torsdag 29 oktober 2009

EROI, offshore Brasilien och reservkapaciteter

Nu när det verkligen ser ut som om Ryssland kommer att nå en produktions topp för olje produktionen under nästa år och med detta inte bar står inför stagnerande utan även minskande olje export och givet dessutom att Ryssland idag dels är världens största olje producent och att Ryssland hitintills stått för 80% av all non OPEC produktions ökning så är frågan var oljan som skall kompensera för detta skall hittas.

http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/russia-2010-oil-output-to-fall.html

Det gäller då inte bara att hitta oljan, veta var den finns utan det gäller även att få upp den och detta till ett pris som någon är beredd att betala. Finns ingen som är beredd att betala kostnaden för att få upp oljan plus lite vinstmarginal är det ingen ide att ta upp den.

Detta innebär i sin tur att ju lägre oljepriset är desto mindre olja finns det - bokstavligen, i världen. Klart är att ju högre kostnaden är att få upp oljan desto större blir de finansiella riskerna med att involvera sig i projekt för att ta upp olja i takt med att det blir svårare att hålla nödvändiga marginaler i projekt som i sin komplexitet och krav på planering inte ligger långt efter rymdfärder. Eller vad sägs om att borra off shore 10.000 meter ner ute till havs?

Så frågan är givet allt detta hur mycket olja kommer verkligen att tas upp utanför Brasilien och andra liknande nyligen upptäckta fält och är det eg olja och gas som vi egentligen kan säga finns tillgängligt för oss dvs till ett pris vi klarar av att betala?

Hur som helst under överskådlig tid kommer ingen av dessa kunna kompensera för de redan existerande och redan producerande oljefältens produktions nedgång. Verkliga årliga nedgången i världens oljeproduktion kommer slutet av 2010 ligga på ca 3.4%.

För det är nu inte bara Ryssland det gäller. "The drop in supply from May 2009 to Dec 2010 is caused by large non OPEC supply falls mainly from Russia, the North Sea and Mexico.". Lägg till detta sedan att Saudi Arabiens olje reserv kapacitet faktiskt redan just 2010 beräknas ligga tom runt omkring noll och alla inser att helt plötsligt finns inga marginaler kvar alls. Försök då i en sådan miljö att förutspå oljeprisets utveckling. Klart är att marknaden inte klarar vilket oljepris som helst och att producenter inte heller klarar att producera vid för låga priser. Det enda man med säkerhet vet är att priset på olja kommer att pendla mellan dessa två ytterligheter tills med otaliga marknads krasher och produktionskrasher marknaden har helt utmattats. Eller som vi såg förra sommaren från $147 fatet till straxt över $30 på några månader. Försök att planera långsiktigt som oljeproducent för ett högriskt projekt i en sådan miljö.

"Take for example the claims made by Marcio Mello, who reported that there are 500 billion barrels of oil located in ultra-deep, pre-salt geologic formations off the coast of Brazil. To him I ask: how many 2.7 billion dollar Tahiti platforms are needed to extract that oil? How much will this cost in both energy and dollar terms? Ultimately, what is the energy return on investment for extracting these resources? Without answers to these questions, reporting the discovery of oil or gas is somewhat misleading because it may take more energy to access those barrels than chemical energy contained within them."
http://www.theoildrum.com/node/5908#more

Saudi Arabia's Crude Oil Production Peaked in 2005
http://www.theoildrum.com/node/5154

World oil production forecats
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/world-oil-production-forecast-update.html

Net Oil Exports
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/net-oil-exports.html

IEA - a watchdog clearly alarmed but afraid of it's own bark
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/iea-watchdog-is-clearly-alarmed-but.html

4 kommentarer:

Farfar sa...

Du glömmer tillväxten, det räcker inte med att ersätta dagens olje produktion, den måste öka också.

In the end we're all debt sa...

Jo, men för tillfället har vi inte mycket till tillväxt globalt sett. Räcker tillsvidare med att konstatera "By 2030 the production from fields currently on stream could have decreased by over 50% in agreement with IEA (2008)" och detta är enligt ASPO baserat på ett optimistiskt scenario med stadig och inte (som eg är mer troligt ) accelererande nedgång från existerande fält. Rätt tufft att vi bara på 20 år tappar hälften av det vi producerar.

Eg är det nog detta med decline som peak oil debatten borde handla om.

In the end we're all debt sa...

Glömde att säga att i ett tuffare ekonomiskt klimat minskar de massiva investeringar som måste till för att hålla nedgången under konroll. Så paradoxen här blir att ju sämre ekonomiskt klimat ju sämre tillväxt och eftervrågan på olja ju större problem med peak oil.

Farfar sa...

Ja, så har jag också tolkat det hela. Vårt ekonomiska system måste ha årlig på vartannat följande tillväxt (exponentiell), med ca. 2% per år. Dubbleringstiden blir då 35 år, om man översätter energiåtgången rakt av till ekonomisk tillväxt. Det är väl inte helt rätt, men jag tror världens oljekonsumtion ökar med något liknande. Om detta stämmer så måste vi hitta och producera dubbelt så mycket olja om 35 år, annars kraschar vår ekonomi.

Vi kanske kan kanske genom besparingar hålla oljeproduktionen på runt 80 miljoner fat ett tag, men att öka den till 170 miljoner fat om 35 år det kan vi glömma.

Så frågan är vad som händer efter peakoil, den sista oljan kanske stannar i backen?