onsdag 20 maj 2009

Brzezinskis Fear: Class Warfare and Destruction of the New World Order

Här öppnar nu Brzezinskis upp för i det närmaste konfiskatoriska åtgärder. Det han i realiteten gör är att cyniskt utnyttja människors desperation för att åstakomma en mer centralistisk stat med fler "uppoffrande" individer.

Först skapar man ett problem sedan presenterar man en lösning Ordning ur kaos. Problemet vad gäller trovärdigheten nu är det faktum som vi noterat i tidigare inlägg. De som skapade problemen ex Obama, Paulsson, Summers, Geithner är nu de som skall fixa till det.

Istället skall man nu inte bara lyssna till människor som Joseph Stiglitz utan man skall se till att alla de bankdirektörer, politiker, administyratörer som varit involverade i krisens utveckling skall ersättas med nya ansikten och krafter. Precis som William K. Black säger - så länge de ansvariga för krisen sitter kvar på sina poster desto omöjligare är det inte bara att åtgärda problemen tan även att få grepp om dess omfattning helt enkelt därför att det ligger i dessa personers intressen att nu till varje pris försöka dölja så mycket som möjligt av krisens eg väsen och omfattning. Istället för att avskeda wall street cheferna avskedas istället människorna i perifierin som ex bildirektörer.

Alla historiker kommer i framtiden peka på det ödestigra beslutet att i detta läge när den nya administraionen tillträdde tillsätta insidern Geitner som Secretary Treasury som ansvarig för upprensingen av det Amerikanska finans systemet. Istället för change blev detta århundradets cover up. Logiskt givet de intressen som backar up Obama.

Det är åtgärder som dessa som ex Black förordar som behövs istället för det kosmetiska trams som nu Brzezinski sparkar in redan öppna dörrar med. USA sitter i en system kris med svängdörrar mellan en extrem oligarkisk elit och politikens inflytande. Det är dessa intressen Brzinzky företräder dessutom.

Oroväckande är att denne man nu öppet talar om oroligheter på gatorna efter som det är just detta som han och de intressen han representerar önskar.

http://www.youtube.com/watch?v=OIxMQ3V0uc4&feature=PlayList&p=5CA32920F5BFAC60&index=0&playnext=1

Obama och mörkermännen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/obama-och-mrkermnnen.html

Obama - Imerialism with left wing slogans
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/webster-tarpley-obama-imperialism-with.html

Inga kommentarer: