torsdag 21 maj 2009

Kina - världens ekonomiska draglok?

Att USA gått in i väggen och detta för lång tid är uppenbart. Istället för ökad konsumtion handlar det där nu om första prio att behålla jobbet, därefter att betala av på lånen och sedan spara för en buffert för ålderdomen, barnens skola och i fall man skulle bli arbetslös.

I Europa ser det likadant ut med ökande arbetslöshet men där finns i högre grad fungerande skyddsnät vilket gör att det kanske inte blir lika akut här som i USA att öka sparande andelen relativt intjäningen.

Själv tyckte jag det såg ohyggligt ut när vi tidigare såg att Lettland nu ser framför sig BNP minskning med över 16% men när nu en industri nation som Japan visar samma siffror så stannar man upp ett slag.

Lettland: spår BNP minskar 16,5% i år - CB Chef
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/lettland-spar-bnp-minskar-165-i-ar-cb.html

Den japanska bruttonationalprodukten (BNP) sjönk med prisjusterade 4,0 procent under det första kvartalet 2009 jämfört med föregående kvartal. I årstakt sjönk BNP med 15,2 procent. Det visar preliminär statistik.
http://www.privataaffarer.se/nyheter/direkt/telegram/?id=1200030

Klart är även att allt hopp nu om en gryende ekonomisk vändning riktas mot Kina. Problemet är att detta är ett land som så här långt byggt upp sin ekonomiska tillväxt på ett handelsöverskott och sparande. Nu gäller det att detta land ställer om 180 grader till att istället bli import drivet och med minskat ffa privat sparande. Det senare är en utmaning då de sociala skyddsnäten i landet är obefintliga. Att statliga utgifterna ökar, att den inhemska offentliga konsumtionen ökar är klart men räcker det till för att nu börja dra igång världsekonomin? Givet att en förutsättning för att ration privat sparande i förhållande till privat konsumtion förändras är att de sociala ersättning systemet byggs ut och givet att detta oftas tar decennier i anspråk är frågan hur rimligt ett sådant antagande eg är?

Personligen ser jag det faktum att USA trots obefintliga social skyddsnät har haft en historiskt hög konsumtions nivå i jämförelse med ett obefintligt privat sparande mer som ett undantag. Ett undantag baserat på det som idag är ett uppenbart felaktigt antagande - att det egna huset är bästa formen av sparande.

Hur sverige sedan skall stimulera sig ur krisen givet att vår ekonomi till ca 70% är exportdriven står skrivet i stjärnorna. Inte minst Volvos siffror visar att det är långt ifrån en vänding just nu.

Volvos leveranser ner 63 procent
I Europa minskade leveranserna med 69 procent till 4.052 fordon, efter ett fall på 65 procent i västra Europa. I Östeuropa var nedgången ännu värre: här drabbades Volvos av en minskning med hela 87 procent. Leveranserna i Nordamerika var ned 69 procent till 1 128 fordon medan leveranserna i Sydamerika sjönk med 44 procent till 868 fordon. I Asien minskade leveranserna med 54 procent till 1 978 fordon. Nedgången under första kvartalet var 51 procent globalt.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2925223.svd

Export boom - vart då?
http://flutetankar.blogspot.com/2009/05/exportboom-vart-da.html

Inga kommentarer: