måndag 19 oktober 2009

STP - A bullish pattern has developed

Mycket goda nyheter har senaste tiden kommit in relaterat till STP. Bolaget är idag ett produktionsbolag med egen intjäningsförmåga istället för att som tidigare enbart ha varit ett utvecklingsbolag.

Pay off tiden för senaste affären som möjliggorde detta är mindre än 2 år. Naturligtvis kommer det att se ännu bättre ut om oljepriset ev stiger under dessa två år. Det är enligt undertecknad inte ett helt orimligt antagande.

A bullish pattern has developed
http://www.americanbulls.com/StockPage.asp?CompanyTicker=STP&MarketTicker=VSE&Typ=S

Inga kommentarer: