tisdag 17 november 2009

Det Svenska el helvetet del 2

Den ettrige teriern, fd officeren, nuvarande skolministern, Folkpartiets ledare och Bilderbergs medlemen Jan Björklund går nu ut i media och öppnar upp för en försäljning av vattenfall. Det måste betyda att han tycker att försäljningen av elnätet i stockhoklm varit lyckat och den sk avregleringen av elmarkanden fungerar? Folkpartiet visar än mer tydligt hur vansinniga deras ideer är och ingen är längre ens förvånad över de vansinnigheter som nu Folkpartiets ledande etrablisemang kommer dragandes med.

Facit av avregleringen så här långt är att svenska skattebetalare betalar ett överpris för sin el motsvarande ca 40 miljarder och år och där privata företag med monopol på elnäten förmligen lurar skjortan av oss el kunder.

Sanningen är att vi svenska skattebetalare redan flera gånger om dessutom betalat hela denna infrastruktursattsning och nu skall denna kronjuvel Vattenfall med vår fantastiska miljövänliga förnyelsebara vattenkraft säljas ut? Lika intelligent som när Riksbanken säljer guld för att köpa dollar vilket visat sig med facit i hand varit ren idioti.

Att Vattenfalls numera fd Vd Josefsson är en lögnare av högsta rang har han bevisat nu flera gånger gågna veckan. Dels förnekade han i TV, när det var uppenbart för alla att han saknade både fackets och regeringens förtroende och att alla inklusive regeingen med närings ministern i spetsen nu ville ha honom avsatt att så var fallet. Han har dessutom kategorisk förnekat att Vattenfall har planer på att sälja ut sitt nät. Nu vill han täppa till de lyckor i vattenfalls ledning som "läkt" denna info till allmännheten. I samma andetag som han säger att det inte finns sådana planer säger han att det är oacceptabelt att företagets planer läckt ut. Snacka om lögnare.

I USA kallas som bekant de insiders som på detta sätt läcker information för att avslöja företag som sysslar med oegentligheter för sk "whistleblowers". Dessa är åtnutjer lagligt, rättsligt skydd och kan aldrig bli avskedade för att de går ut offentligt och varnar för vad som är på gång.

I sverige har nu avgående VD Josefssom satt igång en veritabel hetsjakt inom företaget för att hitta läckan. Det skall han sluta med och nu är det definitivt hög tid att helt slänga ut denne skogstokige fd VDn. Det är Maud Olofssons jobb att ge dessa läkor fullgott skydd och med omedelbar verkan avstyra det nu Josefsson satt igång.

"Efter förra veckans turbulens, som skyndade på offentliggörandet av Vattenfalls Lars G Josefssons efterträdare som koncernchef, är nästa steg för kraftjätten tydligt: Inga fler läckor i styrelsen.

Turbulensen kring Lars G Josefsson och Vattenfall började med att ett internt styrelsedokument läckte ut till etermedier, skriver tidningen Dagens Industri. Dokumentet innehöll ett utkast för möjligheten att Vattenfall skulle sälja sitt svenska elnät.

Dokumentet är kulmen på en längre tids debatt kring hur statligt helägda Vattenfall lever upp till Sveriges miljömål, och släppte lös en kraftig kritikstorm.

Men nu tar Josefsson fram järnnäven. Företagets rutiner ska ses över så att ingen ska kunna lämna ut företagshemligheter till medierna igen.

"Vi kommer att göra en total säkerhetsgenomgång, för så här kan vi inte ha det", säger Josefsson till DI.

Han berättar vidare att papperet endast har funnits i en snäv krets:

"Vi vet exakt vilket detta papper är. Det ska vara omöjligt att TV4 ska ha ett sådant papper", säger han till DI."
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\11\17\362100§ionid=Ettan

Summa sumarum det finns bara ett sätt att lösa detta på och det är att helt avreglerar produktionsmonopolet och subventionera lokal elproduktion så att loka, mindre el producenter kan med god förtjänst sälja sin el till det gemensamma elnätet. All anslutning till elnätet skall dessutom vara gratis och betalas av el näts innehavaren.

Det Svenska el helvetet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/11/det-svenska-el-helvetet.html

Inga kommentarer: