torsdag 28 maj 2009

Oro för baltisk kris pressar kronan

Detta var en spådom vi sade tidigare skulle ske på denna blogg. Lettland kommer att devalvera trots de lån på motsvarande 7 miljarder sek som Svernska staten givit med kravet att landet inte skulle devalvera.

Men med de oerhörda påfrestningar som landet nu står inför och en arbetslöshet över 30% och ökande, neddragningar i välfärden på alla håll och kanter är det nog rätt uteslutet att de ändå inte kommer att tvingas att trots dessa pengar från sverige att devalvera.

Så med detta riskerar svenska skattebetalare att inte bara betala dessa 7 miljarder utan även att förlora stort på nedskrivningar av dessa lån och dessutom tvingas att sätta in ännu mer pengar i det svenska banksystemet. Själv tror jag att Investrors stora krigskassa kan komma att räcka för att rädda SEB men att Swedbank och givet en devalvering med detta istället kommer att 100% övertas av staten.

Givet att det blir så och att SEB då kommer med en ny kraftigt rabbaterad nyemission är det frågan om det då inte kan vara läge att köpa in sig på denna i SEB. Nästan i så fall lite all in läge?

Kanske, kanske en brasklapp kan vara på sin plats. Man skall komma ihåg att Batlikum trots allt totalt sett, alla länder endast representerar ca 3 miljoner människor. I ett EU perspektiv en pytteekonomi. Dock geopolitiskt och i syfte att ha dessa länder som en buffert gentemot Ryssland är dessa länder rätt avgörande. Kan det månne bli så att EU snart beslutar sig att gå in och stötta dessa länder allt i syfte att säkra sina geopolitisk strategiska syften? Hur skulle detta då kunna se ut och vad skulle en sådan lösning i så fall innebära för ex de svenska bankerna? Lite att grunna på?

Oro för baltisk kris pressar kronan
Riksbankens besked på onsdagen, om att valutareserven ska förstärkas med 100 miljarder kronor, ses bland vissa aktörer på marknaden som en förberedelse för en devalvering i först Lettland och därefter i övriga baltiska länder.
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\05\28\339237&sectionid=BorsMarknad

Kronan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/kronan.html

Bankfällan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/bankfallan.html

Inga kommentarer: