lördag 16 maj 2009

Milton Friedman - Greed

Milton Friedman - Greed

En kommentar är ju att begreppet girighet alltid stämplas och förknippas med näringslivets representater men att eg de som i realitetet bättre passa in under greed är de myndigheter, organisationer, maktcenra och administrativa representanter för den dolda makten. Är det ex inte "greed" dvs önskan om ökat inflytande, mer resurser, mer makt när WHO med alla medel försöker skapa panik kring svininfluensan? Är det inte "greed" som ligger bakaom de ständiga strävanden att cetralisera makt och inflytande från lokala, privata småskaliga verksamheter till storskaliga, sammanslagna och ständigt växande företag och institutioner? Är det inte "greed" som alltid gör att politiker ständigt anser sig ha både räötten och befogenheterna att tömma skattebatalarnas fickor? Slående hur ofta när politiker träffas och kommer samman för att hitta lösningar på ett problem hur ofta resultatet blir att de skall öka någon skatt.

I Sverige och just nu är girighetens tydligaste ansikte Anja Lundby-Wedin, våra domare och ffa domaren i Pirate bay rättegången, våra dietister, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, V&S Anitra, Riksbanken och Vattenfall.

Tandlösast alla kategorier är vårt konkurrensverk.

In his book "Capitalism and Freedom" (1962) Milton Friedman (1912-2006) advocated minimizing the role of government in a free market as a means of creating political and social freedom. An excerpt from an interview with Phil Donahue in 1979.

http://www.youtube.com/watch?v=RWsx1X8PV_A

Inga kommentarer: