måndag 9 november 2009

Max Keiser - Darling , Geithner the banks, GS and debt slaves

Om bla det faktum att Darling och Geithner, i allt eskalerande skala använder skattebetalarnas pengar för att slussa ut dessa till att täcka bankernas spekulativa casino ekonomi i en helt odemokratisk process som löpt helt amok. Pengar som i många fall redan är helt förlorade för skattebatalarna redan när de betalas ut men som räddar andra finansiella aktörers tillgångar. Som i CIT konkursen där skattebetalarna förlorade 100% av sina pengar som pumpats in i bolaget medans övriga "senior lenders" typ andra banker etc "bara" förlorade 30%.

Keiser redogör för problematiken genom att illustera hur alla låntagare, alla hus lån och alla kredit korts lån i USA kunnat betalats av med $11 trillioner. Hade Obama istället för att ge pengarna till wall Street "bailed out" låntagarna hade alla låntagare kunnat betala av sina skulder och ingen hade haft några låneskulder och den reala ekonomin med detta hade räddats.

Istället och pga att usa styrs av en bank elit valde politikerna att ge pengarna till de som givit ut lånen och med detta och givet att nu skuldbördan ständigt accellererar och allt mer av totala lånestocken erroderar bort som värdelösa tillgångar för bankerna har politikerna i USA redan så här långt tvingats punga ut med över $23 trillioner, dvs mer än dubbelt så mycket.

Antagligen kommer det bli sista gången i världshistorien något lika utbota dumt görs. I ljuset av detta skall man säga att det är passande att vissa banker självmant drar ned lite i alla fall av sina bonusutbetalningar?

Goldman Sachs däremot som var en av de mest aktiva i att paketerade de dåliga banklånen för att sedan sälja dessa vidare mha tripple A rating som Moodys och Standard &Poor så lojalt bidrog med därmed var en av de verkliga orsakerna till denna finanskris visar det sig nu tog finansiella positioner på marknaden där de tjänat astronomiska pengar på en vikande husmarknad. Goldman Sachs är ju som bekant även de mottagare av stora mängder pengar från skattebetalarna.

Kate Brown pekar på den intressanta företeeelsen med sk State Banks ex North Dakota som hittat vägar fram att skapa egna medel genom att helt ignorera Wall Street. North Dakota är med detta system en av två Amerikanska stater som inte lider av underskott. Detta framgångsrika system går helt stick i stäv med finans oligarkernas ambition att skapa en global valuta och central världs bank.

Press TV /On the edge with Max Keiser /11/ 06/ 2009

Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=f9NaYSz3VjM&feature=player_embedded

Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=baXNLHj8xlQ&NR=1

Part 3
http://www.youtube.com/watch?v=f9NaYSz3VjM&NR=1

Part 4
http://www.youtube.com/watch?v=oPqN9swXsr0&feature=related

The Still Report 10 26 09
The State Bank option is discussed, specifically the State Bank of North Dakota as well as similar attempts in Florida and Virginia. "The Secret of Oz" wins at the Yosemite Film Festival. Also discussed are the confusing unemployment numbers coming from the Federal government.
http://www.youtube.com/watch?v=sGNPEQDXxwo

"The Secret of Oz" trailer - How to Fix the 2010 Depression - directed by Bill Still
http://www.youtube.com/watch?v=6cq9yEVcGIU&NR=1

Mr Bubbles and the FED
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/mr-bubbles-and-fed.html

The Credit crisis Cassandra
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/credit-crisis-cassandra.html

Den Amerikanska medelklassens kollaps
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/08/den-amerikanska-medelklassens-kollaps.html

Inga kommentarer: