lördag 30 maj 2009

The Century of the Self

En synnerligen sevärd serie som berättar historien om hur Freuds psykoanalys började användas i hög utsräckning i syfte att möjliggöra för en elit att genom mass konsumtion kontrollera massorna.

Parallellerna till vår tid är hjärtskärande, tydliga och uppenbara.

Intressant se och höra Goebbels lovprisa Rosefeldts new deal och säga att frågan om att sätta massorna i arbete var en för viktig och stor uppgift att detta inte skall lämnas till den privata sektorn utan skall skötas av staten. Själv tyckte jag han lät som Sahlin eller varför inte Östros?

Sedan kanske det kan vara intressant att veta att denne Edward Bernays i högsta grad var involverad i att se till att dricksvatten skulle fluoriseras. Verkliga anledningen till att detta behövdes var det faktum att tung industri i USA ffa aluminium industrin hade förorenat vattnet med fluor i sådan utsträckning att man behövde neutralisera skadorna. Istället då för att behöva betala straffskatt för detta och dessutom behöva betala alla kostander för att städa upp efter sig så anlitades Bernays för att iscensatte en kampanj som motiverad fluor som tillsatts i vatten av hälsoskäl, förebygga tandskador och annat trams och detta istället skulle batalas av skattebatalarna. Detta sk bailout koncept kan man alltså tillämpa i det oändliga. Att fluor är något av det mest giftiga vi kan utsätta vår hjärna med är en annan femma.

Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, changed the perception of the human mind and its workings profoundly. His influence on the 20th century is widely regarded as massive. The documentary describes the impact of Freud's theories on the perception of the human mind, and the ways public relations agencies and politicians have used this during the last 100 years for their "engineering of consent".

Among the main characters are Freud himself and his nephew Edward Bernays, who was the first to use psychological techniques in advertising. He is often seen as the "father of the public relations industry". Freud's daughter Anna Freud, a pioneer of child psychology, is mentioned in the second part, as well as Wilhelm Reich, one of the main opponents of Freud's theories.

Along these general themes, The Century of the Self asks deeper questions about the roots and methods of modern consumerism, representative democracy and its implications. It also questions the modern way we see ourselves, the attitude to fashion and superficiality.

The centrury of self

Episode 1/6
http://www.youtube.com/watch?v=f3LSyck0YTE&feature=related&pos=3

Episode 2/6
http://www.youtube.com/watch?v=TEsbK_srqrU&feature=related&pos=0

Episode 3/6
http://www.youtube.com/watch?v=q0JHRgREYTc&feature=related&pos=0

Episode 4/6
http://www.youtube.com/watch?v=1jKlTnxJVs8&feature=related&pos=0

Episode 5/6
http://www.youtube.com/watch?v=VcBW4go0U6s&feature=related&pos=0

Episode 6/6
http://www.youtube.com/watch?v=Cp6M3A6vBZk&feature=related&pos=0

The engineering of concent

The programme explores how those in power in post-war America used Freud's ideas about the unconscious mind to try and control the masses.Politicians and planners came to believe Freud's underlying premise - that deep within all human beings were dangerous and irrational desires and fears. They were convinced that it was the unleashing of these instincts that had led to the barbarism of Nazi Germany. To stop it ever happening again they set out to find ways to control this hidden enemy within the human mind.

Sigmund Freud's daughter, Anna, and his nephew, Edward Bernays, provided the centrepiece philosophy. The US government, big business, and the CIA used their ideas to develop techniques to manage and control the minds of the American people. But this was not a cynical exercise in manipulation.

Those in power believed that the only way to make democracy work and create a stable society was to repress the savage barbarism that lurked just under the surface of normal American life.

Episode 2 (1/5)
http://www.youtube.com/watch?v=GrpC7b68prQ&feature=related&pos=1

Episode 2 (2/5)
http://www.youtube.com/watch?v=A_B_eWZfUa0&feature=related&pos=0

Episode 2 (3/5)
http://www.youtube.com/watch?v=nBrF7jbbRyc&feature=related&pos=0

Episode 2 (4/5)
http://www.youtube.com/watch?v=uBgLsOfIZ8Q&feature=related&pos=0

Episode 2 (5/5)
http://www.youtube.com/watch?v=wJtRRddC5rs&feature=related&pos=0

Sedan hade det inte varit intressant att se en debatt mellan denna skogstokiga Anna Freud och Terence McKenna som får The Greatfull Deads legendariske Jercy Garcia att framstå som en renlevnadsman. Min stand? "put the art pedal to the metal", "become incomprehensible to the machine" heja McKenna!

Terence McKenna: Culture is not your friend
http://www.youtube.com/watch?v=iYB0VW5x8fI&eurl=http%3A%2F%2Fenlightenedawareness%2Ewetpaint%2Ecom%2F&feature=player_embedded

Nobody Is Smarter Than You Are - Terence McKenna
http://www.youtube.com/watch?v=FzS1FQEHbJM&feature=related&pos=0

Inga kommentarer: