fredag 30 oktober 2009

Exportera vårt Svenska Social Demokratiska parti till Kina

Ett sätt att rädda vår framtid skulle kunna vara att exportera den "dynamiska" pilitik som Mona Salin står för i sitt senaste Social Demokratiska utspel. För verkligheten är sådan att om de förslag blir verkliget som de nu skissar på nedan så kommer Sverige snart att helt upphöra som en industrination. Svenska Riksbankens förslag om höjd fastighets skatt (för att hantera den fastighetsbubbla deras inkompetenta ränte politik resulterat i) här om dagen var onekligen synnerligen väl tajmat med nu Sossarnas utspel. Så är det i faschistiska länder där allt i grunden handlar om att föra en politik som innebär mer centralisering och mer kontroll. Då jobbar man tillsammans med omväxlande kris skapande och åtgärds program som alltid resulterar i samma sak mer centralisering, skattehöjningar och kontroll. Mer makt nu åt Skatteverket som snart är den enda organisationen i detta land som växer och anställer.

Det är så hysteriskt roligt att ett parti kan anse det som progressivt när de enda de har att komma med är att höja skatter. Hur vore det istället med en översyn av Riksbankens agerande och funktion?

Det är minst fem olika skatter som Sossarna nu skall införa eller höja:

1. Ny fastighetsskatt. Socialdemokraterna vill återinföra förmögenhetsskatten. Det slår mot vanliga villaägare. Skatten ska uppgå till en (1) procent per år, räknat på den del av "förmögenheten" som överstiger 2,5 miljoner kronor. I detta ingår taxeringsvärdet på hus minus eventuella lån.
För en pensionär som köpte sin villa i en stockholmsförort för ett par decennier sedan, och som amorterat av hela eller delar av lånet, medför den nya förmögenhetsskatten en skattesmäll. För en villa med en skattebas på 3 miljoner kronor innebär S förmögenhetsskatt en årlig skatteökning på 5 000 kronor. Vid ett taxeringsvärde på 4 miljoner och återbetalade lån blir skattehöjningen 15 000 kronor/år och vid ett taxeringsvärde på 5 miljoner kronor hela 25 000 kronor/år.
Hur vanliga är dessa taxeringsvärden? I Stockholms län har uppskattningsvis 40 procent av villorna ett taxeringsvärde över 2,5 miljoner kronor (2009). I Stockholms nära kranskommuner är det över 60 procent av villorna som har ett taxeringsvärde på minst 2,5 miljoner kronor. Alla som har ett tämligen normalt hus i Storstockholmsområdet drabbas, och särskilt de hela livet varit ordentliga och sparat för att betala av sina lån.

2. Höjd fastighetsskatt. (S) vill att fastigheter med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor ska beläggas med höjd fastighetsskatt. Ägare ska, ovanpå dagens fastighetsskatt och den återinförda förmögenhetsskatten, betala ytterligare en (1) procent på det taxeringsvärde som överstiger 4,5 miljoner kronor. För den som äger en villa med ett taxeringsvärde på 5 miljoner kronor betyder det en ytterligare skattehöjning på 5000 kronor om året. Totala skattehöjningen på huset blir då hela 30 000 kronor/år.

(S) vill dock ha en begränsningsregel som gör att max 4 procent av inkomsten ska behöva betalas i fastighetsskatt. Det ger pensionärer som bor i ett hus med taxeringsvärde på 5 miljoner kronor, och med en inkomst under 23 500 kronor i månaden, en rabatt på den höjda fastighetsskatten. Men pensionärer som har inkomster över 23 500 kronor i månaden och som äger motsvarande hus måste betala hela den nya fastighetsskatten.

3. Höjd kommunalskatt. Vänstertrojkan i Stockholm vill höja kommunalskatten med 60 öre på varje hundralapp. För en pensionär med en inkomst på 23 500 kronor innebär det en skattehöjning med ca 1 700 kronor om året.

4. Höjd landstingsskatt. Vänstertrojkan i Stockholms landsting kommer sannolikt nästa vecka att föreslå att landstingsskatten höjs med 17 öre på varje hundralapp. Det medför ytterligare ca 500 kronor i höjd skatt per år för en pensionär med en månadsinkomst på 23 500. Därmed blir den sammanlagda kommunal- och landstingsskattehöjningen 2200 kronor om året.

5. Höjd inkomstskatt. För dem som inte fyllt 65 höjs den statliga inkomstskatten om (S) får makten (det s.k. fjärde jobbskatte¬avdraget tas bort). För en erfaren vårdanställd med 23 500 kronor i månadslön i Stockholm innebär det en skattehöjning - utöver bostadskatter och kommunalskatter - på 2 700 kronor om året. Den sammanlagda inkomstskattehöjningen blir däremd nära 5 000 kronor om året. Med ett någorlunda avamorterat hus blir dessvärre skattesmällen betydligt värre.

Summa summarum: Risken är överhängande för att många äldre i Stockholmsregionen kan tvingas lämna sina hem om socialdemokraternas sammantagna skattepolitik blir verklighet.

I Kina tjänar en kinesisk bilarbetare däremot en 10 del av motsvarande svensk. Vad skall du gör åt det Mona? Höja miljöavgifterna och el avgifterna för svensk industri? Din politik skulle kanske kunna göra nytta i Kina med definitivt inte idag i Sverige.

Hur var det nu - har Mona betalt TV licensen?

Inga kommentarer: