tisdag 19 maj 2009

USAs energi predikament

Hur situationen relaterat till olja ser ut för Mexico är ingen nyhet för läsare av denna blogg. Vi har skrivit otaliga inlägg om just detta här och tidigare. Inte så mycket mer idag eg att tillägga.

Dock tänker man ett steg längre så inser man den betydande implikationerna av detta när jämförelse vis samma mängd olja USA idag importerar från från Mexico som Saudi Arabien riskerar att falla bort redan slutet av detta år. Det senare är i alla fall olje nestorn och investment bankern Matt Simmons projektion. Det är stora mängde olja det som måste ersättas med annan olja.

The coming oil train wreck
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/coming-oil-train-wreck.html

Mer om olja från Mexico
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/mer-om-olja-fran-mexico.html

Olja som istället då kan komma från Venezuela kanske? Lite längre bort från USA visserligen och med Chavez dessutom som inte direkt är vänligt inställd till USA. Istället har Chavez lämnat dollarn, accepterar inte längre dollar som betalningsmedel samtidigt som han utökar samarbetet med China.

USAs oljetilldelning minskar i rask takt
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/usas-framtida-olje-tilldelning-minskar.html

I realiteten därför har USA eg idag bara två alternativ kvar. Irak eller Kanada. Irak har stora olje reserver (kanske just därför USA är där nu militärt?) men kanske optimistiskt att tänka sig att den geopolitiska situationen i landet medger att USA, i någon högre grad i alla fall, på kortare sikt kan öka sin import nämnvärt från detta land?

The Ground Truth in Irak
http://thegroundtruth.blogspot.com/2009/04/falling-oil-revenues-and-uneven.html

Obamas energi dilemma - Irak eller Kanada?http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/obamas-energi-dillemma-irak-eller.html

Intressant dock att notera att det i realiteten är det nu låga oljepriset som öppnar upp möjligheterna för utlädska oljebolag i Irak. Även detta kanske inte en slump?

A turning point for Iraq’s oil industry?
http://blogs.ft.com/energy-source/2009/05/11/a-turning-point-for-iraqs-oil-industry/

Lord and behold här öppnar nu Obama upp för att kanske man skall kunna använda Kanadas olja i alla fall i en framtid? Kanske lite dumt givet all ovanstående fundamenta att helt bortse från möjligheten i alla fall? Politisk retorik är en sak (och det är Obama bra på) realpolitik är dock något helt annat (och här backar nu Obama på punkt efter punkt). På sikt riskerar med detta Obama fullständigt sitt realkapital som politiker. Kanske vore behövligt annars att ha lite sådant kvar om man ser det som troligt att dollarns förtroende nu i rask takt riskerar att errodera?

Canada’s Tar-Sands Oil Can Be ‘Clean,’ Obama Says
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/canadas-tar-sands-oil-can-be-clean.html

Problemet med Kanadensisk olje sand som vi här talar om är dock att visserligen är reserverna gigantiska med flow rate kommer dock att vara begränsad.

Lägger vi sedan till hela USAs energi problematik och inte bara olja ser det om möjligt ännu värre ut:

USAs energi dilemma
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/usas-energi-dilemma.html

Faktum är att det är ett beroende från både olja och kol som USA nu måste försöka att eleminera inom två decennier. Det kommer inte minst att behövas gigantiska mängder kapital för att kunna åstakomma detta.

Idag slussas dock istället alla USAs pengar in i det gigantiska svarta, omättbara hål som kallas "the shadow banking system". Kapital förstöring samtidigt som värdefull tid slösas bort.

Coal supply may be vastly overestimated
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/coal-supply-may-be-vastly-overestimated.html

Avslutningsvis, kanske ingen slump att oljepriset nu ligger på $50 nivån? Givet att olje länder som ffa Iran och Venezuela behöver ett oljepris väsentligt högre än dagens för att finansiera sina statsbudgetar och nu i snabb takt närmar sig en situation där ländernas ekonomi inte klarar sina finanser pga dessa låga olje inkomster, ger detta att bägger regimerna i Iran såväl som i Venezuela kan komma att sitta löst till.

Iran som bevisligen organiserar och finansierar mycket av den geopolitiska oron i Irak får mindre resurser till att driva sin politik i detta land samtidigt som Irans regim i allt högre grad måste fokusera på landets inhemska politiska stabilitet.

Samtidigt riskerar Chavez popularitet att minska i takt med minskande olje intäkter och försämrade möjligheter till en expansiv ekonomisk politik. Lägg till detta att bevisligen utändska bolag nu med det låga olje priset ökar sina möjligheter att komma år Iraks gigantiska oljereserver och man inser att det med låga oljepriser inte behövs militära attacker på vare sig Iran eller invationer av Venezuela samtidigt som tillgången till Iraks olja altså ökar.

Vi kan väl lyssna på vad en insider har att säga om frågan?

Finans eller Statsman?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/finans-eller-stats-man.html

Stämmer detta ger dock det låga oljepriset endast i så fall tämligen kortsiktiga vinster. Lågt oljepris förhindar den nödvändiga omställningen som kanske ffa USA idag är i skriande behov av. Tiden när landet kunde förlita sig på olja och kol för sin energi försörjning närmar sig nu snabbt ett slut. Fråga är bara - vad skall komma istället?

Som en passus här kan man notera att det kommer att behövas enorma mängder vatten för att tvätta av allt damm på sol cells panelerna i de gigantiska solcells parker som kommer att behövas för att leverera framtidens el. Vatten som i de flesta fall på något sätt måste transporteras stora avstånd från kusten till, dammig sandstorms drabbad öken. Vatten som måste avsaltas för att inte förorena panelerna och öka korressionen.

Inga kommentarer: