onsdag 20 maj 2009

U.S. Collapse 10 Most Wanted

http://www.youtube.com/watch?v=-PEIRn6WGt8&feature=related

Lehman Brothers CEO Richard Fuld: 10 Most Responsible for The Economy Collapse
http://www.youtube.com/watch?v=xZf1I4akezw&feature=related

Allan Greenspan: 10 Most Responsible for The Economy Collapse
http://www.youtube.com/watch?v=GYVhIQ2zNE8

You - 10 Most Responsible for the Economy Collapse
http://www.youtube.com/watch?v=Hgx6-fOqr2A

Fmr Senator Phil Gramm: 10 Most Responible for the The Economy Collapse
http://www.youtube.com/watch?v=gKQOxr2wBZQ&feature=related

James Cayne CEO Bear Stearns: 10 Most Responsible for The Economy Collapse
http://www.youtube.com/watch?v=v4zWpwijPdg&feature=related

Ian McCarthy Beazer CEO: 10 Most Responsible for The Economy Collapse
http://www.youtube.com/watch?v=vFkYI9SiEwI&feature=related

Angelo Mozila Countrywide Financial Founder: 10 Most Responsible for the Economy Collapse
http://www.youtube.com/watch?v=2AHUeZZwY2M

Fannie Mae:10 Most Responsible for the Economy Collapse
http://www.youtube.com/watch?v=IhF5ErMwwUI

Joseph Stiglitz on America's Economic Meltdown
Mycket intressant föreläsning. Median inkomsten i reala termer har i realiteten sjunkit i de flesta länder och pga detta byggdes det upp i värden en brist på aggregerad global efterfrågan dessutom i kombination sedan med ojämt fördelad konsumtion och sparande i olika delar av värden.

Min kommentar - lösningen borde i så fall vara politik i syfte att jämnare öka realinkomsterna över världen i kombination med sociala skyddsnät i de delar av värden som idag kanske kan ha tom för högt sparande.
http://www.youtube.com/watch?v=OIxMQ3V0uc4&feature=PlayList&p=5CA32920F5BFAC60&index=0&playnext=1

Och i USA har redan skatter betalats in till dessa social skyddsnät men alla pengarna har redan använts, ingenting finns avsatt och allt talar nu för att dessa skyddsnät i framtiden inte kommer att kunna leverera det som var tänkt. Istället kommer det nu bli en kombination av höjda skatter, minkade förmåner och neddragningar samt förlängd pensionsålder.

Barack Obama: Social Security and Medicare
http://www.youtube.com/watch?v=Skf4xwCxEEs&NR=1

Inte bara detta utan systemet i USA där det är de stora företagen som ansvarar för sina anställdas pension gör att alla de pensionsmedel som ex bilarbetarna var tänkta att få kommer att försvinna helt när många av dessa företag riskerar att sättas i konkurs.

Sammanfattning: ytterligare press nedåt på medianinkomsten och ökad relativ andel sparande i förhållande till konsumtion. Allt det som politiker, lobbyister och företrädare för de stora finansbolagen trodde sig kunna lösa relaterat till aggregerade efterfrågan mha av avregleringar i finansmarknaderna fick altså helt och fullständigt omvänd verkan. I realiteten blir konsekvensen att den amerikanska medelklassen elemineras samtidigt som allt fler blir allt fattigare utan inkomst och utan sociala skyddsnät.

Vad är det tänkt skall försörja en gammal pensionerad fd fabriksarbetare i Detroit? Han kommer dessutom att ha zilt och intet undansatt för sjukvård.

Inga kommentarer: