tisdag 20 oktober 2009

Följetongen - Svenska banker i Baltikum

Inte sedan Karl den XII dagar har väl svenskar trasslat till det för sig i öst så som nu SEB och Swedbank trasslat till det för sig i Lettland. Karl snurrade sedan runt en tid på balkan men nu är det våra banker som istället verkar att ha det svårt att komma ut ur baltikum. Tom den mest drastiska exit modellen, att helt enkelt lägga benen på ryggen och fly stöter nu på partull.

I korthet svenska banker tycker att det är en lysande affärside att låna ut pengar utan stopp i syfte att spekukera i, inte den reala ekonomin som ex produktion tillverkning och annat jox som faktiskt kan höja ett lands verkliga levnadsstandard, utan istället till 100% för att spekulera upp fastighetsbublor. Visserligen behöver alltid människor fastigheter att bo i men varför tycker alltid banker att detta är den bästa sektorn att låna ut till istället för till den verkliga, reala ekonomin? Kan det ha att göra med att man nästan aldrig har kreditförluster från ex privata bostadsmarkanden? Människor gör allt för att kunna behålla sin bostad.

Eller som Nixon sade - "They thrive on prices they help to create" är ett citat som passar utmärkt på bankerna agerande.

Sedan kommer det ett stopp endera dan och det verkar även här som bankerna kallt räknat med detta och att de med automatik skall komma att köpas ut av landets skattebetalere, IMF och EU. Denna gång verkar det dock som om man stöter på patrull så att man verkligen till sist blir de som kommer att bli sittandes med de usla lånen själva och inte bostadsägarna. Då blir bankerna sura och trycker att allt detta är kundens fel. Är det eg inte banken som skall prissätta pengar och värdera kreditrisk och givet där de nu sitter med gigantiska kreditrisker har de då inte bevisligen gjort någonting vansinnigt fel? Har inte den som gjort felet då istället stå för det?

Nu har de svenska bankerna i Batikum givits stöd från en kombination av svenska skattebetalare, EU och IMF där villkoren för ex Lettland är att inga av dessa stödpengar skall gå till den reala ekonomin utan i realiteten för att betala av skulderna till svenska banker. På så sätt är skattebetalare inte bara i ex lettland utan hela EU med och betalar kalaset.

I detta läge vill svenska banker dra sig helt ur, stänga ned och lämna länderna till sina respektive öden så att de dels blir sittandes med gigantisk skulder och helt utan finansierings möjligheter från bankerna.

Då surnar IMF till och säger att man kommer att rekomendera och stötta en devalvering i dessa länder och med detta kan Swedbank hälsa hem som självständigt företag och SEB måste springa till Investror för att hämta mycket mera kosing från mamma.

Under tiden har en ny bostadsbubbla byggts upp av de svenska bankerna i hemlandet. Dvs istället för att se till att de pengar som finns används på det bästa sättet för att bygga upp vår egen reala ekonomi, skapa jobb och framtidsindustrier. Redan om ett år när Riksbanken räknar med att ha höjt ränta ca 16ggr jmf med dagens nivå kommer vi kunna se begynnande problem orsakade av dessa bankers agerande här hemma. Vad skall de göra då? Gapa än mer om mer pengar från skattebetalare och lägga ner verksamheten även här?

Vi behöver även i detta land en ny lagstiftning gällande kreditrisk så att inte människor gång efter annan luras in i denna spekulations cirkus i sektorer av ekonomin som är totalt kontraproduktiva och som i realiteten istället krachar vår ekonomi och sänker allas vår framtida levnadsstandard.

I Lettland nedmonteras nu ekonomin under tiden till stenåldersnivån. Det är det IMF vill för att fortsätta ge dessa länder mer pengar. Vill du ha det så även här hemma i sveige om några år? Att det är de små ekonomierna som de Baltisk staterna och Island som ligger fört med att tvingas till drastiska åtgärder som ex att stänga skolor, släppa ut fånga, stänga fängelser, skicka hem sjuka från sjukhus, minska lönderna med 40% för offentliganställda (se som blir kvar dvs), minska pensionsutbetalningar osv osv. Att det ligger andra länder på lut för denna typ av omdanande nedmonteringar av sina ekonomier därefter är även detta klart som ex Ungern, Spanien, Irland. Att det inte slutar där är även detta klar men när väl även England och USA måste gå denna väg så inser man omfattningen av problematiken.

Det finns altså en tydlig prislapp för centralbankernas ränte politik och bankernas bonus styrda derivat handel. Det är en prislapp ingen är beredd att betala men samtidigt görs inget åt de undeliggande orsakerna som skapar dessa problem.

En ide kanske kan vara att införa ett nytt kritera att användas i samband med prissättande och skapande av nya pengar till kreditmarkanderna och då något i stil med ett EROEI antagande. EROEI, eller energy return on energy invested är ett begrepp som används för att åskådliggöra hur effektiv totala energihanteringen är relaterat till ett visst resursslag. Krävs det mer i form av energi åtgång än vad man får ut att ta fram energi så är det inte en särdeles effektiv eller lönsam hantering. Centralbanker och banker och kreditmarkandn i helhet borde koncentrera sig att kanalisera pengar dit de gör bäst real avkastning och bygger den verkliga, inte spekulations drivna ekonomin.

IMF:s hot mot de svenska storbankerna
Internationella valutafonden, IMF, drar åt tumskruvarna kring de svenska storbankerna. Försöker de dra sig ur sina åtaganden i Baltikum, hotar IMF med att inte förhindra en devalvering.
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\10\20\357648§ionid=Ettan

Max Keyser om Lettland, Island och de Svenska Bankerna
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/max-keyser-om-bla-lettland-island-och.html

Inga kommentarer: