torsdag 29 oktober 2009

Forget about economic growth "it's all about decline rates stupid"

Ett litet förtydligande till föregående inlägg. Ett inlägg som försöker att belysa det eg grundläggande problemet vi står inför relaterat till världs produktionen av olja.

Idag har vi för tillfället inte mycket till tillväxt globalt sett. Dvs emerging economies (läs Kina) växer medans OECD minskar sin efterfrågan. Inte minst gäller denna trend för olja. Allt i takt med allt mer av produktion flyttas till de nya ekonomierna och bort från de gamla. Man förleds ibland till att tro att med detta är OECD mer effektivt i att implementera energi besparingar när det i realiteten är så att "väst" outsoursar production för sin räkning till de nya "billiga" produktions ekonomierna. Samma resonemang gäller relaterat till diskussionen av miljön. Produktion flyttas till låglöneländer och de drabbas av miljö problematiken relaterat till detta. I framtida avindustrialiserade regioner som ex Sverige däremot kommer det att bli lätt att uppfylla framtidens miljömål. För varje miljö skatte krona som läggs på verksamheter i väst ökar incitamenten ytterligare för att påskynda denna process.

Vi får väl ägna oss åt att tvätta skjortor åt varandra, sälja kaffe blandat med mölk på stan, göra fiffiga paketerade finansiella lösningar typ Structured Investment Veichles (SIVs) istället.

En logisk kullerbytta är även att man säger att med som idag lägre global tillväxt minskar efterfrågan på olja och därmed kommer priset att gå ned när det i realitetan är så att grundbulten vad gäller peak oil eg kan sägas ligga det faktum att vi har en nedgång i olje produktion framför oss från redan existerande fält och bara att kompensera för detta bortfall är höggradeligen problematiskt.

Man inser problematiken när man ex läser följande: "By 2030 the production from fields currently on stream could have decreased by over 50% in agreement with IEA (2008)". När sedan detta enligt ASPO dessutom kanske tom kan anses vara baserat på ett optimistiskt scenario med stadig och inte (som kan vara mer troligt ) accelererande nedgång från existerande fält så blir problemet än tydligare.

http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/GOF_decline_Article.pdf

Alla kan väl enas om att det kommer att bli tufft att bara på 20 år tappa hälften av det vi producerar. När man dessutom vet att det är de stora oljefälten dvs de ca 1% av oljefälten som producerar ca 40% av all vår olja som minskar och när man vet att peak diskovery av nya oljefält inträffade så tidigt som 1964 iser man att bara att kompensera för detta bortfall och även om vi skulle ha en global ekonomisk tillväxt på 0% undr kommande år blir detta ändå en formidabel utmaning.

Eg är det nog detta med decline som peak oil debatten borde handla om.

Det är tom så att i ett tuffare ekonomiskt klimat med minskad olje efterfråge tillväxt minskar de massiva investeringar i de redan existerande oljefälten som måste till för att hålla nedgången under konroll och för de riskfyllda projekt som måste till för att hitta och sätta igång produktion från nya fält. Så paradoxen här blir att ju sämre ekonomiskt klimat,ju sämre tillväxt och eftervrågan på olja, ju större problem med tillgången på olja.

Men om vi däremot skulle få en global högkonjunktur så måste utöver bortfallet även tillväxten kompenseras för. Men det är ju redan uppenbart för allt fler inte riktigt kommer att gå ihop det heller.

Så hur vi än vänder oss har vi ändå alltid...

Så vill Geely få Volvo att växa
En stark satsning på Volvo PV som eget bolag – framför allt på Kinamarknaden. Det lovar Geelys talesperson i Peking om Geely får köpa Volvo. Men han kan inte lova att jobben är kvar om fem år.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3722081.svd

Inga kommentarer: