torsdag 5 november 2009

Radikal förändring av WHO:s syn på mättat fett i maten

Vi har tidigare i Dagens Medicin och andra fora påpekat att Livs­­medels­verkets vetenskapliga underlag för att klassa mättat fett som hälsovådligt är bristfälligt. De internationella experterna har nu kommit fram till samma slutsats. Visserligen citeras Ancel Keys och vissa andra forskares starkt ifrågasatta påståenden alltjämt. Men i samman­fattningen på sidan 191 konkluderar Skeaff och Miller helt korrekt: ”The available evidence from cohort and randomised controlled trials is unsatisfactory and unreliable to make judgement about and substantiate the effects of dietary fat on risk of CHD.”
http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/11/04/radikal-forandring-av-whos/index.xml

Inga kommentarer: