tisdag 17 mars 2009

Marketbuzz 2009

"Den amerikanska energikonsulten Solarbuzz gör varje år en genomgång av solcellsmarknaden. Rapporten Marketbuzz 2009, som släpptes igår, visar på dynamiken när villkoren är tillräckligt bra, som i Spanien. Den totala kapaciteten på de solceller som installerades i fjol i världen var 5 950 Megawatt, vilket var en ökning med 110 procent jämfört med året innan.

Fortfarande står solenergi för en mycket liten del av världens energiproduktion. I Sverige är den försumbar – där hade det i början av 2008 bara installerats solpaneler med en kapacitet på 6 Megawatt, framförallt på sommarstugor och fyrar.

Ökningstakten i andra länder är hög. Tidigare har det talats om en ökning på 60–80 procent per år. Att takten nu stegrats till 110 procent visar att solenergiindustrins egna prognoser om att den om 50–60 år står för hälften av all energi i världen inte ser fullt så fantasifull ut."


Att politiker kan skapa framtids industrier givet att rätt beslut tas är inte minst nedanstående ett bevis för:

"Det som blev startskottet för den spanska solenergin var att en ny regel infördes om att alla nya bostäder måste kunna generera 30–70 procent av sitt eget varmvattenbehov genom att använda solenergi. Alla nya kommersiella byggnader skulle ha solcellspaneler på taket. Dessutom kunde de som installerade solcellspaneler sälja elen till garanterade priser till det vanliga elnätet.

Tillsammans med vind- och vattenkraft står den förnyelsebara energin idag för 30 procent av Spaniens produktion av elektricitet."

När kommer vi att ha förutseende svenska politiker som kan ta rätt beslut och därmed gen möjligheterna för att skapa en ny svensk teknologi ledande framtidsindustri?

MarketBuzz 2009
http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2009-intro.htm

Hett med solenergi i Spanien
http://www.svd.se/naringsliv/varlden/artikel_2605281.svd

En Strålande framtid
http://www.svd.se/naringsliv/varlden/artikel_2607075.svd?service=graphic

Quant nu är den avtäkt
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/nu-ar-den-avtackt.html

Inga kommentarer: