tisdag 19 maj 2009

Oh Noes It's The "Shadow" Banking System

Nedan i första länken en bra video genomgång av problemen och funktionen relaterat till det som nu kallas "The shadow banking system". Det som inte nämns här är att det är fullständigt astronomiska högt belånade belopp som dessa "Securitised instruments" motsvaras av och som av kreditinsituten givits topp rating och som nu ägs av inte bara pensionsfonder utan även hedge fonder och banker. Ett gigantisk svart hål och det är därför den sk "Swedish Model" a´ la Securum med övertagande av alla dåliga lån inte fungerar. Det finns helt enkelt inte så mycket pengar så detta låter sig göras. Det kan handla om upp till quadrillioners dollar eller tom mer som nu i realiteten är värdelösa tillgångar som kommer att löpa till förfall i en framtid. SEBs lösning var att omvandla 147 miljarder i derivat till ett lån. Frågan är bara vem som som nu sitter med lånet och när det är tänkt att lånet skall betalas? Så här kokas nu de finansiella aktörernas böcker världen över.

It doesn't involve ninjas, but the "shadow" banking system is an important part of the US economy, it's the companies that loan money but aren't themselves banks. The loans they make aren't kept on the companies books, they're securitized and resold as bonds. White whiteboard and magic marker, Marketplace Senior Editor Paddy Hirsch argues this shadow banking system deserves it own bailout.
http://consumerist.com/5215087/oh-noes-its-the-shadow-banking-system

Buddy, can you spare 1.144 Quadrillion dollars? Based on one analysis, that's the total size of the global derivatives market right now, equivalent to $190,000 for every person on the planet. (A derivative is an investment whose value comes from, or "derives," from another investment, like stocks, credit, or home mortgages...) If you'd like to learn more about derivatives and become frightened by them, check this article out. For further comparison, here's what the Sears Tower looks like, as dwarfed by a cube of 1 quadrillion pennies.

The Quadrillion Dollar Derivatives Time Bomb
in the words of Warren Buffet a “financial weapon of mass distruction” and it may go off any day!
http://www.thesurvivalpodcast.com/the-quadrillion-dollar-dervitatives-time-bomb

It is the derivates Stupid
"The point everyone misses," wrote economist Robert Chapman a decade ago, "is that buying derivatives is not investing. It is gambling, insurance and high stakes bookmaking. Derivatives create nothing."1 They not only create nothing, but they serve to enrich non-producers at the expense of the people who do create real goods and services.
http://www.countercurrents.org/brown200908.htm

Derivat marknaden och den finansiella krisen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/derivat-marknaden-och-den-finansiella.html

Inga kommentarer: