torsdag 28 maj 2009

Forskare förutspår kraftig ökning av diabetes hos barn

Som en röd tråd genom, allt detta elände oavsett det handlar om diabetes, demens, altzsheimer, eller hjärt kärl sjukdomar skär nivån av blodsocker och därmed kroppens insulin produktion. Ät fettrik animalisk kost, uteslut alla kolhydrater så slipper du dessa och på kuppen så kanske du även botar en latent gluten allergi?

Att det skall vara så öändligt svårt för dietiser, livsmedelsverk och forskare på ex Huddinge sjukhus att se de samband snart sett alla andra redan insett? Det är slående annars hur ökningen av dessa sk välfärssjukdomar sker samtidigt som vi senaste decennierna givits de kostråd där vi skall minska de mättade fetterna och öka kolhydrats intaget.

Ät bra naturlig näringstät mat som visserligen kostar mer per kilo men blir avsevärt billigare i längden då du slipper snask suget, mellanmål och får all den näring din kropp behöver och med detta kan hålla dig frisk istället för att riskera att förstöra ditt metabolistiska system och med detta drabbas av välfärds sjukdomar av riktigt elak art.

Dessutom blir vi allt fler äldre som skall försörjas av allt färre yngre. Samhället kommer snart nå en punkt där pengarna för att vårda alla sjuka inte kommer att räcka. Vi människor är dock byggda för att dö friska. Det får du möjlighet till utan en intensiv vårdapparat mot slutet av din levnad om du idag tar ditt ansvar och äter rätt mat.

Antalet nya fall av typ 1-diabetes hos barn under fem år i Europa kommer att ha fördubblats på 15 år.

Den slutsatsen drar forskare som utfört en analys som de publicerar i dag, torsdag, online i tidskriften Lancet.

I analysen ingår 20 populationsbaserade register från 17 europeiska länder, bland annat Sverige. Data är insamlade mellan åren 1989 och 2003 och inkluderar över 29 000 barn och ungdomar som har insjuknat i typ 1-diabetes. Patienterna har varit upp till femton år gamla.

Forskarna fann att den totala ökningen av typ 1-diabetes var 3,9 procent per år. I åldersgruppen 0-4 år var ökningen hela 5,4 procent, medan ökningen i åldersgruppen 10-14 år var 2,9 procent.Utifrån dessa data har studieförfattarna uppskattat hur många barn som troligtvis kommer att insjukna i typ 1-diabetes fram till år 2020.

Enligt artikeln i Lancet kan vi förvänta oss att antalet typ 1-diabetiker under 15 år i Europa ökar från 94 000 år 2005 till 160 000 år 2020 om trenden håller i sig. Det motsvarar en ökning på 70 procent.

Under samma tidsperiod förväntar sig forskarna också en fördubbling av antalet nydebuterade fall av sjukdomen bland barn under fem år.

Studieförfattarna ser ändrade livsstilsvanor och fler kejsarsnitt som möjliga orsaker till ökningen.

Forskare förutspår kraftig ökning av diabetes hos barn
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/05/27/forskare-forutspar-kraftig/index.xml

Sömnbrist kan öka risk för diabetes
Slarv med djupsömnen minskar märkbart kroppens förmåga att reglera blodsockernivåer — något som ökar risken för åldersdiabetes, så kallad typ 2-diabetes. Det visar experiment som gjorts av ett forskarlag vid University of Chicago Medical Center.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/somnbrist-kan-oka-risk-for-diabetes-1.561162

Diabetes ökar risken för demens
Risken för demens är mycket hög för den som vid sidan av diabetes har både högt blodtryck (svår systolisk hypertoni) och hjärtsjukdom. Det finns också ett samband mellan så kallad borderline diabetes (på gränsen till sjukdomen) och ökad risk för Alzheimers sjukdom. Demensrisken är större om man får diabetes i medelåldern jämfört med senare i livet. En effektiv kontroll av blodsockret kan minska risken.
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/Diabetes-okar-risken-for-demens/

GI-kosten lika bra som diabetsmedicin
GI-kost har lika gynnsam effekt som tabletter för både typ 1 och typ 2-diabetiker, visar en forskningsgenomgång från det ansedda Cochrane-institutet.
http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/matklimat/artikel_2353643.svd

Detta är rekommenderad läsning:

Diabetes. Inte. - Den naturliga vägen med LCHF
Den här boken tar behandlingen av diabetes ett steg framåt och liknar inte andra böcker om diabetes. Det finns möjligheter att bromsa ned insjuknandet och rentav stoppa det och som i Lars-Eriks och många andras fall även normalisera blodsockervärdena. Den diabetiker som idag äter enligt de officiella kostråden men tar till sig innehållet i den här boken blir friskare. I de allra flesta fall kan medicineringen minskas och i många fall tas bort helt.
http://butik.pagina.se/fb_produkt.asp?art=9789172411692

Inga kommentarer: