torsdag 12 mars 2009

Mayakalendern : mänsklighetens väg mot ett upplyst medvetande

I takt med att kulturer växte fram och med den en ritualiserad religion så växte behoven av att kunna tidsbestämma. Otaliga fynd från verklig tidiga kulturer runt om i världen vittnar om människans behov av att kunna precisera vissa händelser och tidpunkter och att förutbestämma dessa så att man ex kunde förutsäga solens höjdpunkt (för att då kunna fira midsommar) och motsvarande solens lägsta punkt (för att fira dess återkoms dvs vår Jul). För att klara detta krävdes studier av himlavalven, planeterna och stjärnornas rörelser.

Idag använder vi oss i vår kultur av den sk Gregorianska kalendern och det är den kalender som nu används av de flesta länder. Innan dessa hade man haft en kalender som baserades på den sk Julianska kalendern som fått sitt namn efter Julius Ceasar. Den Julianska kalendern infördes år 46 före Krisus och användes ända fram till 1583 när den kalolska kyrkan sedan altså bytte ut och ersatte densamma med den Gregorianska. Den gregorianska kalendern får i genomsnitt 365,2425 dygn på ett år, vilket idag ger ett fel på bara ett dygn per cirka 3000 år (med fortsatt inbromsning av jordrotationen kan dock kalendern komma ur fas snabbare än så) och med detta bättre precision för att fastställa ex när påsken skall firas.

Den Gregorianska kalendern utgår dessutom från kristus födelse och lite kuriosa är att man idag anser att Kristus föddes mellan 7-4 år före Kristus men system är idag så inarbetat att detta inte ändrats.

Den tid det tar jorden att färdas ett varv runt solen kallas år, den tid det tar månen att färdas ett varv runt jorden kallas månad, ett dygn den tid det tar jorden att rotera ett varv runt sin axel.

Tid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tid

Så med detta i bagaget när Amerika upptäcktes och med detta den vid det laget redan utslocknade Mayanska högkulturen var man övertygad om att de arkeologiska kalender fynd man där gjorde i grunden var en motsvarande tidsbestämmning av linjär tid allt i syfte att kunna mha planeternas lokationer förutbestämma och förutsäga viktiga händelser.

Man noterade visserligen mycket tidigt att Mayaindianerna hade vissa karakteristiska kännetecken för sin kultur bla att man helt på egen hand "uppfunnit" och använde sig av det teoretiskt abstrakta matematiska begreppet 0 samt att Maya-astronomerna var skickliga på att följa planeternas (inte minst venus) och stjärnornas banor utan några optiska instrument och att de med stor precision kunde betämma sol- och månförmörkelser.

Enligt Mayafolkets kalender skapades universum för 16 billioner år sedan, Mycket uppmärksammad och diskuterat har sedan deras förutsägelse att värden upphör att existera 21 december 2012.

En synnerligen intressant forskning dock av Svensken Carl-Johan Calleman (se bifogad presentation nedan) pekar dock på att det som Maya kulturens kalender handlar om i realiteten inte är en kalender i traditionell mening utan ger en evolutionär tidsbestämmning och förutsägelse av förändringar i jordens kollektiva medvetande nivå.

Enligt Calleman så defenieras denna utveckling av 9 olika stadier som samtliga ingår i en tidsserie (long count) kalld 13th b'ak'tun som påbörjades motsvarende 3114 f.kr Gregoriansk kalender. Enligt denna Maya kalender befinner vi oss nu altså i den sista och slutgiltiga fasen där han dessutom enligt sin egen analys i samråd med Maya Indianerna sk älre råd defenirat slutpunkten för sista stadiet inte till december 21 2012 utan istället 28 oktober 2011.

Enligt Mayansk tradition är vår nåvarande värld den fjärde världen som alltså företräts av tre tidigare skapelser men att det först var i denna fjärde värld som människan skapades då gudarna inte var tillräckligt nöjda med det föregående skapelserna. Denna den 13 b'ak'tun är det altså som enligt samma tradition nu snart skall ersättas med den 14 b'ak'tun eller en 5 värld.

Intressant är antagandet om att varje fas av de sk 9 faserna karakteriseras av samma uppbyggnad av 7 sk dagar och 6 sk nätter (vi kanske skulle kalla dessa istället cykliska toppar och dalar), men där då varje fas är 20 ggr kortare än sin föregående hela tiden innebär att tiden ökar i hastighet.

Man kanske enkelt kan uttrycka det som att det som varje fas måste gå igenom det som i tidigare föregående faser tagit hundratals jag tom tusentals år att fullfölja nu istället kan hända på bara några år. Med detta höjs altså människans och planetens medvetandenivå när mer uppgifter måste lösas på en allt högre nivå och i en allt snabbare takt. Vi befinner oss nu sedan November enligt Calleman i dag 6 i sista fasen 9 och har med detta altså en natt till att gå igenom inan sista dagen definitivt tar vid och slutförs 28 oktober 2011 då vi nått vårt max i vår nuvarande mänskliga utveckling enligt samma teori. Natt fem däremot som vi altså nu lämnat bakom oss komprimerade enligt detta synsätt utvecklingen i den för mänskligheten rätt turbulenta och omvälvande prioden 1932 tom 1952.

Fas 9:
Natt 5
tom 12 Nov 08
motsvarar 1932 tom 1952

Dag 6
13 Nov 08 - 7 Nov 09
motsvarar 1953 - 1972

Natt 6
8 Nov 09 - mitten Nov 10
motsvarar 1972 - 1992

Dag 7
Nov 10 - 28 okt 11
motsvarar 1992 - 2011

Ett sätt som Maya indianerna manifesterade sin kalender var att bygga pyramider med nio olika steg och där alla steg (faser) succesift blev kortare och kortare.

Enligt Calleman kan man mha av kalendern i detalj visa hur människan utvecklat sin medvetandenivå kollektivt på samma sätt som biologer (Calleman är själv i grunden Biolog med en P.HD) talar om den biologiska evolutionen. Vad ingen biolog dock dristat sig att göra är att förutsäga nästa steg i evolutionen och ange en slutpunkt något altså som Mayas äldre råd och forskare som Calleman nu säger att Maya kalendern är i stånd att göra.

Frågan som infinner sig är ju naturligtvis. Om detta stämmer vad kan vi förvänta oss för mänskligheten bortom 28 oktober 2011, och vad skulle hända om vi trots allt inte lyckas tills dess höja vår kollektiva medvetandenivå i tillräckligt hög grad tills dess?

Vad Maya själva talar om som slutpunkten är "the end of linear time". Så med detta i så fall slutet för tidsbegreppet enligt den Gregorianska kalendern så som vi idag känner det?

The Mayan Calender
http://www.calleman.com/content/ppt_slides/slides.ppt

Carl Johan Calleman
http://www.calleman.com/

Mayakalendern : mänsklighetens väg mot ett upplyst medvetande
http://www.bokus.com/b/9789185127238.html?pt=search_result

What is so special about the Mayan calendar?
http://www.calleman.com/content/articles/special.htm

The Mayan New Dawn
http://www.youtube.com/watch?v=kr__EgM3c9U

The Mayan Calendar Portal
http://mayaportal.lucita.net/

According to the Popol Vuh, a book compiling details of creation accounts known to the K'iche' Maya of the Colonial-era highlands, we are living in the fourth world.[8] The Popol Vuh describes the first three creations that the gods failed in making and the creation of the successful fourth world where men were placed. In the Maya Long Count, the previous creation ended at the start of a 13th b'ak'tun.
The previous creation ended on a long count of 12.19.19.17.19. Another 12.19.19.17.19 will occur on December 20, 2012, followed by the start of the fourteenth b'ak'tun, 13.0.0.0.0, on December 21, 2012.[9]
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesoamerican_Long_Count_calendar

Inga kommentarer: