fredag 22 maj 2009

Frågor till folkvalda ang Bilderberg

The speech that got John F. Kennedy Killed
http://www.youtube.com/watch?v=_WSGwnz7XpY

Eisenhower on the Military Industrial Complex
http://www.youtube.com/watch?v=qdrGKwkmxAU&feature=related

Varför inte skicka dessa två tal av dessa två politiska giganter till herrarna Bild och Björklund med frågan hur de motiverar sitt deltagande i dessa hemliga, från offentligheten helt avskärmande sammanslutningar som Bilderberg mötena innebär?

Be dem dessutom redovisa i detal exakt vad som avhandlades under dessa dagar samt alla mötesanteckningar till sina väljare. Vilka "beslut" togs, vilka frågor var uppe för diskussion och sedan grundfrågan - varför deltog de på mötet?

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/bilderberg-anno-2009.html

I år var säkerhetsarrangemangen kring mötet hårdare och tuffare än någonsin som bevakaden av såvaä Grekisk militär till sjöss, Grekisk polis samt samt ett flertal länders säkerhetsorganistioner. Flera journalister som försökte bevaka mötet trackasserades, skuggades, bevakades, omhändertogs och förhördes av polis. På vilka grunder?

Leaked Agenda: Bilderberg Group Plans Economic Depression
http://www.prisonplanet.com/leaked-agenda-bilderberg-group-plans-economic-depression.html

Appearing on The Alex Jones Show, Tucker said that former Swedish Prime Minister and regular Bilderberg attendee Carl Bildt, “Made a speech advocating turning the World Health Organization into a world department of health, advocating turning the IMF into a world department of treasury, both of course under the auspices of the United Nations.”
http://www.prisonplanet.com/bilderberg-wants-global-department-of-health-global-treasury.html

Alex Jones - BILDERBERG 2009: Jim Tucker 5-14-09 Pt1
http://www.youtube.com/watch?v=I2pYmPa_zBo

2009 Bilderberg Group 57th Annual Secret Meeting
http://www.youtube.com/watch?v=bLObMiM5QuE&eurl=http%3A%2F%2Fgoldismoney%2Einfo%2Fforums%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D375147&feature=player_embedded

Jim Tucker's Bilderberg Diary
if you've never heard the word "Bilderberg" don't feel you are uninformed. Some of the best-read people have no knowledge of this organization. For more than 50 years, acting as a global ruling elite, Bilderberg's very name and activities have remained largely hidden in the shadows, despite the immense influence of these annual meetings. In 1992 journalist Jim Tucker set out to discover the names of attendees and actual subjects discussed at the Bilderberg meetings, and here gives his account, a memorable and panoramic journey that lays bare the realities of modern international power politics.
http://www.amazon.com/Jim-Tuckers-Bilderberg-Diary/dp/0974548421

Carroll Quigley
http://en.wikipedia.org/wiki/Carroll_Quigley

Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time (Hardcover)by Carroll Quigley
http://www.amazon.com/Tragedy-Hope-History-World-Time/dp/094500110X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242965303&sr=8-1

De rikas hemliga mötesplats
http://www.dn.se/nyheter/de-rikas-hemliga-motesplats-1.596647

Inga kommentarer: