fredag 15 maj 2009

Inte olagligt att förbjuda Monsantos GMO-majs

Inte olagligt att förbjuda Monsantos GMO-majs
När Tyskland i april i år bestämde sig för att förbjuda Montsanos GMO-majs, MON810, stämde företaget den tyska staten. Domstolen i Brunswick har nu avgjort att det tyska nationella förbudet är lagligt. Monsantos GMO-majs har redan förbjudits i Frankrike, Österrike, Ungern, Grekland och Luxemburg. MON810 är den enda GMO-gröda som odlas kommersiellt inom EU. Orsaken att Tyskland valde att förbjuda MON810 är de indikationer på risker som finns förknippade med MON810.
http://weblog.greenpeace.org/sverige/2009/05/domstolen_sa_att_det_ar_laglig.html

Grattis Jämtlands län - det första GMO-fria länet i Sverige!
Jordbrukare tillsammans med miljömedvetna och hälsomedvetna medborgare i Jämtland har arbetat i flera år för att göra länet GMO-fritt. Centerpartisten Bogna Wojtkiewicz Adolfsson i Östersund har skrivit en motion för ”ett GMO-fritt Jämtlands län” och nu har förslaget antagits i landstingsfullmäktige och det beslutades den 22 april att Jämtlands län skall bli en GMO-fri zon.

Så här lyder belsutet som Jämtlands läns landsting fattade:
"Motionen bifalles genom att 1. Jämtlands läns landsting ställer sig principiellt bakom målet att Jämtlands län ska vara en GMO-fri zon.2. Jämtlands läns landsting ska genom information och kunskapsspridning verka för att lantbruk och handel med livsmedel inom länet ska vara GMO-fritt.3. Verksamheter på Jämtlands läns landstings mark - ägd eller arrenderad – ska vara GMO-fria.


Motionen anses i övrigt besvarad enligt utarbetat förslag."
Landstingsfullmäktige 22 april 2009.
Under våren besökte Greenpeace Hej Då GMO-turné Jämtland och Östersunds kommun som då utropade sig till Jämtlands Läns första GMO-friakommun, och strax efter vårt besök följde Åre kommun Östersunds exempel.
Läs Bogna Wojtkiewicz Adolfssons motion
här:
Nu är det dags för alla andra områden i Sverige att skapa GMO-fria zoner, innan det blir för sent.


Genmodifierade organismer är både oförutsägbara och oåterkalleliga – hejda spridningen av GMO i naturen och i vår mat genom att skapa GMO-fria zoner!
Glöm inte att skriva på
vår protest mot GMO-ris!
http://weblog.greenpeace.org/sverige/2009/04/antligen_gmofritt.html

GMO - det drar i hop sig till strid inom EU
SR Klotet 29 mars
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1723139&BroadcastDate=&IsBlock=

Genmodifierat håller inte löftena
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/genmodifierat-haller-inte-loftena.html

Inga kommentarer: