söndag 17 maj 2009

Den amerikanska ekonomin i force majeur läge?

När man studerar nedanstående sammaställning inser man tre saker:
- det är inte den reala ekonomin, infrastrukturen som nu med alla stödprogram stimuleras
- finansmarknaden är nu i realiteten ett svart hål som man i princip kan komma att behöva skyffla in totalt över $60 trillioner innan denna nedgång upphör. Det eller någon typ av kreativ bokföring `al SEB eller avskrivningar av skuld pga "Force Majeure". Ett av de största problemen världen av idag sitter med är att - Banks “do not want to recognise the full extent of their losses, because that would likely expose them as insolvent". Den som hävdar detta är ingen knäppgök. Istället är det Simon Johnson, former chief economist at the International Monetary Fund, professor at the Sloan School of Management at the Massachusetts Institute of Technology (se länk nedan).
- utöver problemen i den finansiella sektorn relaterat till derivathandels har sedan USA dessutom sina finansiella underskott som nu i rask takt iom att ekonomin förämras, arbetslösheten ökar, närmar sig $70 trillioner strecket

Man kan då fråga sig - hur mycket är eg en trillion? Ett svar får man när man inser att en person som dagen när Jesus föddes för varje dag till idag spenderat en miljon dollar fortfarande inte har gjort av med en trillion.

The below is before the Obama budgets and the supplemental spending programs

Monetary Stimulus Dec 07 18% of GDP
is the process by which the government, central bank, or monetary authority of a country controls (i) the supply of money, (ii) availability of money, and (iii) cost of money or rate of interest
Fiscal Stimulus Dec 07 11.9% of GDP
is the use of government spending and revenue collection to influence the economy
Total 29.9% of GDP

The above 29.9% of GDB stimulus consist of:
- Asset Purchase
- Hard Guarantees (alpa bet programs, TARP etc)
- Implicit Guarantees (Fannie, Freddy etc)
- Soft Guarantees to banking system
Total $29.069 trillion

So far some 92 % of spending till date has been directed to the financial sector and only some 7% to the real economy (1.5% to infrastructure).

Problem is that the "shaddow banking system" is in need of in excess of $60 trillion due to the derivates and in order to be able to really get over this financial debacle. Will Credit Defaul Swaps Worsen Our Financial Problems?A market of $60 trillion, entierly unregulated sold as an "insurance" but without any reserves set aside for potential risk what so ever. If we had had an underlying value relative these mortages we would have had no problem what so ever.
http://www.youtube.com/watch?v=6-U65WefAL0&feature=related

Then add to the above issues:

US Goverment Fiscal report as per September 08
- The unfunded medicare and social security liabilities $49 trillion
- Official defecit $12 trillion
- Borrowing fron various trust fund $3.2
Total $64.5 trillion

By 2010 debt to GDP 450%
http://accordent.powerstream.net/008/00189/Guestinterview/f.htm

Det kommer att bli trångt på världens obligationsmarkander när USA skall försöka att finansiera underskott av denna dignitet och för att kunna stabilisera bankerna opch det finansiella systemet.

Sättet att komma ur denna ofattbara skuldnivå sedan blir en kombination av höjda skatter, minskade sociala åtaganden för ex medicare och social security (vilket blir en utmaning då amerikanerna redan betalat in dessa pengar men där politikerna inte satt undan dessa utan alla pengar har istället redan spenderats) med ffa devalvering av den egna valutan i kombination med att man trycker mängder av nya pengar.

Resultatet? Stagnerande real amerikansk ekonomi och hyperinflation, samtidigt. När amerikanen i gemen inser omfattningen av hur lite som den reala ekonomin med alla dessa stimulans paket i realiteten stimuletrats. Hur offatbart mycket av dessa, med skattebetalarna som garant, istället använts till att stödja den financiella sektorn. Samtidigt som den egna ekonomin och framtids förutsättningarna, förmåner och skyddsnät eroderar, blir nog ingen förvånad om det kan komma att bli rejäla social problem och motsättningar framöver.

Vad gör Kina med sin stora dollar reserv? De använder dessa dollar nu för att runt om i världen köpa upp reala, inflations säkrade tillgångar som de dessutom behöver för sin ekonomiska expansion dvs råvaror. På detta sätt minskas nu Kinas dollarrisk samtidigt som man inflations säkrar sig och säkrar tillgång på nödvändiga resurser. Samtidigt minskar de nu i rask takt andelen nya köp av amerikanska statspapper för att istället styra över sina pengar till att stimulera sin växande inhemska ekonomi.

Persson, Kotlikoff och Songzuo
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/persson-kotlikoff-och-songzuo.html

Om BOJ, FED och andra onödigheter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/om-boj-fed-och-andra-ondigheter.html

Gömställen finns inte inför den stora kollapsen
Is America the new Russia? The question seems provocative, if not outrageous. Yet the person asking it is Simon Johnson, former chief economist at the International Monetary Fund and a professor at the Sloan School of Management at the Massachusetts Institute of Technology.

Now, argues Prof Johnson, the weight of the financial sector is preventing resolution of the crisis. Banks “do not want to recognise the full extent of their losses, because that would likely expose them as insolvent.
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/gomstallen-finns-inte-infor-den-stora.html

CSPAN Rep Paul Kanjorski Reviews the Bailout Situation
http://www.youtube.com/watch?v=pD8viQ_DhS4

Whitney's Wisdom - Beyond the stress test
http://www.cnbc.com/id/15840232?video=1120084432&play=1

Nouriel Roubini Stress Tests not stressful enough
http://www.youtube.com/watch?v=RSkizQouBgs

Inga kommentarer: