tisdag 26 maj 2009

Om griskött

Cornucopia har uppmärksammat det faktum att vi idag i Sverige importerar undermåligt kött från Danmark. Man kan till detta utmärkta inlägg tillägga det faktum att vi i sverige har KRAV märk kött som är det enda ekologiska alternativet som bla innebär gällande grisproduktion att man där har kravet att djuren skall kunna böka i jorden enligt sin naturliga instinkt.

Köp därför aldrig kött som har vare sig SCANs märke på sig eller som är importerat. Köp endast lokalt producerat, lokalt slaktat KRAV märkt kött. Allt annat är djurplågeri och dessutom undermåligt som mänsklig föda.

I början av v 39 släppte Scan nyheten till handeln att de fr o m nov -08 inte kommer att särskilja EU-ekologiskt och KRAV-kött. Allt ekokött kommer att säljas med varumärket
Scan Ekologiskt utan vare sig EU- eller KRAV-loggan. Man anser sig ha gjort stora ansträngningar för att värva fler KRAVproducenter (i första hand på gris) och att detta ej gett önskat resultat som kan svara upp mot handelns efterfrågan. Utvecklingsmöjligheterna
ser man inom EU-ekologiskt och för att effektivisera flödet och minska kostnaderna vill man bara ha en ekologisk linje. KRAV-certifieringen av slakterierna kommer att kvarstå en tid för att slakta konceptkött som t ex Kaprifolkött, men på sikt blir alla djur EU-ekologiska när de lastas på transportbilen.

http://www.ekokott.org/Medlemsinfo/Mera%20Ekokott%20nr%203%202008.pdf

Största skillnaden mellan KRAVs regler och EUs regler finns i grishållningen. På sommaren får KRAV-grisen söka sin föda genom att beta och böka och när det är varmt ute kan den svalka sig exempelvis i ett gyttjebad. För EU-ekologiska grisar räcker det med utevistelse på en betongplatta. KRAV-suggorna ska dessutom ha möjlighet att bygga bo.
http://www.krav.se/Foretag/Varfor-KRAV/KRAV-markt-mer-vart-an-EU-markt/

Var femte gris får svåra skador
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2956753.svd

Ställ KRAV
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/stall-krav.html

Man får det man betalar för
http://cornubot.blogspot.com/2009/05/man-far-det-man-betalar-for.html

Inga kommentarer: