söndag 31 maj 2009

The Secret - Everything In The Universe is Energy

Everything in the universe is energy. This is the eternal law of the univers since the beginning of time. Everything is made of exactly the same thing, nothing is different, nothing is unique. Everything in the universe vibrates.
ttp://www.youtube.com/watch?v=-a-kLYerQl8&feature=related&pos=2

The Answer: Grow Any Business, Achieve Financial Freedom, and Live an Extraordinary Life (Hardcover)by John Assaraf (Author), Murray Smith (Author)
http://www.amazon.com/Answer-Business-Achieve-Financial-Extraordinary/dp/1416561994

The Secret - Believe and Achieve
Use your creative imagination to see with your mind's eye what you really want, and hold on to that thought and make that your dominant thought as you go through life. Add to this thought the emotions associated with already having it. Allow your emotional guidance system to harmonize with it. Believe, and achieve.
http://www.youtube.com/watch?v=FT3-p-wEO9I&feature=related&pos=0

The wounded healer

Ett begrepp jag alltid haft svårt att förlika mig med i kristendomen har varit iden om att jesus kom till jorden för att förlåta oss våra synder genom att själv bli ett offer. Hela iden om att offras osv har jag alltid varit helt oförstående inför.

Dock när jag såg denna video "The wounded healer" slog det mig att detta kanske i realiteten är ett sätt att säga att bara den som vet hur det eg är kan verkligen bota och hjälpa en annan medmänniska och visa vägen fram. Dvs bara genom att själv leva som människa fullt ut med allt vad detta innebär av problem och möjligheter kan man med dessa erfarenheter förstå vad som eg kan göras annorlunda och vad som behövs förbättras.

Tar man istället hela iden om spirituell mänsklig utveckling och evolution och där vi var och en måste inte bara kunna hantera alla de utmaningar vi ställs inför utan även är ansvariga för vår själsliga utveckling så tycker i alla fall jag att berättelsen om kristus eg är en beskrivning av denna väg snarare än en konkret berättelse av en verklig händelse. Vi måste alla inte bara leva våra liv som männisor utan vi har alla möjligheten att bli fullkomliga. På vägen kan vi bli hjälpta av sådana som redan gjort resan tidigare men jobbet måste göras av oss själva.

The wounded healer
The Wounded Healer understands what the patient feels because he has gone through the same painThe suffering patient can be cared for by the Healer and be instrumental in the Healers own healingEach encounter between Healer and patient can be transforming for both
http://www.youtube.com/watch?v=orxEawi9qro

Tantra and Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=LZb--kA6IzI

Sedan, hur skall man tolka det faktum att ex de internationella läkarnas symbol rakt av är samma symbol som kundalis (symboliserad som två ormars, femenin och maskulin) slingrande väg genom kroppens ryggrad och de olika chakran som i botten utgörs av en triangel (symbolen för första chackrat) och i toppen kron chackrat (tallkotten). Det senare symboliseras då som ett spjut.

Internationella läkare
http://www.slf.se/templates/AssociationStartPage.aspx?id=6629

Även präster har denna typ av symbol med en stav (spjut) och en tydlig avbildning av en tallkotte i toppen.

http://www.youtube.com/watch?v=mdDSVvj9a_w

lördag 30 maj 2009

Webster Griffin Tarpley, 23rd May 2009.

Webster Griffin Tarpley on GCN hosting World Crisis Radio, 23rd May 2009.

Webster Tarpley diskuterar insatt om "string of pearls" eller de geopolitiskt strategiska punkter som USA anser (läs Brzinzki) kommer vara avgörande att ha kontroll över för att på så sätt kunna neutralisera Kinas framfart. Ett Kina som växer är i stort behov av resurser, energi och råvaror som de i sin tur får från Afrika och mellan östern.

Konceptet med "micro states" eller paradoxen att samtidigt som vissa delar av världen ständigt slås samman till allt större och störe enheter (vilket altså endas är relevant för de delar av världen som i grunden kontrolleras av vissa intressen) och där samtidigt vissa andra delar av värden splittras sönder i allt mindre enheter (dvs de regioner och länder där vissa intressen önskar öka sitt inflytande) och där varje etnisk mionoritet värd namnet skall ha kontroll över sin egen region, oavsett hur liten eller betydelselös de kan tänkas vara.

Bägge dessa tendenser paradoxalt nog gynnar i grunden en och samma intressen, närmare bestämt de Anglo-Saxiska "Bankster" väldet. Där man redan härskar vill man öka sin kontroll och inflytande genom mer sammanslagning, mer centralisering, mer samarbete, bilaterala handelsavtal osv och där man önskar att öka sitt inflytande används strategin härska genom att söndra. Tydligaste exemplen kanske där det senare föreligger är hela pirat problematiken utanför Afrika, Sri Lanka, Pakistan och Georgien dvs det som kan benämnas "the string of pearls".

Tarpley tar även upp det intressanta faktum att Amerikanska undersökande journalister nu upptäckt att talibanerna i Afghanistan är utrustade med CIA vapen och ammunition. Deras slutsats är - detta måste bero på korruption inom den Aafghanska militären. Sanningen och realiteten är att Talibanerna som skapats (återigen Brzinzky) och styrs av CIA är en avgörande komponent i USAs mål om att splittra Pakistan till 4 stycken självständiga länder, alla med eget självstyre men kontrollerade av USA.

Den Sri Lankiska regeringen har dock visat vägen fram genom att nu totalt ha krossat de Tamilska Tigrarna (kontrollerade av utländska intressen) som varit grunden för så oerhört mycket lidande och elände i detta land, inte mist mha utnyttjandet av kvinnliga självmords bombare. Mycket tyder nu på att Pakistan har för avsikt att agera med samma beslutsamhet vad gäller situationen i sitt nu hotande land. Undertiden eskaleras USAs dödande av Pakistanska cicvila mha obemannade flygande militära flygplan sk Drones.

"String of Pearls" 1/8
http://www.youtube.com/watch?v=Ti4-aRU10go

"String of Pearls" 2/8
http://www.youtube.com/watch?v=WYXppTwyU1g&feature=related&pos=0

"String of Pearls" 3/8
http://www.youtube.com/watch?v=h87a2S4OL50

"String of Pearls" 4/8
http://www.youtube.com/watch?v=NR_ahwgd3Ag

"String of Pearls" 5/8
http://www.youtube.com/watch?v=4DFUh-IjNXw

"String of Pearls" 6/8
http://www.youtube.com/watch?v=GE8-SToD5Z4

"String of Pearls" 7/8
http://www.youtube.com/watch?v=NX6T93FblDI

"String of Pearls" 8/8
http://www.youtube.com/watch?v=17Cp41hERJs

US-supplied arms falling into Taliban hands
Of 30 rifle magazines recently taken from insurgents’ corpses, at least 17 contained cartridges, or roun More..ds, identical to ammunition the United States had provided to Afghan government forces, according to an examination of ammunition markings by The New York Times and interviews with American officers and arms dealers.
http://www.liveleak.com/view?i=059_1242827498&c=1

U.S. Drone Kills 10 in Pakistan; Bomb Kills 11
The United States, alarmed by deteriorating security in Afghanistan, began stepping up drone attacks on Taliban and al Qaeda militants.
http://www.javno.com/en-world/us-drone-kills-10-in-pakistan-bomb-kills-11_258440

Drone Kills 25; Calls for ‘Moratorium’ Hit New York Times
http://www.wired.com/dangerroom/2009/05/drone-kills-25-calls-for-moratorium-hit-new-york-times/

Är det inte då patetiskt att notera att Sverige och svenska skattebetalare nu betalar aktioner mot Piraterna så långt ifrån sitt hemland? vad gör vi där eg? varför skall svensk militär engageras i Afghanistan och nu mot pirater?

USA markets crash as CIA agents exposed as supporters the of Somali pirates
http://groups.google.com/group/soc.culture.japan/browse_thread/thread/20e30598b9bc0acd

Svensk militär grep pirater
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2953803.svd

Peter Schiff The Schiff Report Video Blog May 29 2009

big moves in the dollar , bonds, gold, silver stongest monthly gain in 23 years, foreign stocks, Fed can't drain "liquidity," GM bankruptcy.
http://www.youtube.com/watch?v=-mfALQBLPCE&eurl=http%3A%2F%2Fpeterschiffchannel%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded

The Pineal Gland

Skall vi tippa att nästa steg i den mänskliga evolutionen kan ha någonting att göra med telepatisk form av kommunikation?
http://www.youtube.com/watch?v=L7KmMcP2hbY

The mysterious pineal gland
http://www.youtube.com/watch?v=Btuu08cRuiA&feature=related&pos=0

The Strangest Secret in the world - Earl Nightingale
http://www.youtube.com/watch?v=V0vRa3KiUEU&NR=1

Secrets of Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=QlJSgPw0Kx4&feature=related&pos=2

An amazing film by Peter Russell illustrating the evolution of consciousness please visit www.peterrussell.com for more

The Global Brain (1 of 4)
http://www.youtube.com/watch?v=_73aFQGLcgQ&feature=PlayList&p=29D3C16BA328EC2C&index=0

The Global Brain (2 of 4)
http://www.youtube.com/watch?v=Wh5M5ydajWI&feature=PlayList&p=29D3C16BA328EC2C&index=1

The Global Brain (3 of 4)
http://www.youtube.com/watch?v=bWens7_zJPw&feature=PlayList&p=29D3C16BA328EC2C&index=2

The Global Brain (4 of 4)
http://www.youtube.com/watch?v=84VscUsLk3k&feature=PlayList&p=29D3C16BA328EC2C&index=3

The Century of the Self

En synnerligen sevärd serie som berättar historien om hur Freuds psykoanalys började användas i hög utsräckning i syfte att möjliggöra för en elit att genom mass konsumtion kontrollera massorna.

Parallellerna till vår tid är hjärtskärande, tydliga och uppenbara.

Intressant se och höra Goebbels lovprisa Rosefeldts new deal och säga att frågan om att sätta massorna i arbete var en för viktig och stor uppgift att detta inte skall lämnas till den privata sektorn utan skall skötas av staten. Själv tyckte jag han lät som Sahlin eller varför inte Östros?

Sedan kanske det kan vara intressant att veta att denne Edward Bernays i högsta grad var involverad i att se till att dricksvatten skulle fluoriseras. Verkliga anledningen till att detta behövdes var det faktum att tung industri i USA ffa aluminium industrin hade förorenat vattnet med fluor i sådan utsträckning att man behövde neutralisera skadorna. Istället då för att behöva betala straffskatt för detta och dessutom behöva betala alla kostander för att städa upp efter sig så anlitades Bernays för att iscensatte en kampanj som motiverad fluor som tillsatts i vatten av hälsoskäl, förebygga tandskador och annat trams och detta istället skulle batalas av skattebatalarna. Detta sk bailout koncept kan man alltså tillämpa i det oändliga. Att fluor är något av det mest giftiga vi kan utsätta vår hjärna med är en annan femma.

Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, changed the perception of the human mind and its workings profoundly. His influence on the 20th century is widely regarded as massive. The documentary describes the impact of Freud's theories on the perception of the human mind, and the ways public relations agencies and politicians have used this during the last 100 years for their "engineering of consent".

Among the main characters are Freud himself and his nephew Edward Bernays, who was the first to use psychological techniques in advertising. He is often seen as the "father of the public relations industry". Freud's daughter Anna Freud, a pioneer of child psychology, is mentioned in the second part, as well as Wilhelm Reich, one of the main opponents of Freud's theories.

Along these general themes, The Century of the Self asks deeper questions about the roots and methods of modern consumerism, representative democracy and its implications. It also questions the modern way we see ourselves, the attitude to fashion and superficiality.

The centrury of self

Episode 1/6
http://www.youtube.com/watch?v=f3LSyck0YTE&feature=related&pos=3

Episode 2/6
http://www.youtube.com/watch?v=TEsbK_srqrU&feature=related&pos=0

Episode 3/6
http://www.youtube.com/watch?v=q0JHRgREYTc&feature=related&pos=0

Episode 4/6
http://www.youtube.com/watch?v=1jKlTnxJVs8&feature=related&pos=0

Episode 5/6
http://www.youtube.com/watch?v=VcBW4go0U6s&feature=related&pos=0

Episode 6/6
http://www.youtube.com/watch?v=Cp6M3A6vBZk&feature=related&pos=0

The engineering of concent

The programme explores how those in power in post-war America used Freud's ideas about the unconscious mind to try and control the masses.Politicians and planners came to believe Freud's underlying premise - that deep within all human beings were dangerous and irrational desires and fears. They were convinced that it was the unleashing of these instincts that had led to the barbarism of Nazi Germany. To stop it ever happening again they set out to find ways to control this hidden enemy within the human mind.

Sigmund Freud's daughter, Anna, and his nephew, Edward Bernays, provided the centrepiece philosophy. The US government, big business, and the CIA used their ideas to develop techniques to manage and control the minds of the American people. But this was not a cynical exercise in manipulation.

Those in power believed that the only way to make democracy work and create a stable society was to repress the savage barbarism that lurked just under the surface of normal American life.

Episode 2 (1/5)
http://www.youtube.com/watch?v=GrpC7b68prQ&feature=related&pos=1

Episode 2 (2/5)
http://www.youtube.com/watch?v=A_B_eWZfUa0&feature=related&pos=0

Episode 2 (3/5)
http://www.youtube.com/watch?v=nBrF7jbbRyc&feature=related&pos=0

Episode 2 (4/5)
http://www.youtube.com/watch?v=uBgLsOfIZ8Q&feature=related&pos=0

Episode 2 (5/5)
http://www.youtube.com/watch?v=wJtRRddC5rs&feature=related&pos=0

Sedan hade det inte varit intressant att se en debatt mellan denna skogstokiga Anna Freud och Terence McKenna som får The Greatfull Deads legendariske Jercy Garcia att framstå som en renlevnadsman. Min stand? "put the art pedal to the metal", "become incomprehensible to the machine" heja McKenna!

Terence McKenna: Culture is not your friend
http://www.youtube.com/watch?v=iYB0VW5x8fI&eurl=http%3A%2F%2Fenlightenedawareness%2Ewetpaint%2Ecom%2F&feature=player_embedded

Nobody Is Smarter Than You Are - Terence McKenna
http://www.youtube.com/watch?v=FzS1FQEHbJM&feature=related&pos=0

The chickens are all coming home to roost

Knäcken kommer antagligen visa sig på obligations marknaderna först har vi spekularat kring på denna blogg och just nu kanske Obama uttrycker sig någonting i stil med det som Clinton sade 93?

“You mean to tell me that the success of my program and my reelection hinges on the Federal Reserve and a bunch of f***ing bond traders?”

That’s how Bill Clinton responded in 1993, according to an account in Bob Woodward’s The Agenda, after his advisors told him that his ambitious economic plan had to be put on hold because of deficit jitters in the equities markets.

The Agenda: Inside the Clinton White House (Hardcover)by Bob Woodward
http://www.amazon.com/Agenda-Inside-Clinton-White-House/dp/0671864866

Peter Warburton, the British economist and author of "Debt and Delusion," which, published in 1999, showed how the central banks were imperiling the world's economy.

In his April 2001 essay, "The Debasement of World Currency: It Is Inflation, But Not As We Know It," widely distributed on the Internet, Warburton noted not only the central bank gold price suppression scheme but also the central bank scheme against all commodities:

"What we see at present is a battle between the central banks and the collapse of the financial system fought on two fronts. On one front, the central banks preside over the creation of additional liquidity for the financial system in order to hold back the tide of debt defaults that would otherwise occur. On the other, they incite investment banks and other willing parties to bet against a rise in the prices of gold, oil, base metals, soft commodities, or anything else that might be deemed an indicator of inherent value. Their objective is to deprive the independent observer of any reliable benchmark against which to measure the eroding value, not only of the U.S. dollar, but of all fiat currencies. Equally, their actions seek to deny the investor the opportunity to hedge against the fragility of the financial system by switching into a freely traded market for non-financial assets."


You can find that essay at the Gold-Eagle archive here:

http://www.gold-eagle.com/gold_digest_01/warburton041801.html

Sedan till alla som säger att det ingen kunna förutse det som nui sker så rekommenderas följande bok:

"Debt and Delusion" itself is back in print and you can find information about purchasing it here:
http://www.debtanddelusion.com/

Finns även på Amazon:

Debt and Delusion: Central Bank Follies That Threaten Economic Disaster (Hardcover) by Peter Warburton
There is an unexploded bomb in the global financial system, threatening to bring the greatest disruption to the lives of people since the Depression on the 1930s. This potential explosion has been created by dereliction of duty by the world's largest central banks, which have helped to create an unsustainable illusion of personal wealth and national prosperity, exposing the public to uninsurable risks in the process. This volume looks at how this economic timebomb has been created by unchecked credit expansion and the potential havoc it could wreak.
http://www.amazon.co.uk/Debt-Delusion-Threaten-Economic-Disaster/dp/0713992727

fredag 29 maj 2009

Manipulation: How Financial Markets Really Work

"On March 18, 1989, Ronald Reagan's Executive Order 12631 created the Working Group on Financial Markets (WGFM) commonly known as the Plunge Protection Team (PPT)." Vi har talat om detta tidigare se länk nedan där bla Congress man Ron paul uttalat sig i frågan. Som sagt några fria markander är det inte att tala om.

Manipulation: How Financial Markets Really Work
Daily the corporate media trumpet them to lull the unwary into believing the global economic crisis is ebbing and recovery is on the way.

Not according to longtime market analyst Bob Chapman who calls green shoots "Poison Ivy" and economist Nouriel Roubini saying they're "yellow weeds" at a time there's lots more pain ahead.

For many months and in a recent commentary he refers to "the worst financial crisis, economic crisis and recession since the Great Depression....the consensus is now becoming optimistic again and says that we are going to go from minus 6 percent growth to positive growth in the second half of the year....my views are much more bearish....The problems of the financial system are severe. Many banks are still insolvent."

We're "piling public debt on top of private debt to socialize the losses; and at some point the back of (the) government('s) balance sheet is going to break, and if that happens, it's going to be a disaster." Short of that, he, Chapman, and others see the risks going forward as daunting. As for the recent stock market rise, they both call it a "sucker's rally" that will reverse as the US economy keeps contracting and the financial system suffers unexpected or manipulated shocks.

Highly respected market analyst Louise Yamada agrees. As Randall Forsyth reported in the May 25 issue of Barron's Up and Down Wall Street column:

"It is almost uncanny the degree to which 2002-08 has tracked 1932-38, 'Yamada writes in her latest note to clients.' "

Her "Alternate Hypothesis" compares this structural bear market to 1929-42:
-- "the dot-com collapse parallels the Great Crash and its aftermath," followed by the 2003-07 recovery, similar to 1933-37;
-- then the late 2008 - early March 2009 collapse tracks a similar 1937-38 trajectory, after which a strong rally followed much like today;
-- then in November 1938, the market dropped 22% followed by a 26% rise and a series of further ups and downs - down 28%, up 23%, down 16%, up 13%, and a final 29% decline ending in 1942;
-- from the 1938 high ("analogous to where we are now," she says), stock prices fell 41% to a final bottom.

Are we at one today as market touts claim? No according to Yamada - top-ranked among her peers in 2001, 2002, 2003 and 2004 when she worked at Citigroup's Smith Barney division. Since 2005, she's headed her own independent research company.

She says structural bear markets typically last 13 - 16 years so this one has a long way to go before "complet(ing) the repair process." She calls the current rebound "a bungee jump," very typical of bear markets. Numerous ones occurred during the Great Depression, 8 alone from 1929 - 1932, some deceptively strong.

Expect market manipulators today to produce similar price action going forward - to enrich themselves while trampling on the unwary, well-advised to protect their dollars from becoming quarters or dimes.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13773

Om BoJ, FED och andra onödigheter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/om-boj-fed-och-andra-ondigheter.html

Uffe Ravnskov vs Irene Mattisson på P1 imorse

Lyssna på dessa två inslag och förfäras över våra myndigheters totala okunskap.

http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/uffe_ravnskov_p%C3%A5_p1_imorse

Kropp och själ, Frukt och fett
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/kropp-och-sjal-frukt-och-fett.html

och det är det här gifter som livsmedelsverket vill ge våra barn istället för naturligt smör:

Margarin och livsmedelsverkets kostråd
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/margarin-och-livsmedelsverkets-kostrad.html

Energi, frekvenser, medvetande

Allt omkring oss och allt vi består av är vibrationer, frekvenser. Energi är vibrationer, ljus, musik och materia är vibrationer. Mer och mer forskning pekar nu dessutom på det faktum att våra tankar kan påverka dessa vibrationer. Att vi då mha denna kunskap kan förändra egenskaperna i vatten givet att vi till 70% består av just vatten tål att reflektera över.

Joakim Dettner skrev om vatten och Masaru Emoto i ett super intressant inlägg tidigare http://jdettner.blogspot.com/2009/04/levande-vatten.html som jag nu vill återkoppla till:

The Hidden Messages in Water (Paperback)by Masaru Emoto
This book has the potential to profoundly transform your world view. Using high-speed photography, Dr. Masaru Emoto discovered that crystals formed in frozen water reveal changes when specific, concentrated thoughts are directed toward them.

He found that water from clear springs and water that has been exposed to loving words shows brilliant, complex, and colorful snowflake patterns.

In contrast, polluted water, or water exposed to negative thoughts, forms incomplete, asymmetrical patterns with dull colors.

The implications of this research create a new awareness of how we can positively impact the earth and our personal health.
http://www.amazon.com/Hidden-Messages-Water-Masaru-Emoto/dp/0743289803/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1243570957&sr=8-1

Love Thyself: The Message from Water III (v. 3) (Paperback)by Masaru Emoto (Author)
“The common language that the people of the world have been seeking is found in water crystals. Water speaks for what is in our mind. Water awakens the subconscious memory in each person. . . . I now know why water is indispensable to the phenomenon of life, and why alternative therapies exist and why they’re effective. Water helped me understand religion and prayer and gave me a clue to understanding the nature of energy. It helped me understand the relationship between humanity and the cosmos. It gave me a clue to help me understand what dimensionality is. I could come one step closer to understanding the eternal theme of humanity that asks where we come from, why we are here, and what happens when we die.

“Thus, for the release of this, the third volume in my series of The Message from Water, I decided to choose what the world most urgently needs at present as a theme. That is, of course, the need to eliminate war and terrorism throughout the world. The theme I have chosen is ‘prayer.’ When I thought about it more deeply, I realized that prayer is most effectively sent when each person in the world raises their energy of love by imagining a scene where the peoples of the world are living in peace. I’ve been taught this through the process of asking water many questions.

“For this reason, the title of this book is ‘Love Thyself.’ First you must shine with positive, high-spirited vibrations, and be full of love. In order to do that, I think it’s important to love, thank, and respect yourself. If that’s the case, then each of those vibrations will be sent out into the world and the cosmos, and the great symphony of that harmonic vibration will wrap our planet in waves of love that serve to cherish our Heaven-granted lives. This is the message from water.”
— Masaru Emoto

http://www.amazon.com/Love-Thyself-Message-Water-III/dp/1401908993/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1243570957&sr=8-2

Hidden message in water
http://video.google.com/videosearch?hl=sv&q=masaru+emoto&um=1&ie=UTF-8&ei=HXL3SclE242wBu7r2PUB&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title#

Här mer intressant denna gång relaterat till biologi

The Biology of Beliefs
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/biology-of-belief-we-are-creators.html

The sience of inheritance - Epigenetic
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/sience-of-inheritance-epigenetik.html

och här kvant fysikern Brian Greens intressanta och synnerligen pedagogiska presentation:

The Universe on a string
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/universe-on-string.html

Dessa presentation om ni inte redan har sett dessa bör ni inte missa:

Conciousness may be the fundamental essence of the Universe
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/consciousness-may-be-fundamental.html

The sience of miracles
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/science-of-miracles.html

torsdag 28 maj 2009

Global Central Bank Focus

Bill Gross och hans gäng.. Visst en bra artikel, dock var kommer alla billiga pengar ifrån? Alla analyster där man inte även tar upp central bankernas (i detta fall ffa BoJ samt FEDs) skuld till den nu uppkomna situationen tycker i alla fall jag haltar lite.

Global Central Bank Focus
http://europe.pimco.com/LeftNav/Featured+Market+Commentary/FF/2009/Global+Central+Bank+Focus+May+2009+Shadow+Banking+and+Minsky+McCulley.htm

Här lite kvasi krafs jag skrivit om detta tidigare :

Bankfällan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/bankfallan.html

Om BoJ, FED och andra onödigheter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/om-boj-fed-och-andra-ondigheter.html

FDIC Fund Running Dry

Det fuskas lite var stans inte bara vad gäller bankernas resultat rapportering. Här ett exempel rörande FDIC Fund.

The prospect of the FDIC paying back that loan anytime soon from increased assessments on the banks is extremely remote. This is simply a back-door bailout of the FDIC, structured as a line of credit so it does not increase the reported budget deficit.

Using the FDIC to backstop the PPIP program is simply a way to bypass Congress. There is no way that Congress could not have approved the line of credit and let the FDIC become insolvent. By all rights, the assessments on the banks should be raised to make up for the shortfall in the FDIC, but now is not exactly the time to do it, since it would simply deplete their capital at a time when they desperately need to improve their capital base.

http://finance.yahoo.com/news/FDIC-Fund-Running-zacks-15360529.html?sec=topStories&pos=4&asset=&ccode=

Oro för baltisk kris pressar kronan

Detta var en spådom vi sade tidigare skulle ske på denna blogg. Lettland kommer att devalvera trots de lån på motsvarande 7 miljarder sek som Svernska staten givit med kravet att landet inte skulle devalvera.

Men med de oerhörda påfrestningar som landet nu står inför och en arbetslöshet över 30% och ökande, neddragningar i välfärden på alla håll och kanter är det nog rätt uteslutet att de ändå inte kommer att tvingas att trots dessa pengar från sverige att devalvera.

Så med detta riskerar svenska skattebetalare att inte bara betala dessa 7 miljarder utan även att förlora stort på nedskrivningar av dessa lån och dessutom tvingas att sätta in ännu mer pengar i det svenska banksystemet. Själv tror jag att Investrors stora krigskassa kan komma att räcka för att rädda SEB men att Swedbank och givet en devalvering med detta istället kommer att 100% övertas av staten.

Givet att det blir så och att SEB då kommer med en ny kraftigt rabbaterad nyemission är det frågan om det då inte kan vara läge att köpa in sig på denna i SEB. Nästan i så fall lite all in läge?

Kanske, kanske en brasklapp kan vara på sin plats. Man skall komma ihåg att Batlikum trots allt totalt sett, alla länder endast representerar ca 3 miljoner människor. I ett EU perspektiv en pytteekonomi. Dock geopolitiskt och i syfte att ha dessa länder som en buffert gentemot Ryssland är dessa länder rätt avgörande. Kan det månne bli så att EU snart beslutar sig att gå in och stötta dessa länder allt i syfte att säkra sina geopolitisk strategiska syften? Hur skulle detta då kunna se ut och vad skulle en sådan lösning i så fall innebära för ex de svenska bankerna? Lite att grunna på?

Oro för baltisk kris pressar kronan
Riksbankens besked på onsdagen, om att valutareserven ska förstärkas med 100 miljarder kronor, ses bland vissa aktörer på marknaden som en förberedelse för en devalvering i först Lettland och därefter i övriga baltiska länder.
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\05\28\339237&sectionid=BorsMarknad

Kronan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/kronan.html

Bankfällan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/bankfallan.html

En dag som gjord för att redigera skarm dumpar

Idag skall även jag ägna hela dagen åt att redigera skärm dumpar. Alla mina privata bilder tänker jag byta namn till bjorn.ulveaus. alla_hits.mp3 enligt lämplig ytterligare klassificering på samma sätt för jan.guillo.tempelriddaren.mp3

En fröjd för ögat
http://cornubot.blogspot.com/2009/05/en-frojd-for-ogat.html

New Report Showcases 50 Most Promising Nordic Cleantech Companies

Här nedan lite investerar godis. Några av dessa företag det talas om i dessa två olika sammanställningar har vi pratat om redan på denna blogg.

Sveriges 33 hetaste teknikföretag 2009

Del 1
http://www.youtube.com/watch?v=2_yUxg7bBo0

Del 2
http://www.youtube.com/watch?v=X2aEbgfD-tA&feature=related

New Report Showcases 50 Most Promising Nordic Cleantech Companies
COPENHAGEN, Denmark – April 30, 2009 – The Cleantech Group™, LLC, founders of the
cleantech sector and providers of leading global market research and financial services for the cleantech ecosystem, in partnership with Cleantech Scandinavia, the leading Nordic network of investors in cleantech, today released a first ever report identifying 50 leading cleantech
companies in the Nordic market.

http://www.chromogenics.se/docs//090504%20Nordic%2050.pdf

Forskare förutspår kraftig ökning av diabetes hos barn

Som en röd tråd genom, allt detta elände oavsett det handlar om diabetes, demens, altzsheimer, eller hjärt kärl sjukdomar skär nivån av blodsocker och därmed kroppens insulin produktion. Ät fettrik animalisk kost, uteslut alla kolhydrater så slipper du dessa och på kuppen så kanske du även botar en latent gluten allergi?

Att det skall vara så öändligt svårt för dietiser, livsmedelsverk och forskare på ex Huddinge sjukhus att se de samband snart sett alla andra redan insett? Det är slående annars hur ökningen av dessa sk välfärssjukdomar sker samtidigt som vi senaste decennierna givits de kostråd där vi skall minska de mättade fetterna och öka kolhydrats intaget.

Ät bra naturlig näringstät mat som visserligen kostar mer per kilo men blir avsevärt billigare i längden då du slipper snask suget, mellanmål och får all den näring din kropp behöver och med detta kan hålla dig frisk istället för att riskera att förstöra ditt metabolistiska system och med detta drabbas av välfärds sjukdomar av riktigt elak art.

Dessutom blir vi allt fler äldre som skall försörjas av allt färre yngre. Samhället kommer snart nå en punkt där pengarna för att vårda alla sjuka inte kommer att räcka. Vi människor är dock byggda för att dö friska. Det får du möjlighet till utan en intensiv vårdapparat mot slutet av din levnad om du idag tar ditt ansvar och äter rätt mat.

Antalet nya fall av typ 1-diabetes hos barn under fem år i Europa kommer att ha fördubblats på 15 år.

Den slutsatsen drar forskare som utfört en analys som de publicerar i dag, torsdag, online i tidskriften Lancet.

I analysen ingår 20 populationsbaserade register från 17 europeiska länder, bland annat Sverige. Data är insamlade mellan åren 1989 och 2003 och inkluderar över 29 000 barn och ungdomar som har insjuknat i typ 1-diabetes. Patienterna har varit upp till femton år gamla.

Forskarna fann att den totala ökningen av typ 1-diabetes var 3,9 procent per år. I åldersgruppen 0-4 år var ökningen hela 5,4 procent, medan ökningen i åldersgruppen 10-14 år var 2,9 procent.Utifrån dessa data har studieförfattarna uppskattat hur många barn som troligtvis kommer att insjukna i typ 1-diabetes fram till år 2020.

Enligt artikeln i Lancet kan vi förvänta oss att antalet typ 1-diabetiker under 15 år i Europa ökar från 94 000 år 2005 till 160 000 år 2020 om trenden håller i sig. Det motsvarar en ökning på 70 procent.

Under samma tidsperiod förväntar sig forskarna också en fördubbling av antalet nydebuterade fall av sjukdomen bland barn under fem år.

Studieförfattarna ser ändrade livsstilsvanor och fler kejsarsnitt som möjliga orsaker till ökningen.

Forskare förutspår kraftig ökning av diabetes hos barn
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/05/27/forskare-forutspar-kraftig/index.xml

Sömnbrist kan öka risk för diabetes
Slarv med djupsömnen minskar märkbart kroppens förmåga att reglera blodsockernivåer — något som ökar risken för åldersdiabetes, så kallad typ 2-diabetes. Det visar experiment som gjorts av ett forskarlag vid University of Chicago Medical Center.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/somnbrist-kan-oka-risk-for-diabetes-1.561162

Diabetes ökar risken för demens
Risken för demens är mycket hög för den som vid sidan av diabetes har både högt blodtryck (svår systolisk hypertoni) och hjärtsjukdom. Det finns också ett samband mellan så kallad borderline diabetes (på gränsen till sjukdomen) och ökad risk för Alzheimers sjukdom. Demensrisken är större om man får diabetes i medelåldern jämfört med senare i livet. En effektiv kontroll av blodsockret kan minska risken.
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/Diabetes-okar-risken-for-demens/

GI-kosten lika bra som diabetsmedicin
GI-kost har lika gynnsam effekt som tabletter för både typ 1 och typ 2-diabetiker, visar en forskningsgenomgång från det ansedda Cochrane-institutet.
http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/matklimat/artikel_2353643.svd

Detta är rekommenderad läsning:

Diabetes. Inte. - Den naturliga vägen med LCHF
Den här boken tar behandlingen av diabetes ett steg framåt och liknar inte andra böcker om diabetes. Det finns möjligheter att bromsa ned insjuknandet och rentav stoppa det och som i Lars-Eriks och många andras fall även normalisera blodsockervärdena. Den diabetiker som idag äter enligt de officiella kostråden men tar till sig innehållet i den här boken blir friskare. I de allra flesta fall kan medicineringen minskas och i många fall tas bort helt.
http://butik.pagina.se/fb_produkt.asp?art=9789172411692

onsdag 27 maj 2009

The Bilderberg Plan for 2009: Remaking the Global Political Economy

Nedan en länk man bör läsa i sin helhet. I synnerhet berättelsen om hur en journalist från ärevördiga The Guardian upplevde de dagar då han försökte att bevaka detta evenemang bör man ta del av.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13738

Här nedan hela Charlie Skeltons artikelserie i The Guardian:

Our man at Bilderberg: in pursuit of the world's most powerful cabal
Once a year, it is rumoured, the global elite gather at a luxury hotel to chew the fat and fine-tune their secret plans for world domination. We sent Charlie Skelton in pursuit
http://www.guardian.co.uk/world/series/charlie-skeltons-bilderberg-files

California Rejects Budget Measures - Bloomberg

Invånarna i delstaten har sagt nej till skatte ökningar och mer underskott.

There is no relief for the state's embattled finances. The governor says the vote mean the golden state's budget deficit could increase to $21 billion now.
http://www.youtube.com/watch?v=wfjdrdA0AUM&NR=1

Nu tycker Schwartsenegger att det är grönt ljus för att dra ned kostnaderna, finns ingen annan väg, så att det tom kommer att skada vissa av statens invånare.

Another Look - California Voters Reject Budget Measures - Bloomberg
http://www.youtube.com/watch?v=_Jjvid9849g&feature=channel

In-Depth Look - California Budget Crisis - Bloomberg
the decreas in kredit rating may cost Kalifornia a billion dollars more just in increased interrest rates cost.
This is not only California. Credit institutes plannes to put ALL municipal rating on negative watch. That is unprecidented.
The FEDs backstop is a kvasai guarantee as the Federal state has no formal authority to guarantee the states.
http://www.youtube.com/watch?v=r7YQNsV0ez8&feature=channel

Marijuana en ny kassako för staten?

Visar om inte annat att budgetläget är rätt akut i staten Kalifornia när argument som ökade skatteintäkter används i debatten för legalisering. Legalt eller inte, själv anser jag att man skall hålla sig minst på armlängs avstånd från allt vad droger, läkemedel och berusningsmedel heter. Taskig självkänsla tror jag är grunden för alla former av missbruk.

California is facing a massive budget shortfall and some are proposing filling the gap with revenues from the state's biggest cash crop: Marijuana. There is increasing debate on legalizing and taxing the drug. Al Jazeera's Rachel Levin reports.

California debates taxing marijuana - 20 Mar 09
http://www.youtube.com/watch?v=Qh7a8cr9Rgs&eurl=http%3A%2F%2Ffinancearmageddon%2Eblogspot%2Ecom%2Fsearch%3Fupdated%2Dmax%3D2009%2D05%2D23T19%253A19%253A00%2D07%253A00%26max%2Dresults%3D3&feature=player_embedded

Manhattan Is Awash in Sublet Office Space

"Few office towers have been left untouched by the flood of sublet space that has recently inundated the New York office market. In Midtown Manhattan — where many of the world’s largest financial companies are headquartered — three out of every four office towers now have sublet space available.

At 1095 Avenue of the Americas, Dechert, a law firm with a lease for the 25th through 31st floors, wants to sublet two floors, each 37,000 square feet.

Brokers say that many sublandlords will probably need to bend over backward to sublease their space, given the sharp rise in vacancies.

In Midtown Manhattan, for example, 13 percent of prime, modern, well-located offices — which brokers often refer to as Class A space — was available in April, up from 6.5 percent a year earlier, according to Colliers ABR, a commercial real estate services company. And sublets now account for some 40 percent of the space available in Midtown, compared with 30 percent of the much smaller total that was available a year ago, the company said.

“A year and a half ago, this space might have leased for $150 per square foot,” Mr. Sammons said, while he has heard of recent sublets in high-end buildings in this office corridor with annual rents of as little as $40 to $50 a r square foot. “This is the most remarkable turnaround in pricing that I’ve ever seen in such a short period of time.”
http://www.nytimes.com/2009/05/27/business/27sublet.html?_r=1&ref=business

Kostmaskopin är i gungning!

Ett inlägg signerat Joakim Dettner. Läs det!

Kostmaskopin är i gungning!
http://jdettner.blogspot.com/2009/05/kostmaskopin-ar-i-gungning.html

Läs sedan på övergreppen på barn i etablisemangets, kostrådens och Dietisternas regi:

Barnmisshandel
http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/barnmisshandel

Överviktiga barn: viljan eller sockret?
http://www.kostdoktorn.se/overviktiga-barn-viljan-eller-sockret

Viljan väger tungt när ung blir lättare
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/artikel_2948139.svd

Peter Schiff is interview by Time Magazine May 21, 2009

Peter Schiff får trots sitt track record allt mindre media exponering. Här en nylig intervju dock med Time Magazine:

Peter Schiff is interview by Time Magazine, May 21, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=Bd-Hpc2-YSc&feature=related

The Dollar is going to fall like a stone says Peter Schiff
http://www.youtube.com/watch?v=R0WTw2yiFIo&feature=related

Waterboard the Fed

and waterboard as well Goldman&Sachs?

However, it is not possible to find out how much money Goldman Sachs borrowed, at what interest rate, and which assets it posted as collateral. The Fed has explicitly refused to make information about specific borrowers public. In fact, the inspector general who has the responsibility for overseeing the Fed told Congress that she does not have this information. Apparently the Fed doesn’t even trust its inspector general with information on its lending practices.

The Fed bears primary responsibility for the economic collapse. Alan Greenspan failed to take any steps to rein in the housing bubble and arguably even promoted it. It was inevitable that the collapse of an $8 trillion bubble would lead to a serious downturn of the sort that we are now seeing.

This incredible failure of the Fed should raise fundamental questions about its structure. Certainly it would be a positive step if the Fed were more answerable to democratically-elected officials and less accountable toward Wall Street bankers. A GAO audit would be a big step in the right direction.
http://counterpunch.org/baker05262009.html

Real Time with Bill Maher: Elizabeth Warren (TARP Overseer)
http://www.youtube.com/watch?v=uUawHDU5QPY

Gömställen finns inte inför den stora kollapsen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/gomstallen-finns-inte-infor-den-stora.html

Velociteten: pengars omsättnings hastighet

Flute tar här upp till diskussion hur effektiva de stimulanspaket som nu sjösätts i realiteten är. Tanken är att pengar som kommer i omlopp ut i reala ekonomin ger en vitamin injektion till marknaderna och hjulen sätt i rullning.

Två saker som hindrar detta idag: dels så är huvuddelen av de sk simulanspaket som idag drivs igenom inte direkt simulans till den reala ekonomin. Istället handlar det som i USAs fall till 93% om sk bail out av banker. Tanken är ett håller man bankerna under armarna kommer sedan dessa med multiplikator effekten (en miljon till banken ger i realiteten 10 miljoner i utlåning till reala ekonomin) att stoppa den negativa spiralen. Det är när pengarnas omsättningshastighet, velocitet ökar som dessa possitiva effekter uppnås.

Pengarna visar det sig dock kommer inte vidare ut från bankerna utan används istället för att bygga upp dessas sargade balansräkningar och som buffert för ev kommande ytterligare kredit förluster.

Frågan är om vi någonsin under öveskådligt tid och givet de potentiellt gigantiska kreditförluster kopplat till derivathandeln, i USA relaterat till ex commercial real estate, i Europa relaterat till öst europa om denna velocitet kommr att öka från bankerna.

Personligen tror jag att vi kommer se en ökning av velociteten och därmet accelererande inflations tryck när det går upp för investerar kollektivet att valutorna nu så uppenbart devalveras i reala termer och med detta en flykt från valutor till reala tillgångar sätter igång.

Även om valutorna gentemot varandra håller en balans så minskar nu deras reala värde i takt med att pennigmängden ökar. Dock ser det redan nu ut som om dollarn och sterling i förhållande till andra OECD länders valutor nu frikopplas något. Kanske knäcken kommer här?

Själv håller jag inte riktigt med nedanstående videoanalys detta då dels den amerikanska marknadens vikt för Kina nu minskar i snabb takt och därmed dess vilja att stödja den amerikanske konsumtionen och ekonomin genom att fortsätta köpa amerikanska statspapper och dels då man behövger pengarna bättre hemma för att stimulera sin egen ekonomi.

Lägg sedan till att Kina redan idag i stor utsräckning börjat använda sina dollarreserver till att säkra tillgånen av olja, koppar och andra råvaraor de behöver för sin forsatta tillväxt. Att de viktar ned sin dollarexponering är klart, frågan är bara hur mycket och hur snabbt. Kanske en faktor här skulle kunna vara om USA geopolitiskt och militärt börjar att bli alltför aggresivt framöver så har nu Kina ett ekonomiskt vapen mot USA effektivare än vilka militära medel som helst.

China 'caught in US money trap' - 25 May 09
http://www.youtube.com/watch?v=xxjVi8DYLuA

Kul detta med Borgs bloggande. Skall bli intressant att följa.

Penningpolitik och Finanspolitik
http://flutetankar.blogspot.com/2009/05/penningpolitik-och-finanspolitik.html

Dollar is dirt, treasuries are toast, AAA is gone
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/dollar-is-dirt-treasuries-are-toast-aaa.html

Den Amerikanska ekonomin i force majeur läge?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/den-amerikanska-ekonomin-i-force-majeur.html

Bankfällan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/bankfallan.html

1/4 Gerald Celente on Jeff Rense May 20, 2009

Are you buying in to the greenshoots scam..?

1/4 Gerald Celente on Jeff Rense May 20, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=jtJXURvxj_o
2/4 Gerald Celente on Jeff Rense May 20, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=O-4YVVadaN4&feature=related
3/4 Gerald Celente on Jeff Rense May 20, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=mzYdRlTNXVg&feature=related
4/4 Gerald Celente on Jeff Rense May 20, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=f9gXzpPDQ_I&feature=related

Här nedan kan man läsa mer om "the next shoe to drop" - commercial real estate:

"In the 12 months ended March 31, U.S. malls collectively posted a 6.5% decline in tenants' same-store sales, according to Green Street Advisors Inc., a real-estate research firm. The recent slump was led by an average 7.3% sales drop at Simon Property Group Inc., the operator with the largest number of mall locations.

The industry's woes are worsening. Thinning customer traffic, and subsequent hits to tenants' sales and profits, prompted Standard & Poor's Corp. last month to lower the credit ratings of the department-store sector. That knocked Macy's Inc. and J.C. Penney Co. into junk territory and pushed others deeper into junk. Sears Holdings Corp., a cornerstone tenant at many malls, is expected to close 23 stores this month and next.General Growth Properties, which owns more than 200 U.S. malls, filed for bankruptcy protection April 16, due mainly to its failure to refinance billions of dollars of debt coming due. While the real-estate investment trust has said the filing will have no impact on its mall business, analysts say a prolonged bankruptcy proceeding could make retailers nervous about sticking around once their leases expire."
Läs hela artikeln här:

Saudi warns of $150 oil within three years

"By Giulia Segreti and agencies in RomePublished: May 25 2009 18:59 Last updated: May 25 2009 18:59Saudi Arabia warned oil prices could spike to beyond the near $150 record high of 2008 within three years as it joined other energy leaders on Monday to call for more investment to boost production over the long term.Energy ministers and officials at the Group of Eight energy summit wrapped up the two-day meeting by urging the industry to pump money into projects to expand capacity despite the credit crisis, which has put the brakes on investment. Saudi Arabian Oil Minister Ali Naimi said the world was heading for a fresh spike after the current phase of faltering demand and lower prices, which he said reflected the economic downturn rather than being an indicator of things to come.”We are maintaining our long-term focus rather than being swayed by the volatility of short-term conditions,” he said in prepared remarks at the summit.”However, if others do not begin to invest similarly in new capacity expansion projects, we could see within two-to-three years another price spike similar to or worse than what we witnessed in 2008"

Läs hela artikeln här:

tisdag 26 maj 2009

Om griskött

Cornucopia har uppmärksammat det faktum att vi idag i Sverige importerar undermåligt kött från Danmark. Man kan till detta utmärkta inlägg tillägga det faktum att vi i sverige har KRAV märk kött som är det enda ekologiska alternativet som bla innebär gällande grisproduktion att man där har kravet att djuren skall kunna böka i jorden enligt sin naturliga instinkt.

Köp därför aldrig kött som har vare sig SCANs märke på sig eller som är importerat. Köp endast lokalt producerat, lokalt slaktat KRAV märkt kött. Allt annat är djurplågeri och dessutom undermåligt som mänsklig föda.

I början av v 39 släppte Scan nyheten till handeln att de fr o m nov -08 inte kommer att särskilja EU-ekologiskt och KRAV-kött. Allt ekokött kommer att säljas med varumärket
Scan Ekologiskt utan vare sig EU- eller KRAV-loggan. Man anser sig ha gjort stora ansträngningar för att värva fler KRAVproducenter (i första hand på gris) och att detta ej gett önskat resultat som kan svara upp mot handelns efterfrågan. Utvecklingsmöjligheterna
ser man inom EU-ekologiskt och för att effektivisera flödet och minska kostnaderna vill man bara ha en ekologisk linje. KRAV-certifieringen av slakterierna kommer att kvarstå en tid för att slakta konceptkött som t ex Kaprifolkött, men på sikt blir alla djur EU-ekologiska när de lastas på transportbilen.

http://www.ekokott.org/Medlemsinfo/Mera%20Ekokott%20nr%203%202008.pdf

Största skillnaden mellan KRAVs regler och EUs regler finns i grishållningen. På sommaren får KRAV-grisen söka sin föda genom att beta och böka och när det är varmt ute kan den svalka sig exempelvis i ett gyttjebad. För EU-ekologiska grisar räcker det med utevistelse på en betongplatta. KRAV-suggorna ska dessutom ha möjlighet att bygga bo.
http://www.krav.se/Foretag/Varfor-KRAV/KRAV-markt-mer-vart-an-EU-markt/

Var femte gris får svåra skador
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2956753.svd

Ställ KRAV
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/stall-krav.html

Man får det man betalar för
http://cornubot.blogspot.com/2009/05/man-far-det-man-betalar-for.html

måndag 25 maj 2009

The oil price Bust and boom

The price of oil has leapt to nearly $62 a barrel. Another spike may be on the way
RISING oil prices, believes Ali al-Naimi, Saudi Arabia’s oil minister, may soon “take the wheels off an already derailed world economy”. His Iranian counterpart agrees: “When the global economic crisis comes to an end, and the demand for oil picks up, the oil market could experience another price shock,” he says. The boss of Chevron, America’s second-biggest oil firm, also worries that “another period of tight supply” is at hand. Britain’s energy minister is fearful too. Indeed, at a recent summit of oil grandees convened by the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) it was hard to find anyone who did not expect a price rise to rival the giddy leap to $147 a barrel last year.
http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=13721051&source=features_box_main

Emerging economies Decoupling 2.0

Emerging economies Decoupling 2.0
Decoupling 2.0 is a narrower phenomenon, confined to a few of the biggest, and least indebted, emerging economies.
It is based on two under-appreciated facts: the biggest emerging economies are less dependent on American spending than commonly believed; and they have proven more able and willing to respond to economic weakness than many feared.

http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=13697292

Nedan lite mer inressant fakta rörande dollarn och decoupling. Senaste GDP siffrorna från Europa (exkl UK) diskuteras även. Ser ut som en vändning vara närmare förestående än tidigare antaganden i Eurozone. Värt att lyssna på i sin helhet, alla 6 delar.

European Manufacturing Index Rises for First Time in Five Months
http://www.warc.com/News/TopNews.asp?ID=14164

TTAM Radio: Born in Blood 230509 1/6
The Truth About Markets with Max Keiser and Stacy Herbert.http://maxkeiser.com
http://www.youtube.com/watch?v=XN-YpT_Pcdg

Sedan de som hävdar att etablisemenget och den politiska eliten inte har kopplingar till bank intressen kanske med detta får sig en funderare:

Former Prime Minister Tony Blair will be paid $5m (£2.5m) a year for his post at US investment bank JP Morgan, BBC business editor Robert Peston says
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7186975.stm

söndag 24 maj 2009

Barack Obama on CSPAN: "We're Out of Money Now"

Barack Obama on CSPAN: "We're Out of Money Now"
http://www.youtube.com/watch?v=rGo83FofDhU

Här en utskrift om ni tyckte ljudkvaliten var dålig:
http://www.drudgereport.com/flashocs.htm

Inflation - deflation, dollarn och räntorna

Denna veckas första timmes utgåva av Financial Sence är rekomenderad lyssning. Av speciellt intresse tyckte jag var Robert McHugh tekniska analys av dollarn där han på sikt (ca 4år) ser en halvering av dollarn från nuvarande nivåer. Intressant dessutom Bill Powers som redogjorde för sin syn på råvaru/energi juniorer. En syn jag delar fullt ut med honom fö.

Klart är väl även annars att de stimulanspaket som nu slängs ut till bankerna i USA inte eg ger någon effekt. Tämligen naturligt då de inta alls stimulerar den reala ekonomin. Liknelser som ex Roosefelts "new deal" som paralleller till de bail outs av wall street som nu sker är helt enkelt inte relevanta.

Dessutom inte bara stannar pengarna hos bankerna utan de förstörs i det svarta hål som utgörs av de gigantiska derivat förluster de sitter på. Därmed handlar penga pumpandet in i bankerna i realiteten om helt enkelt om redan i förväg döfödda åtgärder och kapital förluster, långt ifrån att på något som helst sätt kunna stimulera den reala ekonomin.

Att det inte finns vare sig spårbarhet ellet tydliga uppföljnings mekanismer relaterat till var eg dessa pengar går visar de planlöst panikartade sätt som detta har genomförts på. Eller kanske snarare hur medvetet cyniskt viss intressen nu ser till att gagna sina intressen.

Många analytiker stirrar sig nu blinda på de deflatoriska tendenserna och ser med detta framför sig att eftersom inte nu ekonomin kommer igång trots "stimulans" så kommer vi inte drabbas av inflation. Men då som sagt skall man komma ihåg att vi inte alls har några stimulans paket för den reala ekonomin och att allt handlat om att försöka hålla bankerna under armarna.

Vad stället kommer att ske är att givet allt penga tryckande för att finansiera de galloperande underskotten dollarn kommer att knäckas och förlora sin reserv valuta status. Samtidigt innebär det faktum att ingen annan än USA kommer att vara intresserade av att finansiera dess ökande underskott genom att köpa amerikanska statspapper att USA i allt högre grad måste trycka allt mer att situationen ständigt kommer att förvärras, inte mist genom allt högre räntor som i sin tur kommer att drabba den reala ekonomin.

1st Hour FS NewsTeam
http://www.financialsense.com/fsn/main.html

lördag 23 maj 2009

Hyperinflation and Depression

The dollar is the world’s reserve currency. It gives us special privileges. It’s value has held up no matter how much of it we printed and exchanged for foreign goods. That’s going to change. As we inflate the world with dollars, they are going to lose popularity. There’s too many of them. Eventually, the dollar’s reserve status will end. When it does, we’ll be unable sell our bonds to foreigners to finance the government’s debt and all the dollars out there in in the world will come back to us, either sold off or exchanged. As the dollar sinks, inflation will roar. In a flash hyperinflation will set in and the dollar will be doomed. It could happen now, or it could happen after the next credit-induced boom and bust. Inevitably it will happen. Remember this, no country has ever been privileged to have a paper reserve currency. Reserves were always gold and silver. We’ve abused this privilege. So much of our paper exists outside the U.S., it adds to the certainty of runaway inflation when the dollars reserve status ends and dollar holders dump. As its role as the world’s reserve currency once helped the dollar, so it will reinforce the doom of the dollar.
http://www.financialsense.com/fsu/editorials/2009/0522.html

Turning hard times in to good - Mark Faber

Dr. Faber is the author of the Gloom, Boom and Doom Report, a widely read investment newsletter that pulls no punches in providing a unique but highly independent view of the world. Unlike most former Wall Street investment bankers, Marc understands the virtue of a gold backed currency and he understands how fiat money has led the global economy to the most dangerous decline since the 1930s. Does Marc envision another Great Depression? Will “Ben Helicopter Bernanke’s” money lead to prosperity? What about gold? America may be in decline but there are things we can do to preserve our wealth.
http://www.modavox.com/voiceamerica/vepisode.aspx?aid=37347

Turning hard times in to good times - The Creature from Jekyll Island

The Federal Reserve Bank (FED) was conceived at Jekyll Island in 1910 by a small number of the worlds’ wealthiest families, for the purpose of economic and political control of the United States. G. Edward Griffin, author of the bestselling book, "The Creature from Jekyll Island" explains why and how a small group of powerful international families have gained control of the U.S. banking system for their own profit at your expense. The FED is responsible for America’s economic woes but you can learn how to protect and even increase your wealth by learning about the true cause of America’s declining economy.
http://www.modavox.com/voiceamerica/vepisode.aspx?aid=37040

Marc Faber interviewed by Max keiser

Simon Jonson fd IMF har vi hänvisat till här på denna blogg tidigare (se länk nedan). Elisabeth Warren onekligen verkar vara en både mycket ärlig såvål som kompetent administratör, inlägget bör ni se i sin helhet. Visar hur detta med bankerna bail outs hanteras utan vare sig större insyn eller uppföljning och att flera tunga personer med verklig kunskap och insyn är öppet kritiska till det som nu försigår. Att Warren/Jonson är kritiska är väl ett understatement? Att duon Faber/Keiser är kritiska har vi vetat sedan länge.

Marc Faber interviewed by Max Keiser
The US is like a third world country with a financial oligarchy said Max Keiser , the US is a banana Republic replied Marc Faber the TARP money was almost all lost ...no one is quite sure where the 350 billion dollars have gone ...The regime in the US is bankrupting the country without any accountability said Marc Faber , he added the importance of the US dollar will diminish but the replacement of the US as a world's reserve currency won't happen over night ...Max Keiser called it the Dollar Euthanasia
http://www.youtube.com/watch?v=4ZumQh0yWrI&eurl=http%3A%2F%2Fmarcfaberchannel%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded

Real Time with Bill Maher: Elizabeth Warren (TARP Overseer)
http://www.youtube.com/watch?v=uUawHDU5QPY

Gömställen finns inte inför den stora kollapsen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/gomstallen-finns-inte-infor-den-stora.html

Peter Schiff

Peter Schiff Vlog Report 22 May 2009
http://www.youtube.com/watch?v=B56DZoKAA2U&eurl=http%3A%2F%2Fpeterschiffchannel%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded

Mexican oil exports plummet

Mexican oil exports plunged 18.2% in April to levels unseen since 1990 outside hurricane seasons, in more grim news for a key economic motor relied on for a major chunk of government revenues.

Crude export volumes tumbled to 1.177 million barrels per day as yields at Mexico's aging Cantarell field continued to plummet, state oil monopoly Pemex said today.

Oil production declined 4.2% year-on-year to 2.642 million bpd in April, the fourth month in a row that it has been below a targeted level of 2.7 million bpd, according to a Reuters report.
Oil revenues are a key plank of Mexico's economy and the slide in exports was the latest gloomy data for a country already knocked into recession by a drop in US demand for its factory exports.

... Mexico is a top three oil supplier to the United States but production has declined steadily since 2004 as the country struggles to replace capacity lost at Cantarell.
http://www.upstreamonline.com/live/article179174.ece

Om den Kanadensiska oljesandens framtida betydelse
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/om-den-kanadensiska-oljesandens.html

fredag 22 maj 2009

CERN's Large Hadron Collider (LHC)

Final LHC magnet goes underground
The LHC is scheduled to restart in the autumn, and to run continuously until sufficient data have been accumulated for the LHC experiments to announce their first results.
http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2009/PR06.09E.html

CERNTV
http://www.youtube.com/cern

The Economy is beeing restructured

Gerald Celente oThe bailout bubble is the mother of all Bubbles
Gerald Celente was this morning on CNBC for a brief interview , he warn about the coming bailout bubble which he called the mother of all bubbles , the collapse of the financial system ...when this bubble burst there is no de-inflating it ...the terminology of the merging between the state and corporate power according to Mussolini is called fascism we call this a fascism light....a possible outcoime could be a world scale war
http://www.youtube.com/watch?v=BUC7Nu76VFM&eurl=http%3A%2F%2Fgeraldcelentechannel%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded

Marc Faber on Armageddon
Prepare for War, the Death of capitalism and Bankruptcy of the US Government (not necessarily in that order)
http://www.cnbc.com/id/30759753

Dollar Is Dirt, Treasuries Are Toast, AAA Is Gone: Mark Gilbert

Dollar Is Dirt, Treasuries Are Toast, AAA Is Gone: Mark Gilbert
“All currencies are being debased dramatically by their central banks at extraordinary speeds and so in relative terms it appears there is no currency problem,” Lee Quaintance and Paul Brodsky of QB Asset Management said in a research note earlier this month. “In reality, however, paper money is highly vulnerable to a public catalyst that serves to acknowledge it is all merely vapor money.”

Why pick on the dollar, though? Well, not necessarily because the U.S. economy is in worse shape than those of the euro area, the U.K. or Japan. The biggest problem is that external investors -- particularly China -- have more skin in the dollar game than in euros, yen or pounds, which makes the U.S. currency the most likely candidate to meet the cleaver in a crisis of confidence about post-crunch government finances.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601039&sid=aKOzWiTDseUE&refer=columnist_gilbert

The G20’s Hidden Agenda of Devaluing the U.S. Dollar to Inflate Asset Values
http://eldib.wordpress.com/2009/04/04/the-g20s-hidden-agenda-of-devaluing-the-us-dollar-to-inflate-asset-values/

För lämpliga historiska paralleller:

Weimar Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Republic

Rom:
ersätt "decreasing amount silver" med - trycka mer pengar och "because of its buying of grain" med - 70% av all olja som konumeras importeras, så ser ni kanske vissa likheter?

A simpler possible explanation for the debasement of coinage is that it allowed the state to spend more than it had. By decreasing the amount of silver in their coins, Rome could produce more coins and "stretch" their budget. As time progressed the trade deficit of the west because of its buying of grain and other commodities led to a currency drainage in Rome.
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_currency

Frågor till folkvalda ang Bilderberg

The speech that got John F. Kennedy Killed
http://www.youtube.com/watch?v=_WSGwnz7XpY

Eisenhower on the Military Industrial Complex
http://www.youtube.com/watch?v=qdrGKwkmxAU&feature=related

Varför inte skicka dessa två tal av dessa två politiska giganter till herrarna Bild och Björklund med frågan hur de motiverar sitt deltagande i dessa hemliga, från offentligheten helt avskärmande sammanslutningar som Bilderberg mötena innebär?

Be dem dessutom redovisa i detal exakt vad som avhandlades under dessa dagar samt alla mötesanteckningar till sina väljare. Vilka "beslut" togs, vilka frågor var uppe för diskussion och sedan grundfrågan - varför deltog de på mötet?

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/bilderberg-anno-2009.html

I år var säkerhetsarrangemangen kring mötet hårdare och tuffare än någonsin som bevakaden av såvaä Grekisk militär till sjöss, Grekisk polis samt samt ett flertal länders säkerhetsorganistioner. Flera journalister som försökte bevaka mötet trackasserades, skuggades, bevakades, omhändertogs och förhördes av polis. På vilka grunder?

Leaked Agenda: Bilderberg Group Plans Economic Depression
http://www.prisonplanet.com/leaked-agenda-bilderberg-group-plans-economic-depression.html

Appearing on The Alex Jones Show, Tucker said that former Swedish Prime Minister and regular Bilderberg attendee Carl Bildt, “Made a speech advocating turning the World Health Organization into a world department of health, advocating turning the IMF into a world department of treasury, both of course under the auspices of the United Nations.”
http://www.prisonplanet.com/bilderberg-wants-global-department-of-health-global-treasury.html

Alex Jones - BILDERBERG 2009: Jim Tucker 5-14-09 Pt1
http://www.youtube.com/watch?v=I2pYmPa_zBo

2009 Bilderberg Group 57th Annual Secret Meeting
http://www.youtube.com/watch?v=bLObMiM5QuE&eurl=http%3A%2F%2Fgoldismoney%2Einfo%2Fforums%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D375147&feature=player_embedded

Jim Tucker's Bilderberg Diary
if you've never heard the word "Bilderberg" don't feel you are uninformed. Some of the best-read people have no knowledge of this organization. For more than 50 years, acting as a global ruling elite, Bilderberg's very name and activities have remained largely hidden in the shadows, despite the immense influence of these annual meetings. In 1992 journalist Jim Tucker set out to discover the names of attendees and actual subjects discussed at the Bilderberg meetings, and here gives his account, a memorable and panoramic journey that lays bare the realities of modern international power politics.
http://www.amazon.com/Jim-Tuckers-Bilderberg-Diary/dp/0974548421

Carroll Quigley
http://en.wikipedia.org/wiki/Carroll_Quigley

Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time (Hardcover)by Carroll Quigley
http://www.amazon.com/Tragedy-Hope-History-World-Time/dp/094500110X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242965303&sr=8-1

De rikas hemliga mötesplats
http://www.dn.se/nyheter/de-rikas-hemliga-motesplats-1.596647

torsdag 21 maj 2009

Div Paul van Eeden

SqueezePlay : April 21
http://watch.bnn.ca/squeezeplay/april-2009/squeezeplay-april-21-2009/#clip163847

The Street : May 13
http://watch.bnn.ca/clip171569#clip171569

Back in 1933, at a time of economic crisis, President Roosevelt forced U.S. Citizens to sell their gold at $20 an ounce - and then subsequently revalued the metal to $35. Could President Obama, a Roosevelt disciple, have similar plans in mind.
http://www.mineweb.co.za/mineweb/view/mineweb/en/page72068?oid=83579&sn=Detail

och här en intressant kommentar:

As a second option, rather than seizing gold, the government may simply restrict, by law, its sale on the open market, making it illegal to transfer gold from one person to another. (Suggested possibility by Hal Turner on May 20, 2009 based on information from recent Bilderberg meeting)

Whatever the case may be, backing the US dollar with gold(or other 'new' currency like SDR, Amero?) seems to be necessary in order to alleviate some of America's debt. Doing something like this would instantly devalue the USD (as they did in the 30's by 40% virtually overnight).

Personligen tror även jag att något liknande är att vänta. Att fysiskt konfiskera guld är en omöjlighet men inte att begränsa eller tom förbjuda handeln med guld. I bröderna Hunt fallet var det som fick dessa på fall nya regler och restriktionerna relaterat till just handeln och marknadsregler av silver. Dessa regler infördes i princip över natt.

2009 Bilderberg Group 57th Annual Secret Meeting
http://www.youtube.com/watch?v=bLObMiM5QuE&eurl=http%3A%2F%2Fgoldismoney%2Einfo%2Fforums%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D375147&feature=player_embedded

Om den Kanadensiska oljesandens framtida betydelse

Nu börjar så smått de rapporter droppa in som succesivt krattar manegen för den Kanadensiska oljesanden. Ingen kan väl vara förvånad givet USA energi predikament som vi diskuterat tidigare (se länk nedan)? Klart är att förutsättningen för att övt kunna finna lönsamhet i denna hantering är ett oljepris på i snitt mellan $70-100 fatet. Vilket fö är det samma som även för de allra flesta nya oljefältsom nu skall tas i produktion. All enkel att ta upp, högkvalitets olja, när till hands är redan borta. Nu återstrår bara det trögflytande, arbetsintensiva, djup ner liggandes och kostsamma att hantera trögflytande gucket världen över.

To reach the theoretical level of 6.3 million barrels a day, the study assumes strong economic growth and robust oil prices over the long-term. If the global economy stagnates and oil prices remain weak, it is projecting daily production of 2.3 million barrels a day by 2035. That is still about one million barrels a day above current levels.
The numbers show just how important Canada’s oil will become to the United States, as the study predicts that Canada would account for 37% of U.S. oil imports if production is ramped up to 6.3 million barrels a day. It was just 19% in 2008, CERA said.


CERA said that extracting crude from the oil sands emits far more greenhouse gases compared to the average barrel consumed in the United States. However, it said that when a "well-to-wheels" analysis is used, which measures emissions from extraction all the way to consumption, oil sands emissions are only 5% to 15% higher than the average barrel processed in the U.S. That is because 70% to 80% of total carbon emissions from crude oil come from burning refined products like gasoline, CERA claims.
http://www.canada.com/business/fp/sands+output+could+rise+million+barrels+report/1606811/story.html

och här ytterligare ett land inon den Nordamerikanska inttessesvären som nu vänder sig mot Peking istället för mot Washington:

Brazil Turns to China to Help Finance Oil Projects
With Credit Markets Tight, President da Silva Hunts for Funding in Beijing, Offering His Hosts Secure Commodity Supplies
http://online.wsj.com/article/SB124259318084927919.html

I Irak däremot ser det fortsatt bökigt ut för tillfället.

Samtidigt kom besked om att antalet döda efter attacken i huvudstaden Bagdad i onsdags stigit till 40 och att minst 83 människor nu rapporteras vara skadade.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2931513.svd

USAs energi predikament
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/usas.html

valet till EU parlamentet

I går röstade jag i EU valet och min röst gav jag till piratpartiet. Logiken bakom detta beslut är att utan grundläggande yttande fri och rättigheter så är i realiteten alla andra politiska beslut av intet värde.

Hoppas du gör det samma så att fler sunda krafter kan komma till tals i dessa viktiga tider.

Rösta på Piratpartiet den 7e juni
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/rosta-pa-piratpartiet.html

Kina - världens ekonomiska draglok?

Att USA gått in i väggen och detta för lång tid är uppenbart. Istället för ökad konsumtion handlar det där nu om första prio att behålla jobbet, därefter att betala av på lånen och sedan spara för en buffert för ålderdomen, barnens skola och i fall man skulle bli arbetslös.

I Europa ser det likadant ut med ökande arbetslöshet men där finns i högre grad fungerande skyddsnät vilket gör att det kanske inte blir lika akut här som i USA att öka sparande andelen relativt intjäningen.

Själv tyckte jag det såg ohyggligt ut när vi tidigare såg att Lettland nu ser framför sig BNP minskning med över 16% men när nu en industri nation som Japan visar samma siffror så stannar man upp ett slag.

Lettland: spår BNP minskar 16,5% i år - CB Chef
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/lettland-spar-bnp-minskar-165-i-ar-cb.html

Den japanska bruttonationalprodukten (BNP) sjönk med prisjusterade 4,0 procent under det första kvartalet 2009 jämfört med föregående kvartal. I årstakt sjönk BNP med 15,2 procent. Det visar preliminär statistik.
http://www.privataaffarer.se/nyheter/direkt/telegram/?id=1200030

Klart är även att allt hopp nu om en gryende ekonomisk vändning riktas mot Kina. Problemet är att detta är ett land som så här långt byggt upp sin ekonomiska tillväxt på ett handelsöverskott och sparande. Nu gäller det att detta land ställer om 180 grader till att istället bli import drivet och med minskat ffa privat sparande. Det senare är en utmaning då de sociala skyddsnäten i landet är obefintliga. Att statliga utgifterna ökar, att den inhemska offentliga konsumtionen ökar är klart men räcker det till för att nu börja dra igång världsekonomin? Givet att en förutsättning för att ration privat sparande i förhållande till privat konsumtion förändras är att de sociala ersättning systemet byggs ut och givet att detta oftas tar decennier i anspråk är frågan hur rimligt ett sådant antagande eg är?

Personligen ser jag det faktum att USA trots obefintliga social skyddsnät har haft en historiskt hög konsumtions nivå i jämförelse med ett obefintligt privat sparande mer som ett undantag. Ett undantag baserat på det som idag är ett uppenbart felaktigt antagande - att det egna huset är bästa formen av sparande.

Hur sverige sedan skall stimulera sig ur krisen givet att vår ekonomi till ca 70% är exportdriven står skrivet i stjärnorna. Inte minst Volvos siffror visar att det är långt ifrån en vänding just nu.

Volvos leveranser ner 63 procent
I Europa minskade leveranserna med 69 procent till 4.052 fordon, efter ett fall på 65 procent i västra Europa. I Östeuropa var nedgången ännu värre: här drabbades Volvos av en minskning med hela 87 procent. Leveranserna i Nordamerika var ned 69 procent till 1 128 fordon medan leveranserna i Sydamerika sjönk med 44 procent till 868 fordon. I Asien minskade leveranserna med 54 procent till 1 978 fordon. Nedgången under första kvartalet var 51 procent globalt.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2925223.svd

Export boom - vart då?
http://flutetankar.blogspot.com/2009/05/exportboom-vart-da.html

Something draconian in the works?

Samuelsson Rapport:
http://2.bp.blogspot.com/_R-tzRgJ-LRI/ShSe489okOI/AAAAAAAACyE/hL3OyJlPO8I/s1600-h/Dow+jones+natta.jpg

Jim Sinclear:
"the US Treasury reveiled it's first April decefit in 26 years"
http://jsmineset.com/2009/05/20/it-is-now/

Me? I think something legislative draconian is in the works related to gold in order to protect the fiat curencys.

I hate to say I told you so
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/i-hate-to-say-i-told-you-so.html

Securities Exchange Comission

Mary Schapiro
Dear Editors,On April 20, 2009 CNN Money issued a special report "Judge blocks Madoff bankruptcy" [1] stating

"A federal judge Monday blocked Bernard Madoff's assets from being moved into bankruptcy, saying there is probable cause the assets should be forfeited to the government".

Forfeited to the government for the pro bono, or common purpose? This smells like the biggest Communist stitch-up game in history to steal private property. Rumors go that Madoff [5] has been working hand in hand with the SEC, to pull that off, ever since 1993, when Mary Schapiro (NOT Shapiro) [2] abandoned SEC Rules and instituted SEC Guidelines [3], to prepare for a "DERIVATIVES REVOLUTION AND WORLD FINANCIAL SYSTEM" [4].

See also http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Schapiro :

"Schapiro was appointed in 1988 by President Reagan to fill one of two Democratic seats on the SEC. President George H. W. Bush reappointed her to this position in 1989. In July 1990, then-Commissioner Mary L. Schapiro was appointed chairman of the Task Force on Administrative Proceedings ("Task Force" or "Schapiro Task Force"). The Task Force ultimately determined that it would be necessary and appropriate to revise completely the entire Rules of Practice. In March 1993, the Schapiro Task Force issued its final report, Fair and Efficient Administrative Proceedings ("the Task Force Report"). On Nov 22, 1993, SEC published in the Federal Register a release proposing to adopt the Schapiro Task Force's proposals pertaining to the Rules and asking interested persons for comment, and later adopted as SEC guidelines [3] on June 9, 1995. In October 1993, Schapiro held a speech "THE DERIVATIVES REVOLUTION AND THE WORLD FINANCIAL SYSTEM" [4] in Lugano, Switzerland. President Clinton appointed her as acting chairperson of the SEC, and then appointed her chairperson of the Commodity Futures Trading Commission in 1994."

Yours sincerely,Robert-- Robert M. Stockmann - RHCENetwork Engineer - UNIX/Linux Specialistcrashrecovery.org stock@stokkie.net

[1] "Judge blocks Madoff bankruptcy"By Amy Sahba, CNN, April 20, 2009: 2:32 PM ET
http://money.cnn.com/2009/04/20/...madoff_investors/?post...=2009042014

[2] "THE SELLING OF MARY SCHAPIRO,Obama SEC choice more of the same wrapped in rhetoric of change"by Matt J. Stannard, 26 February 2009 (type Cntrl--- or Cntrl-++ to adjust fontsize to read this one)
http://www.sharedsacrifice.us/Feb26Stannard_SEC_Schapiro.html

[3] SEC guidelines, Rules of Practice,RIN 3235-AF91, [Release No. 34-35833; File No. S7-40-92]
http://www.sec.gov/rules/final/ruleprac.txt

[4] "THE DERIVATIVES REVOLUTION AND THE WORLD FINANCIAL SYSTEM"Eighth Annual Symposium, for the Foundation for Researchin International Banking and Finance, Lugano, Switzerlandby COMMISSIONER MARY L. SCHAPIRO, SEC, October 14, 1993, http://www.sec.gov/news/speech/1993/101493schapiro.pdf

[5] "THE MADOFF CHRONICLES" (C)BLOOMBERG.COMby R.M. Stockmann, Thu, 18 Dec 2008
http://crashrecovery.org/moneymasters/madoff.html

Visserligen är hela derivat markanden i princip helt oreglerad, visserligen togs beslut som ex Glass-Stegal act som minskade SECs möjligheter att ingripa med där de hade mandat ex vad gäller sk short selling på aktiemarkanden och annan översyn inte minst madoffs skandalen har denna myndighet varit lamslaget passivt.

Christopher Cox
A Los Angeles Times analysis of his chairmanship noted it will be characterized by missing the signs that Wall Street was poised for meltdown, and that while "many observers say it isn't fair to blame him or the SEC for the widespread problems," others "are less charitable, saying Cox's long-standing support of a deregulated market and friendliness to business made him the wrong SEC chairman at the wrong time."[116]
In a review of his tenure published at the time of his departure, Bloomberg News quoted Robert Hillman, who teaches securities law at the University of California, Davis,[117] as saying, "He may go down as the unluckiest of the SEC chairmen. ... He was slow to recognize the deteriorating position of brokerage firms. In that sense, he bears joint responsibility with the Secretary of the Treasury and the Federal Reserve chairman." [118] Time magazine critized his tenure, blaming him for both the agency's response to the financial crisis and its failure to uncover Bernard Madoff's fraud.[119]
http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Cox