måndag 30 mars 2009

Musik förbättrar hjärnans kapacitet

"– Vi är så medvetna om vad vi äter, vad GI är, kalorier och träning. Om mentala funktioner har vi inte samma medvetenhet. Jag tror att det kommer säger hjärnforskaren Torkel Klingberg "

”Hjärnan är ett organ, som likt en muskel behöver regelbunden och långsiktig träning. Musik är ett oslagbart verktyg i denna träning om det sker under former som stimulerar kreativiteten och lusten hos barnen”.

"It used to be an axiom amongst the British upper class that if you couldn’t draw what you saw with your eye you in fact where in fact not seeing what was there. Drawing was as such then seen not as a pastime or in order to entertain but as a way to sharpen perception."

"Amerikanska experter på språkutveckling vid olika universitet bekräftar att spädbarn har ett helt batteri av sofistikerade inlärningsmekanismer. Dr. Elisabeth Bates, chef för San Diegos språkforskningscenter, Californien säger: ”- Små barn är formliga inlärningsmaskiner. Det stora misstaget de senaste 30 åren är att man underskattat hjärnans enorma inlärningskapacitet och bildbarhet, särskilt i mycket unga år.”

"I USA har alla dessa forskingsrön förändrat situationen för musikpedagogiken. I dag satsas oerhörda belopp på att ge musikundervisningen ny status och att utveckla den musikpedagogiska forskningen. Det finns inte behöriga musiklärare för alla tjänster i dag! Flera stater har också beslutat sig för att satsa på musikundervisningen i förskolan."

Gör en overlay på ovanstående citat med den nu nya föreslagna Gymnasie utredningen som föreslår neddragningar på alla former av estetik.

MUSIKUNDERVISNING-ett sätt att stimulera barns utveckling
http://musikskola.betelkyrkan.se/Suzukimetoden/Index1.html

Tidigt pianospel utvecklar hjärnan
http://www.fotnoten.net/main.asp?CategoryID=3788&ArticleID=342434&ArticleStateID=2&ArticleOutputTemplateID=88&ValidDate=2009-02-13+15%3A56%3A50

I huvudet på Fredrik Ullén - pianist och forskare
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=5-AV_ID=615923,00.html?from=read_more

Musik förbättrar hjärnans kapacitet
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2670161.svd

The effect of piano lessons on the vocabulary and verbal sequencing skills of primary grade students
A number of studies have reported positive associations between music experience and increased abilities in non-musical (e.g., linguistic, mathematical, and spatial) domains in children. These transfer effects continue to be probed using a variety of experimental designs. The major aim of this quasi-experimental study was to examine the effects of a scaffolded music instruction program on the vocabulary and verbal sequencing skills of two cohorts of second-grade students. One group (n = 46) studied piano formally for a period of three consecutive years as part of a comprehensive instructional intervention program. The second group (n = 57) had no exposure to music lessons, either in school programs or private study. Both groups were assessed on two subtests from the Structure of Intellect (SOI) measure. Results revealed that the experimental group had significantly better vocabulary and verbal sequencing scores at post-test than did the control group. Data from this study will help to clarify the role of music study on cognition and shed light on the question of the potential of music to enhance school performance in language and literacy.
http://pom.sagepub.com/cgi/content/abstract/0305735608097248v1

Bildämnet på gymnasiet hotas
http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_1895013.svd

Delade åsikter om elev kan avstå från estetiska ämnen
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1751733.svd

Elever kan få rätt välja bort musik
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1746967.svd

Informationsbruset tränar våra hjärnor
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/artikel_225611.svd

Infotainment
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/infotainment.html

Inga kommentarer: