måndag 2 mars 2009

Obama, Eurasia och Brzezinski

Lite bakgrundsinfo till vad nu Obama nu gör i Irak och Afghanistan och i förlängningen även relaterat till pågående finans debacle.

Konflikt
lördag 28 februari 2009 09:03
Lördagsmagasin med internationell debatt och interview med Zbigniew Brzezinski.
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&id=1623617

Mike Ruppert discusses Brzezinski's "The Grand Chessboard
http://www.videosift.com/video/Ruppert-talk-on-Brzezinskis-The-Grand-Chessboard

The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives (Paperback)by Zbigniew Brzezinski
http://www.amazon.com/Grand-Chessboard-American-Geostrategic-Imperatives/dp/0465027261/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1236020265&sr=1-2

Obama och mörkermännen
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/12/obama-och-mrkermnnen.html

Webster Tarpley - Obama, Imperialism with left wing slogans
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=50

Inga kommentarer: