söndag 29 mars 2009

En perfekt storm Hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin

Johan Norbergs "En perfekt storm – Hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin" publiceras på svenska i morgon. Lite förhandsinfo finns dock redan nu i dagens SvD där ovan nämde intervjuas.

"Jag tycker inte att ”ökad girighet” har så stort förklaringsvärde. Det karaktärsdraget hos människor är ganska så konstant över tid. Men ibland skapas det förutsättningar för guldrush. Den osunda kulturen före finanskrisen hade aldrig uppstått om det inte varit för alla politiska misslyckanden."

Amerikanska ekonomer som ex Peter Schiff har sagt samma sak ex genom följade allegori " tänk om dagispersonalen köper flera kilo godis, lägger det i en skål fullt tillgänglig för alla barn, sticker sedan ut några timmar, lämnar ungarna ensamma och sedan kommer tillbaka bara för att se att allt godis är borta. I det läget är det eg inte ungarnas agerande som är problemet. Genom att trycka mängder av pengar och hålla räntorna articifiellt låga har FED under decennier i realiteten och enligt samma principer skapat nuvarande finans kris.

Lägg sedan till detta alla de politiska beslut som vi talat om i det oändliga på denna blogg som tagits och som inneburit allt större risk för det finansiella systemet och med detta har en sk "perfect storm" nu skapats.

”Ett övermod i Obamas USA”
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2667043.svd

Att det nu finns anledning att vara mycket bekymrad över ffa dne Amerikanska dollarn och i förlängninen av detta amerikansk medelklass är en realitet. Inför stundande G20 möte pekar USA och dess företrädare med hela handen mot omvärlden medans allt fler utanför USA anser att Dollarns roll som världsvaluta antagligen måste revideras.

Nu kommer dessutom de första tecknen på att inflationen börjar att bita sig fast i den Amerikanska ekonomin. Att utlänska fd köpare av amerikanska statspapper viktar om från dessa till andra investeringar är klart. Detta är en av anledningarna till det som antagligen kommer att visa sig var den historiska vändingen för dollarn när USA nu börjat att finansier köp av egna statspapper genom att trycka mer pengar. Detta kallas i dagligt tal Monetizing Debt och det finns ingenting lika inflations drivande som detta.
http://cornubot.blogspot.com/2009/03/inflation-i-usa-deflation-i-sverige.html

Så även om USAs agerande idag kan tolkas och bör tolkas som övermod så står genomsnitts amerikanen för ett veritabelt stålbad kommande år. Men kraftigt lägre värderad dollar, ett fortsatt stort import beroende av olja, och en egen ekonomi skuldsatt upp över öronen gäller dett att klara av att kryssa mellan alla blind skär.

Inte blir det enklare av att inte bara USAs statsfinanser är historiskt usla med underskott större än någonsin vart helst man ser utan även med de federala staternas egna finanser i de flesta fall bankrutt.

Obama räknar tydligen i denna miljö med att kunna ta in mer inkomster från folket mha skatter och det arbetas just nu för fullt med detta att se över hur och vilka skatter man skall höja. Ansvarig för detta arbeta utsågs i veckan fd FED chairman Volkers för. Dessutom kommer de skattelättnader som Busch tidigare införde att upphöra ca 2011 och bara här och om dessa tillåts att träda in med full kraft talar vi om drykt $1 trillion i form av ökad skatteintäkt. Amerikans arbetslöshet ligger idag runt 8% strecket men många talar om att vi kan komma att se uppåt 10% mot slutet av året.

En perfekt storm Hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin
Författare:
Johan Norberg
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186185039

THE FAULT LINES EMERGE
To solve our problems we must first come to terms with their source. That is what the voices from abroad are telling us. We borrowed and spent ourselves to the brink of bankruptcy, and now we must save and produce ourselves back to prosperity.
http://www.europac.net/externalframeset.asp?from=home&id=15824&type=schiff

Peter Schiff on MSNBC Morning Joe March 25, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=AxemEcv6G5w

Vakna USA
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/vakna-usa.html

Inga kommentarer: