söndag 31 maj 2009

The wounded healer

Ett begrepp jag alltid haft svårt att förlika mig med i kristendomen har varit iden om att jesus kom till jorden för att förlåta oss våra synder genom att själv bli ett offer. Hela iden om att offras osv har jag alltid varit helt oförstående inför.

Dock när jag såg denna video "The wounded healer" slog det mig att detta kanske i realiteten är ett sätt att säga att bara den som vet hur det eg är kan verkligen bota och hjälpa en annan medmänniska och visa vägen fram. Dvs bara genom att själv leva som människa fullt ut med allt vad detta innebär av problem och möjligheter kan man med dessa erfarenheter förstå vad som eg kan göras annorlunda och vad som behövs förbättras.

Tar man istället hela iden om spirituell mänsklig utveckling och evolution och där vi var och en måste inte bara kunna hantera alla de utmaningar vi ställs inför utan även är ansvariga för vår själsliga utveckling så tycker i alla fall jag att berättelsen om kristus eg är en beskrivning av denna väg snarare än en konkret berättelse av en verklig händelse. Vi måste alla inte bara leva våra liv som männisor utan vi har alla möjligheten att bli fullkomliga. På vägen kan vi bli hjälpta av sådana som redan gjort resan tidigare men jobbet måste göras av oss själva.

The wounded healer
The Wounded Healer understands what the patient feels because he has gone through the same painThe suffering patient can be cared for by the Healer and be instrumental in the Healers own healingEach encounter between Healer and patient can be transforming for both
http://www.youtube.com/watch?v=orxEawi9qro

Tantra and Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=LZb--kA6IzI

Sedan, hur skall man tolka det faktum att ex de internationella läkarnas symbol rakt av är samma symbol som kundalis (symboliserad som två ormars, femenin och maskulin) slingrande väg genom kroppens ryggrad och de olika chakran som i botten utgörs av en triangel (symbolen för första chackrat) och i toppen kron chackrat (tallkotten). Det senare symboliseras då som ett spjut.

Internationella läkare
http://www.slf.se/templates/AssociationStartPage.aspx?id=6629

Även präster har denna typ av symbol med en stav (spjut) och en tydlig avbildning av en tallkotte i toppen.

http://www.youtube.com/watch?v=mdDSVvj9a_w

Inga kommentarer: