söndag 24 maj 2009

Inflation - deflation, dollarn och räntorna

Denna veckas första timmes utgåva av Financial Sence är rekomenderad lyssning. Av speciellt intresse tyckte jag var Robert McHugh tekniska analys av dollarn där han på sikt (ca 4år) ser en halvering av dollarn från nuvarande nivåer. Intressant dessutom Bill Powers som redogjorde för sin syn på råvaru/energi juniorer. En syn jag delar fullt ut med honom fö.

Klart är väl även annars att de stimulanspaket som nu slängs ut till bankerna i USA inte eg ger någon effekt. Tämligen naturligt då de inta alls stimulerar den reala ekonomin. Liknelser som ex Roosefelts "new deal" som paralleller till de bail outs av wall street som nu sker är helt enkelt inte relevanta.

Dessutom inte bara stannar pengarna hos bankerna utan de förstörs i det svarta hål som utgörs av de gigantiska derivat förluster de sitter på. Därmed handlar penga pumpandet in i bankerna i realiteten om helt enkelt om redan i förväg döfödda åtgärder och kapital förluster, långt ifrån att på något som helst sätt kunna stimulera den reala ekonomin.

Att det inte finns vare sig spårbarhet ellet tydliga uppföljnings mekanismer relaterat till var eg dessa pengar går visar de planlöst panikartade sätt som detta har genomförts på. Eller kanske snarare hur medvetet cyniskt viss intressen nu ser till att gagna sina intressen.

Många analytiker stirrar sig nu blinda på de deflatoriska tendenserna och ser med detta framför sig att eftersom inte nu ekonomin kommer igång trots "stimulans" så kommer vi inte drabbas av inflation. Men då som sagt skall man komma ihåg att vi inte alls har några stimulans paket för den reala ekonomin och att allt handlat om att försöka hålla bankerna under armarna.

Vad stället kommer att ske är att givet allt penga tryckande för att finansiera de galloperande underskotten dollarn kommer att knäckas och förlora sin reserv valuta status. Samtidigt innebär det faktum att ingen annan än USA kommer att vara intresserade av att finansiera dess ökande underskott genom att köpa amerikanska statspapper att USA i allt högre grad måste trycka allt mer att situationen ständigt kommer att förvärras, inte mist genom allt högre räntor som i sin tur kommer att drabba den reala ekonomin.

1st Hour FS NewsTeam
http://www.financialsense.com/fsn/main.html

Inga kommentarer: