torsdag 5 mars 2009

Drömgräns för solceller

Drömgräns för solceller
Nu har en drömgräns nåtts för solceller. Ett USA-företag säger sig vara först med att tillverka celler för under en dollar per watt.
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article528363.ece

I Sverige har vi ett högintressant bolag Midsummer AB som startar upp kostnads effektiv produktion av CIGS-solceller mha att utnyttja grundarnas produktions erfarenhet från CD industrin. Midsummer har tagit över delar av IBMs gamla skrivar fabrik i Järfälla där man nu inom kort efter en nyemission om 50 msek (genom Avanza) startar upp produktion.

Midsummer AB, ljuset på kostnadseffektivitet
http://www.energimyndigheten.se/sv/forskning/Kraftforskning/Solel/CIGS-tunnfilmssolceller/Midsummer-AB-ljuset-pa-kostnadseffektivitet/

Solen faller i pris
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.97626

Inga kommentarer: