måndag 29 oktober 2012

Deflation, austerity and money printing


Allt sedan 70 talets ekonomiska kris har totala skuldbördan i ekonomin ökat. Och skuldnivån har inte bara ökat en del utan räknat sedan 1971-72 när President Nixon övergav den sk guldmyntfoten och fram till idag har totala ekonomins skuldbörda ökat mer än 50ggr, utan det har historiskt sett inneburit en exceptionell skuld börde ökning som nu ffa OECD länderna har att dras med.  

Det säger dig sälvt när totala skuldnivån i ekonomin har ökat mer än 50 ggr under bara lite drykt 40 år.

Ser man på hur detta har gått till ser man att skuldökningen tog rejäl fart just ca 1971-72 när om sagt USA övergav guldmyntfoten för att sedan verkligen accelerera ytterligare i samband med den finansiella avreglering som skedde i princip alla OECD länder slutet av 80 talet början av 90 talet när de finansiella marknaderna på allvar började att spekulera ffa i sk proptietary banking där banker handlade för egen räkning med ständigt nya och kreativa finansiella upp lägg.

Idag beräknas den finansiella marknaden vara ca 10 ggr större än den reala marknaden dvs det skulle krävas 10 stycken jordklot för att kunna motivera den sammanlagda värderingen av vår världs finansiella instrument.

Extra problematiskt är det när man vet att mycket av dessa finansiella upp lägg har skett till mycket stor hävstång viket naturligt vis ger enorma vinster när man kommer ut rätt ur traden men när den vänds emot spekuleraren så kan bara ytterst modesta procentuella nedgångar fullständigt och helt radera allt eget kapital upp i rök. Så i en värld utan tillväxt finns inget kvar av värde utan bara damm och rök.

Nu försöker man runt om i OECD världen att lösa problematiken genom olika kombinationer av två olika åtgärder: besparingar och genom att trycka mer pengar.

När man som nu sker i länder som ex Spanien tvingar igenom olika typer av besparingar innebär detta ännu lägre tillväxt.

Spanien har idag en ungdomsarbetslöshet på över 52% samtidigt som totala arbetslösheten i landet överstiger 20%. Det är inte svårt att inse att med den typen av tvärstopp i ekonomin så ökar dramatiskt den sociala instabiliteten i ett land. Det är ett oerhört riskabelt spel som man nu försöker sig på när man försöker att lösa det faktum att den finansiella sektorn vuxit sig över all rim och reson när man sparar in på det som i realiteten människor skall leva av som främjar deras utbildning, vård och omsorg.

Det är fantastiskt att faktisk politikerna som ju trots allt får sitt mandat och uppdrag från det folk som de faktisk nu ger sig på vågar att genomföra den här typen av politik på bekostnad av sina väljare och som bara ensidigt gagnar bankerna och den finansiella sektorn – igen annan.

Men för att försöka lindra bördan för sitt folk något så väljer nu de icke demokratiskt valda sk teknokrater som  i allt högre grad nu ersätter våra folkvalda politiker att även trycka nya pengar. Dessa är det tänkt skall sättas i cirkulation och stötta ekonomin men där och trots mängden pengar som satts i omlopp ännu inte har löst krisen.

Något idiot kanske då hävdar ”att utan finansiell sektor har vi ingen ekonomi” när det i realiteten faktiskt är så att krisen skapats av den finansiella sektorn som tillåtits växa sig över alla hämningar till en fullständigt och totalt destruktivt, missallokerande missfoster.

Den finansiella bank sektorn har nu vuxit sig till en cancersvulst som istället nu måste skäras bort från samhällskroppen, annars överlever inte värddjuret.

Det enda riktiga för att verkligen nu lösa krisen är att först och främst minska syre och näringstillförseln till cancersvulsten. Och att faktiskt helt avskriva dessa skulder som faktiskt och aldrig kommer att kunna betalas av oavsett hur mycket besparingar eller och penningtryckeri som iscensätts. Skuldbördan är helt enkelt för stor för att man skall kunna lyckas med detta.

Det betyder i realiteten att endast en av 10 stycken banker kommer att kunna överleva och att den sammantagna finansiella sektorn måste krypas ned till endast och maximalt en tiondel av dagens andel av ekonomin.

Sedan kan man ställa sig frågan – varför har man tillåtit kreditexpansionen att formligen explodera på detta sätt under de senaste 40 åren?

Svaret är att vi nått en peak av hur mycket olja vi kan producera. USA övergav guldmyntfoten just i samma ögonblick som landet nådde peak oil. Efter detta så har dessutom USA utrikespolitik helt ändrat karaktär från att ha varit tämligen måttligt intresserat av mellanöstern till att istället ha gått ”all in ” i regionen.

Vi lever idag i en helt annan geopolitisk realitet än vad som var fallet innan USA nådde sin olje produktionstopp. Innan 1974 var USA självförsörjande på olja. Idag importerar man 70% av sin olja.

Vårt penningsysten är idag helt baserat på kredit. Pengar är i realiteten kredit och varje gång kredit skapas skapas pengar. Det finns idag inget annat system att skapa pengar och endast ca 1% av total penning mängden utgörs idag av riktiga pengar. Resten har skapats som kredit.

Utan tillgång på mer olja (och nu har OECD ländernas organ för övervakning av oljemarknaderna bekräftat för några år sedan att totala världsproduktionen av sk crude oil nått sin topp) måste vi nu se framför oss ständigt lägre världs oljeproduktion.

Olja är i realiteten basen för vår kreditbaserade system för utan tillväxt kan inte mer kredit skapas och symptomatiskt nog så toppade väldsekonomin just vid det tillfälle dvs 2006 när världs olje produktionen nådde sitt max tak. Efter detta har vi även nått gränsen för hur mycket kredit vår ekonomi orkar med.

Oavsett hur mycket pengar som nu trycks kommer detta aldrig kunna kompensera för det faktum att den reala ekonomin inte bara avstannat utan kommande decennier faktiskt kommer att minska.

Nu är det hög tid att dödförklara alla dessa försök att ge kostgjord andning till den finansiella sektorn som garanterat ändå kommer att dö sotsängsdöden. Frågan är bara om vi som folk kommer att stillatigande se på medans all vår infrastruktur och välfärd som tidigare generationer byggt upp nedmonteras och flyttas till den privata sektorn i en deflationistiskt mardröm.

Eller om det istället kommer en ny revolution som den ex i Frankrike 1789 nu när det så uppenbart visat sig att våra folkvalda ständigt tar fel beslut och när demokrater ersätts med teknokrater?

Max Keiser interviews Nicole Foss

Riding out this Depression on a Deflationary Debt Raft


The end of cheap oil - Faith Birol (IEA)

Here’s the “massive cover-up” in Europe’s ridiculously large banking sector
fredag 26 oktober 2012

Where is and who really holds all the world gold reserves?

1. Given Germany may have no gold, the Uk apparently has no gold and that US gold holdings in Fort Knox never has been audited (they have no gold) one has to wander - where is and who holds all the worlds reserves of gold?

2. Given goverments now are printing money in order to purchase their own debt (govenrment bonds) and as it because of this in fact is no real bond market as such, well then that whole goverment bond market hinges on one thing and one thing only - the ability to persue perpetual money printing in the form of QE. Anf when thay day appears when the ability to continue printing money isen't there, well then and there is the exit of the bond market (the mother of all bubbles) as we know it.

About German Gold at 13:20
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RjQu9qFpStw#!

about Browns bottom when the UK sold 50% of their gold holdings
http://www.youtube.com/watch?v=EzVhzoAqMhU

Ron Paul request auditing of Fort Knox
http://www.youtube.com/watch?v=oipq4F_680A


onsdag 24 oktober 2012

10 Questions With… Cris Putnam, Author of ‘Petrus Romanus: The Final Pope is Here’

http://extraordinaryintelligence.com/8606/the-unexplained/10-questions-with-cris-putnam-author-of-petrus-romanus-the-final-pope-is-here/

Bill: Eleanor Roosevelt Passed Me a Message Through Hillary--This Week


CNSNews.com) – While speaking at a dedication ceremony for the Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park in New York City on Wednesday, former President Bill Clinton said his wife “was known to commune” with Eleanor Roosevelt, and that Roosevelt had passed him a message through Hillary this week.
“A special thanks to the members of the Roosevelt family who are here,” Clinton said, at the park, located on Roosevelt Island.  “And the one who is not, Eleanor, who made sure that the four freedoms were included in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights in 1948.”
“I know that because, as all of you famously learned when I served as president, my wife, now the secretary of State, was known to commune with Eleanor on a regular basis,” he said.  “And so she called me last night on her way home from Peru to remind me to say that.  That Eleanor had talked to her and reminded her that I should say that.”
In the 1996 book “The Choice,”author Bob Woodward, claimed that Hillary Clinton held imaginary conversations with Eleanor Roosevelt and Mahatma Gandhi as a therapeutic release.
President Franklin Roosevelt outlined his four freedoms in a speech to Congress in 1941.  They include: freedom of speech and expression, freedom of every person to worship God in his own way, freedom from want and freedom from fear.
Eleanor Roosevelt died on Nov.  7, 1962.

Rapture of the nerds: will the Singularity turn us into gods or end the human race?

A gathering of experts on artificial intelligence becomes a search for deeper meaning

Hundreds of the world’s brightest minds — engineers from Google and IBM, hedge funds quants, and Defense Department contractors building artificial intelligence — were gathered in rapt attention inside the auditorium of the San Francisco Masonic Temple atop Nob Hill. It was the first day of the seventh annual Singularity Summit, and Julia Galef, the President of the Center for Applied Rationality, was speaking onstage. On the screen behind her, Galef projected a giant image from the film Blade Runner: the replicant Roy, naked, his face stained with blood, cradling a white dove in his arms.

At this point in the movie, Roy is reaching the end of his short, pre-programmed life, “The poignancy of his death scene comes from the contrast between that bitter truth and the fact that he still feels his life has meaning, and for lack of a better word, he has a soul,” said Galef. “To me this is the situation we as humans have found ourselves in over the last century. Turns out we are survival machines created by ancient replicators, DNA, to produce as many copies of them as possible. This is the bitter pill that science has offered us in response to our questions about where we came from and what it all means.”
The Singularity Summit bills itself as the world’s premier event on robotics, artificial intelligence, and other emerging technologies. The attendees, who shelled out $795 for a two-day pass, are people whose careers depend on data, on empirical proof. Peter Norvig, Google’s Director of Research, discussed advances in probabilistic first-order logic. The Nobel prize-winning economist Daniel Kahneman lectured on the finer points of heuristics and biases in human psychology. The Power Point presentations were full of math equations and complex charts. Yet time and again the conversation drifted towards the existential: the larger, unanswerable questions of life.

onsdag 10 oktober 2012

'It was a place of butterflies, joy and big puffy pink clouds': The leading brain surgeon who is CONVINCED of heaven after 7-day out-of-body odyssey  • Harvard-educated Eben Alexander did not believe patients tales of out-of body experiences
  • But now says he experienced a place filled with butterflies while in a coma
  • Describes 'a sound like a glorious chant came down from above'
  • Says he was accompanied by a young woman

2012 - Is It The End? Tom Horn Lecture from Branson

Over 800 people gathered at the Radisson Hotel in Branson from July 13th-15th, 2012 and you could feel the electricity in the air. 26 speakers, the leading voices in the prophetic world today, brought clarity, wisdom and hope to an audience hungry for God's Word. These days, with the world on the precipice of an any-moment showdown/meltdown, we were all quoting the words of the Psalmist, "How long oh Lord, how long?" Tom Horn, who was asked to speak on "2012: Is It The End?" delivered what nobody expected - an answer to this question 'how long' but more importantly how he and others like him can face this future with CONFIDENCE, despite how many occult AND CHRISTIAN voices from ancient times pointed to the year 2012 as an "event horizon, after which "the beginning of the end" would begin.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gpdu2xG8MPA