fredag 20 november 2009

Vattenfall i media

Återigen har SvDs journalister bevisat sina kompetenta kvaliteer. Denna gång är det
näringslivs journalisten Fredrik Braconier som tidigt i September detta år avslöjade avtalsförhållanden gällande Vattenfalls äventyrliga expansion i Tyskland.

Ett avslöjande som när det väl gjordes få verkade uppmärksamma men på denna blogg skrev vi om detta. Nu har detta visat sig kanske vara den spik i kistan för bolaget som resulterat i att Styrelsen tvingats att se sig om med en ersättare till Josefsson. Bra jobbat SvD!

Nu kommer ovan nämde journalist dessutom i en SvD artikel att detaljgranska Vattenfall i sin kommande Söndagsbilaga. Kommer att bli synnerligen intressant att läsa tidingen i helgen således och vad Braconier där kommer med för konklutioner.

Jag tycker att denna "härva" dock pekar på några ytterst positiva företeelser inom bolaget och det är det civilcurage och mod som bolagets fackliga företrädare visat. Utan deras vilja att påtala det som i grunden är så fel med nuvarande styrelse och lednings inriktning är det troligtvis så att ingenting hade hänt och då hade Vattenfalls äventyr antagligen slutat med att man köp in sig i Kinesiska kol kraftverk. Idiotin synes mig vara så till den milda grad utbredd i Vattenfalls ledning att det vore ett logiskt nästa steg för en Vattenfalls styrelsen.

Nu är ju ett bolag som Vattenfall även beroende av ägarna och med tydliga direktiv som ett bolags ledning har att rätta sig efter från sina ägare så säkerställs att rätt operativa och strategiska beslut tas. Här har definitivt våra politiker brustit i sitt ansvar och förvirringen synes mig total. Antagligen har man så länge som vattenfall genererat vinst till stats kassan (dold skatt) helt lämnat bolaget att sköta sig självt. Men nu har det gått så långt och är så illa ställt att det är uppenbart att även ägarna nu måste ta sitt ansvar och styra upp verksamheten.

Att miljöpartiet har mycket att tillföra alliansen arbetet vittnar inte minst Gustav Fridolins inlägg om nedan:

Olofsson gav Vattenfall fria tyglar
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3808175.svd

Själv och givet den oerhört betydelsefulla roll vår egna el baserade energi försörjning kommer att få för detta land bara om ca ett decennium anser jag att bolaget måste byggas utifrån den fantastiska svenska förnyelsebara, miljövänliga vattenkraften (därav bolages namn och själ) som grund och med detta som bas borde vi skapa ett svensk bolag med fokus på svensk inte internationell el försörjning. I detta sammanhang se Folkpartiets förvirrade svar medan och man inser att med dessa årikter som grund är det naturligt att bolaget hamnar i de problem de nu gjort.

Om bolagets ägare istället nu menat allvar med en sådan strategi i syfte att gynna sverige dess folk och dess industri skulle man utse en ny operativ ledning och styrelse för bolaget som hade fötterna tryggt förankrade i den norrlänska svenska vattenkraften. Varför inte dessutom flytta huvudkontoret just till Norrland? Om något vore detta att sända rätt signaler och dessutom samtidigt betala tillbaka lite av allt de goda sverige som helhet får av denna resurs.

Vad gör man nu, jo man utser en ny VD som definitivt inte alls i något som helst avseende passas på en sådan målbild. Istället den kompletta och raka motsatsen till allt nämnt ovan.

Men kanske Vattenfalls modiga fackliga företrädare till sist kan styra skeppet i rätt riktning? Hitintills har just dessa företrädare visat sig vara bolagets verkliga tillgång. Någonting som definitivt inte kan sägas om bolagets nuvarande ledning, styrelse och framför allt inte dess ägare.

Nye Vattenfall-vd:n placerade vindkraftpark bland havsörnar
http://blogg.svd.se/klimatochmiljo?id=16706

Vattenfalls ansvar utan tak
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3522725.svd

Ur askan in i elden
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/11/ur-askan-in-i-elden.html

och här ett förslag på skrivelse att skicka till din lokala politiker, jornalister, påverkare, energi myndigheter, konkurrensverk etc etc:

Avskaffa elproduktions monopolet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/avskaffa-el-produktions-monopolet.html

och här som sagt Folkpartiets svar. Förvirrat är bara förnamnet..

Svar från Folkpartiet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/svar-fran-folkpartiet.html

Vd-lönerna i de tio största helstatliga bolagen ökade med i genomsnitt 36 procent mellan 2004 och 2008. Under samma tid ökade lönerna för de statligt anställda med knappt hälften, 15 procent.
De största procentuella löneökningarna fick SJ:s vd Jan Forsberg och Vattenfalls avgående vd Lars G Josefsson. Deras ersättningar steg med 66 procent.

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\11\20\362763§ionid=Ettan

Inga kommentarer: