lördag 31 oktober 2009

Blir det en svart måndag?

En fråga som många nu ställt sig senaste månaden i takt med att TA sett allt mer deprimerande ut för börserna. Det smällde till rejält nu igår på USA börsen och kanske vi kommer att se samma nedställ i Europa med start nu på Måndag. Hög tid för en korrektion i takt med dessutom att allt fler länder börjar tala om en exist strategi kommer den likviditet som under året byggt upp börserna att försvinna samtidigt som den reala ekonomin inte på långa vägar har vuxit sig så stark att kunna motivera de ATH värderingar man kan iakta på vissa av världens börser.

Australien har redan höjt räntan och Norge som första Europeiska land gjorde det samma helt i dagarna. Så sättningen kommer var så säker. Det kan i det kort ta ned olja och råvarubolagen i takt med att börslikviditet erroderar. Men i det något längre perspektivet kommer ffa oljan att ta sig vidare uppåt. Allt i takt med att decine rates från existerande fält accelerera när minskad likviditet gör att behovet av nyinvesteringar i olje industrin uteblir. Paraodoxen blir att med lägre ekonomisk tillväxt, sämre likviditet kommer oljan att skjuta i höjden. Frågan är bara hur stor sättningen blir och när sedan nästa uppfärd tar vid. Under tiden kan både de som spekulerat i $30 och $150 olja visa sig ha fått rätt någon gång. Det handlar para om tidsperspektiv. Sedan har vi hela problemetiken kring valutor, obligationer och hur cetralbankerna väljer att agera dessutom och det blir sammantaget rejält trixig att manövrera sig fram i detta minvatten. Timing och återigen timing är vad det handlar om.

Stiglitz on the Economy
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/stiglitz-on-economy.html

Forget about economic growth "it's all about decline rates stupid"
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/forget-about-economic-growth-its-all.html

Oljan vart är den på väg?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/09/oljan-vart-ar-den-pa-vag.html

Lite olje funderingar
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/lite-olje-funderingar.html

Marc Faber - It will be a huge total collaps
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/07/marc-faber-it-will-be-huge-total.html

Latest Schultz shock - a "bank holliday"
"The world is staggering today between stagflation and net deflation right now; it varies widely around globe. Net deflation is a maybe 35% risk, due to toxics and/or deepening depression. Bit more likely, we'll slowly creep up to a dangerous 4.5% inflation on average, medium-term. But the wild card is the currency risk, which has a 50% (?) chance of boiling over and causing literally overnight (i.e. 24 hours) mega inflation in the asset markets."
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/07/latest-schultz-shock-bank-holiday.html

Rising bond yeild may spark credit crisis II
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/06/rising-us-bond-yields-may-spark-credit.html

Bostadsmyten krossad - han varnar för jätteras

Till nedanstående dystra framtidsutsikter rörande bostadsmarknaden kan vi lägga Mona Salins "dynamiska" skattehöjningar som ökad fastighetsskatt, absurda miljö avgifter, vår el och energi politik, avindustrialiseringen av Sverige och man ställer sig frågan om det eg är så att det finns intressen som vill att människor skall vara helt beroende av allmosor och bidrag? Personligen finner jag absolut INGEN logik i att människor som med redan beskattade medel betalat sin fastighet sedan skall betala skatt till staten bara för att de bor i sitt hus. Men javisst ja det handlar ju om klassisk social demokratisk "fördelningspolitik". Mona vet bäst, helt enkelt. I förlängningen kan vi ju ställa oss frågan varför vi alls skall ha någon lön? Vore det inte bättre att varje månad ansöka om bidrag till Mona direkt och ju mer "solidarisk" och politiskt korrekt man varit ju större "bonus". Monas våta dröm.

"Priset på bostäder ska ned med 20-25 procent de närmaste åren - och det finns två möjliga scenarier. Det säger Bengt Hansson, analytiker vid Statens bostadskreditnämnd, BKN, i en ny rapport. "Det är en myt att bostadspriserna alltid ökar."

""Priserna är uppblåsta av de låga räntorna och vilar på en förväntan om att den låga räntan ska bestå", säger Bengt Hansson och konstaterar att den bostadsränta som folk betalar idag är negativ efter skatteavdrag och inflation.

Med andra ord är det gratis att låna, något som enligt Hansson inte är hållbart i längden.

Bankernas generösa utlåning är ytterst riskabel, menar han.

"Vi har en bostadsbubbla. Med det menar jag att avkastningen på att bo är orimligt låg i dag", säger han till Ekot.

Analytikern Bengt Hansson spår att bostadspriserna ska ned med 20 procent. Det kan enligt honom antingen ske relativt smärtsamt över tre till fyra år, på samma sätt som i början av 1990-talet. "En sådan anpassning tar fyra till fem år", säger Hansson.

En annan tänkbar utveckling är att priserna står stilla under ett helt decennium. Vid en inflation på två procent om året motsvarar tio års stillastående priser ett prisfall på 20 procent."
http://www.dagensps.se/artiklar/2009/10/30/93647991/index.xml

fredag 30 oktober 2009

Hur finansiella oligark eliten medvetet skapat den finansiella krisen

Cornucopia skriver idag om filmen "The Warning" och Special sändningen från Financial Sence som kommenterade filmen. Viktigt att läsa igen även om vi skrev om detta på denna blogg i helgen. Dessutom har Cornucopia lagt in filmen i sin helhet här.
http://cornubot.blogspot.com/2009/10/sa-skapade-amerikanska-politiker-krisen.html

Här mitt tidigare inlägg

Credit Crisis Cassandra
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/credit-crisis-cassandra.html

Oh no it's "the shadow banking system"
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/oh-noes-its-shadow-banking-system.html

Sedan har jag sedan tidigare skrivit en hel del om derivat problematiken. Följ etiketten Derivates så hittar du dessa.

Exportera vårt Svenska Social Demokratiska parti till Kina

Ett sätt att rädda vår framtid skulle kunna vara att exportera den "dynamiska" pilitik som Mona Salin står för i sitt senaste Social Demokratiska utspel. För verkligheten är sådan att om de förslag blir verkliget som de nu skissar på nedan så kommer Sverige snart att helt upphöra som en industrination. Svenska Riksbankens förslag om höjd fastighets skatt (för att hantera den fastighetsbubbla deras inkompetenta ränte politik resulterat i) här om dagen var onekligen synnerligen väl tajmat med nu Sossarnas utspel. Så är det i faschistiska länder där allt i grunden handlar om att föra en politik som innebär mer centralisering och mer kontroll. Då jobbar man tillsammans med omväxlande kris skapande och åtgärds program som alltid resulterar i samma sak mer centralisering, skattehöjningar och kontroll. Mer makt nu åt Skatteverket som snart är den enda organisationen i detta land som växer och anställer.

Det är så hysteriskt roligt att ett parti kan anse det som progressivt när de enda de har att komma med är att höja skatter. Hur vore det istället med en översyn av Riksbankens agerande och funktion?

Det är minst fem olika skatter som Sossarna nu skall införa eller höja:

1. Ny fastighetsskatt. Socialdemokraterna vill återinföra förmögenhetsskatten. Det slår mot vanliga villaägare. Skatten ska uppgå till en (1) procent per år, räknat på den del av "förmögenheten" som överstiger 2,5 miljoner kronor. I detta ingår taxeringsvärdet på hus minus eventuella lån.
För en pensionär som köpte sin villa i en stockholmsförort för ett par decennier sedan, och som amorterat av hela eller delar av lånet, medför den nya förmögenhetsskatten en skattesmäll. För en villa med en skattebas på 3 miljoner kronor innebär S förmögenhetsskatt en årlig skatteökning på 5 000 kronor. Vid ett taxeringsvärde på 4 miljoner och återbetalade lån blir skattehöjningen 15 000 kronor/år och vid ett taxeringsvärde på 5 miljoner kronor hela 25 000 kronor/år.
Hur vanliga är dessa taxeringsvärden? I Stockholms län har uppskattningsvis 40 procent av villorna ett taxeringsvärde över 2,5 miljoner kronor (2009). I Stockholms nära kranskommuner är det över 60 procent av villorna som har ett taxeringsvärde på minst 2,5 miljoner kronor. Alla som har ett tämligen normalt hus i Storstockholmsområdet drabbas, och särskilt de hela livet varit ordentliga och sparat för att betala av sina lån.

2. Höjd fastighetsskatt. (S) vill att fastigheter med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor ska beläggas med höjd fastighetsskatt. Ägare ska, ovanpå dagens fastighetsskatt och den återinförda förmögenhetsskatten, betala ytterligare en (1) procent på det taxeringsvärde som överstiger 4,5 miljoner kronor. För den som äger en villa med ett taxeringsvärde på 5 miljoner kronor betyder det en ytterligare skattehöjning på 5000 kronor om året. Totala skattehöjningen på huset blir då hela 30 000 kronor/år.

(S) vill dock ha en begränsningsregel som gör att max 4 procent av inkomsten ska behöva betalas i fastighetsskatt. Det ger pensionärer som bor i ett hus med taxeringsvärde på 5 miljoner kronor, och med en inkomst under 23 500 kronor i månaden, en rabatt på den höjda fastighetsskatten. Men pensionärer som har inkomster över 23 500 kronor i månaden och som äger motsvarande hus måste betala hela den nya fastighetsskatten.

3. Höjd kommunalskatt. Vänstertrojkan i Stockholm vill höja kommunalskatten med 60 öre på varje hundralapp. För en pensionär med en inkomst på 23 500 kronor innebär det en skattehöjning med ca 1 700 kronor om året.

4. Höjd landstingsskatt. Vänstertrojkan i Stockholms landsting kommer sannolikt nästa vecka att föreslå att landstingsskatten höjs med 17 öre på varje hundralapp. Det medför ytterligare ca 500 kronor i höjd skatt per år för en pensionär med en månadsinkomst på 23 500. Därmed blir den sammanlagda kommunal- och landstingsskattehöjningen 2200 kronor om året.

5. Höjd inkomstskatt. För dem som inte fyllt 65 höjs den statliga inkomstskatten om (S) får makten (det s.k. fjärde jobbskatte¬avdraget tas bort). För en erfaren vårdanställd med 23 500 kronor i månadslön i Stockholm innebär det en skattehöjning - utöver bostadskatter och kommunalskatter - på 2 700 kronor om året. Den sammanlagda inkomstskattehöjningen blir däremd nära 5 000 kronor om året. Med ett någorlunda avamorterat hus blir dessvärre skattesmällen betydligt värre.

Summa summarum: Risken är överhängande för att många äldre i Stockholmsregionen kan tvingas lämna sina hem om socialdemokraternas sammantagna skattepolitik blir verklighet.

I Kina tjänar en kinesisk bilarbetare däremot en 10 del av motsvarande svensk. Vad skall du gör åt det Mona? Höja miljöavgifterna och el avgifterna för svensk industri? Din politik skulle kanske kunna göra nytta i Kina med definitivt inte idag i Sverige.

Hur var det nu - har Mona betalt TV licensen?

torsdag 29 oktober 2009

"The world's most promising clean technology companies"

For the first time in one place, the Guardian and Cleantech Group bring together the world's most promising clean technology companies
http://www.guardian.co.uk/globalcleantech100/list

Forget about economic growth "it's all about decline rates stupid"

Ett litet förtydligande till föregående inlägg. Ett inlägg som försöker att belysa det eg grundläggande problemet vi står inför relaterat till världs produktionen av olja.

Idag har vi för tillfället inte mycket till tillväxt globalt sett. Dvs emerging economies (läs Kina) växer medans OECD minskar sin efterfrågan. Inte minst gäller denna trend för olja. Allt i takt med allt mer av produktion flyttas till de nya ekonomierna och bort från de gamla. Man förleds ibland till att tro att med detta är OECD mer effektivt i att implementera energi besparingar när det i realiteten är så att "väst" outsoursar production för sin räkning till de nya "billiga" produktions ekonomierna. Samma resonemang gäller relaterat till diskussionen av miljön. Produktion flyttas till låglöneländer och de drabbas av miljö problematiken relaterat till detta. I framtida avindustrialiserade regioner som ex Sverige däremot kommer det att bli lätt att uppfylla framtidens miljömål. För varje miljö skatte krona som läggs på verksamheter i väst ökar incitamenten ytterligare för att påskynda denna process.

Vi får väl ägna oss åt att tvätta skjortor åt varandra, sälja kaffe blandat med mölk på stan, göra fiffiga paketerade finansiella lösningar typ Structured Investment Veichles (SIVs) istället.

En logisk kullerbytta är även att man säger att med som idag lägre global tillväxt minskar efterfrågan på olja och därmed kommer priset att gå ned när det i realitetan är så att grundbulten vad gäller peak oil eg kan sägas ligga det faktum att vi har en nedgång i olje produktion framför oss från redan existerande fält och bara att kompensera för detta bortfall är höggradeligen problematiskt.

Man inser problematiken när man ex läser följande: "By 2030 the production from fields currently on stream could have decreased by over 50% in agreement with IEA (2008)". När sedan detta enligt ASPO dessutom kanske tom kan anses vara baserat på ett optimistiskt scenario med stadig och inte (som kan vara mer troligt ) accelererande nedgång från existerande fält så blir problemet än tydligare.

http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/GOF_decline_Article.pdf

Alla kan väl enas om att det kommer att bli tufft att bara på 20 år tappa hälften av det vi producerar. När man dessutom vet att det är de stora oljefälten dvs de ca 1% av oljefälten som producerar ca 40% av all vår olja som minskar och när man vet att peak diskovery av nya oljefält inträffade så tidigt som 1964 iser man att bara att kompensera för detta bortfall och även om vi skulle ha en global ekonomisk tillväxt på 0% undr kommande år blir detta ändå en formidabel utmaning.

Eg är det nog detta med decline som peak oil debatten borde handla om.

Det är tom så att i ett tuffare ekonomiskt klimat med minskad olje efterfråge tillväxt minskar de massiva investeringar i de redan existerande oljefälten som måste till för att hålla nedgången under konroll och för de riskfyllda projekt som måste till för att hitta och sätta igång produktion från nya fält. Så paradoxen här blir att ju sämre ekonomiskt klimat,ju sämre tillväxt och eftervrågan på olja, ju större problem med tillgången på olja.

Men om vi däremot skulle få en global högkonjunktur så måste utöver bortfallet även tillväxten kompenseras för. Men det är ju redan uppenbart för allt fler inte riktigt kommer att gå ihop det heller.

Så hur vi än vänder oss har vi ändå alltid...

Så vill Geely få Volvo att växa
En stark satsning på Volvo PV som eget bolag – framför allt på Kinamarknaden. Det lovar Geelys talesperson i Peking om Geely får köpa Volvo. Men han kan inte lova att jobben är kvar om fem år.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3722081.svd

EROI, offshore Brasilien och reservkapaciteter

Nu när det verkligen ser ut som om Ryssland kommer att nå en produktions topp för olje produktionen under nästa år och med detta inte bar står inför stagnerande utan även minskande olje export och givet dessutom att Ryssland idag dels är världens största olje producent och att Ryssland hitintills stått för 80% av all non OPEC produktions ökning så är frågan var oljan som skall kompensera för detta skall hittas.

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/russia-2010-oil-output-to-fall.html

Det gäller då inte bara att hitta oljan, veta var den finns utan det gäller även att få upp den och detta till ett pris som någon är beredd att betala. Finns ingen som är beredd att betala kostnaden för att få upp oljan plus lite vinstmarginal är det ingen ide att ta upp den.

Detta innebär i sin tur att ju lägre oljepriset är desto mindre olja finns det - bokstavligen, i världen. Klart är att ju högre kostnaden är att få upp oljan desto större blir de finansiella riskerna med att involvera sig i projekt för att ta upp olja i takt med att det blir svårare att hålla nödvändiga marginaler i projekt som i sin komplexitet och krav på planering inte ligger långt efter rymdfärder. Eller vad sägs om att borra off shore 10.000 meter ner ute till havs?

Så frågan är givet allt detta hur mycket olja kommer verkligen att tas upp utanför Brasilien och andra liknande nyligen upptäckta fält och är det eg olja och gas som vi egentligen kan säga finns tillgängligt för oss dvs till ett pris vi klarar av att betala?

Hur som helst under överskådlig tid kommer ingen av dessa kunna kompensera för de redan existerande och redan producerande oljefältens produktions nedgång. Verkliga årliga nedgången i världens oljeproduktion kommer slutet av 2010 ligga på ca 3.4%.

För det är nu inte bara Ryssland det gäller. "The drop in supply from May 2009 to Dec 2010 is caused by large non OPEC supply falls mainly from Russia, the North Sea and Mexico.". Lägg till detta sedan att Saudi Arabiens olje reserv kapacitet faktiskt redan just 2010 beräknas ligga tom runt omkring noll och alla inser att helt plötsligt finns inga marginaler kvar alls. Försök då i en sådan miljö att förutspå oljeprisets utveckling. Klart är att marknaden inte klarar vilket oljepris som helst och att producenter inte heller klarar att producera vid för låga priser. Det enda man med säkerhet vet är att priset på olja kommer att pendla mellan dessa två ytterligheter tills med otaliga marknads krasher och produktionskrasher marknaden har helt utmattats. Eller som vi såg förra sommaren från $147 fatet till straxt över $30 på några månader. Försök att planera långsiktigt som oljeproducent för ett högriskt projekt i en sådan miljö.

"Take for example the claims made by Marcio Mello, who reported that there are 500 billion barrels of oil located in ultra-deep, pre-salt geologic formations off the coast of Brazil. To him I ask: how many 2.7 billion dollar Tahiti platforms are needed to extract that oil? How much will this cost in both energy and dollar terms? Ultimately, what is the energy return on investment for extracting these resources? Without answers to these questions, reporting the discovery of oil or gas is somewhat misleading because it may take more energy to access those barrels than chemical energy contained within them."
http://www.theoildrum.com/node/5908#more

Saudi Arabia's Crude Oil Production Peaked in 2005
http://www.theoildrum.com/node/5154

World oil production forecats
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/world-oil-production-forecast-update.html

Net Oil Exports
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/net-oil-exports.html

IEA - a watchdog clearly alarmed but afraid of it's own bark
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/iea-watchdog-is-clearly-alarmed-but.html

STP Implied valuation

As per PR from the company and some five months after that the application regarding McKay production start has been received and worked on by authorities no issues or concerns of any sort regarding the application and it's content has been reveiled or communicated back to the company. Had there been any mayor hangups, missing information or lacking information in the application surley this would have been comunicated by now. By the end of summer 2010 final approval can be expected.

In the pipe:

Closing date for the Senlac Aquisition 2nd of November. It will be nice when the company can communicate this has been finalised and that the deal in fact is done.

Detailed engineering and equipment bidding for McKay expected to commence this fall.

2009/10 winter program being prepared for Hangingstone and McKay South. Expansion opportunity at STP-McKay.

Significant exploration acreage remains at McKay, Long Lake, Hangingstone, Leismer and Kirby

Project financing options for McKay currently beeing evaluated. However Senlac's free cash flow profile (2010 estimated operating cash flow of $51 mm) will defer the need for additional sources of corporate funding until spring of 2010.

When comparing STP valuation with AOSC, that recenly was bought by PetroChina then an implied valuation of STP based on purchase price of AOSC gives STP a valuation well over 100% from STPs current SP. Remember this was before Senlac, that AOEC is expected to submit their applicaton some 6 months after STP and that their application at the earliest is expected for approval by late 2011 early 2012 thus AOSC production start well over two and a half years after STP and also not considering STPs significant explorational upside with ony some 15% explored. Of interest is that AOSC and STP MCKay is part of the very same exploratable bitumen trend. Thus the logical next step for PetroChina in order to maximise the exploration of the AOSC aquisition would be to also then move on and further ad to that very same explorable bitumen trend.

Suncor on the West, ConocoPhilips on the East side, and PetroChina both north and south of the fields owned by STP.

For more detailes pls look look at page 20 in the below presentation (September):
http://www.shpacific.com/wp-files/Presentation/STP-Presentation-2009-10.pdf

Below STPs most recenst presentation (October) and after the Senlac aquisition:
http://www.shpacific.com/wp-files/Presentation/STP-Presentation-2009-10-senlac.pdf

onsdag 28 oktober 2009

Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre

Åttaåringar som dricker standardmjölk varje dag har lägre BMI jämfört med jämnåriga som sällan dricker mjölk. Samma sak kan inte sägas om barn som ofta dricker mellanmjölk eller lättmjölk. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.
http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter%20Detalj/Barn_som_ofta_dricker_fet_mjolk_vager_mindre.cid901191

Läs mer intressant fakta om detta inte minst om Vitamin D här:
http://www.kostdoktorn.se/fetare-mjolk-smalare-barn

Vårdpersonal tveksam till vaccin

Bland vårdpersonal finns invändningar mot att vaccinera sig mot den nya influensan, visar SvD:s rundringning. Det är bland annat risken för biverkningar som oroar
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3712585.svd

Det vaccin vi har i Sverige har vållat debatt i Tyskland. Där finns ett annat vaccin, utan tillsatser, tillgängligt för regeringen.
Socialstyrelsen försvarar dock vaccinet.
- Tillsatsen kan ge mer lokala biverkningar men det finns inget som säger att det ger långvariga effekter, säger Anders Tegnell på smittskyddsenheten.

I Tyskland har debatten om vaccinet varit stor efter efter att Der Spiegel avslöjat att regeringen fått tillgång till ett vaccin, Celvapan, medan folket får Pandemrix som också används i Sverige.
Det som skiljer de båda åt är att Pandemrix innehåller ett så kallat adjuvans som stärker immunförsvaret
http://www.expressen.se/halsa/1.1759472/nytt-brak-om-svenska-influensavaccinet

Only 12% of Germans say they will have H1N1 vaccine after row blows up over safety of adjuvants
Michael Kochen, president of the German College of General Practitioners and Family Physicians, told the BMJ that Pandemrix has not been sufficiently tested to be declared safe for millions of people, especially small children and pregnant women. His main concern is the adjuvant.

He will not take the vaccine himself and has advised doctors in the association not to give it to patients, saying that the potential risks outweigh the benefits. He described the 50 million doses for Germany as "a large scale experiment on the German population."

http://www.bmj.com/cgi/content/full/339/oct21_2/b4335

STP

Aktiva insiders i STP senaste dagarna. CEO Lutes har köpt på sig privat aktier i STP för ca 1.000.0000 kr 26e september.

Det lär betyda att senaste bolags köpet med största sannoliket kommer att gå i lås per ca 2a November.

http://canadianinsider.com/coReport/allTransactions.php?ticker=stp

Dead Government Walking

The Q2 Flow of Funds Report published by the Federal Reserve revealed that the Federal Reserve purchased as much as half of the newly issued treasuries in the second quarter. This means that the Federal Reserve isn’t merely supporting the market for US treasuries… it is the market for US treasuries.

Printing new dollars to support an almost $9 trillion dollar budget deficit that stretches out over the next ten years puts the US on the road to ruin, and the major governments of the world have noticed and are taking action.

Dead Government Walking
http://www.sprott.com/Docs/MarketsataGlance/MAAG_10_2009.pdf

FEDERAL RESERVE statistical release
http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1.pdf

It ain't over until it's over
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/it-aint-over-until-its-over.html

tisdag 27 oktober 2009

Financial terrorists

Max Keiser on Bankers' Bonuses - 27 March 2009 (1 of 2)
http://www.youtube.com/watch?v=NzvMh73WflQ

Max Keiser on Bankers' Bonuses - 27 March 2009 (2 of 2)
http://www.youtube.com/watch?v=3GxIUhd1pAk&feature=related

Liberty and Economics

What kind of man was Ludwig von Mises? As this unique film shows, Mises (1881-1973) was a man who never stopped fighting for freedom: not when the Nazis burned his books, not when the Left blackballed him at universities, not when it seemed as if statism had won. With courage and genius, he fought big government until the day he died ... in 25 books, hundreds of articles, and more than 60 years of teaching.

Mises's battles against Communists, Nazis, and other socialists, are featured in this film, as are his ideas of Liberty. There is also the old Vienna he loved, the Bolshevik prime minister he dissuaded from Communism, and a cast of villains from Lenin to Hitler, as well as such supporters and students as Murray Rothbard, Ron Paul, Bettina Greaves, M. Stanton Evans, Mary Peterson, Joseph Sobran, and Yuri Maltsev.

Among his many accomplishments, Mises showed that socialism had to fail, that central banking causes recessions and depressions, that the gold standard is honest money, and that only laissez-faire capitalism is fully compatible with Western civilization.

Mises was the twentieth century's foremost economist, and one of its most important champions of Liberty. Here is a film that does justice to this extraordinary man, and to his equally extraordinary ideas.
http://www.youtube.com/watch?v=EpATNp5DjYI

Ludwig von Mises
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises

Shocking truth about why Obama announced Public Helth Emergency

Viktigt att alla lyssnar på denna sändning! Det visar sig nu att på precis samma sätt som de officiella böckerna "kokas" gällande statistik och fakta felrapporteras ex vad gäller ekonomisk data som ex inflation, arbetslöshet osv så rapporteras nu medvetet hel felaktig information från högsta möjliga håll ang svin influensan.

The shocking truth about why Obama announced a National Public Health Emergency in the US this weekend.

President Obama har förklarat "national emergency" pga svininfluensan. 1000 personer har dött.

Enligt Dr Mercola var det bara 2% av dessa som verkligen hade H1N1. Obama har troligen blivit felinformerad. Av vem?
http://products.mercola.com/swine-flu-article/20091027.htm

1 000 döda i influensa i USA
President Barack Obama har förklarat utbrottet av svininfluensa i USA för en nationell krissituation sedan miljoner amerikaner insjuknat och 1 000 dött. Därmed kan vård erbjudas utanför sjukhusen.
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.231376-1-000-doda-i-influensa-i-usa

"Get out of the US dollar"

Peter Schiff issues a Red Alert
http://www.youtube.com/watch?v=sjbgdg2_7XI

Faber Says Dollar Will Eventually Go to `Value of Zero'
http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?N=av&T=Faber%20Says%20Dollar%20Will%20Eventually%20Go%20to%20%60Value%20of%20Zero%27&clipSRC=mms://media2.bloomberg.com/cache/vqyXX9cE9aEg.asf

It ain't over (until it's over)..
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/it-aint-over-until-its-over.html

World to America: We Want Our Gold Back

En synnerligen läsvärd artikel daterad 26e September

The world is preparing to abandon the U.S. dollar and the UK pound. Pronouncements from Hong Kong, the United Arab Emirates, Switzerland and Germany have made clear that the Anglo-Saxon financial system’s doom is only a matter of time.

A huge announcement out of Hong Kong rattled the financial world on September 3. Although big media relegated the story to the back pages, it should have been front and center! What’s the news? China is demanding its gold back.

“Hong Kong is pulling all its physical gold holdings from depositories in London,” reported MarketWatch (emphasis mine throughout).

The announcement, coming in the midst of the global economic crisis, is sending a clear signal: Britain is in far worse economic shape than generally realized, and China thinks it needs to get its gold out while it can—before something happens to it. Gold closed at a new record high of $1,006 per ounce on Friday.
The world is awaking to the possibility that America and Britain face real collapse. The part that stings the worst is that one can’t blame them for getting their gold while they can. They are right: The facts indicate America’s and Britain’s economies are going down. It is just a question of time.
http://www.thetrumpet.com/index.php?q=6546.7.0.0

Asia Aims to Succeed Where Bernanke Failed on Bubbles

En förebild för Svenska Riksbanken. Australien har redan höjt sina räntor, Norge väntas göra det snart även de Asiatiska booming ekonomierna. I Sverige samtidigt sitter det ledarmöter på Riksbanken som tom ville sänka till 0% senaste riksbanksmötet!! Dags att idiot förklara Svenska Riksbanken.

Hur som helst inflation och spekulations bubblor nu mer och mer uppenbart ett problem. Samtidigt som uppenbart den reala ekonomin inte stimuleras av centralbankernas åtgärder istället pyser allt detta ut dit det gör absolut mest skada.

Oct. 27 (Bloomberg) -- Policy makers from South Korea to Singapore, confronted with rising real-estate values that threaten to mimic in Asia the U.S. mortgage bubble that roiled the global economy, are stepping up efforts to rein in prices.

Regulators in South Korea, Hong Kong and Singapore told banks in recent weeks they need to tighten lending standards. Central banks including India’s and South Korea’s have signaled a readiness to raise interest rates in the coming months.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601081&sid=a.5bYVU0vfm0

Who Does Larry Summers Work For?

Lyssna på den här killen Summers och det han säger här. Jmf sedan det han höggradeligen varit delaktig i att implementera - dvs en helt orreglerad derivat handel ocj inse att denna karln inte har någon som helst skam i kroppen.

Sedan försöker han få till det att bailouts skulle vara det samma som stimulans av reala ekonomin som ett "New Deal" upplägg. I verkligheten har mindre än 7% av de pengar som betalats ut gått till den reala amerikanska ekonomin, resten har gått till wall street.
http://www.youtube.com/watch?v=LANYEUyDoqk

En del kanske i Obamas "Change" program? Själv tycker jag att ha samma människor som skapade problemen som de som sedan skall lösa dom ger upphov till många frågor. Om det nu inte är så att problemen medvetet skapades för att nå vissa mål och kunna införa vissa nya policys?

Who Does Larry Summers Work For?
http://www.youtube.com/watch?v=H5IGm30VqDA

Credit Crisis Cassandra
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/credit-crisis-cassandra.html

asset bubbles and the role of central banks explained by Max Keiser

http://www.youtube.com/watch?v=5NpQGHrAqa4&feature=player_embedded

economic crash on purpose triggered by the housing bubble scheme bursting by design
http://www.youtube.com/watch?v=1mNlQDht-h4&NR=1

och så här analyserar finans eliten, oligark lakejerna läget.

"George Soros :"I think this would be time because you really need to bring China into the creation of a new world order, a financial world order. They are kind of reluctant members of the IMF. They play along, but they don’t make much of a contribution because it’s not their institution. Their share is not commensurate … their voting rights are not commensurate to their weight, so I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it and they have to buy in. They have to own it the same way as, let’s say, the United States owns the Washington consensus, the current order, and I think this would be a more stable one where you would have co-ordinated policies. I think the makings of it are already there because the G20, in agreeing to peer reviews, effectively is moving in that direction"

and about the Dollar George Soros said :"Well, certainly a decline in the value of the dollar is necessary in order compensate for the fact that the US economy will remain rather weak, will be a drag on the global economy. China will emerge as the motor replacing the US consumer and, of course, it’s a smaller motor because the Chinese economy is much smaller. So the world economy will have less of a motor, so it will move forward slower than it has in the last 25 years. But China will be the engine driving it forward and the US will be actually a drag that’s being pulled along through a gradual decline in the value of the dollar. So there would be a slow decline in the value of the dollar. A Managed decline. That would be the adjustment that it needs to be accomplished. Now it could actually get out of hand and certainly the fear of inflation will precede inflation itself."

http://www.youtube.com/watch?v=TOjckJWqb0A&feature=player_embedded

måndag 26 oktober 2009

The latest bubble warning: Swedish house prices

Svenska Riksbanken idag världens mest aggresiva centralbank (man kan verkligen ställa sig frågan VARFÖR?) uppmärksammas nu även internationellt.

There is mounting evidence that bubbles are forming again everywhere across the globe as easy money makes itself felt in asset prices. The latest evidence comes from Sweden where Europe’s lowest home loan rates have pushed up the price of residential property.

At issue is the extremely loose monetary policy in Sweden that is an outgrowth of both recession in Sweden and a massive exposure by Swedish banks to the Baltics which are presently in depression. Sweden’s central bank, the Riksbank, has cut interest rates to near zero and is charging banks interest to keep reserves on deposit. Meanwhile, the bank has also embarked on a policy of quantitative easing in order to get credit flowing again.

Artikel författarens konklution - I see this ending in a very bad way.

Man ställer sig frågan - vad är det eg Svenska Riksbanken håller på med?

Artikeln i sin helhet hittar ni här.

http://www.creditwritedowns.com/2009/10/the-latest-bubble-warning-sweden-house-prices.html

Central banks may need more power for financial stability
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/central-banks-may-need-more-power-for.html

Läs nedansående inlägg och inse att Sveriges Riksbank börjar alltmer utgöra ett lysande undantag i världen. Sveriges Riksbank tycker att rätt väg att gå för att på något sätt stäva det elände de redan ställt till med är att straffa fastighetsägare genom att höja fastighetsskatten!!

Central Banks Hitting Assets Question Greenspan View (Update1)
Oct. 26 (Bloomberg) -- Central bankers from Washington to Oslo are taking greater account of accelerating asset prices to avoid the policy mistakes that inflated two speculative bubbles in a decade and led to the worst financial crisis since the Great Depression.

A month after warning that property prices are rising “probably excessively,” Norges Bank Governor Svein Gjedrem is set to increase interest rates on Oct. 28. Reserve Bank of Australia Governor Glenn Stevens cited costlier real estate as a reason for raising rates three weeks ago.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601110&sid=aPcq.N5c5b6c

The Mess That Greenspan Made
http://themessthatgreenspanmade.blogspot.com/

söndag 25 oktober 2009

4 döda av svininfluensa vaccin - Israel stoppar vaccinering

Following the death of four men who had been inoculated against flu, Israeli authorities have suspended nationwide flu vaccinations.

Israeli Health Minister Yacov Ben Yizri says epidemiologists and public health experts are conducting an investigation and have also requested that the manufacturers French firm Sanofi-Aventis conduct its own investigation; meanwhile the vaccination programme has been suspended.
http://www.news-medical.net/news/2006/10/23/20673.aspx


Vaccinkoppling utreds efter dödsfall
Nu utreds ett tredje dödsfall som kan ha koppling till vaccinet mot svininfluensan. Det rör sig om en 74-årig kvinna som avled i Sollefteå fyra dagar efter det att hon hade vaccinerat sig.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3699001.svd

Robert F. Kennedy Explains the Autism Coverup
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/07/18/Robert-F-Kennedy-Jr-Explains-the-Autism-Coverup.aspx

The Obama Deception HQ Full length version

Watch the Obama Deception and learn how:

- Obama is continuing the process of transforming America into something that resembles Nazi Germany, with forced National Service, domestic civilian spies, warrantless wiretaps, the destruction of the Second Amendment, FEMA camps and Martial Law.

- Obama's handlers are openly announcing the creation of a new Bank of the World that will dominate every nation on earth through carbon taxes and military force.

- International bankers purposefully engineered the worldwide financial meltdown to bankrupt the nations of the planet and bring in World Government.

- Obama plans to loot the middle class, destroy pensions and federalize the states so that the population is completely dependent on the Central Government.

- The Elite are using Obama to pacify the public so they can usher in the North American Union by stealth, launch a new Cold War and continue the occupation of Iraq and Afghanistan.
http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw&feature=fvw

History of Civilization with John West and Webster Tarpley

Själv tycker jag att detta är en intressant dialog och många intressanta vinklingar och paralleller att dra från historia till vad som sker idag runt omkring oss som kommer fram i denna lilla pratstund mellan Tarpley och West.

"When societies go down they generally die of oligarky"

http://www.youtube.com/watch?v=BcTspcBCenI

An Unconstitutional Nobel

People can, and undoubtedly will, argue for some time about whether President Obama deserves the Nobel Peace Prize. Meanwhile, though, there's a simpler and more immediate question: Does the Constitution allow him to accept the award?

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/15/AR2009101502277.html

lördag 24 oktober 2009

Credit Crisis Cassandra

Nedanstående video - Warning - MÅSTE alla läsare av denna blogg se.

Brooksley Born's Unheeded Warning Is a Rueful Echo 10 Years On

Brooksley Born in 1964, the first female president of the Stanford Law Review. She was also the first woman to finish at the top of the class. (Photos By Carol Guzy -- The Washington Post)

Friends nudge the woman who saw the catastrophe coming.

They want Brooksley Born to say four words, four simple words: "I told you so."

Ah, but she won't -- not at legal conferences or dinner parties. Not even in a quiet moment in her living room, giving her first interview with a major news organization since last fall's economic collapse.

She just smiles, perched ever so properly in an upholstered armchair at her Kalorama home.

"More coffee?" she asks daintily, changing the subject.

A little more than a decade ago, Born foresaw a financial cataclysm, accurately predicting that exotic investments known as over-the-counter derivatives could play a crucial role in a crisis much like the one now convulsing America. Her efforts to stop that from happening ran afoul of some of the most influential men in Washington, men with names like Greenspan and Levitt and Rubin and Summers -- the same Larry Summers who is now a key economic adviser to President Obama.

She was the head of a tiny government agency who wanted to regulate the derivatives. They were the men who stopped her.

The same class of derivatives that preoccupied Born -- including the now-infamous "credit-default swaps" -- have been blamed for accelerating last fall's financial implosion. But from 1996 to 1999, when Born was the chairman of the Commodity Futures Trading Commission, the U.S. economy was roaring and she was getting nowhere with predictions of doom.
http://www.youtube.com/watch?v=LyjfmTkBpcA&feature=related

Warning
Brooksley Born's side of the financial collapse

Brooksley Born, former appointed head of the CFTC (Commodity Futures Trading Commission) talks about the derivatives dark hidden market. Also about disagreements with Alan Greenspan and his cohorts. This documentary should be seen by every person who uses money to better understand what happened when the economy collapsed. The full broadcast can be viewed at
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/warning/view/

Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=0zZLwQH0X2M

Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=sKGTGji8zhs&feature=related

I denna veckas sändning av Financial Sense 3rd hour - special edition - diskuteras denna dokumentär och även denna bör man definitivt ta del av. I synnerhet de delar där man går igenom vad som ligger framför oss relaterat till dessa derivat.

Tänkvärt bla: Derivat handeln fortsätter att växa trots finansiella krisen. I USA har nu enligt senaste kvartals mätningarna derivathandeln vuxit med ca 1% motsvarande ca 1 och en halv trillion dollars. Globalt värderas nu derivat handeln till ca $600 trillioner, varav ca 204 trillioner bara i USA. I USA ligger 97% av dessa drivat hos fem aktörer där tre aktörer har ca 80% av dessa, JP Morgan, Goldman Sachs och Bank of Amerika varav den största är JP Morgan med ca 30% av alla derivat. JP Morgan har idag motsvarande $1.7 trillion i tillgångar och $80 trillion i derivat.

Senaste finanskrisen har resulterat i att finans marknaden har centrerats ytterligare och de stora aktörerna har blivit ännu större. Därmed betydligt större risk.

Viktigt är att 85% av dessa derivat är i någon form ränte relaterade. Vad som nu händer med valutorna, obligations marknaden, länders finansierings upplägg och möjligheter kommer att avgöra varthän räntorna tar vägen. Med dagens räntemiljö som historiskt sett är den lägsta vi någonsin sett är det därmed klart att stigande framtida räntor med största säkerhet kan komma att utlösa en ny derivat driven global finansiell härdsmälta. Ännu en anledning altså för Bernanke att inte försöka att försvara dollarn.
http://www.financialsense.com/fsn/main.html

Theather of the Absurd: A View from the Inside
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/theater-of-absurd-view-from-inside.html

Hur verkliga är bankerna resultat?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/hur-verkliga-ar-bankernas-resultat.html

Webster Tarpley World Crisis Radio 10 17 2009

This week, Webster Tarpley talks about the rise of Special Drawing Rights, derivative monsters and zombie bankers, the new movement in Iceland, and more. Weekly guest and alpha birther, Phil Berg, gives us an update on his cases against Barry Soetero aka Barack Hussein Obama.

Tarpley redogör i del 1 för intressanta kopplingar mellan Fisks artickel nedan om länder som söker sig från Dollarn och Soros, ni vet mannen som så framgångsrikt spekulerade mot pundet och svenska kronan. Resultatet av detta blev att varje engelsman betalade Soros personligen motsvarande £20 vardera, sverige blev fattigare och EUs finansiella samarbete blev över en natt en politisk prioritering och en "nödvändighet". Så skall en slipsten dras Soros. Samma mönster nu på gång och denna gång i så fall mot dollarn?

The Demise of the Dollar
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/demise-of-dollar.html

Pt 1
http://www.youtube.com/watch?v=SPKuNDr8zEQ&feature=related

Pt 2
om bla JP Morgans (världens största alla kategorier derivat handlare) "mark to model" värdering att jämföras med "mark to market" och följdaktligen kvartals vinster över $3 billion sista kvartalet .
http://www.youtube.com/watch?v=1BXIfo5Hu1M&feature=related

Pt 3
Små Amerikanska banker brottas med finansiella svårigheter. 100 har redan gått i konkurs senaste året samtidigt som över 7.000 community bank redovisar förluster på $ 2.7 billion. Detta innan commercial real estate vågen av falisemang har kommit igång på allvar. Detta allt medans de tre stora med JP Morgan i Spetsen och skattebetalarnas pengar i ryggen redovisar gigantiska vinster. Konkurrens på lika villkor? I så fall varför inte "too small to fail?"
http://www.youtube.com/watch?v=NlalCYOC_Vs&feature=related

Pt 4
Barnie Franks lagförslag på gång till kongressen förbjuder inte derivat handel utan istället föreslår att underlätta för dessa. Tarpley har en poäng - varför får inte Stater i USA beskatta derivat utan dessa skattas med 0% när ex barnens skolböcker, skor och kläder skattas med 10%? Och det här är eg hysteriskt roligt - SEC dvs övervakningsorganet som skall se över efterlevnaden av de regler som finns verkligen efterföljs av markanden har nu anställt en CEO för just Enforcement och detta är fd Goldman & Sachs executive Adam Storch! Så GS har folk överallt inte bara i Tresuries utan nu även i SEC.
http://www.youtube.com/watch?v=LyjfmTkBpcA&feature=related

Sedan kan man lyssna vidare. Själv kommer jag att göra detta lite senare. Uppdatering kommer.

Webster Tarpley World Crisis Radio 10 9 2009

This week Webster Tarpley discusses the Icelanders courageous fight back against the IMF and global financial oligarchs, the IMF bankrupting nations and crashing their economies, the rise of Special Drawing Rights (SDRs), and more. Of course, weekly guest and alpha birther, Phil Berg, talks about his cases pending against Barry Soetero, aka Barack H. Obama

IMF har ju fullständigt tappat konceptet när man nu kräver Islands regering på $6 billion eller 50% ! av landets BNP.

Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=QV7naD4H_kk

Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=09ehMIV8IQQ&feature=related

Part 3
http://www.youtube.com/watch?v=ccx1CqmVPwE&feature=related

Part 4
http://www.youtube.com/watch?v=Dxn48Bd1o0g&feature=related

Part 5
http://www.youtube.com/watch?v=WRmenRLJNUQ

Part 6
http://www.youtube.com/watch?v=V8Bahr5AF8Q

Part 7
http://www.youtube.com/watch?v=SZQa4FmtuHE&feature=related

Part 8
http://www.youtube.com/watch?v=Zu8U4O8ooz8&feature=related

Christopher Whalen: "The Real Economy Is Dying," Q4 Will Be A "Bloodbath"..
Christopher Whalen, the no-nonsense managing director of Institutional Risk Analytics, who recently referred to Citigroup "the queen of the zombie dance party" is not one to sugar-coat his forecasts. Whalen sat down with Yahoo Tech Ticker recently to talk about how the banking sector, which has shown some signs of recovery lately, is hoarding cash and why the market may be awaiting a "Bloodbath" in the fourth quarter.
http://www.huffingtonpost.com/2009/10/08/christopher-whalen-the-re_n_313820.html

Below "the board of directors" for Tim Geitner

Lloyd Craig Blankfein (born September 20, 1954) is the current Chief Executive Officer and Chairman of Goldman Sachs. After the May 31, 2006, nomination of former CEO Hank Paulson as Secretary of the Treasury, Blankfein was announced as his replacement.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Blankfein
http://people.forbes.com/profile/lloyd-c-blankfein/37715

Jamie Dimon
Chairman and CEO, JP Morgan Chase
http://money.cnn.com/galleries/2007/fortune/0711/gallery.power_25.fortune/15.html

Citibank CEO Vikram Pandit
http://www.channelapa.com/2008/11/citibank-ceo-vikram-pandit-on-charlie.html

Legalized Gambling on Wall Street - with Dylan Ratigan
"The move from $80 trillion to $600 trillion"
Intressant intervju med Sen. Maria Cantwell
Trion som gav klartecken till denna casino ekonomi - Robert Rubin, Larry Summers, Arthur Lewitt.
http://www.msnbc.msn.com/id/31510813/

Skeptiska läkare förbjuds att prata om massvaccinering

2009-10-23
Chefer inom primärvården i Norrbotten tillåts inte att uttala sig negativt om massvaccineringen mot svininfluensan.

Vaccinmotståndare i vården riskerar att bli omplacerade
För drygt två veckor sedan skrev Meta Wiborgh, chef för Bergnäsets vårdcentral i Luleå, och Björn Olsson, distriktsläkare vid Örnäsets vårdcentral i Luleå och krönikör i Dagens Medicin, under en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där riktade de kritik mot att hela Sveriges befolkning ska erbjudas vaccin mot den nya influensan, A(H1N1).

Utspelet retade upp primärvårdsledningen i Norrbotten, som menade att läkarna kan göra patienterna osäkra om de uttalar sig negativt om de nationella rekommendationerna.

– Hur skulle det se ut om de 32 cheferna för vårdcentralerna går ut och säger sin mening, säger Bo Westerlund, divisionschef för primärvården i Norrbottens läns landsting, till tidningen Dagens Samhälle.

Efter flera veckors öppen konflikt i de lokala medierna har parterna nu nått en överenskommelse. Meta Wiborgh och Björn Olsson tillåts svara sanningsenligt på frågan om de tänker vaccinera sig själva. Däremot får de inte uttrycka någon kritik mot själva vaccinationskampanjen om en patient frågar.

– Jag hänvisar till den officiella information som finns och säger att det är ett ställningstagande du måste göra själv, säger Meta Wiborgh till Dagens Samhälle.
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/10/23/lakare-forbjuds-uttala-sig/index.xml

Direktör läser Aftonbladet, svartlistar Dr Dahlqkvist
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/direktor-laser-aftonbladet-svartlistar.html

Hellraiser

En av denna bloggs många musikaliska husgudar är definitivt Ozzy Osburn. I en hyllningsplatta till Ozzy som kom ut för en tid sedan där flera olika artister ger sina tolkningar av olika Ozzy låtar som heter "Flying High Again" hittar man låten med samma namn och som spelas av gamle Toto guitar fantomen Steve Lukather och sångaren Joe Lynn Turner. Tyvärr ett abrupt slut på denna länk nedan men det gör mycket gott innan dess.

Joe Lynn Turner & Steve Lukather Hellraiser
http://www.youtube.com/watch?v=JVXe4ztRHSo

On the Edge with Max Keiser - 23 October 2009

Mycket hörvärt i denna sändning. Lyssna bla på vad Dr. Paul Craig Tomas Former asst treasure Secretary har att säga om läget i USA. Intressant är hans (som fd insider och del av etablisemanget) kommentarer om dollarns framtid (it will not last 9 years) bör man ta till sig och att han dessutom konstaterar att USA redan idag är en "failed state".

23 October 2009 (1/4)
http://www.youtube.com/watch?v=IOWREog3zYM

23 October 2009 (2/4)
http://www.youtube.com/watch?v=UgZUzK6WLZM

23 October 2009 (3/4)
http://www.youtube.com/watch?v=XY7BQgV8lkY

23 October 2009 (4/4)
http://www.youtube.com/watch?v=_6Cubx5j4Sg

Michael Moore's next film

Michael Moore's next film explores the root causes of the global economic meltdown and takes a comical look at the corporate and political shenanigans that culminated in what Moore has described as the biggest robbery in the history of this country the massive transfer of U.S. taxpayer money to private financial institutions.

CAPITALISM: A LOVE STORY - TRAILER
http://www.youtube.com/watch?v=JeROnVUADj0&feature=channel

CAPITALISM: A LOVE STORY
http://www.youtube.com/watch?v=FBOWNrLj7lU&feature=channel

Tamerlanes Pine Point Project

Då drar det nu snart igång på allvar i Pine Point! TAM söker en "seasoned senior mining proffessional" med job titel Project Manager för utbyggnaden till en verksamhet som producerar 2.800 ton zink och bly per dag. Investerar startegi för detta case ett klockrent hold and accumulate.

Job: Project Manager Employer
Location: Pine Point Project
Employer: Tamerlane Ventures

http://www.infomine.com/careers/jobs/job370356/project.manager.aspx

fredag 23 oktober 2009

The geopolitics behind the phoney US war in Afghanistan

"Behind all the deceptive official debate over how many troops are needed to “win” the war in Afghanistan, whether another 30,000 is sufficient, or whether at least 200000 are needed, the real purpose of US military presence in that pivotal Central Asian country is obscured.

The US military is in Afghanistan for two reasons. First to restore and control the world’s largest supply of opium for the world heroin markets and to use the drugs as a geopolitical weapon against opponents, especially Russia. That control of the Afghan drug market is essential for the liquidity of the bankrupt and corrupt Wall Street financial mafia.

Geopolitics of Afghan Opium

According even to an official UN report, opium production in Afghanistan has risen dramatically since the downfall of the Taliban in 2001. UNODC data shows more opium poppy cultivation in each of the past four growing seasons (2004-2007), than in any one year during Taliban rule. More land is now used for opium in Afghanistan, than for coca cultivation in Latin America. In 2007, 93% of the opiates on the world market originated in Afghanistan. This is no accident.

It has been documented that Washington hand-picked the controversial Hamid Karzai, a Pashtun warlord from the Popalzai tribe, long in the CIA’s service, brought him back from exile in the USA, created a Hollywood mythology around his “courageous leadership of his people.” According to Afghan sources, Karzai is the Opium “Godfather” of Afghanistan today. There is apparently no accident that he was and is today still Washington’s preferred man in Kabul. Yet even with massive vote buying and fraud and intimidation, Karzai’s days could be ending as President.

The aim of the US bases in Afghanistan is to target and be able to strike at the two nations which today represent the only combined threat in the world today to an American global imperium, to America’s Full Spectrum Dominance as the Pentagon terms it.

The lost ‘Mandate of Heaven’

The problem for the US power elites around Wall Street and in Washington is the fact that they are now in the deepest financial crisis in their history. That crisis is clear to the entire world and the world is acting on a basis of self-survival. The US elites have lost what in Chinese imperial history is known as the Mandate of Heaven. That mandate is given a ruler or ruling elite provided they rule their people justly and fairly. When they rule tyrannically and as despots, oppressing and abusing their people, they lose that Mandate of Heaven.

If the powerful private wealthy elites that have controlled essential US financial and foreign policy for most of the past century or more ever had a “mandate of Heaven” they clearly have lost it. The domestic developments towards creation of an abusive police state with deprivation of Constitutional rights to its citizens, the arbitrary exercise of power by non elected officials such as Treasury Secretaries Henry Paulson and now Tim Geithner, stealing trillion dollar sums from taxpayers without their consent in order to bailout the bankrupt biggest Wall Street banks, banks deemed “Too Big To Fail,” this all demonstrates to the world they have lost the mandate

In this situation, the US power elites are increasingly desperate to maintain their control of a global parasitical empire, called deceptively by their media machine, “globalization.” To hold that dominance it is essential that they be able to break up any emerging cooperation in the economic, energy or military realm between the two major powers of Eurasia that conceivably could pose a challenge to future US sole Superpower control—China in combination with Russia." http://www.financialsense.com/editorials/engdahl/2009/1021.html

Tom Petty & the Heartbreakers - Free Fallin' - Live

http://www.youtube.com/watch?v=-FqA2WINPF4

Riksbanken behåller räntan intakt

Det var inga oväntade besked från Riksbanken i går. Räntepolitiken där man nu försöker dopa ekonomin genom låga räntor fortsätter. På detta sätt hjälper man i först hand bankerna. De kan öka sina marginaler och därmed sin täckningsgrad när de kan låna oförskämt billigt hos riksbanken och sedan låna ut till högre kostnad till sina kunder.

Hela iden om att en så export driven liten ekonomi som den svenska genom egna inhemska räntesänkningar skulle kunna vända på konjungturen är dessutom helt grundläggande och käpprätt åt skogen till att börja. men ändå envisas Svenska Riksbanken med denna historiskt låga och även internationellt sett galna politik. Inget annat land har idag så som sverige ex en negativ inlåningsränta. Tala om att pengarna brinner i fickorna på bankerna när de om de önskar deponera pengar hos riksbanken måste betala för detta.

Vilka är de då som banker helst lånar ut till? Är det innovativa nya industriprojekt som skapar nya arbetstillfällen och teknisk framtids kompetens och som just nu ligger helt under isen pga den helt nerdkörda väldsekonomin? Är det till den reala ekonomin över huvid taget? Nix, det banker allra helst lånar ut till är till den privata bostadsmarkanden. Detta därför att kreditriskerna för banken här är så ofantligt mycket lägre än för andra kunder. Om det är någon människor in i det sista försöker att prioritera att klara av så är det till sitt boende och med alla medel försöka undvika fönedringen av att lämna hus och hem. Om man ändå tvingas göra detta så hänger sedan ändå skulden med ändå om försäljningen inte räcker att täcka återbetalningarna till banken. Jämför detta med en företagare som helt sonika kan sätta sig i konkurs när pengarna är slut och med alla de risker som finns alla industriprojekt inte minst med hänsyn tagen till den fack kompetens som behövs för att i grunden sätta sig in i ett case från bankens sida. Det finns oändliga möjligheter här att göra felbedömningar och hamna i en grop man sedan inte kan ta sig ur.

Jämför detta med en enkel bostadskalkyl och antagandet med ständigt stigande bostads priser och analysen låter sig iställer göras av banken i ett nafs.

Så det är altså i första hand dit de billiga pengarna bankerna nu kan få tag i från Riksbanken och ingen annan stans allt i syfte att banken så snabbt som möjligt och med bästa möjliga risk/reward kan öka sina marginaler och vinst. Kan man inte hitta denna typ av case så är det bättre för banken att behålla pengarna och på detta sätt altså blåsa upp sin balansräkning.

Detta är i realiteten en helt kontraproduktiv verksamhet, dvs om man har den reala ekonomin som prioritet och om man har ambitionen att inte bygga upp fastighetsbubblor. Det senare inser nu även Rikbanken att vi nu har gjort i sverige.

Det är dessutom, så att den reala ekonomin sannolikt för att pengarna inte kommer dit de behövs är i sådant behov av medel att vissa riksbanks ledarmöter tom ansåg att vi behöver en 0% ränta!

Tala om totalt kontraproduktiva åtgärder. Ingen stimulans av reala ekonomin istället nya bostadsbubblor på exact samma sätt som samma banker tidigare byggt upp bubblor (inte den reala ekonomin) i Baltikum.

Vad blir då Riksbankens analys av detta? Jo man föreslår en fastighetsskatt! Dvs de skattebetalare som alltid i slutändan ändå betalar för centralbanks kalas som dessa skall läggas på ytterligare skattebördor där de flertal människor som inte spekulerar och lånar till fastigheter utan bara bor i sin a hus skall finansiera upplägget.

Snälla söta Riksbanken vore det inte bättre att istället införa samma regler som nu är på gång i ex Lettland dvs när värdet av fastigheten understiger värdet av lånen på densamma kan ägaren helt sonika lämna nyckels till lägenheten och banken sitter med all risk. Detta mina vänner skulle innebära att bankerna aptit och preferens för att bygga upp fastighetsbubblor i ett nafs skulle minska drastiskt. Altså detta under förutsättning att bankerna inte tillåts att sälja iväg dessa kreditrisker i fullständigt otransparenta finansiella derivat produkter, structured investment viechels, och kredit instituts AAA rating till andra aktörer på marknaden som ex pensions stiftelser och privat personer.

En annan bra åtgärd vore att införa ett begrepp motsvarande Energy return On Energy Invester (EROEI) för finansmarknaderna. Räntan från riksbanken är lägre när lånen slussas till den reala ekonomin och väsentligt högre när den slussas till andra delar som riskerar att bidra till spekulationsbubblor.

Ni vet väl hur det är i USA idag där bara ca 7% av alla stödpaket gått till den reala ekonomin?
Idag kom beskedet ex att Huskvarana lägger ned 1200 jobb, många av dessa i Sverige, och där ca 800 av dessa istället kommer återuppstå i länder som Polen och Kina. Tacka Riksbanken för detta.

Det räcker nu med dumheter så att det blir över. Riksbanken visar nu med detta dels att de åtgärder de infört inte bara inte haft någon positiv effekt på reala ekonomin utan även att de med skattebetalarnas medel i ryggen igen byggt upp en ny bubbla. Att det skall anses som naturligt att skattebetalare skall stå för dessa nödprogram och dessutom läggas på extra skattebördor tycker företrädare för de som skapat problemen i grunden är helt i sin ordning.

Det är nog allt färre dock som tycker att man skall lita på Riksbanken. Riksbanken är problemet.
Ni vet väl att det var Svenska Riksbanken som i realiteten skapade den finansiella kris som nu rullar över världen? Detta genom att nominera "Nobels Ekonomipris", som inte är ett Nobel pris utan på senare tid instiftat pris från svenska Riksbanken, till matematiker som konstruerat en riskbedömningsmodell som sedan visat sig vara helt felaktig och som genererat avsevärt och betydligt större risk för marknaden än tidigare.

BOJ FED och andra onödigheter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/om-boj-fed-och-andra-ondigheter.html

Finanskrisen orsak och verkan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/finanskrisen-orak-och-verkan.html

Från Italien till Gnosjö
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/frn-italien-till-gnosj.html

Gömställen finns inte för den stora kollapsen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/gomstallen-finns-inte-infor-den-stora.html
Ceteris Paribus
Ytterligare ett exempel var att tidigare nobelpristagare 2003 var Robert Engle och Clive W. J. Granger som räknade ut matematiska tabeller som användes för att kalkylera riskantaganden för finans marknaden; " Engle developed the mathematical models that were used by the financial engineers to develop the CDOs and related instruments that created the credit bubble".
Modellerna började användas i stor skala av banker och värderings institut med resultatet att man räknade risken och täckningsgrader på ett sätt där dessa helt undervärderades. Orsaken visade det sig är att man i Nobel pristagarnas modeller antagit en allt för kort tidsserie som dessutom var en exeptionell uppgångsfas. Tar man istället i beaktande verkligheten under längre tidshorisont har man även på finans marknader värderings fluktuationer och detta avspeglar sig då på hur stor risk man bör ange ett visst lån och avsättningar för risk vid packering av finansiella instument.

Så med altför snäva och positiva antaganden, orealistiska tidsserier baserade på exeptionell expansiv period fick bostads instituten i USA mandat att basera sina lånekriterier på. Resultatet ser vi nu där sk "ekonomer" med icke verklighets förankrade matematiska modeller lyckas att skada den reala ekonomin å det grövsta.

Tacka Svenska Riksbanken för det!

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/ceteris-paribus.html

torsdag 22 oktober 2009

And Peak Oil Still Looming

Matt Simmons gave another of his famous talks about the specter of Peak Oil. The only things that are changing, according to Mr. Simmons, are that things are getting worse for future energy supplies. It’s difficult to say with specificity how bad things are, because the data are so poor on a worldwide basis.

“Look at what happened with the bad information we had, or didn’t have, with the financial institutions over the past couple of years,” said Mr. Simmons. “With our energy data, it’s worse. We’re in for some shocks that will change our lives in ways that’ll rival Pearl Harbor.”

Expect to see oil at $200 per barrel by the end of 2010, according to Mr. Simmons. Also expect to see net oil exports from Mexico simply vanish within 24 months or less. This will play havoc with U.S. refiners on the Gulf Coast. Mexico has simply delayed for too long its effort to explore, drill and rebuild its fast-depleting oil resources. Mexico is going to have to scramble to salvage something from its looming energy disaster. These die are cast.

Things could go wrong with energy supplies in any of a dozen places, according to Mr. Simmons. For example, there’s a stealth “Twitter revolution” in Iran that’s slowly shutting down that country’s oil production. Shutting down the oil industry was the straw that broke the camel’s back and brought down the Shah in 1979. There’s some thinking that it may work to rid Iran of its mullahs.

In Venezuela, the output of the state oil company PdVSA is declining at alarming rates due to political interference and underinvestment.

In Nigeria, the low-grade civil war could quickly morph into a large-scale civil war.

In Iraq, according to Mr. Simmons, “They’re in the dark about how to rebuild their oil industry.”

And of course, a lucky terrorist shot could take down any of hundreds of major oil installations worldwide, wreaking havoc through the following ripple effect.

Mr. Simmons admires Brazil’s Petrobras, calling it “the finest large oil company in the world today.” But the offshore success of Petrobras will simply not be able to make up for the multitude of other problems with the global energy industry. There won’t be enough oil, and it won’t arrive in time. Longer term, Mr. Simmons expects to see oil at $500-700 per barrel. “People need to understand how expensive it is to obtain oil,” said Mr. Simmons.

Much of the world’s energy infrastructure is old and rusting and will require several trillions of dollars to replace — if it can be replaced. (Is there enough steel, for example? Where will the money come from?) Add the aging work force, within which many new hires were laid off in the past year. There’s a serious lack of skilled talent across the board, and no amount of clever management and automated “expert systems” will make up the difference.

Finally, new technology is coming on line slower than most people anticipated. The deeper, more challenging environments are sucking down technology and money, and yielding less than expected in many cases. According to one study, only eight out of 100 major energy projects came in on time, were within budget and yielded the expected volumes of oil and natural gas. Thus are high costs, delays and reduced cash flows hurting the ability of the energy industry to maintain adequate levels of capitalization.

The stark fact is that oil is going to get a lot more expensive and the bull market in oil will be firmly in place for a long time. Smart investors would take advantage of any corrections or dips to get themselves set for the ride.

Until we meet again,
Byron King
http://www.howestreet.com/articles/index.php?article_id=11209

Coal demand soars as Asia economies rebound

Det kan ju var på sin plats att notera att 7% ökning av kol under fem år motsvarar en 50% ökning. 7% ökning under 10 år motsvaras av en 100% ökning. Då mer kol import från bägge dessa giganter resulterar i högre världsmarknadspriser och då vi i sverige prissätter ALL vår el vi konsumerar i landet på marginalen av den dyraste (läs kol genererade)el vi importerar (och paradoxalt nog även trots att vi sedan en tid tillbaka exporerar väsentligt mer el än vi importerar) kommer detta innebära väsentligt högre elpriser även för oss här i sverige framöver.

Våra politiker har altså inför ett system där vi trots ständigt minskande konsumtion av el i sverige sedan decennier och där vi trots stora investeringar i el effektivitet (ofta bekostad av hushållen själva) och trots att hälften av all vår el kommer från vår egna miljövänliga förnyelsebara oerhört billiga och redan betalda el från vattenkraften samtidigt som vi har resten av vår el från kärnkraft som även den är betald sedan länge och trots ett växande produktions överskott så är det altså Kina som dikterar våra elpriser i detta land.

Redan idag betalar vi svenskar ett överpris för vår el motsvarande ca 40 miljarder kr per år. Samtidigt som nu även nätavgifter höjts och kommer att höjas med astronomiska belopp. Det är ex inte ovanligt med 75% höjning av nätavgifter.

Och nu försöker bilindustrin, elkraftbolagen, politikerna och en hord av lobbyist maffia att inbilla oss att det är en bra ide att skaffa sig elbil?

Det finns dock en lösning - kräv av dina politiker att el produktions monopolet avskaffas och att vi precis som idag redan i ex Tyskland får 3 ggr mer för den el vi själva producerar och levererar till det gemensamma elnätet än den el vi köper och att alla el nät öppnas upp för alla aktörer gratis.

NEW YORK, Oct 20 (Reuters) - Demand for coal to generate electricity and make steel in China and India is expected to grow by 7 percent to 8 percent annually in the next five years, leaving the world "chronically" short of the fuel, the head of U.S. coal miner Peabody Energy Inc (BTU.N) said on Tuesday.

He also outlined his company's plans to double exports from Australia to handle Asian demand and to develop its joint venture in Mongolia to produce coal for the Chinese.

The coal shortage, as industrial activity rebounds from last year's economic downturn, is driving up prices and Peabody forecast steam, or thermal, coal selling for $100 per tonne by 2012, up from around $70 today. It also said metallurgical, or coking, coal is already selling for $160 per tonne -- way above this year's benchmark of $129.

"We believe China is short of met (steel-making) coal and demand is shredding supply and pushing prices north," Chief Executive Greg Boyce told Wall Street analysts on a conference call to discuss Peabody's third-quarter earnings.

Coal demand soars as Asia economies rebound
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSN2044542920091020

Avskaffa elproduktions monopolet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/avskaffa-el-produktions-monopolet.html

Fortum vill höja elnätspriset i Täby med 50 procent
Fortum Distribution har underhand meddelat att elnätspriset i Täby kommer att höjas med i genomsnitt 50 procent för varje hushåll och företagare i kommunen. För storkunder - effektkunder - kan höjningen komma att uppgå till 75 procent.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fortum-vill-hoeja-elnaetspriset-i-taeby-med-50-procent-224115

onsdag 21 oktober 2009

"Varningslampor borde tändas om bopriserna"

"Min poäng är att det är lite lustigt att Riksbanken tror att fastighetspriserna ska falla och att utlåningen till hushåll ska minska. I själva verket är det precis tvärtom; fastighetspriserna accelererar och hushållens skulder är rekordhöga. Sverige och inte minst Stockholm skiljer sig markant från övriga västvärlden där ju fastighetspriserna sjunker", säger Henrik Mitelman.

Han tror dock inte att Riksbankens räntebesked på torsdagen betyder att reporäntan höjs.

"Jag tror att man upprepar budskapet om att vi ska ha nollränta i ett år till", säger Henrik Mitelman.

"Orolig är ett starkt ord. I Sverige är vi oroliga för de amerikanska hushållens skuldsättning men svenska hushåll är mer skuldsatta än amerikanska. Och i dag kan de svenska hushållen bära sina lån, allt är okej och alla är glada. Men när skuldsättningen slår nya rekord, även i förhållande till inkomsterna, kanske det borde tändas några varningslampor", säger Henrik Mitelman.
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\10\21\358040§ionid=Privatekonomi

It aint over (until it's over)..

Kanske kan vara på sin plats att påminna lite om situationen i USA igen?

About half of U.S. mortgages seen underwater by 2011
NEW YORK (Reuters) - The percentage of U.S. homeowners who owe more than their house is worth will nearly double to 48 percent in 2011 from 26 percent at the end of March, portending another blow to the housing market, Deutsche Bank said on Wednesday.
http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE5745JP20090805

Och sedan angående "marknadens" aptit för Amerikanska statspapper. Ni vet dom som behövs för att finansiera USAs nu snart $75 trillions underskott.

Just last week, when the auction results were announced it was trumpeted to great fanfare that there was "more than sufficient" bid-to-cover, "strong demand" and all the rest.

And now it turns out that 47% (!) of the bonds that were taken by the primary dealers in that auction have been quietly bought by the Fed and permanently secreted to its balance sheet.

They didn't even wait a full week!

The Fed Buys Last Week's Treasury Notes
http://www.chrismartenson.com/blog/fed-buys-last-weeks-treasury-auction/23880

Blatant Monetization uncovered
Folks, this is beyond bad - it is pernicious and outrageous conduct by The Federal Reserve in conspiracy with the Primary Dealers, both of which are now desperately trying to prop up the US Government Bond Market through subterfuge rather than just buying up the bond issue from Treasury when originally put to the market!
http://market-ticker.denninger.net/archives/1304-BLATANT-Monetization-Uncovered.html

The Fed's UST-POMO Pyramid Scheme Exposed
In a brilliant piece of investigative reporting, Chris Martenson (original article here) has uncovered that the Fed, merely a week after issuing $28 billion in 7 year bonds (which Zero Hedge discussed previously) via its puppet, the US Treasury, of which $10 billion ended up being purchased by primary dealers, has turned and bought 47% of the primary allocated bonds in Open Market Purchases. This is undisputed monetization removed simply via one primary dealer and less than 5 days of temporal separation in order to leave no easy trace.
http://www.zerohedge.com/article/feds-ust-pomo-pyramid-scheme-exposed

tisdag 20 oktober 2009

Följetongen - Svenska banker i Baltikum

Inte sedan Karl den XII dagar har väl svenskar trasslat till det för sig i öst så som nu SEB och Swedbank trasslat till det för sig i Lettland. Karl snurrade sedan runt en tid på balkan men nu är det våra banker som istället verkar att ha det svårt att komma ut ur baltikum. Tom den mest drastiska exit modellen, att helt enkelt lägga benen på ryggen och fly stöter nu på partull.

I korthet svenska banker tycker att det är en lysande affärside att låna ut pengar utan stopp i syfte att spekukera i, inte den reala ekonomin som ex produktion tillverkning och annat jox som faktiskt kan höja ett lands verkliga levnadsstandard, utan istället till 100% för att spekulera upp fastighetsbublor. Visserligen behöver alltid människor fastigheter att bo i men varför tycker alltid banker att detta är den bästa sektorn att låna ut till istället för till den verkliga, reala ekonomin? Kan det ha att göra med att man nästan aldrig har kreditförluster från ex privata bostadsmarkanden? Människor gör allt för att kunna behålla sin bostad.

Eller som Nixon sade - "They thrive on prices they help to create" är ett citat som passar utmärkt på bankerna agerande.

Sedan kommer det ett stopp endera dan och det verkar även här som bankerna kallt räknat med detta och att de med automatik skall komma att köpas ut av landets skattebetalere, IMF och EU. Denna gång verkar det dock som om man stöter på patrull så att man verkligen till sist blir de som kommer att bli sittandes med de usla lånen själva och inte bostadsägarna. Då blir bankerna sura och trycker att allt detta är kundens fel. Är det eg inte banken som skall prissätta pengar och värdera kreditrisk och givet där de nu sitter med gigantiska kreditrisker har de då inte bevisligen gjort någonting vansinnigt fel? Har inte den som gjort felet då istället stå för det?

Nu har de svenska bankerna i Batikum givits stöd från en kombination av svenska skattebetalare, EU och IMF där villkoren för ex Lettland är att inga av dessa stödpengar skall gå till den reala ekonomin utan i realiteten för att betala av skulderna till svenska banker. På så sätt är skattebetalare inte bara i ex lettland utan hela EU med och betalar kalaset.

I detta läge vill svenska banker dra sig helt ur, stänga ned och lämna länderna till sina respektive öden så att de dels blir sittandes med gigantisk skulder och helt utan finansierings möjligheter från bankerna.

Då surnar IMF till och säger att man kommer att rekomendera och stötta en devalvering i dessa länder och med detta kan Swedbank hälsa hem som självständigt företag och SEB måste springa till Investror för att hämta mycket mera kosing från mamma.

Under tiden har en ny bostadsbubbla byggts upp av de svenska bankerna i hemlandet. Dvs istället för att se till att de pengar som finns används på det bästa sättet för att bygga upp vår egen reala ekonomi, skapa jobb och framtidsindustrier. Redan om ett år när Riksbanken räknar med att ha höjt ränta ca 16ggr jmf med dagens nivå kommer vi kunna se begynnande problem orsakade av dessa bankers agerande här hemma. Vad skall de göra då? Gapa än mer om mer pengar från skattebetalare och lägga ner verksamheten även här?

Vi behöver även i detta land en ny lagstiftning gällande kreditrisk så att inte människor gång efter annan luras in i denna spekulations cirkus i sektorer av ekonomin som är totalt kontraproduktiva och som i realiteten istället krachar vår ekonomi och sänker allas vår framtida levnadsstandard.

I Lettland nedmonteras nu ekonomin under tiden till stenåldersnivån. Det är det IMF vill för att fortsätta ge dessa länder mer pengar. Vill du ha det så även här hemma i sveige om några år? Att det är de små ekonomierna som de Baltisk staterna och Island som ligger fört med att tvingas till drastiska åtgärder som ex att stänga skolor, släppa ut fånga, stänga fängelser, skicka hem sjuka från sjukhus, minska lönderna med 40% för offentliganställda (se som blir kvar dvs), minska pensionsutbetalningar osv osv. Att det ligger andra länder på lut för denna typ av omdanande nedmonteringar av sina ekonomier därefter är även detta klart som ex Ungern, Spanien, Irland. Att det inte slutar där är även detta klar men när väl även England och USA måste gå denna väg så inser man omfattningen av problematiken.

Det finns altså en tydlig prislapp för centralbankernas ränte politik och bankernas bonus styrda derivat handel. Det är en prislapp ingen är beredd att betala men samtidigt görs inget åt de undeliggande orsakerna som skapar dessa problem.

En ide kanske kan vara att införa ett nytt kritera att användas i samband med prissättande och skapande av nya pengar till kreditmarkanderna och då något i stil med ett EROEI antagande. EROEI, eller energy return on energy invested är ett begrepp som används för att åskådliggöra hur effektiv totala energihanteringen är relaterat till ett visst resursslag. Krävs det mer i form av energi åtgång än vad man får ut att ta fram energi så är det inte en särdeles effektiv eller lönsam hantering. Centralbanker och banker och kreditmarkandn i helhet borde koncentrera sig att kanalisera pengar dit de gör bäst real avkastning och bygger den verkliga, inte spekulations drivna ekonomin.

IMF:s hot mot de svenska storbankerna
Internationella valutafonden, IMF, drar åt tumskruvarna kring de svenska storbankerna. Försöker de dra sig ur sina åtaganden i Baltikum, hotar IMF med att inte förhindra en devalvering.
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\10\20\357648§ionid=Ettan

Max Keyser om Lettland, Island och de Svenska Bankerna
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/max-keyser-om-bla-lettland-island-och.html

måndag 19 oktober 2009

STP - A bullish pattern has developed

Mycket goda nyheter har senaste tiden kommit in relaterat till STP. Bolaget är idag ett produktionsbolag med egen intjäningsförmåga istället för att som tidigare enbart ha varit ett utvecklingsbolag.

Pay off tiden för senaste affären som möjliggorde detta är mindre än 2 år. Naturligtvis kommer det att se ännu bättre ut om oljepriset ev stiger under dessa två år. Det är enligt undertecknad inte ett helt orimligt antagande.

A bullish pattern has developed
http://www.americanbulls.com/StockPage.asp?CompanyTicker=STP&MarketTicker=VSE&Typ=S

Max Keyser om bla Lettland, Island och Svenska banker

Dr Michael Hudson - "I adviced Lattvia that if you are going to devalue your currency you must first change the real estate bancruptcy law so that if the property price falls below the morgage you just mail in the keays, walk away and the bank is stuck with the bad morgage. The Latvian prime minister now adopted my advice. Swedish banks are saying "this is breaking the tradition". The Tradition Lattvia now is braking is the fedualistic European tradition. Sweden wants to return Lattvia to feodalism so that the lattvian population will have to work the rest of their life working of the bad loans the Swedish bank irresponsable made.."

så här blir det i en bonus driven finans ekonomi..

http://maxkeiser.com/2009/10/17/ote23-on-the-edge-with-max-keiser-and-michael-hudson/

Baltikums tandlösa tanter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/06/baltikums-tanlosa-tanter.html

Bankfällan
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/bankfallan.html

och nu är svenska banker i full färd att skapa samma röra i sina egna länder genom att bygga upp helt ohållbara bostadsbubblor ..
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/rante-proffessorn.html

söndag 18 oktober 2009

Richard Heinberg - Energy & Peak Oil - The Bigger Picture

PART 1 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=IAi7pfXm-AU&feature=related

PART 2 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=zHaDQjmVM2A&feature=related

PART 3 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=jjxEuzycVAo&feature=related

PART 4 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=6Qt0bwdUhM0&feature=related

PART 5 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=ZQClommNS_o&feature=related

Och här Chris Martensson

I recently attended and presented at the Association for the Study of Peak Oil (ASPO) conference in Denver.

The entire summary of everything I heard boils down to this; we are already past peak oil.

I'll wait for a minute while that sinks in.


Exponential money in a finite world
http://www.chrismartenson.com/blog/exponential-money-finite-world/29744

lördag 17 oktober 2009

Economist: NOW is Time to Buy Oil

Fmr. CIBC World Markets Chief Economist Jeff Rubin on oil prices.
By christmas $80-90 oil and by first quarter tripple didgit oil prices
http://www.youtube.com/watch?v=Av3qenOsB1I

Nilsson + Storm

Nu har en dialog mellan Frank Nilsson och hockey nestorn Tomas Storm etablerats. Frank har vi ju skrivit ett otal gånger om på denna blogg och då inte mist ang hans nyss utkomna bok "Istället för Doping".

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/06/istallet-for-doping-bygg-en-stark-och.html
Frank hittar man annars här:
http://www.lchf.se/Startsida/Träning.aspx

Även Storms framfart inom hockeyn har vi skrivit om tidigare.
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/is-your-son-or-daughter-improving-their.html

Däremot vad ni kanske inte visste så satsar Tomas själv dessutom nu på Mountainbike och han lär visst ha ambitioner att kunna placera sig i Svenska mountainbike eliten.

Här mer om Storm samt några hockey citat:

De som tränar mest blir bäst
Per Nygårds:Vad göra för att höja svensk juniorstandard? Vad är rätt & vad är fel? Per Nygårds, uttrycker sig rakt på sak: - De som tränar mest blir bäst. Han fortsätter: "Titta bara på Hammarby där Tomas Storm kör mycket med sina ungdomar och som också blivit mycket skickliga. Träning behöver inte alls vara tråkigt. I Bajen tycks de ha väldigt roligt".
Tidningen hockey nr 6 , 2003 / Juniorhockey: Mittuppslaget

Stormtrupperna
Vid det symposium (på engelska) som hölls i Göteborg under VM utav Internationella Hockey Förbundet sade Tommy Boustedt, utvecklingschef på Svenska Hockeyförbundet, följande.
"Lika stolt blir man som svensk att få presentera en instruktör i världsklass som Tomas Storm. Hans artistiska ådra att fånga auditoriet är en sak. Men efter det här förstår säker många fler svenska varför Storm är ett aktat namn i Detroit Red Wings organisation. Det finns skäl varför NHL-spelare med månadslöner i miljonklassen, får åka på sommarskridskoskola i Stockholm".

Tidningen hockey

Liraren
Du tillhör en skara som brukar kallas för typiska "Storm-lirare". Uttrycket kommer från en legendarisk juniortränare i Hammarby, Tomas Storm. Vad är typiskt för en spelare som fostrats av Storm?
- Det är svårt att säga. Jag vet att de flesta tänker på en teknisk spelare, men samtidigt är till exempel Fredrik Svensson (back i Leksand) också en "Storm-produkt" och han är väl inte direkt känd för sitt tekniska spel ... Det enda man kan säga att vi har gemensamt är att vi alla var beredda att träna stenhårt. Jag är otroligt tacksam över allt som Storm, Jan-Åke Tiensuu och de andra tränarna lärde mig. De var och är fantastiska ledare. Tomas Storm är ett geni som brinner för att lära unga killar spela hockey. Jan-Åke är likadan. På somrarna var han med mig på Zinkens varje dag trots att han själv var i 25-30-årsåldern då och borde tyckt att det fanns roligare saker att göra under soliga dagar.
http://www.dn.se/sport/liraren-1.536218

Och här nu det gäng Storm nu tagit sig an, Tumbas 96or:
http://www.sportnik.com/group/21243/news/339846