fredag 15 maj 2009

The Shadow Banking systems

Finanskrisens verkliga kärna ligger i det som Gordon Brown kallade "The shaddow banking system" eller som i dagligt tal kallas derivat. Givet att derivat handeln under senaste decennier svämmat över alla breddar så till den milda grad att derivat handeln 10 ggr överstiger den reala ekonomin finns eg inga möjligheter att mha av "traditionella" metoder ex de som användes i vår egna svenska bankkris avgränsa förlusterna. Förlusterna är helt enkelt större än den reala ekonomin. Världens finans marknad och banking system har blivet ett globalt Las Vegas. I 60 minutes inslaget nedan defenieras storleken i denna högt belånade derivathandeln som nu allstå gått negativ till $60 trillioner. $750 bilioner som bailouts, TARP är helt enkelt en löjlig petitess i sammanhanget långt ifrån tillräckligt för att täcka dessa gigantiska förluster. 1923 Weimark republik next.

Will Credit Defaul Swaps Worsen Our Financial Problems?
A market of $60 trillion, entierly unregulated sold as an "insurance" but without any reserves set aside for potential risk what so ever. If we had had an underlying value relative these mortages we would have had no problem what so ever.
http://www.youtube.com/watch?v=6-U65WefAL0&feature=related

The one chart that blew your mind..
http://www.youtube.com/watch?v=AkF3vrmtCoQ&feature=related

How to eliminate the derivative debt hole
http://www.youtube.com/watch?v=GHClYYNz7nk&feature=related

Credit default swap (CDS)
http://www.youtube.com/watch?v=P2cUh-e_Qkc&feature=related

Deleveraging of Derivates
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/deleveraging-of-derivates.html

Electronic bankrun - $550 billion withdrawn in one hour
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/electronic-bankrun-550-billion.html

MAX KEISER ON ALEX JONES SHOW APRIL 6, 2009

PART 1 OF 6
http://www.youtube.com/watch?v=JGjN_RZEGDQ
PART 2 OF 6
http://www.youtube.com/watch?v=0xrkqKj2Ls8&feature=related
PART 3 OF 6
http://www.youtube.com/watch?v=2cfDco3o9Mk&feature=related
PART 4 OF 6
http://www.youtube.com/watch?v=17my2SW0rzc&feature=related
PART 5 OF 6
http://www.youtube.com/watch?v=-L8UVOFrFdI&feature=related
PART 6 OF 6
http://www.youtube.com/watch?v=2J8vchpA1HI&feature=related

Och så här kreativt försöker nu ex SEB med EUs goda minne att lösa sina derivat problem:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/hur-verkliga-ar-bankernas-resultat.html

Hyperinflation
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation

Inga kommentarer: