onsdag 27 maj 2009

Velociteten: pengars omsättnings hastighet

Flute tar här upp till diskussion hur effektiva de stimulanspaket som nu sjösätts i realiteten är. Tanken är att pengar som kommer i omlopp ut i reala ekonomin ger en vitamin injektion till marknaderna och hjulen sätt i rullning.

Två saker som hindrar detta idag: dels så är huvuddelen av de sk simulanspaket som idag drivs igenom inte direkt simulans till den reala ekonomin. Istället handlar det som i USAs fall till 93% om sk bail out av banker. Tanken är ett håller man bankerna under armarna kommer sedan dessa med multiplikator effekten (en miljon till banken ger i realiteten 10 miljoner i utlåning till reala ekonomin) att stoppa den negativa spiralen. Det är när pengarnas omsättningshastighet, velocitet ökar som dessa possitiva effekter uppnås.

Pengarna visar det sig dock kommer inte vidare ut från bankerna utan används istället för att bygga upp dessas sargade balansräkningar och som buffert för ev kommande ytterligare kredit förluster.

Frågan är om vi någonsin under öveskådligt tid och givet de potentiellt gigantiska kreditförluster kopplat till derivathandeln, i USA relaterat till ex commercial real estate, i Europa relaterat till öst europa om denna velocitet kommr att öka från bankerna.

Personligen tror jag att vi kommer se en ökning av velociteten och därmet accelererande inflations tryck när det går upp för investerar kollektivet att valutorna nu så uppenbart devalveras i reala termer och med detta en flykt från valutor till reala tillgångar sätter igång.

Även om valutorna gentemot varandra håller en balans så minskar nu deras reala värde i takt med att pennigmängden ökar. Dock ser det redan nu ut som om dollarn och sterling i förhållande till andra OECD länders valutor nu frikopplas något. Kanske knäcken kommer här?

Själv håller jag inte riktigt med nedanstående videoanalys detta då dels den amerikanska marknadens vikt för Kina nu minskar i snabb takt och därmed dess vilja att stödja den amerikanske konsumtionen och ekonomin genom att fortsätta köpa amerikanska statspapper och dels då man behövger pengarna bättre hemma för att stimulera sin egen ekonomi.

Lägg sedan till att Kina redan idag i stor utsräckning börjat använda sina dollarreserver till att säkra tillgånen av olja, koppar och andra råvaraor de behöver för sin forsatta tillväxt. Att de viktar ned sin dollarexponering är klart, frågan är bara hur mycket och hur snabbt. Kanske en faktor här skulle kunna vara om USA geopolitiskt och militärt börjar att bli alltför aggresivt framöver så har nu Kina ett ekonomiskt vapen mot USA effektivare än vilka militära medel som helst.

China 'caught in US money trap' - 25 May 09
http://www.youtube.com/watch?v=xxjVi8DYLuA

Kul detta med Borgs bloggande. Skall bli intressant att följa.

Penningpolitik och Finanspolitik
http://flutetankar.blogspot.com/2009/05/penningpolitik-och-finanspolitik.html

Dollar is dirt, treasuries are toast, AAA is gone
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/dollar-is-dirt-treasuries-are-toast-aaa.html

Den Amerikanska ekonomin i force majeur läge?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/den-amerikanska-ekonomin-i-force-majeur.html

Bankfällan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/bankfallan.html

Inga kommentarer: