fredag 15 maj 2009

Kor mår bra ute året om

Miljardavtal slöts utan politisk insyn
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2897055.svd

Nedanstående visar en väg fram för även andra kommuner än Rättvik.

En ny studie som är gjord på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att kor som får gå ute hela vintern mår bättre.
- De får utlopp för sina naturliga beteenden och fri sikt. Jag tror kor gillar utsikt, säger docent Karl-Ivar Kumm på SLU i Skara.
Docent Karl-Ivar Kumm på SLU om studien.

http://www.sr.se/cgi-bin/kalmar/nyheter/artikel.asp?artikel=2428467

Dikor mår bättre av att gå ute
Dikor, alltså kor som används för köttproduktion, mår bättre av att gå ute hela vintern än att stå inne. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Dessutom är det bra för bondens ekonomi.
Lantbrukaren Per-Erik Ivarsson har kor som går ute på vintern

Rättviks kommun blir självförsörjande på kött
Rättviks kommun går nu egna vägar för att bli självförsörjande och startar därför egen köttproduktion. Hans Barksjö som är gymnasiechef i Rättvik ser det som en revolt mot den idag dominerande matindustrin
Rättvik, självförsörjning av kött 1 (Hans Barksjö, gymnasiechef)

Johnny Jones, kommunalråd i Rättviks kommun utvecklar tankarna bakom projektet ”Återtaget”
Rättvik, själfvförsörjning av kött 2 (Johnny Jones Kommunalråd)

Projektet som kallas ”Återtaget” gör att Rättviks kommun inom en snar framtid kommer att bli självförsörjande på kött är unikt säger Hans Barksjö, gymnasiechef i Rättvik
Puff återtaget Rättvik
http://www.sr.se/cgi-bin/dalarna/program/artikel.asp?ProgramID=233&artikel=2468157

Gårdslakteri kan lösa småskalig köttproduktion
Sedan i sommar finns det inget slakteri i länet och nu finns tankar om att starta egna gårdsslakterier. Om man jämför med Österrike har de hundra gånger fler slakterier än i Sverige.
Hör inslaget om slakterier
En följd av överdriven tillämpning av livsmedelslagen, tycker umebonden Erik Johansson som säger att svensk syn på mat är att den ska behandlas lika rigoröst som den vore giftigt avfall.
Men det behöver inte vara omöjligt att starta små slakterier. Cecilia Wahlberg Roslund på Hushållningssällskapet säger att Västerbotten har gigantiska ytor jämfört med stora köttproducentländer som Belgien och Irland. Och de förutsättningarna borde gå att nyttja.
http://www.sr.se/cgi-bin/vasterbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=2412500

Ett hållbart ekologiskt jordbruk
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/ett-hllbart-ekologiskt-jordbruk.html

Inga kommentarer: