lördag 16 maj 2009

Riksbankens farliga experiment

Här har Roger Svensson, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning skrivit ett inlägg på SvDs opinionsidor, Brännpunkt.

Han går här mycket pedagogiskt, klart och tydligt igenom vad nu, utifrån ett svenskt perspektiv, i realiteten är som försegår i hela världens centralbankssystem.

Inget annat än en högst vidlyftigt experiment.

"Den låga räntan stimulerar kreditgivningen i banksystemet och därmed ökar penningmängden. Sedelpressarna går på högvarv. Inte nog med att vissa ledamöter i Riksbanksstyrelsen vill behålla en styrränta nära noll i två år. Det talas också om mer stimulanser genom att Riksbanken ska köpa statsobligationer på den öppna marknaden med syftet att även pressa ned de långa räntorna.

Om detta sker med nytryckta pengar så ökar penningmängden ytterligare. En överlikviditet kan lätt uppstå som är svår att få kontroll över. Detta är ett mycket farligt experiment.
Under 2005 när hjulen snurrade som snabbast i världsekonomin höll världens centralbanker även då mycket låga räntenivåer. Riksbanken höll styrräntan nere på 1,5 procent och hällde därmed bensin på en redan överhettad svensk ekonomi. Det blev nästan gratis att låna pengar. Den ekonomiska tillväxten var 3–4 procent samtidigt som penningmängden hade en årlig tillväxt på 15–20 procent.

Vi känner nu till konsekvenserna av denna vidlyftiga penningpolitik: överdriven kreditexpansion, exceptionellt risktagande och ökande kreditförluster som ännu bara är i sin linda. Hela det finansiella systemet har skakats i sina grundvalar."


Riksbankens farliga experiment
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2904251.svd

Här frågar USAs Republikanske nestor Ron Paul ut FEDs ordförande Ben "Helicopter Ben" Bernanke" och han ställer ffa två frågor som är synnerligen relevanta:

- hur tänker FED hantera framtida inflation givet att ekonomin fortsätter att stangera?
(Vi har i realiteten redan idag inflation då inflation skapas av ökad mängd pengar. Detta trots att vi just nu upplever prisstabilitet. Det finns eg inga förutsättningar att USA kommer att se annat än en stagnerande ekonomi kommande år detta trots den enorma ökningen av mängden pengar och historiskt låga räntor så när väl inflationen kommer den i en miljö med stagnerande ekonomi. Inflation bekämpas med höjda räntor och hög räntor är det sista en stagnerande ekonomi behöver.)

- hur skall man öka transperensen i detta idag mycket slutna centralbankssystem?
(Idag tar svenska Riksbanken, FED och de övriga centralbankerna beslut som ligger helt utan kontroll och insyn från både politiker och folket . Inga mötesanteckningar från dess sammankomster och trots att vad som dessa organistionenr beslutar i realiteten avgör liv eller död för lånder såväl som dess invånare och som dessutom sätter förutsättningarna för vad våra folkvalda sedan har möjlighet att ta för beslut finns ingen insyn alls i hur de arbetar, intervenerar i marknader etc)

Ron Paul Hyperinflation will consume America
http://www.youtube.com/watch?v=Szf-kD1a2vM

Sorry Ben you don't controll long term interest rates
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/sorry-ben-you-dont-control-long-term.html

Bankfällan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/bankfallan.html

2 kommentarer:

Mikael sa...

Hej

Kommer inte den låga räntan vi har nu att leda till ekonomisk stagnation.
Som Japan fått erfara sedan 1990talet ?

Varför debatteras inte detta i ex. SVT ?

Som någon sa.. Den största omfördelningen av "välfärd" i mänsklighetens historia..

Börja gärna debatten där...
Mvh
Mikael.

Anonym sa...

Om centralbanker världen över trycker pengar som tokar finns det en mening med det. Det Japan, liksom Sverige, upplevde på 90-talet var sannolikt ingen tillfällighet. Centralbankerna vet vad de gör och de samordnas via BIS.

www.alternativportalen.wordpress.com