch?v=4DFUh-IjNXw

"String of Pearls" 6/8
http://www.youtube.com/watch?v=GE8-SToD5Z4

"String of Pearls" 7/8
http://www.youtube.com/watch?v=NX6T93FblDI

"String of Pearls" 8/8
http://www.youtube.com/watch?v=17Cp41hERJs

US-supplied arms falling into Taliban hands
Of 30 rifle magazines recently taken from insurgents’ corpses, at least 17 contained cartridges, or roun More..ds, identical to ammunition the United States had provided to Afghan government forces, according to an examination of ammunition markings by The New York Times and interviews with American officers and arms dealers.
http://www.liveleak.com/view?i=059_1242827498&c=1

U.S. Drone Kills 10 in Pakistan; Bomb Kills 11
The United States, alarmed by deteriorating security in Afghanistan, began stepping up drone attacks on Taliban and al Qaeda militants.
http://www.javno.com/en-world/us-drone-kills-10-in-pakistan-bomb-kills-11_258440

Drone Kills 25; Calls for ‘Moratorium’ Hit New York Times
http://www.wired.com/dangerroom/2009/05/drone-kills-25-calls-for-moratorium-hit-new-york-times/

Är det inte då patetiskt att notera att Sverige och svenska skattebetalare nu betalar aktioner mot Piraterna så långt ifrån sitt hemland? vad gör vi där eg? varför skall svensk militär engageras i Afghanistan och nu mot pirater?

USA markets crash as CIA agents exposed as supporters the of Somali pirates
http://groups.google.com/group/soc.culture.japan/browse_thread/thread/20e30598b9bc0acd

Svensk militär grep pirater
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2953803.svd

Inga kommentarer: