onsdag 18 november 2009

Can China find enough domestic demand ?

En säger si och en säger så. Sanningen är att ingen vet. Sifrror och böcker kokas till höger och vänster. Klart är att Kina som ett idag underutvecklat land har stor tillvästpotential. Frågan är bara vad det är som driver denna tillväxt. Sveriges tillkommande som industrination baserades på vår export till europa. Givet det nu som händer i den reala ekonomin i resten av världen måste Kina klara av detta helt på egen hand genom en ökande inhemsk konsumtion. Är de där eller har de lik usa som baserade sin ekonomiska tillväxt senaste decennierna på debt based consumtion skapat en tillväxt bara i sina böcker och då baserat på debt based production? Hur ser de verkliga lagernivåerna nu ut i Kina kan vara en första fråga och hur verkliga är de siffror som officiellt presenteras. Svaret är - ingen vet och alla gissar och tror. Att bygga stora städer där ingen bor kan se snyggt ut i böckerna men särdeles vettigt kan det väl ändå inte vara på lite längre sikt? Den modell som inte fungerade för Dubai kan väl ändå inte vara vägen fram för Kina? Liten bubbelvarning måste sådant beteende väl ändå vara.., eller..?

Is china the next bubble to burst , No says Marc Dow of hedge fund Pharo Management ...The Chinese stimulus is working domestic demand is growing , the overall economy is growing at 10%
http://jimrogers1.blogspot.com/

Dubai becomes a Ghost Town
http://www.youtube.com/watch?v=tKVxOUONEYY&feature=player_embedded

Inga kommentarer: