tisdag 27 januari 2009

"Oljeproduktionen har toppat"

Peak -Oil nu som förste side nyhet på affärstidningen DI. Vi kommer nog se mer om detta ämne from nu i "gammelmedia" som Cornucopia skulle ha uttryckt det fortsättningsvis. Det är supply destruction eller produktions bortfallet som då i allt högre grad kommer att framstå som den verkliga problemetiken rörande olja snarare än dagens evinnerliga tjatande om efterfråge nedgång (demand destruction) för olja.

Trenden vad gäller efterfrågan är ju annars att länder som ex Sverige, Tyskland och Japan stadigt senaste åren minskat sin olje konsumtion en trend som blir allt tydligare och som kommer att gälla allt fler av OECD länderna. Detta är ekonomier som dels i viss mening "vuxit klart" och som dessutom har en demografi med allt fler älder som skall försörjas av allt färre yngre. Relativt sett färre altså som behöver nya bilar, nya hus, nya kylskåp etc. Mestadelen av försäljningen är inte nya konsumenter utan ersätter tidigare. Man byter ut en redan existerande bil mot en ny osv.

Detta kompenseras dock med råge av tillväxt ökningen för de nya tillväxtländerna Kina, Indien, Ryssland, östeuropa, Brasilien som tillsammans nu består av ca 50% av världens befolkning. De har alla en stor andel riktigt unga och de kommer att from nu växa sina ekonomier parabelt, denna utveckling har knappt börjat ännu. OPEC, Ryssland och Mexico tillsammas idag är dels länder som producerar nästan all vår olja i världen idag men många glömmer bort att just dessa länder sammantaget idag står för värdens näst största olje konsumtion dessutom. Tvåa efter endast USA idag och dessa länders olje konsumtion är ca 60% större än hela Kinas olje konsumtion.

Med detta sagt kommer vi sedan osökt in på det faktum att med peak olje produktion tillsammans med hög och ökande egen konsumtion kommer exporten från de olje producerande länderna att minska i än snabbare takt. Peak oil export inträder alltå snabbare och mer brutalt än vad som är fallet för peak produktion. Något att hålla ögonen öppna på.

"Mycket talar för att oljeproduktionen i världen toppade i juli 2008. Det säger fysikprofessorn Kjell Aleklett. Enligt honom accepterar allt fler nu teorin om att oljeproduktionen är på nedåtgående.Fysikprofessorn Kjell Aleklett i Uppsala har länge varit fast övertygad om att världens oljeproduktion kommer att vända ned inom en snar framtid. Och kanske har vändningen redan inträffat.

"Mycket talar för att oljeproduktionen i världen nådde toppen i juli 2008 på omkring 87 miljoner fat per dag", säger han.Enligt Kjell Aleklett finns det visserligen olja kvar för ny produktion. Men bara genom dyra processer som inte betalar sig när oljan ligger på dagens prisnivå. Därför hamnar planerade nyinvesteringar i malpåse."På 1970-talet hade vi en pumpkris men det fanns reserver. Det är en helt annan situation vi har nu."Att få igång ny oljeutvinning går inte genom att trycka på en knapp utan är ett drygt arbete som ofta tar många år, säger Aleklett.

Det låter som att oljepriset kommer att sticka upp igen?"Oljepriset kommer att gå upp, men frågan är om efterfrågan blir så stark att oljan närmar sig 150 dollar per fat igen."Så vad finns det då för lösningar på oljeproblematiken?

"Transportsystemet i samhället står inför stora utmaningar och i slutändan finns det bara en lösning för personliga transporter och det är elbilar. Gamla bensinslukare måste bort."Den förändringen tror Kjell Aleklett kommer att gå fortare än vad många tror."USA är ett intressant exempel, där har oljekonsumtionen faktiskt minskat sedan 2007.

"Kjell Aleklett har ofta väckt starka reaktioner när han hävdat sin ståndpunkt kring peak-oil. Men nu tycker han sig möta en större acceptans kring påståendet att oljeproduktionen faktiskt är på väg ned.Lite skämtsamt säger han:"När bolagen inte kan producera mer, vad ska de då säga?"Enligt Kjell Aleklett är oljeproduktionen omgärdad av ett problem som många haft svårt att ta till sig:"Oljebolagen säljer inte en produkt, de säljer energi, och det är inte en vara som kan produceras, energi kan bara omvandlas.""När det gäller olja finns det allt för många ekonomer som uttalar sig om alltför mycket som de inte känner till."

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\27\321321&sectionid=Ettan

Om oljeproduktions prognosen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/om-oljeproduktionsprognosen.html

Oil slump forces oil rich countries to budget defecits
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/oil-slump-forces-rich-arab-countries-to.html

Mer IEA
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/mer-iea.html

Nya officiella siffror för olja
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/nya-officiella-siffror-fr-olja.html

Ekonomer spår global oljekris
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/ekonomer-spr-global-oljekris.html

Inga kommentarer: